LISTOR 
Listinformation
» Översikt
» Gränser & regler
Aktuella listor
» Gbg-Skärgårdsjakten 2017
» Eko-Gbgjakten 2016
Äldre listor
» Jubileumsjakten 2012
» Göteborgsjakten 2005

Göteborgstolvan 2009
» Januari 2009
» Februari 2009
» Mars 2009
» April 2009
» Maj 2009
» Juni 2009
» Juli 2009
» Augusti 2009
» September 2009
» Oktober 2009
» November 2009
» December 2009
Huvudlistor
» Bohuslistan
» Hallandslistan
» Göteborgslistan
Lokala områden
» Hisingen
» Göteborgs skärgård
Lokallistor (från Svalan)
» Torslandaviken
» Brudarebacken
» Hönö
» Rörö
» Vrångö
» Galterö
» Stora Amundö
» Välen
» Smithska udden
Kommunlistor (från Svalan)
» Göteborg
» Öckerö
» Mölndal
» Partille
» Härryda
     LOGGA IN 
ANVÄNDARNAMN

LÖSENORD

     Eko-Gbgjakten 2016 / Artlista 

Topplistan
just nu


Jämför
listor


Lägg in
nya kryss


Lägg in
saknade kryss


Min
artlista

Eko-Gbgjakten 2016 - Ola Wennberg

» Klicka på ett artnamn för att se var och när andra skådare kryssat arten.

» På din egen lista: Klicka på U för att uppdatera/ändra ett kryss (du måste vara inloggad).

