LISTOR 
Listinformation
» Översikt
» Gränser & regler
Aktuella listor
» Gbg-Skärgårdsjakten 2017
» Eko-Gbgjakten 2016
Äldre listor
» Jubileumsjakten 2012
» Göteborgsjakten 2005

Göteborgstolvan 2009
» Januari 2009
» Februari 2009
» Mars 2009
» April 2009
» Maj 2009
» Juni 2009
» Juli 2009
» Augusti 2009
» September 2009
» Oktober 2009
» November 2009
» December 2009
Huvudlistor
» Bohuslistan
» Hallandslistan
» Göteborgslistan
Lokala områden
» Hisingen
» Göteborgs skärgård
Lokallistor (från Svalan)
» Torslandaviken
» Brudarebacken
» Hönö
» Rörö
» Vrångö
» Galterö
» Stora Amundö
» Välen
» Smithska udden
Kommunlistor (från Svalan)
» Göteborg
» Öckerö
» Mölndal
» Partille
» Härryda
     LOGGA IN 
ANVÄNDARNAMN

LÖSENORD

     Eko-Gbgjakten 2016 / Artlista 

Topplistan
just nu


Jämför
listor


Lägg in
nya kryss


Lägg in
saknade kryss


Min
artlista

Eko-Gbgjakten 2016 - Magnus Rahm

» Klicka på ett artnamn för att se var och när andra skådare kryssat arten.

» På din egen lista: Klicka på U för att uppdatera/ändra ett kryss (du måste vara inloggad).

