LISTOR 
Listinformation
» Översikt
» Gränser & regler
Aktuella listor
» Gbg-Skärgårdsjakten 2017
» Eko-Gbgjakten 2016
Äldre listor
» Jubileumsjakten 2012
» Göteborgsjakten 2005

Göteborgstolvan 2009
» Januari 2009
» Februari 2009
» Mars 2009
» April 2009
» Maj 2009
» Juni 2009
» Juli 2009
» Augusti 2009
» September 2009
» Oktober 2009
» November 2009
» December 2009
Huvudlistor
» Bohuslistan
» Hallandslistan
» Göteborgslistan
Lokala områden
» Hisingen
» Göteborgs skärgård
Lokallistor (från Svalan)
» Torslandaviken
» Brudarebacken
» Hönö
» Rörö
» Vrångö
» Galterö
» Stora Amundö
» Välen
» Smithska udden
Kommunlistor (från Svalan)
» Göteborg
» Öckerö
» Mölndal
» Partille
» Härryda
     LOGGA IN 
ANVÄNDARNAMN

LÖSENORD

     Bohuslistan / Artlista 

Topplistan
just nu


Jämför
listor


Lägg in
nya kryss


Lägg in
saknade kryss


Min
artlista

Bohuslistan - Per Undeland

» Klicka på ett artnamn för att se var och när andra skådare kryssat arten.

» På din egen lista: Klicka på U för att uppdatera/ändra ett kryss (du måste vara inloggad).

