LISTOR 
Listinformation
» Översikt
» Gränser & regler
Aktuella listor
» Gbg-Skärgårdsjakten 2017
» Eko-Gbgjakten 2016
Äldre listor
» Jubileumsjakten 2012
» Göteborgsjakten 2005

Göteborgstolvan 2009
» Januari 2009
» Februari 2009
» Mars 2009
» April 2009
» Maj 2009
» Juni 2009
» Juli 2009
» Augusti 2009
» September 2009
» Oktober 2009
» November 2009
» December 2009
Huvudlistor
» Bohuslistan
» Hallandslistan
» Göteborgslistan
Lokala områden
» Hisingen
» Göteborgs skärgård
Lokallistor (från Svalan)
» Torslandaviken
» Brudarebacken
» Hönö
» Rörö
» Vrångö
» Galterö
» Stora Amundö
» Välen
» Smithska udden
Kommunlistor (från Svalan)
» Göteborg
» Öckerö
» Mölndal
» Partille
» Härryda
     LOGGA IN 
ANVÄNDARNAMN

LÖSENORD

     Jubileumsjakten 2012 / Artlista 

Topplistan
just nu


Jämför
listor


Lägg in
nya kryss


Lägg in
saknade kryss


Min
artlista

Jubileumsjakten 2012 - Magnus Lundström

» Klicka på ett artnamn för att se var och när andra skådare kryssat arten.

» På din egen lista: Klicka på U för att uppdatera/ändra ett kryss (du måste vara inloggad).

