LISTOR 
Listinformation
» Översikt
» Gränser & regler
Aktuella listor
» Gbg-Skärgårdsjakten 2017
» Eko-Gbgjakten 2016
Äldre listor
» Jubileumsjakten 2012
» Göteborgsjakten 2005

Göteborgstolvan 2009
» Januari 2009
» Februari 2009
» Mars 2009
» April 2009
» Maj 2009
» Juni 2009
» Juli 2009
» Augusti 2009
» September 2009
» Oktober 2009
» November 2009
» December 2009
Huvudlistor
» Bohuslistan
» Hallandslistan
» Göteborgslistan
Lokala områden
» Hisingen
» Göteborgs skärgård
Lokallistor (från Svalan)
» Torslandaviken
» Brudarebacken
» Hönö
» Rörö
» Vrångö
» Galterö
» Stora Amundö
» Välen
» Smithska udden
Kommunlistor (från Svalan)
» Göteborg
» Öckerö
» Mölndal
» Partille
» Härryda
     LOGGA IN 
ANVÄNDARNAMN

LÖSENORD

     Hallandslistan / Artlista 

Topplistan
just nu


Jämför
listor


Lägg in
nya kryss


Lägg in
saknade kryss


Min
artlista

Hallandslistan - Johan Ennerfelt

» Klicka på ett artnamn för att se var och när andra skådare kryssat arten.

» På din egen lista: Klicka på U för att uppdatera/ändra ett kryss (du måste vara inloggad).