Art Antal Lokal Datum  
Knölsvan 20 ex Fiskebäck, Gbg 2016-01-14
Sångsvan 4 ad Vrångö, Gbg:s södra skärgård 2016-01-15
Bläsgås 2 ex mot N Vrångö, Gbg:s södra skärgård 2016-02-13
Grågås 1 ex mot S Vrångö, Gbg:s södra skärgård 2016-01-15
Kanadagås 7 ex Slottsskogen, Gbg 2016-01-14
Vitkindad gås Galterö, Gbg:s södra skärgård 2016-03-19
Gravand Vrångö, Gbg:s södra skärgård 2016-03-28
Bläsand 1 par Vasskären, Gbg:s södra skärgård 2016-03-19
Snatterand 7 ex Torslandaviken 2016-04-02
Kricka 1 hane Torslandaviken 2016-01-31
Gräsand Säveåns mynning, Gbg 2016-01-08
Stjärtand 1 par Torslandaviken 2016-04-02
Skedand 1 par Vrångö, Gbg:s södra skärgård 2016-05-07
Brunand Säveåns mynning, Gbg 2016-01-08
Vigg Säveåns mynning, Gbg 2016-01-08
Bergand 1 hona Torslandaviken 2016-04-02
Ejder Vrångö, Gbg:s södra skärgård 2016-01-15
Alfågel 1 hona Kråkudden, Hönö 2016-05-05
Sjöorre Vrångö, Gbg:s södra skärgård 2016-03-28
Svärta 1 hane Vrångö, Gbg:s södra skärgård 2016-04-09
Knipa Säveåns mynning, Gbg 2016-01-08
Salskrake 4 ex Torslandaviken 2016-01-31
Småskrake 1 hane Fiskebäck, Gbg 2016-01-14
Storskrake Säveåns mynning, Gbg 2016-01-08
Fasan 2 ex Fässberg, Mölndal 2016-01-17
Smålom 1 ad mot S Vrångö, Gbg:s södra skärgård 2016-02-13
Storlom 2 ad Stora Hålsjön, Öjersjö 2016-04-10
Smådopping Säveåns mynning, Gbg 2016-01-08
Skäggdopping 1 ex Vrångö, Gbg:s södra skärgård 2016-01-15
Svarthalsad dopping 4 ex Torslandaviken 2016-04-10
Svarthakedopping 1 ex Torslandaviken 2016-04-27
Stormfågel 1 ex mot S Kråkudden, Hönö 2016-05-05
Havssula Vrångö, Gbg:s södra skärgård 2016-03-28
Storskarv Säveåns mynning, Gbg 2016-01-08
Toppskarv 2 ex Vrångö, Gbg:s södra skärgård 2016-03-28
Rördrom 1 ex sp Hårssjön, Mölndal 2016-03-20
Silkeshäger 1 ex Galterö, Gbg:s södra skärgård 2016-05-08
Gråhäger 1 ad Torslandaviken 2016-01-31
Bivråk 1 ad hane Krokslätt, Göteborg 2016-07-22
Röd glada 2 ex Torslandaviken 2016-04-02
Brun kärrhök 1 honf mot S Vrångö, Gbg:s södra skärgård 2016-05-01
Blå kärrhök 3 ex mot S Vrångö, Gbg:s södra skärgård 2016-09-18
Duvhök 1 ex Valö, Gbg:s södra skärgård 2016-01-15
Sparvhök 1 ex Vrångö, Gbg:s södra skärgård 2016-01-15
Ormvråk 1 ex Mossens idrottsplasts 2016-01-09
Fjällvråk 1 ex Välen, Gbg 2016-01-14
Fiskgjuse 1 ex Torslandaviken 2016-04-02
Tornfalk 1 ad hane Arken, Hisingen 2016-01-31
Stenfalk 1 honfärgad Vrångö, Gbg:s södra skärgård 2016-04-09
Pilgrimsfalk 1 2K Vrångö, Gbg:s södra skärgård 2016-01-15
Rörhöna 1 ex Balltorps våtmark, mölndal 2016-09-25
Sothöna Säveåns mynning, Gbg 2016-01-08
Trana 4 ex mot N Johanneberg, Göteborg 2016-03-10
Strandskata Brännö, Gbg:s södra skärgård 2016-03-19
Mindre strandpipare 3 ex Torslandaviken 2016-04-27
Större strandpipare Galterö, Gbg:s södra skärgård 2016-03-19
Ljungpipare Vrångö, Gbg:s södra skärgård 2016-09-03
Tofsvipa 1 ex Galterö, Gbg:s södra skärgård 2016-03-19
Kustsnäppa Vrångö, Gbg:s södra skärgård 2016-09-03
Sandlöpare Vrångö, Gbg:s södra skärgård 2016-09-03
Skärsnäppa 25 ex Vrångö, Gbg:s södra skärgård 2016-03-28
Kärrsnäppa 3 ad Kråkudden, Hönö 2016-05-05
Brushane 2 honor Galterö, Gbg:s södra skärgård 2016-05-08
Dvärgbeckasin 1 ex Fässberg, Mölndal 2016-01-17
Enkelbeckasin 1 ex Fässberg, Mölndal 2016-01-17
Dubbelbeckasin 1 ex sp Lunnagården, Mölndal 2016-05-06
Morkulla 1 ex sp Safjället, Mölndal 2016-03-14
Myrspov 2 ex Vrångö, Gbg:s södra skärgård 2016-04-23