Art Antal Lokal Datum  
Knölsvan 1 ex Hö källa, Hisingen 2012-01-02
Mindre sångsvan 5 ex Kråkudden, Hönö 2012-04-01
Sångsvan Välen, Gbg 2012-01-05
Sädgås 1 Lagmanholmen, Säve 2012-03-13
Spetsbergsgås 1 ex Uggledal, Askim 2012-01-07
Grågås 5 ex Välen, Gbg 2012-01-23
Kanadagås Välen, Gbg 2012-01-05
Vitkindad gås 1 ex Stora Amundö 2012-03-20
Gravand 2 Torslandaviken 2012-03-06
Bläsand 8 ex Torslandaviken 2012-09-12
Snatterand 1 ex Torslandaviken 2012-04-13
Kricka 2 ex Torslandaviken 2012-01-15
Gräsand Välen, Gbg 2012-01-05
Stjärtand 1 hona Fågeldammen, Slottskogen 2012-02-15
Årta 1 par Hökälla 2012-04-21
Skedand 1 hane Stora dammen, Slottskogen 2012-02-15
Brunand 3 Säveåns mynning 2012-02-08
Vigg 7 ex Säveåns mynning, Gbg 2012-01-13
Bergand 1 ex Torslandaviken 2012-01-20
Ejder 1 ex Risholmsviken 2012-01-15
Alfågel 3 Kråkudden, Hönö 2012-04-01
Sjöorre Kråkudden, Hönö 2012-04-01
Svärta 1 hane str Kråkudden, Hönö 2012-04-01
Knipa Välen, Gbg 2012-01-05
Salskrake 6 ex Killingsholmen, Billdal, Askim 2012-01-09
Småskrake Killingsholmen, Billdal, Askim 2012-01-09
Storskrake Välen, Gbg 2012-01-05
Tjäder 1 hane Ugglemossen, Partille 2012-03-14
Fasan
Smålom 6 str Kråkudden, Hönö 2012-04-01
Storlom 2 str Kråkudden, Hönö 2012-04-01
Smådopping 1 ex Killingsholmen, Billdal, Askim 2012-01-09
Skäggdopping 1 ex Rivö fjord 2012-01-15
Gråhakedopping 1 ex Stora Amundö 2012-11-09
Svarthakedopping
Stormfågel Kråkudden, Hönö 2012-09-05
Grålira 1 ex Kråkudden, Hönö 2012-10-17
Havssula 1 ex Kråkudden, Hönö 2012-03-10
Storskarv 1 ex Göteborgs fiskhamn 2012-01-04
Toppskarv 1 Hönö 2012-02-26
Rördrom 1 sp Hårssjön, Mölndal 2012-03-16
Gråhäger 3 ex Killingsholmen, Billdal, Askim 2012-01-09
Bivråk 1 ex str Stora Rossen 2012-05-24
Havsörn 1 ex Göteborg 2012-03-14
Brun kärrhök 1 ex Torslandaviken 2012-05-25
Blå kärrhök 1 honf Kalshed, Säve 2012-01-27
Duvhök 1 ex Lundby, Hisingen 2012-01-28
Sparvhök 1 ex Torslandaviken 2012-01-18
Ormvråk 1 ex Tingstadsmotet 2012-01-03
Fjällvråk 1 Kalshed, Säve 2012-01-27
Fiskgjuse 1 ex Torslandaviken 2012-04-13
Tornfalk 1 Eriksberg, Hisingen 2012-01-09
Pilgrimsfalk 1 ex Gasklockan, Göteborg 2012-01-16
Rörhöna 2 ex Slottskogen 2012-01-29
Sothöna 15 ex Killingsholmen, Billdal, Askim 2012-01-09
Strandskata 2 ex Hönö 2012-03-10
Mindre strandpipare 2 ex Torslandaviken 2012-04-13
Större strandpipare 2 ex stat Kråkudden, Hönö 2012-04-01
Ljungpipare 22 Brudarebacken 2012-08-19
Kustpipare 2 ex str Stora Rossen 2012-05-25
Tofsvipa 35 Lagmanholmen,Säve 2012-03-13
Kustsnäppa Kråkudden, Hönö 2012-09-05
Sandlöpare 2 ex Kråkudden, Hönö 2012-09-05
Skärsnäppa 6 ex stat Bolleskären, Hönö 2012-04-01
Kärrsnäppa Kråkudden, Hönö 2012-09-05
Brushane 2 ex Välen 2012-08-21
Dvärgbeckasin 1 ex Syrhåladammen 2012-02-09
Enkelbeckasin 1 ex Torslandaviken 2012-03-24
Morkulla 1 ex Lundby, Hisingen 2012-01-25
Myrspov 7 ex Galterö 2012-09-18