Art Antal Lokal Datum  
Knölsvan
Mindre sångsvan Munkagårdsfloen 2014-03-02
Sångsvan
Spetsbergsgås Getterön
Bläsgås 15 ex Munkagårdsfloen, Morup 2016-03-05
Grågås
Kanadagås
Vitkindad gås
Prutgås 1 ex Galtabäcksskär 2008-02-23
Nilgås 1 ex Galtabäcksskär 2009-02-28
Rostand Getterön 2013-08-11
Gravand
Bläsand
Snatterand
Kricka
Gräsand
Stjärtand Getterön
Årta Getterön
Skedand Getterön
Brunand
Vigg
Bergand 2 ex Veselången, Veddige 2008-12-12
Ejder
Praktejder
Alförrädare
Alfågel Laholmsbukten 2006-05-07
Sjöorre Laholmsbukten 2006-05-07
Svärta Laholmsbukten 2006-05-07
Knipa
Salskrake Getteröns naturreservat
Småskrake
Storskrake
Rapphöna
Fasan
Smålom
Smådopping Trönninge ängar 2006-05-06
Skäggdopping
Gråhakedopping
Havssula
Storskarv
Toppskarv
Gråhäger
Röd glada
Havsörn 2 ex Getteröns naturreservat
Brun kärrhök
Blå kärrhök
Stäpphök
Duvhök
Sparvhök
Ormvråk
Fjällvråk 1 ex Lis mosse, Stafsinge 2008-02-23
Kungsörn 1 ex Lis mosse, Stafsinge 2011-02-19
Fiskgjuse
Tornfalk
Stenfalk 3 ex Bassås, Onsala 2011-09-24
Lärkfalk
Jaktfalk Galtabäcksskär 2009-11-15
Pilgrimsfalk
Vattenrall
Rörhöna
Sothöna
Trana
Strandskata
Skärfläcka
Mindre strandpipare
Större strandpipare
Ljungpipare
Kustpipare
Tofsvipa
Kustsnäppa
Sandlöpare
Småsnäppa
Mosnäppa
Spovsnäppa
Skärsnäppa
Kärrsnäppa
Myrsnäppa
Brushane
Enkelbeckasin
Rödspov
Myrspov
Småspov
Storspov
Svartsnäppa
Rödbena
Gluttsnäppa
Skogssnäppa
Grönbena
Drillsnäppa
Roskarl
Smalnäbbad simsnäppa
Dvärgmås 1 ex Korshamn, Morups tånge 2011-08-07
Skrattmås
Fiskmås
Silltrut
Gråtrut
Vitvingad trut 1 Träslövsläge 2014-03-02
Havstrut
Tretåig mås 1 ex Mönster, Onsala 2011-09-24
Skräntärna
Kentsk tärna
Fisktärna
Silvertärna
Småtärna
Svarttärna Laholmsbukten 2006-05-07
Sillgrissla
Tordmule 1 ex Vallda Sandö 2017-01-05
Tamduva
Skogsduva
Ringduva
Turkduva
Gök
Hökuggla 1 ex Valinge, Varberg 2009-02-28
Hornuggla 3 ex Gamla köpstad 2009-02-28
Jorduggla Getteröns naturreservat
Tornseglare
Kungsfiskare
Gröngöling
Spillkråka
Större hackspett
Mindre hackspett
Korttålärka 1 ex Morups tånge 2012-08-04
Trädlärka
Sånglärka
Berglärka Galtabäcksskär 2008-12-14
Backsvala Getteröns naturreservat
Ladusvala
Hussvala
Mongolpiplärka 1 ex Apelviken 2008-02-23
Trädpiplärka Grötvik, Söndrum 2008-09-21
Ängspiplärka
Skärpiplärka Årnäsuddens naturreservat, Ås
Vattenpiplärka 1 5:e vik, Getterön 2014-03-03
Hedpiplärka 1 ex Årnäsuddens naturreservat, Ås 2008-12-14
Gulärla
Citronärla 1 ex Ölmevalla strandäng 2011-06-02
Forsärla 1 ex Veselången, Veddige 2008-11-15
Sädesärla
Sidensvans Getteröns naturreservat
Gärdsmyg
Järnsparv Getteröns naturreservat
Rödhake
Näktergal Getteröns naturreservat
Svart rödstjärt 1 ex Koggerudden, Morup 2008-11-15
Rödstjärt
Buskskvätta
Svarthakad buskskvätta Årnäsuddens naturreservat, Ås
Stenskvätta
Koltrast
Björktrast
Taltrast
Rödvingetrast
Dubbeltrast
Sävsångare
Rörsångare
Rödstrupig sångare snöstorp,halmstad 2006-05-07
Höksångare
Ärtsångare
Törnsångare
Trädgårdssångare
Svarthätta
Grönsångare
Gransångare
Lövsångare
Kungsfågel
Brandkronad kungsfågel hallandsåsen
Grå flugsnappare Grötvik, Söndrum 2008-09-21
Mindre flugsnappare 1 ex Tölö, Kungsbacka 2010-07-14
Svartvit flugsnappare
Skäggmes 2 ex Getteröns naturreservat 2012-08-04
Entita 1 Årnäsudden 2013-08-07
Tofsmes 1 ex Mönster, Onsala 2011-09-24
Svartmes 1 ex Mönster, Onsala 2011-09-24
Blåmes
Talgoxe
Nötväcka
Pungmes
Törnskata
Varfågel
Nötskrika 1 Gamla Varberg 2013-08-07
Skata
Nötkråka
Kaja
Råka
Kråka
Korp
Stare
Gråsparv
Pilfink
Bofink
Bergfink
Grönfink
Steglits Getteröns naturreservat
Grönsiska
Hämpling
Vinterhämpling