Småspov Kråkudden, Hönö 2016-05-05
Storspov 1 ex mot S Vrångö, Gbg:s södra skärgård 2016-03-28
Rödbena Vrångö, Gbg:s södra skärgård 2016-03-28
Gluttsnäppa 1 ex Torslandaviken 2016-05-05
Skogssnäppa 1 ex Stora Hålsjön, Öjersjö 2016-04-10
Grönbena 1 ex mot N Vrångö, Gbg:s södra skärgård 2016-05-01
Drillsnäppa 1 ex Viken, Hisingen 2016-05-05
Roskarl 1 ex Vrångö, Gbg:s södra skärgård 2016-05-07
Kustlabb 2 ad mot S Vrångö, Gbg:s södra skärgård 2016-05-01
Skrattmås Gullbergskajen 2016-01-08
Fiskmås Gullbergskajen 2016-01-08
Silltrut 1 ad mot S Vrångö, Gbg:s södra skärgård 2016-03-28
Gråtrut Säveåns mynning, Gbg 2016-01-08
Vittrut 1 2K Göteborgs fiskhamn 2016-01-31
Havstrut Säveåns mynning, Gbg 2016-01-08
Skräntärna 1 ad Torslandaviken 2016-07-03
Kentsk tärna 3 ex mot S Vrångö, Gbg:s södra skärgård 2016-04-03
Fisktärna 6 ex Vrångö, Gbg:s södra skärgård 2016-04-23
Silvertärna 79 ex mot S Vrångö, Gbg:s södra skärgård 2016-05-07
Sillgrissla 1 ex Vrångö, Gbg:s södra skärgård 2016-01-15
Tordmule 1 ex Vrångö, Gbg:s södra skärgård 2016-01-15
Tobisgrissla 1 ad Vrångö, Gbg:s södra skärgård 2016-01-15
Tamduva Krokslätt, Göteborg 2016-01-06
Skogsduva 1 ex Rambo mosse, Mölndal 2016-03-20
Ringduva 3 ex Fässberg, Mölndal 2016-01-17
Turkduva 20 ex Kungsladugård, Gbg 2016-01-31
Gök 1 ex sp Galterö, Gbg:s södra skärgård 2016-05-08
Berguv 1 ex Torslandaviken 2016-04-27
Kattuggla 1 ex Slottsskogen, Gbg 2016-01-14
Hornuggla 1 ex mot O Kråkudden, Hönö 2016-05-05
Tornseglare 5 ex str N Vrångö, Gbg:s södra skärgård 2016-05-21
Kungsfiskare 1 ex Jonsered, Partille 2016-01-16
Göktyta 1 ex Änggårdskolonin, Gbg 2016-05-06
Gröngöling 1 ex Vrångö, Gbg:s södra skärgård 2016-01-15
Spillkråka 2 ex Brudarebacken, Gbg 2016-03-12
Större hackspett 1 ex Västra begravningsplatsen, Göteborg 2016-01-14
Mindre hackspett 2 ex Hårssjön, Mölndal 2016-03-20
Tretåig hackspett 1 hona Fridhems gammelskog 2016-03-26
Trädlärka 1 sj Rambo mosse, Mölndal 2016-04-24
Sånglärka 2 ex Lunnagården, Mölndal 2016-02-07
Berglärka 2 ex Torslandaviken 2016-01-31
Backsvala Torslandaviken 2016-04-27
Ladusvala 3 ex mot S Vrångö, Gbg:s södra skärgård 2016-04-23
Hussvala Torslandaviken 2016-04-27
Trädpiplärka 2 ex mot NO Vrångö, Gbg:s södra skärgård 2016-04-23
Ängspiplärka Galterö, Gbg:s södra skärgård 2016-03-19
Skärpiplärka 1 ex Vrångö, Gbg:s södra skärgård 2016-02-13
Gulärla 1 ex mot NO Vrångö, Gbg:s södra skärgård 2016-05-01
Forsärla 1 ex Bråtaskogen, Råda 2016-04-10
Sädesärla 1 ex mot NO Galterö, Gbg:s södra skärgård 2016-03-19
Sidensvans Brudarebacken, Gbg 2016-10-30
Strömstare 1 ex Jonsered, Partille 2016-01-16
Gärdsmyg 1 ex Slottsskogsvallen 2016-01-14
Järnsparv 3 ex Vrångö, Gbg:s södra skärgård 2016-01-15
Sibirisk järnsparv 1 ex Torslandaviken 2016-10-23
Rödhake 1 ex Mossens idrottsplats 2016-01-10
Näktergal 1 ex sj Stampered, Hisingen 2016-05-05
Svart rödstjärt 1 ex sj Ryahamnen, Hisingen 2016-05-05
Rödstjärt 1 sj Hagen, Göteborg 2016-04-23
Buskskvätta 1 hane Vrångö, Gbg:s södra skärgård 2016-05-01
Svarthakad buskskvätta 2 ex Brudarebacken, Gbg 2016-03-31
Vitgumpad buskskvätta 1 honfärgad Ganlet, Önnered, Gbg 2016-09-26
Stenskvätta 1 hane sj Vrångö, Gbg:s södra skärgård 2016-04-23
Ringtrast 1 ex Chalmers, Göteborg 2016-04-05
Koltrast Johanneberg, Göteborg 2016-01-06
Björktrast Packhuskajen 2016-01-08
Taltrast 1 ex sj Änggårdsbergen, Gbg 2016-03-26