Art Antal Lokal Datum  
Knölsvan
Mindre sångsvan 2 ex Södra Stenungsundskusten 2012-03-11
Sångsvan
Sädgås
Spetsbergsgås
Bläsgås
Grågås
Kanadagås
Vitkindad gås
Prutgås
Nilgås 1 ex Räfsal, Tjörn 2018-03-30
Rostand 1 ex Tjuve kile, Varekil 2012-06-22
Gravand
Bläsand
Amerikansk bläsand 1 ex Torslandaviken 2006-07-06
Snatterand
Kricka
Gräsand
Stjärtand
Årta
Skedand
Brunand
Vigg
Bergand
Ejder
Alfågel
Sjöorre
Svärta
Knipa
Salskrake
Småskrake
Storskrake
Amerikansk kopparand 1 ex Tofta kile, Lycke 2006-07-07
Järpe
Orre
Tjäder
Rapphöna
Vaktel 1 ex Gläshed, Tjörn 2010-07-25
Fasan
Smålom
Storlom
Svartnäbbad islom 1 ex Dagsholmarna, Jörlanda 2013-11-11
Vitnäbbad islom 1 ex Sote huvud, Ramsvikslandet 1973-12-08
Smådopping
Skäggdopping
Gråhakedopping
Svarthalsad dopping 1 ex Kalvöfjorden, Orust 2006-08-19
Svarthakedopping
Stormfågel
Gulnäbbad lira 1 ex Klädesholmen, Tjörn 2013-10-24
Grålira
Mindre lira
Klykstjärtad stormsvala
Havssula
Storskarv
Toppskarv
Rördrom 1 ex Tolleby tjärn, Tjörn 2010-04-25
Silkeshäger 1 ex Härmanö, Orust 2006-07-08
Ägretthäger 1 ex Kalvöfjorden, Orust 2008-09-11
Gråhäger
Vit stork 1 ex Stora Höga, Jörlanda 2015-11-20
Skedstork
Bivråk
Brun glada 1 ex Ucklum 2016-03-28
Röd glada 3 ex Björholmen, Tjörn 2010-04-27
Havsörn
Brun kärrhök
Blå kärrhök
Duvhök
Sparvhök
Ormvråk
Fjällvråk
Kungsörn
Fiskgjuse
Tornfalk
Stenfalk
Lärkfalk 1 ex Breviks kile, Tjörn 2008-05-12
Jaktfalk
Pilgrimsfalk
Vattenrall
Kornknarr
Rörhöna
Sothöna
Trana
Strandskata
Skärfläcka 1 ex Källsby kile, Jörlanda 2012-04-09
Mindre strandpipare
Större strandpipare
Svartbent strandpipare 1 ex Ödsmåls kile, Solberga 2018-04-23
Fjällpipare 1 ex Breviks kile, Tjörn 2008-08-16
Sibirisk tundrapipare 1 ex Ödsmåls kile, Solberga 2011-07-18
Ljungpipare
Kustpipare
Tofsvipa
Kustsnäppa
Sandlöpare 1 ex Haby bukt, Ramsvikslandet 2006-09-03
Småsnäppa
Mosnäppa
Tuvsnäppa
Spovsnäppa
Skärsnäppa
Kärrsnäppa
Myrsnäppa
Brushane
Dvärgbeckasin
Enkelbeckasin
Morkulla
Rödspov 1 ex Tofta kile, Lycke 2006-07-31
Myrspov
Småspov
Storspov
Svartsnäppa
Rödbena
Gluttsnäppa
Skogssnäppa
Grönbena
Drillsnäppa
Roskarl
Smalnäbbad simsnäppa 2 ex Breviks kile, Tjörn 2009-08-29
Brednäbbad simsnäppa 1 ex Strandnorum, Stenungsund 2011-12-11
Bredstjärtad labb
Kustlabb
Fjällabb 1 ex Breviks kile, Tjörn 2011-09-14
Storlabb
Svarthuvad mås 1 1K Källsby kile, Jörlanda 2013-07-28
Dvärgmås
Tärnmås
Skrattmås
Fiskmås
Silltrut
Gråtrut
Vitvingad trut
Vittrut
Havstrut
Tretåig mås
Skräntärna
Kentsk tärna
Fisktärna
Silvertärna
Svarttärna 6 ex Kråke fjord, Tjörn 2011-05-08
Sillgrissla
Tordmule
Tobisgrissla
Alkekung
Lunnefågel
Tamduva
Skogsduva
Ringduva
Turkduva
Gök
Berguv
Hökuggla
Sparvuggla
Kattuggla
Hornuggla
Jorduggla 2 ex Bärby holme 2012-06-26
Pärluggla
Nattskärra
Tornseglare
Blek tornseglare 1 ex Borealis kracker, Stenungsund 2011-11-04
Kungsfiskare
Härfågel 1 ex Åstol 2008-09-26
Göktyta
Gröngöling
Spillkråka
Större hackspett
Vitryggig hackspett
Mindre hackspett
Tretåig hackspett
Trädlärka
Sånglärka
Berglärka
Backsvala
Ladusvala
Hussvala
Större piplärka
Trädpiplärka
Ängspiplärka
Rödstrupig piplärka 1 ex Kårsund, Tjörn 2010-09-02
Skärpiplärka
Vattenpiplärka
Gulärla
Citronärla
Forsärla
Sädesärla
Sidensvans
Strömstare
Gärdsmyg
Järnsparv
Rödhake
Näktergal
Sydnäktergal 1 ex Ormo, Nordre älv, Ytterby 2007-05-25
Blåhake
Svart rödstjärt
Rödstjärt
Buskskvätta
Svarthakad buskskvätta
Stenskvätta
Ringtrast
Koltrast
Björktrast
Taltrast
Rödvingetrast
Dubbeltrast
Gräshoppsångare
Flodsångare
Sävsångare
Busksångare 1 ex Säve, Hisingen 2007-06-08
Kärrsångare
Rörsångare
Trastsångare 1 ex Kollungeröd vatten, Orust 2007-06-11
Härmsångare
Höksångare
Ärtsångare
Törnsångare
Trädgårdssångare
Svarthätta
Lundsångare 1 ex Ranebolund, Svartedalen 2012-06-09
Taigasångare 1 ex Slingan, Stora Höga 2010-09-23
Grönsångare
Gransångare
Lövsångare
Kungsfågel
Brandkronad kungsfågel
Grå flugsnappare
Mindre flugsnappare 1 ex Ucklum 2015-05-29
Svartvit flugsnappare
Skäggmes 1 ex Källsby kile, Jörlanda 2013-10-14
Stjärtmes
Entita
Talltita
Tofsmes
Svartmes
Blåmes
Talgoxe
Nötväcka
Trädkrypare
Pungmes
Sommargylling
Törnskata
Varfågel
Nötskrika
Skata
Nötkråka
Kaja
Råka
Kråka
Korp
Stare
Gråsparv
Pilfink
Bofink
Bergfink
Grönfink
Steglits
Grönsiska
Hämpling
Vinterhämpling
Gråsiska
Snösiska 1 ex Sunna, Tjörn 2017-02-03
Bändelkorsnäbb 5 ex Fasseröd, Uddevallla 2011-08-05
Mindre korsnäbb
Större korsnäbb
Rosenfink
Tallbit
Domherre
Stenknäck
Lappsparv
Snösparv
Gulsparv
Dvärgsparv
SävsparvSaknade arter på listan
Fjällgås 3/64
Rödhalsad gås 11/64
Amerikansk kricka 26/64
Blåvingad årta 2/64
Rödhuvad dykand 11/64
Ringand 21/64
Vitögd dykand 11/64
Praktejder 41/64
Alförrädare 32/64
Vitnackad svärta 18/64
Fjällripa 1/64
Svartbrynad albatross 1/64
Balearisk lira 17/64
Stormsvala 18/64
Svart stork 3/64
Ormörn 3/64
Stäpphök 24/64
Ängshök 22/64
Mindre skrikörn 3/64
Aftonfalk 17/64
Småfläckig sumphöna 36/64
Dvärgsumphöna 21/64
Tjockfot 2/64
Rödvingad vadarsvala 3/64
Svartvingad vadarsvala 3/64
Stäppvipa 24/64
Rödhalsad snäppa 1/64
Vitgumpsnäppa 1/64
Prärielöpare 1/64
Dubbelbeckasin 32/64
Dammsnäppa 31/64
Större gulbena 2/64
Tereksnäppa 3/64
Kaspisk trut 3/64
Rosenmås 33/64
Ismås 1/64
Sandtärna 8/64
Tygeltärna 19/64
Småtärna 22/64
Vitvingad tärna 18/64
Spetsbergsgrissla 18/64
Turturduva 15/64
Tornuggla 1/64
Fjälluggla 1/64
Lappuggla 15/64
Alpseglare 3/64
Biätare 15/64
Blåkråka 2/64
Gråspett 14/64
Korttålärka 17/64
Tofslärka 19/64
Rostgumpsvala 25/64
Fältpiplärka 10/64
Sibirisk järnsparv 12/64
Blåstjärt 2/64
Isabellastenskvätta 12/64
Ökenstenskvätta 9/64
Taigatrast 20/64
Vandringstrast 1/64
Vassångare 26/64
Rödstrupig sångare 15/64
Kungsfågelsångare 19/64
Brunsångare 3/64
Bergsångare 20/64
Halsbandsflugsnappare 18/64
Isabellatörnskata 29/64
Svartpannad törnskata 15/64
Ökenvarfågel 8/64
Rödhuvad törnskata 9/64
Rosenstare 29/64
Gulhämpling 7/64
Ökentrumpetare 1/64
Tallsparv 20/64
Ortolansparv 24/64
Videsparv 5/64
Kornsparv 8/64
Iberisk gransångare 4/64
Svartvingad glada 5/64
Vitgumpad buskskvätta 13/64
Orientpipare 4/64
Stripgås 2/64
Mandarinand 3/64