Gråsiska Mönster, Onsala 2011-09-24
Mindre korsnäbb 1 ex Smedsgård, Tvååker 2008-02-23
Stenknäck
Snösparv 10 ex Morups tånge 2009-02-28
Gulsparv
Ortolansparv 1 ex Mönster, Onsala 2011-09-24
Sävsparv
Kornsparv 1 ex Norra Lyngen, Morup 2010-07-14Saknade arter på listan
Sädgås 40/53
Fjällgås 23/53
Rödhalsad gås 21/53
Amerikansk bläsand 21/53
Amerikansk kricka 22/53
Blåvingad årta 5/53
Rödhuvad dykand 15/53
Ringand 8/53
Vitögd dykand 12/53
Mindre bergand 6/53
Vitnackad svärta 30/53
Amerikansk kopparand 6/53
Järpe 6/53
Orre 24/53
Tjäder 24/53
Vaktel 31/53
Storlom 43/53
Svartnäbbad islom 26/53
Vitnäbbad islom 29/53
Svarthalsad dopping 30/53
Svarthakedopping 35/53
Svartbrynad albatross 7/53
Stormfågel 37/53
Gulnäbbad lira 17/53
Större lira 6/53
Grålira 28/53
Mindre lira 24/53
Balearisk lira 9/53
Stormsvala 11/53
Klykstjärtad stormsvala 26/53
Rördrom 31/53
Natthäger 14/53
Rallhäger 8/53
Silkeshäger 35/53
Ägretthäger 32/53
Purpurhäger 4/53
Svart stork 12/53
Vit stork 28/53
Bronsibis 22/53
Skedstork 33/53
Bivråk 41/53
Brun glada 26/53
Gåsgam 3/53
Ängshök 17/53
Mindre skrikörn 2/53
Större skrikörn 4/53
Stäppörn 18/53
Kejsarörn 21/53
Dvärgörn 1/53
Aftonfalk 27/53
Eleonorafalk 1/53
Småfläckig sumphöna 34/53
Mindre sumphöna 4/53
Dvärgsumphöna 7/53
Kornknarr 31/53
Småtrapp 1/53
Styltlöpare 18/53
Tjockfot 23/53
Rödvingad vadarsvala 5/53
Svartvingad vadarsvala 2/53
Svartbent strandpipare 30/53
Ökenpipare 8/53
Fjällpipare 36/53
Amerikansk tundrapipare 19/53
Sibirisk tundrapipare 26/53
Stäppvipa 9/53
Sumpvipa 14/53
Rödhalsad snäppa 13/53
Vitgumpsnäppa 12/53
Gulbröstad snäppa 31/53
Tuvsnäppa 28/53
Prärielöpare 31/53
Dvärgbeckasin 34/53
Dubbelbeckasin 26/53
Större beckasinsnäppa 11/53
Morkulla 41/53
Dammsnäppa 25/53
Större gulbena 4/53
Mindre gulbena 31/53
Tereksnäppa 34/53
Brednäbbad simsnäppa 27/53
Bredstjärtad labb 29/53
Kustlabb 37/53
Fjällabb 27/53
Storlabb 35/53
Svarthuvad mås 33/53
Tärnmås 34/53
Ringnäbbad mås 25/53
Kaspisk trut 17/53
Medelhavstrut 11/53
Vittrut 33/53
Rosenmås 31/53
Ismås 41/53
Sandtärna 10/53
Kärrtärna 1/53
Tygeltärna 2/53
Vitvingad tärna 26/53
Skäggtärna 9/53
Spetsbergsgrissla 16/53
Tobisgrissla 45/53
Alkekung 34/53
Lunnefågel 27/53
Turturduva 31/53
Större turturduva 3/53
Tornuggla 15/53
Berguv 31/53
Fjälluggla 13/53
Sparvuggla 22/53
Kattuggla 35/53
Lappuggla 21/53
Pärluggla 19/53
Nattskärra 29/53
Blek tornseglare 2/53
Alpseglare 1/53
Biätare 15/53
Härfågel 23/53
Göktyta 33/53
Tretåig hackspett 7/53
Kalanderlärka 17/53
Tofslärka 17/53
Rostgumpsvala 7/53
Större piplärka 31/53
Fältpiplärka 33/53
Sibirisk piplärka 2/53
Rödstrupig piplärka 30/53
Strömstare 33/53
Sibirisk järnsparv 1/53
Sydnäktergal 19/53
Blåhake 27/53
Nunnestenskvätta 36/53
Medelhavsstenskvätta 5/53
Ökenstenskvätta 29/53
Ringtrast 31/53
Taigatrast 13/53
Gräshoppsångare 35/53
Flodsångare 25/53
Vassångare 18/53
Vattensångare 6/53
Fältsångare 4/53
Busksångare 23/53
Kärrsångare 43/53
Trastsångare 23/53
Eksångare 2/53
Härmsångare 39/53
Lundsångare 14/53
Kungsfågelsångare 18/53
Taigasångare 20/53
Bergstaigasångare 23/53
Brunsångare 16/53
Halsbandsflugsnappare 9/53
Stjärtmes 40/53
Talltita 34/53
Trädkrypare 42/53
Sommargylling 13/53
Svartpannad törnskata 24/53
Ökenvarfågel 1/53
Rödhuvad törnskata 1/53
Rosenstare 26/53
Gulhämpling 24/53
Snösiska 29/53
Bändelkorsnäbb 33/53
Större korsnäbb 33/53
Rosenfink 31/53
Tallbit 13/53
Domherre 44/53
Lappsparv 37/53
Dvärgsparv 20/53
Svarthuvad sparv 3/53
Iberisk gransångare 21/53
Svartvingad glada 23/53
Orientseglare 1/53
Amerikansk sjöorre 16/53
Vitgumpad buskskvätta 8/53
Stripgås 1/53
Mandarinand 1/53