LISTOR 
Listinformation
» Översikt
» Gränser & regler
Aktuella listor
» Gbg-Skärgårdsjakten 2017
» Eko-Gbgjakten 2016
Äldre listor
» Jubileumsjakten 2012
» Göteborgsjakten 2005

Göteborgstolvan 2009
» Januari 2009
» Februari 2009
» Mars 2009
» April 2009
» Maj 2009
» Juni 2009
» Juli 2009
» Augusti 2009
» September 2009
» Oktober 2009
» November 2009
» December 2009
Huvudlistor
» Bohuslistan
» Hallandslistan
» Göteborgslistan
Lokala områden
» Hisingen
» Göteborgs skärgård
Lokallistor (från Svalan)
» Torslandaviken
» Brudarebacken
» Hönö
» Rörö
» Vrångö
» Galterö
» Stora Amundö
» Välen
» Smithska udden
Kommunlistor (från Svalan)
» Göteborg
» Öckerö
» Mölndal
» Partille
» Härryda
     LOGGA IN 
ANVÄNDARNAMN

LÖSENORD

     Bohuslistan / Artlista 

Topplistan
just nu


Jämför
listor


Lägg in
nya kryss


Lägg in
saknade kryss


Min
artlista

Bohuslistan - Bengt Karlsson

» Klicka på ett artnamn för att se var och när andra skådare kryssat arten.

» På din egen lista: Klicka på U för att uppdatera/ändra ett kryss (du måste vara inloggad).