Rödvingetrast 2 ex Delsjökolonin 2016-03-31
Dubbeltrast 1 ex sj Sjödala, Hårssjön, Mölndal 2016-03-20
Sävsångare 1 ex sj Torslandaviken 2016-05-05
Kärrsångare 1 ex sj Fässberg, Mölndal 2016-05-29
Rörsångare 2 ex Torslandaviken 2016-05-05
Härmsångare 4 ex sj Vrångö, Gbg:s södra skärgård 2016-05-21
Ärtsångare Vrångö, Gbg:s södra skärgård 2016-05-01
Törnsångare 1 ex Torslandaviken 2016-05-05
Trädgårdssångare 1 ex sj Vrångö, Gbg:s södra skärgård 2016-05-21
Svarthätta 1 sj Mossen, Johanneberg 2016-04-21
Taigasångare 1 ex Torslandaviken 2016-09-24
Grönsångare 1 ex sj Mossens idrottsplats 2016-05-10
Gransångare Vrångö, Gbg:s södra skärgård 2016-03-28
Lövsångare 1 sj Mossen, Johanneberg 2016-04-21
Kungsfågel 2 ex Vrångö, Gbg:s södra skärgård 2016-01-15
Brandkronad kungsfågel 1 hane sj Mellby, Partille 2016-04-22
Grå flugsnappare 1 ex Brudarebacken, Gbg 2016-05-22
Mindre flugsnappare 1 3k+ hane Brudarebacken, Gbg 2016-05-22
Svartvit flugsnappare 1 ex sj Änggårdskolonin, Gbg 2016-05-06
Skäggmes Torslandaviken 2016-04-27
Stjärtmes 2 ex Brudarebacken, Gbg 2016-03-12
Entita 2 ex Bokedalen, Jonsered 2016-01-16
Talltita 1 ex Björnaråsen, Partille 2016-01-16
Tofsmes 2 ex Björnaråsen, Partille 2016-01-16
Svartmes 3 ex Änggårdsbergen, Gbg 2016-01-30
Blåmes 1 ex Toltorpsdalen, Mölndal 2016-01-09
Talgoxe 1 ex Mossens idrottsplats 2016-01-10
Nötväcka 1 ex Slottsskogen, Gbg 2016-01-14
Trädkrypare 2 ex Göteborgs botaniska trädgård 2016-01-30
Törnskata 1 hane Brudarebacken, Gbg 2016-05-22
Varfågel 1 ex Sisjöns skjutfält, Mölndal 2016-02-07
Nötskrika 1 ex Bokedalen, Jonsered 2016-01-16
Skata Säveåns mynning, Gbg 2016-01-08
Kaja Krokslätt, Göteborg 2016-01-06
Råka 1 ex mot S Vrångö, Gbg:s södra skärgård 2016-03-28
Kråka Krokslätt, Göteborg 2016-01-06
Korp 1 ex Björnekulla, Gbg 2016-01-14
Stare 1 ex Välen, Gbg 2016-01-14
Gråsparv 1 hona Vrångö, Gbg:s södra skärgård 2016-01-15
Pilfink 1 ex Vrångö, Gbg:s södra skärgård 2016-01-15
Bofink 1 hane Vrångö, Gbg:s södra skärgård 2016-01-15
Bergfink 7 ex Göteborgs botaniska trädgård 2016-01-30
Grönfink 1 ex Mossens idrottsplats 2016-01-10
Steglits 10 ex Välen, Gbg 2016-01-14
Grönsiska 1 ex Bokedalen, Jonsered 2016-01-16
Hämpling 2 ex mot O Vrångö, Gbg:s södra skärgård 2016-03-28
Vinterhämpling 5 ex Torslandaviken 2016-04-10
Gråsiska 2 ex Brunnsbomotet, Hisingen 2016-01-08
Mindre korsnäbb 4 ex Bokedalen, Jonsered 2016-01-16
Domherre 3 ex Vrångö, Gbg:s södra skärgård 2016-01-15
Stenknäck 1 ex Bifrost, Mölndal 2016-01-17
Gulsparv 3 ex Solängen, Mölndal 2016-01-17
Sävsparv 1 ex Brudarebacken, Gbg 2016-03-12Saknade arter på listan
Mindre sångsvan 11/25
Sädgås 8/25
Spetsbergsgås 6/25
Prutgås 5/25
Årta 5/25
Vaktel 1/25
Vitnäbbad islom 1/25
Gråhakedopping 8/25
Grålira 2/25
Mindre lira 3/25
Balearisk lira 1/25
Ägretthäger 4/25
Skedstork 6/25
Havsörn 12/25
Stäpphök 3/25
Kungsörn 1/25
Lärkfalk 6/25
Vattenrall 14/25
Fjällpipare 1/25
Kustpipare 9/25
Småsnäppa 6/25
Mosnäppa 8/25
Spovsnäppa 5/25
Myrsnäppa 3/25
Svartsnäppa 5/25
Storlabb 2/25
Svarthuvad mås 1/25
Dvärgmås 5/25
Tärnmås 1/25
Tretåig mås 7/25
Svarttärna 2/25
Alkekung 1/25
Lunnefågel 1/25
Turturduva 1/25
Jorduggla 4/25
Nattskärra 11/25
Blåhake 5/25
Gräshoppsångare 4/25
Trastsångare 1/25
Nötkråka 5/25
Rosenstare 1/25
Snösiska 2/25
Bändelkorsnäbb 1/25
Rosenfink 2/25
Lappsparv 2/25
Snösparv 4/25