Storspov 1 ex Lagmansholmen. Säve 2012-03-13
Rödbena
Gluttsnäppa
Skogssnäppa 1 ex Välen 2012-08-23
Drillsnäppa 1 ex Hills Golfbana 2012-06-26
Roskarl 1 ex Kråkudden, Hönö 2012-09-05
Bredstjärtad labb 1 ex Kråkudden, Hönö 2012-10-17
Kustlabb 1 ex Kråkudden, Hönö 2012-10-17
Fjällabb Kråkudden, Hönö 2012-09-05
Skrattmås 1 ex Lundby, Hisingen 2012-01-04
Fiskmås 5 ex Stensjön, Mölndal 2012-01-13
Silltrut 1 ex Kråkudden, Hönö 2012-04-01
Gråtrut
Vitvingad trut 1 ex Göta älv, Gasklockan 2012-01-15
Vittrut 1 ex Göteborgs fiskhamn 2012-03-13
Havstrut 20 ex Eriksberg 2012-01-04
Tretåig mås 1 ex Hönö 2012-03-10
Kentsk tärna 6 ex Lammholmsviken, Öckerö 2012-04-01
Fisktärna
Silvertärna 1 ex Kråkudden, Hönö 2012-09-05
Sillgrissla 1 ex Kråkudden, Hönö
Tordmule 1 ex Kråkudden, Hönö 2012-09-05
Tobisgrissla 3 ex Kråkudden, Hönö 2012-04-01
Alkekung Kråkudden, Hönö 2012-11-12
Lunnefågel 1 ex Kråkudden, Hönö 2012-10-17
Tamduva 1 ex Lundby, Hisingen 2012-01-01
Skogsduva 2 Lagmansholmen, Säve 2012-03-13
Ringduva 1 ex Lundby, Hisingen 2012-01-04
Turkduva 2 ex Älvsborgsgatan, Majorna 2012-01-12
Gök 1 ex Björkö 2012-05-25
Berguv 1 Torslandaviken 2012-02-23
Sparvuggla 1 ex Ramberget, Hisingen 2012-01-06
Kattuggla 1 ex Välen 2012-02-09
Lappuggla 1 ex Ugglemossen, Knipeflågsbergen 2012-04-02
Hornuggla 2 ex Hönö kyrkogård 2012-02-26
Tornseglare 2 Lundby 2012-05-22
Göktyta 1 ex Hills Golfbana 2012-06-26
Gröngöling 1 ex Bill dals park, Askim 2012-01-07
Spillkråka 1 ex Billdal, Askim 2012-01-09
Större hackspett 1 ex Ramberget, Hisingen 2012-01-06
Mindre hackspett 1 Lundby 2012-07-04
Trädlärka 1 ex Brudarebacken 2012-03-30
Sånglärka 1 ex Arendalsudde 2012-02-28
Berglärka 5 ex Torslandaviken 2012-11-24
Backsvala
Ladusvala
Hussvala 1 ex Brudarebacken 2012-04-30
Trädpiplärka
Ängspiplärka 4 Lagmansholmen, Säve 2012-03-13
Skärpiplärka 1 ex Hönö 2012-03-10
Gulärla
Forsärla 1 slottskogen 2012-08-14
Sädesärla 1 ex Kyrkbyn 2012-03-27
Sidensvans 15 ex Eriksberg, Hisingen 2012-01-11
Strömstare 2 ex Gre vedämmet, Mölndal 2012-01-13
Gärdsmyg 1 ex Lundby, Hisingen 2012-01-01
Järnsparv 1 sj Kråkudden, Hönö 2012-04-01
Rödhake 1 ex Lundby, Hisingen 2012-01-04
Näktergal 3 Björkö 2012-05-25
Sydnäktergal 1 ex sj Hyppeln 2012-04-29
Svart rödstjärt
Rödstjärt 1 ex Lundby 2012-05-02
Buskskvätta 4 ex Brudarebacken 2012-04-30
Svarthakad buskskvätta 1 ex Torslandaviken 2012-04-13
Stenskvätta
Ringtrast 1 Brudarebacken 2012-04-30
Koltrast
Björktrast 5 ex Lundby, Hisingen 2012-01-03
Taltrast 1 ex Stora Amundö 2012-03-20
Rödvingetrast 1 ex Kyrkbyn, Lundby 2012-03-29
Dubbeltrast 1 Fridhem 2012-02-21
Vassångare 1 ex sj Nolviks kile 2012-06-20
Sävsångare
Kärrsångare 1 ex sj Knippelholmarna 2012-05-28
Rörsångare
Härmsångare 1 ex sj Klareberg 2012-05-27
Ärtsångare
Törnsångare 1 ex Björkö 2012-05-25
Trädgårdssångare 1 ex Björkö 2012-05-25