Art Antal Lokal Datum  
Knölsvan Torslandaviken 2016-01-01
Mindre sångsvan Torslandaviken 2016-03-13
Sångsvan Torslandaviken 2016-01-01
Sädgås Öxnäs, Säve 2016-01-05
Bläsgås Galterö, Gbg:s södra skärgård 2016-09-21
Grågås Torslandaviken 2016-01-01
Kanadagås Torslandaviken 2016-01-01
Vitkindad gås Torslandaviken 2016-03-13
Gravand Torslandaviken 2016-02-21
Bläsand Billdals skärgård 2016-01-09
Snatterand Torslandaviken 2016-01-01
Kricka Torslandaviken 2016-01-01
Gräsand Torslandaviken 2016-01-01
Stjärtand Torslandaviken 2016-02-21
Årta Torslandaviken 2016-04-27
Skedand Torslandaviken 2016-04-05
Brunand Torslandaviken 2016-01-01
Vigg Torslandaviken 2016-01-01
Bergand 1 ex Torslandaviken 2016-02-07
Ejder Torslandaviken 2016-01-01
Alfågel Torslandaviken 2016-10-17
Sjöorre Galterö, Gbg:s södra skärgård 2016-01-13
Svärta Galterö, Gbg:s södra skärgård 2016-07-05
Knipa Torslandaviken 2016-01-01
Salskrake Torslandaviken 2016-01-01
Småskrake Torslandaviken 2016-01-01
Storskrake Torslandaviken 2016-01-01
Vaktel Torslandaviken 2016-05-31
Fasan Torslandaviken 2016-01-01
Smålom Öxnäs, Säve 2016-01-05
Storlom Torslandaviken 2016-04-05
Smådopping Dotevik 2016-01-09
Skäggdopping Torslandaviken 2016-01-01
Gråhakedopping Torsl andaviken 2016-03-23
Svarthalsad dopping Torslandaviken 2016-04-10
Svarthakedopping Torslandaviken 2016-04-21
Stormfågel Rörö 2016-08-05
Mindre lira Rörö 2016-08-05
Havssula Rörö 2016-08-05
Storskarv Torslandaviken 2016-01-01
Toppskarv Rörö 2016-08-05
Rördrom Hårssjön 2016-03-22
Ägretthäger Torslandaviken 2016-05-09
Gråhäger Torslandaviken 2016-01-01
Bivråk Hisingen, Gbg 2016-05-24
Röd glada Brudarebacken, Gbg 2016-03-24
Havsörn Billdals skärgård 2016-01-09
Brun kärrhök Torslandaviken 2016-03-31
Blå kärrhök Torslandaviken 2016-01-18
Duvhök Välen, Gbg 2016-01-11
Sparvhök Öxnäs, Säve 2016-01-05
Ormvråk Torslandaviken 2016-01-01
Fjällvråk Välen, Gbg 2016-01-11
Fiskgjuse Torslandaviken 2016-03-31
Tornfalk Torslandaviken 2016-01-01
Stenfalk Rörö 2016-09-15
Lärkfalk Torslandaviken 2016-05-09
Pilgrimsfalk Gasklockan 2016-01-10
Vattenrall Torslandaviken 2016-01-01
Rörhöna Välen, Gbg 2016-01-11
Sothöna Torslandaviken 2016-01-01
Trana Fridhem 2016-03-08
Strandskata Torslandaviken 2016-03-09
Mindre strandpipare Torslandaviken 2016-04-09
Större strandpipare Galterö, Gbg:s södra skärgård 2016-02-25
Ljungpipare Galterö, Gbg:s södra skärgård 2016-05-13
Kustpipare Galterö, Gbg:s södra skärgård 2016-08-01
Tofsvipa Torslandaviken 2016-02-21
Kustsnäppa Galterö, Gbg:s södra skärgård 2016-08-01
Sandlöpare färjeleden lilla varholmen 2016-08-09
Småsnäppa Galterö, Gbg:s södra skärgård 2016-08-01
Mosnäppa Torslandaviken 2016-05-10
Skärsnäppa Galterö, Gbg:s södra skärgård 2016-01-13
Kärrsnäppa Galterö, Gbg:s södra skärgård 2016-07-05
Myrsnäppa Galterö, Gbg:s södra skärgård 2016-08-12
Brushane Torslandaviken 2016-05-03
Dvärgbeckasin Torslandaviken 2016-10-19
Enkelbeckasin Hökälla, Hisingen 2016-03-07
Morkulla Torslandaviken 2016-01-18
Myrspov Torslandaviken 2016-04-25
Småspov Torslandaviken 2016-04-18
Storspov Torslandaviken 2016-03-30
Svartsnäppa Torslandaviken 2016-05-06
Rödbena Torslandaviken 2016-04-09
Gluttsnäppa Torslandaviken 2016-04-28
Skogssnäppa Torslandaviken 2016-04-05
Grönbena Torslandaviken 2016-05-06
Drillsnäppa Torslandaviken 2016-04-21
Roskarl Galterö, Gbg:s södra skärgård 2016-08-29
Kustlabb Rörö 2016-08-06
Dvärgmås Torslandaviken 2016-05-17
Skrattmås Torslandaviken 2016-01-01
Fiskmås Torslandaviken 2016-01-01
Silltrut Järntorget 2016-03-26
Gråtrut Torslandaviken 2016-01-01
Vittrut Torslandaviken 2016-01-01
Havstrut Torslandaviken 2016-01-01
Tretåig mås Öckerö, Gbg:s norra skärgård 2016-11-18
Skräntärna Torslandaviken 2016-05-27
Kentsk tärna Askims fjord 2016-05-02
Fisktärna Torslandaviken 2016-04-16
Silvertärna Torslandaviken 2016-05-15
Tordmule Galterö, Gbg:s södra skärgård 2016-01-13
Tobisgrissla Galterö, Gbg:s södra skärgård 2016-02-16
Tamduva Torslandaviken 2016-01-01
Skogsduva Torslandaviken 2016-03-09
Ringduva Torslandaviken 2016-01-01
Turkduva Järntorget 2016-05-28
Turturduva Torslandaviken 2016-05-26
Gök Torslandaviken 2016-05-08