Art Antal Lokal Datum  
Knölsvan
Mindre sångsvan
Sångsvan
Sädgås
Spetsbergsgås
Bläsgås
Grågås
Kanadagås
Vitkindad gås
Prutgås
Gravand
Bläsand
Amerikansk bläsand
Snatterand
Kricka
Amerikansk kricka 1 ex Södra munkholmen 2010-04-10
Gräsand
Stjärtand
Årta
Skedand
Brunand
Vigg
Bergand
Ejder
Praktejder
Alförrädare
Alfågel
Sjöorre
Vitnackad svärta
Svärta
Knipa
Salskrake
Småskrake
Storskrake
Amerikansk kopparand
Vaktel 1 ex Bärby, Säve 2009-07-04
Fasan
Smålom
Storlom
Svartnäbbad islom 1 ex Kråkudden, Hönö 2010-11-13
Vitnäbbad islom Kråkudden 2013-01-03
Smådopping
Skäggdopping
Gråhakedopping
Svarthalsad dopping
Svarthakedopping
Stormfågel
Grålira
Mindre lira
Balearisk lira
Klykstjärtad stormsvala
Havssula
Storskarv
Toppskarv
Rördrom
Silkeshäger
Gråhäger
Skedstork
Bivråk
Röd glada
Havsörn
Brun kärrhök
Blå kärrhök
Stäpphök 1 ex Stora Rävholmen, Öckerö 2011-09-18
Duvhök
Sparvhök
Ormvråk
Fjällvråk
Kungsörn
Fiskgjuse
Tornfalk
Stenfalk
Lärkfalk
Jaktfalk 1 ex Långås, Havstensund 2013-03-24
Pilgrimsfalk
Vattenrall
Småfläckig sumphöna 1 ex Lagmansholmen 2013-05-14
Kornknarr
Rörhöna
Sothöna
Trana
Strandskata
Skärfläcka
Mindre strandpipare
Större strandpipare
Svartbent strandpipare
Fjällpipare 5 ex Bärby, Säve 2010-05-14
Ljungpipare
Kustpipare
Tofsvipa
Kustsnäppa
Sandlöpare
Småsnäppa
Mosnäppa
Tuvsnäppa
Spovsnäppa
Skärsnäppa
Kärrsnäppa
Myrsnäppa
Brushane
Dvärgbeckasin
Enkelbeckasin
Morkulla
Rödspov
Myrspov
Småspov
Storspov
Svartsnäppa
Rödbena
Gluttsnäppa
Skogssnäppa
Grönbena
Drillsnäppa
Roskarl
Smalnäbbad simsnäppa
Brednäbbad simsnäppa
Bredstjärtad labb
Kustlabb
Fjällabb
Storlabb
Dvärgmås
Tärnmås
Skrattmås
Fiskmås
Silltrut
Gråtrut
Vittrut 1 Fiskehamnen Öckerö 2013-02-06
Havstrut
Tretåig mås
Rosenmås 1 Björnhuvudet, Öckerö 2011-12-25
Skräntärna
Kentsk tärna
Fisktärna
Silvertärna
Småtärna
Svarttärna
Sillgrissla
Tordmule
Tobisgrissla
Alkekung
Lunnefågel
Tamduva
Skogsduva
Ringduva
Turkduva
Turturduva 1 ex Öxnäs, Säve 2011-09-30
Gök
Berguv
Hökuggla 1 Nolö, Björkö 2012-10-27
Kattuggla 4 ex Bredfjället, Ljungskile 2011-03-25
Hornuggla
Jorduggla
Pärluggla 1 Hönö kyrkogård 2011-10-14
Nattskärra 2 ex Djupedal, Hisingen 2010-06-06
Tornseglare
Kungsfiskare
Biätare
Härfågel 1 ex Rörö 2013-05-05
Göktyta
Gröngöling
Spillkråka
Större hackspett
Mindre hackspett
Tretåig hackspett
Trädlärka 2 ex Sudda, Hönö 2012-02-04
Sånglärka
Berglärka 5 ex Mudderdammen, Torsviken 2012-11-24
Backsvala
Ladusvala
Rostgumpsvala
Hussvala
Trädpiplärka
Ängspiplärka
Rödstrupig piplärka
Skärpiplärka
Vattenpiplärka
Gulärla
Forsärla
Sädesärla
Sidensvans
Gärdsmyg
Järnsparv
Rödhake
Näktergal
Sydnäktergal
Blåhake
Svart rödstjärt 1 ex Kråkudden, Hönö 2010-08-21
Rödstjärt
Buskskvätta
Svarthakad buskskvätta
Stenskvätta
Ringtrast
Koltrast
Björktrast
Taltrast
Rödvingetrast
Dubbeltrast
Gräshoppsångare
Flodsångare
Vassångare
Sävsångare
Busksångare
Kärrsångare
Rörsångare
Trastsångare
Härmsångare
Rödstrupig sångare 1 ex Nötholmen, Hönö 2013-05-25
Höksångare 1 ex Sudda, Hönö 2010-09-02
Ärtsångare
Törnsångare
Trädgårdssångare
Svarthätta
Lundsångare 1 ex Hyppeln 2011-06-02
Kungsfågelsångare
Taigasångare
Grönsångare
Gransångare
Lövsångare
Kungsfågel
Brandkronad kungsfågel 1 ex Ersdalen, Hönö 2009-05-25
Grå flugsnappare
Mindre flugsnappare 1 ex Brunnsbacken, Hälsö 2013-05-24
Svartvit flugsnappare
Skäggmes
Stjärtmes
Entita
Talltita
Tofsmes
Svartmes
Blåmes
Talgoxe
Nötväcka
Trädkrypare
Pungmes
Sommargylling 1 ex Ryd, Björkö 2011-05-26
Törnskata
Svartpannad törnskata 1 Rörö 2013-08-10
Varfågel
Rödhuvad törnskata
Nötskrika
Skata
Nötkråka
Kaja
Råka
Kråka
Korp
Stare
Rosenstare 1 ex Hamburgö 2011-05-27
Gråsparv
Pilfink
Bofink
Bergfink
Grönfink
Steglits
Grönsiska
Hämpling
Vinterhämpling
Gråsiska
Bändelkorsnäbb
Mindre korsnäbb
Rosenfink
Tallbit
Domherre
Stenknäck
Lappsparv
Snösparv
Gulsparv
Dvärgsparv 1 Sudda 2011-09-17
SävsparvSaknade arter på listan
Fjällgås 3/64
Rödhalsad gås 11/64
Nilgås 22/64
Rostand 24/64
Blåvingad årta 2/64
Rödhuvad dykand 11/64
Ringand 21/64
Vitögd dykand 11/64
Järpe 26/64
Fjällripa 1/64
Orre 41/64
Tjäder 33/64
Rapphöna 36/64
Svartbrynad albatross 1/64
Gulnäbbad lira 22/64
Stormsvala 18/64
Ägretthäger 33/64
Svart stork 3/64
Vit stork 29/64
Brun glada 21/64
Ormörn 3/64
Ängshök 22/64
Mindre skrikörn 3/64
Aftonfalk 17/64
Dvärgsumphöna 21/64
Tjockfot 2/64
Rödvingad vadarsvala 3/64
Svartvingad vadarsvala 3/64
Sibirisk tundrapipare 19/64
Stäppvipa 24/64
Rödhalsad snäppa 1/64
Vitgumpsnäppa 1/64
Prärielöpare 1/64
Dubbelbeckasin 32/64
Dammsnäppa 31/64
Större gulbena 2/64
Tereksnäppa 3/64
Svarthuvad mås 16/64
Kaspisk trut 3/64
Vitvingad trut 29/64
Ismås 1/64
Sandtärna 8/64
Tygeltärna 19/64
Vitvingad tärna 18/64
Spetsbergsgrissla 18/64
Tornuggla 1/64
Fjälluggla 1/64
Sparvuggla 41/64
Lappuggla 15/64
Blek tornseglare 16/64
Alpseglare 3/64
Blåkråka 2/64
Gråspett 14/64
Vitryggig hackspett 13/64
Korttålärka 17/64
Tofslärka 19/64
Större piplärka 25/64
Fältpiplärka 10/64
Citronärla 19/64
Strömstare 39/64
Sibirisk järnsparv 12/64
Blåstjärt 2/64
Isabellastenskvätta 12/64
Ökenstenskvätta 9/64
Taigatrast 20/64
Vandringstrast 1/64
Brunsångare 3/64
Bergsångare 20/64
Halsbandsflugsnappare 18/64
Isabellatörnskata 29/64
Ökenvarfågel 8/64
Gulhämpling 7/64
Snösiska 29/64
Större korsnäbb 41/64
Ökentrumpetare 1/64
Tallsparv 20/64
Ortolansparv 24/64
Videsparv 5/64
Kornsparv 8/64
Iberisk gransångare 4/64
Svartvingad glada 5/64
Vitgumpad buskskvätta 13/64
Orientpipare 4/64
Stripgås 2/64
Mandarinand 3/64