Svarthätta 1ex sj Hökälla 2012-04-21
Grönsångare 1 ex Lundby 2012-05-02
Gransångare 1 ex Torslandaviken 2012-03-24
Lövsångare
Kungsfågel 5 ex Klippans naturreservat, Björketorp 2012-01-16
Grå flugsnappare 1 ex Göteborgs botaniska trädgård 2012-07-18
Svartvit flugsnappare 1 ex Klareberg 2012-04-30
Skäggmes 3 ex Välen, Gbg 2012-01-23
Stjärtmes 3 par Hårssjön, Mölndal 2012-03-16
Entita 1 ex Bräcke, Hisingen 2012-01-28
Talltita 1 ex Raketjärn, Härryda 2012-02-10
Tofsmes 2 ex Klippans naturreservat, Björketorp 2012-01-16
Svartmes 2 Mölndal 2012-02-24
Blåmes
Talgoxe
Nötväcka
Trädkrypare 1 ex Klippans naturreservat, Björketorp 2012-01-16
Varfågel 1 ex Välen, Gbg 2012-01-05
Nötskrika 1 ex Fridhems gammelskog 2012-01-10
Skata
Nötkråka 1 ex Brudarebacken 2012-08-29
Kaja
Kråka 1 ex Lundby, Hisingen 2012-01-02
Korp 1 ex Killingsholmen, Billdal, Askim 2012-01-09
Stare 1 ex Ragnhildsholmen 2012-01-11
Gråsparv
Pilfink 1 ex Lundby, Hisingen 2012-01-02
Bofink 2 ex Lundby, Hisingen 2012-01-26
Bergfink 1 ex Kyrkbyn, Hisingen 2012-02-15
Grönfink 5 ex Lundby, Hisingen 2012-01-04
Steglits 5 Kyrkbyn, Lundby 2012-02-21
Grönsiska 5 ex Hisingen, Gbg 2012-01-02
Hämpling 1 ex Torslandaviken 2012-03-24
Vinterhämpling 2 ex födosökande Torslandaviken 2012-02-09
Gråsiska 20 ex Torslandaviken 2012-01-15
Snösiska 1 ex Torslandaviken 2012-02-17
Bändelkorsnäbb 10 ex Lillhagen, Säve, Hisingen 2012-01-02
Mindre korsnäbb 4 ex Rambe rget, Hisingen 2012-01-06
Större korsnäbb 5 ex Lundbygatan, Lundby kyrkogård 2012-01-02
Rosenfink 1 ex sj Stora Oxhagen, Hisingen 2012-06-05
Domherre Välen, Gbg 2012-01-05
Stenknäck 1 ex Brudarebacken 2012-03-14
Gulsparv Välen, Gbg 2012-01-05
Sävsparv 2 ex Hönö 2012-03-16Saknade arter på listan
Bläsgås 3/59
Prutgås 19/59
Nilgås 7/59
Praktejder 1/59
Alförrädare 6/59
Orre 4/59
Svartnäbbad islom 1/59
Vitnäbbad islom 1/59
Svarthalsad dopping 17/59
Gulnäbbad lira 2/59
Mindre lira 17/59
Balearisk lira 3/59
Klykstjärtad stormsvala 4/59
Brun glada 1/59
Röd glada 9/59
Gåsgam 2/59
Stäpphök 3/59
Kejsarörn 1/59
Kungsörn 2/59
Stenfalk 36/59
Lärkfalk 16/59
Vattenrall 40/59
Småfläckig sumphöna 13/59
Kornknarr 15/59
Trana 38/59
Skärfläcka 21/59
Fjällpipare 1/59
Småsnäppa 27/59
Mosnäppa 31/59
Spovsnäppa 27/59
Myrsnäppa 11/59
Dubbelbeckasin 15/59
Småspov 25/59
Svartsnäppa 34/59
Grönbena 42/59
Smalnäbbad simsnäppa 12/59
Brednäbbad simsnäppa 4/59
Storlabb 28/59
Svarthuvad mås 7/59
Dvärgmås 33/59
Tärnmås 5/59
Skräntärna 2/59
Småtärna 1/59
Svarttärna 1/59
Hökuggla 23/59
Jorduggla 26/59
Nattskärra 34/59
Kungsfiskare 19/59
Härfågel 2/59
Större piplärka 4/59
Rödstrupig piplärka 16/59
Vattenpiplärka 14/59
Blåhake 12/59
Gräshoppsångare 37/59
Höksångare 1/59
Lundsångare 1/59
Mindre flugsnappare 15/59
Sommargylling 1/59
Törnskata 40/59
Svartpannad törnskata 29/59
Råka 35/59
Gulhämpling 1/59
Tallbit 4/59
Lappsparv 8/59
Snösparv 32/59
Ortolansparv 7/59