Berguv Torslandaviken 2016-04-12
Kattuggla Välen, Gbg 2016-01-11
Jorduggla Torslandaviken 2016-10-07
Tornseglare Torslandaviken 2016-05-14
Kungsfiskare Sjöbacka 2016-01-15
Göktyta Torslandaviken 2016-05-01
Gröngöling Göteborgs botaniska trädgård 2016-01-12
Spillkråka Torslandaviken 2016-08-25
Större hackspett Haga kile, Askim 2016-01-09
Mindre hackspett Axlemossen, Änggårdsbergen, Gbg 2016-01-08
Tretåig hackspett Fridhem 2016-03-20
Trädlärka Torslandaviken 2016-04-12
Sånglärka Torslandaviken 2016-01-06
Berglärka Torslandaviken 2016-01-06
Backsvala Torslandaviken 2016-04-09
Ladusvala Torslandaviken 2016-04-05
Hussvala Torslandaviken 2016-04-21
Trädpiplärka Torslandaviken 2016-04-22
Ängspiplärka Torslandaviken 2016-01-01
Skärpiplärka Galterö, Gbg:s södra skärgård 2016-01-13
Gulärla Torslandaviken 2016-04-21
Forsärla Kärralund, Göteborg 2016-04-07
Sädesärla Torslandaviken 2016-03-31
Sidensvans Torslandaviken 2016-01-01
Strömstare Billdals park, Askim 2016-02-15
Gärdsmyg Torslandaviken 2016-01-01
Järnsparv Torslandaviken 2016-01-18
Sibirisk järnsparv Torslandaviken 2016-10-19
Rödhake Torslandaviken 2016-01-01
Näktergal Torslandaviken 2016-05-01
Blåhake Torslandaviken 2016-05-21
Svart rödstjärt Rörö 2016-08-05
Rödstjärt Skintebo, Askim 2016-05-02
Buskskvätta Torslandaviken 2016-05-01
Svarthakad buskskvätta Torslandaviken 2016-04-10
Vitgumpad buskskvätta Torslandaviken 2016-06-02
Stenskvätta Torslandaviken 2016-04-09
Ringtrast Brudarebacken, Gbg 2016-04-07
Koltrast Torslandaviken 2016-01-01
Björktrast Torslandaviken 2016-01-01
Taltrast Torslandaviken 2016-01-01
Rödvingetrast Hinsholmskilen, Gbg 2016-01-13
Dubbeltrast Torslandaviken 2016-03-21
Sävsångare Torslandaviken 2016-05-04
Kärrsångare Torslandaviken 2016-05-21
Rörsångare Torslandaviken 2016-04-28
Härmsångare Torslandaviken 2016-05-22
Ärtsångare Torslandaviken 2016-05-01
Törnsångare Torslandaviken 2016-05-01
Trädgårdssångare Torslandaviken 2016-05-12
Svarthätta Torslandaviken 2016-04-16
Taigasångare Torslandaviken 2016-09-25
Grönsångare Torslandaviken 2016-04-25
Gransångare Torslandaviken 2016-03-30
Lövsångare Torslandaviken 2016-04-11
Kungsfågel Änggårdsbergen, Gbg 2016-01-03
Grå flugsnappare Rörö 2016-08-19
Mindre flugsnappare Härlanda tjärn, Göteborg 2016-05-16
Svartvit flugsnappare Torslandaviken 2016-05-01
Skäggmes Välen, Gbg 2016-01-15
Stjärtmes Hårssjön 2016-03-22
Entita Torslandaviken 2016-01-06
Tofsmes Fridhems gammelskog 2016-01-26
Svartmes Änggårdsbergen, Gbg 2016-01-07
Blåmes Torslandaviken 2016-01-01
Talgoxe Torslandaviken 2016-01-01
Nötväcka Göteborgs botaniska trädgård 2016-01-03
Trädkrypare Änggårdsbergen, Gbg 2016-01-07
Törnskata Torslandaviken 2016-05-06
Varfågel Torslandaviken 2016-01-01
Nötskrika Änggårdsbergen, Gbg 2016-01-07
Skata Torslandaviken 2016-01-01
Kaja Torslandaviken 2016-01-01
Råka Torslandaviken 2016-02-21
Kråka Torslandaviken 2016-01-01
Korp Öxnäs, Säve 2016-01-05
Stare Torslandaviken 2016-01-01
Gråsparv Torslandaviken 2016-01-01
Pilfink Torslandaviken 2016-01-01
Bofink Torslandaviken 2016-01-01
Bergfink Välen, Gbg 2016-01-19
Grönfink Torslandaviken 2016-01-01
Steglits Torslandaviken 2016-01-01
Grönsiska Änggårdsbergen, Gbg 2016-01-03
Hämpling Torslandaviken 2016-04-01
Vinterhämpling Torslandaviken 2016-01-18
Gråsiska Torslandaviken 2016-01-01
Snösiska Torslandaviken 2016-11-28
Mindre korsnäbb Änggårdsbergen, Gbg 2016-01-03
Domherre Göteborgs botaniska trädgård 2016-01-03
Stenknäck Göteborgs botaniska trädgård 2016-01-03
Snösparv Välen, Gbg 2016-01-19
Gulsparv Torslandaviken 2016-01-01
Sävsparv Otterbäck, Askim 2016-01-09Saknade arter på listan
Spetsbergsgås 6/25
Prutgås 5/25
Vitnäbbad islom 1/25
Grålira 2/25
Balearisk lira 1/25
Silkeshäger 6/25
Skedstork 6/25
Stäpphök 3/25
Kungsörn 1/25
Fjällpipare 1/25
Spovsnäppa 5/25
Dubbelbeckasin 5/25
Storlabb 2/25
Svarthuvad mås 1/25
Tärnmås 1/25
Svarttärna 2/25
Sillgrissla 5/25
Alkekung 1/25
Lunnefågel 1/25
Hornuggla 3/25
Nattskärra 11/25
Gräshoppsångare 4/25
Trastsångare 1/25
Brandkronad kungsfågel 9/25
Talltita 4/25
Nötkråka 5/25
Rosenstare 1/25
Bändelkorsnäbb 1/25
Rosenfink 2/25
Lappsparv 2/25