LISTOR 
Listinformation
» Översikt
» Gränser & regler
Aktuella listor
» Gbg-Skärgårdsjakten 2017
» Eko-Gbgjakten 2016
Äldre listor
» Jubileumsjakten 2012
» Göteborgsjakten 2005

Göteborgstolvan 2009
» Januari 2009
» Februari 2009
» Mars 2009
» April 2009
» Maj 2009
» Juni 2009
» Juli 2009
» Augusti 2009
» September 2009
» Oktober 2009
» November 2009
» December 2009
Huvudlistor
» Bohuslistan
» Hallandslistan
» Göteborgslistan
Lokala områden
» Hisingen
» Göteborgs skärgård
Lokallistor (från Svalan)
» Torslandaviken
» Brudarebacken
» Hönö
» Rörö
» Vrångö
» Galterö
» Stora Amundö
» Välen
» Smithska udden
Kommunlistor (från Svalan)
» Göteborg
» Öckerö
» Mölndal
» Partille
» Härryda
     LOGGA IN 
ANVÄNDARNAMN

LÖSENORD

     Hallandslistan / Artlista 

Topplistan
just nu


Jämför
listor


Lägg in
nya kryss


Lägg in
saknade kryss


Min
artlista

Hallandslistan - Lasse Olsson

» Klicka på ett artnamn för att se var och när andra skådare kryssat arten.

» På din egen lista: Klicka på U för att uppdatera/ändra ett kryss (du måste vara inloggad).

Art Antal Lokal Datum  
Knölsvan
Mindre sångsvan
Sångsvan
Sädgås
Spetsbergsgås
Bläsgås
Fjällgås 2 ex Korshamn, Morups tånge 1996-05-10
Grågås
Kanadagås
Vitkindad gås
Prutgås
Rödhalsad gås 1 ex Råöviken 2007-08-12
Nilgås 1 ex Stensjöreservatet 2003-05-23
Rostand 3 ex Getterön 1994-08-16
Gravand
Bläsand
Amerikansk bläsand 1 ad hane Getterön 1995-05-20
Snatterand
Kricka
Amerikansk kricka 1 hane Getterön 2001-04-04
Gräsand
Stjärtand
Årta
Skedand
Rödhuvad dykand 1 ad hane Gubbanäsan, Getterön 1996-04-17
Brunand
Ringand 1 ex Lövstavik, Falkenberg 2010-03-17
Vitögd dykand 1 hona Mannarps våtmark 2002-06-01
Vigg
Bergand
Ejder
Praktejder 1 Morups tånge 1973-02-12
Alförrädare 1 ad hane Norra näs 1972-03-16
Alfågel
Sjöorre
Amerikansk sjöorre 1 hane Svarthall, Träslöv 2006-04-27
Vitnackad svärta 1 ad hane Skummeslövsstrand 2004-09-28
Svärta
Knipa
Salskrake
Småskrake
Storskrake
Amerikansk kopparand 4 ex Trönninge ängar 2004-04-28
Järpe 1 Fegen 1975-05-04
Orre
Tjäder
Rapphöna
Vaktel 1 Runeberg 1974-06-22
Fasan
Smålom
Storlom
Svartnäbbad islom 1 ex Gubbanäsan, Getterön 1996-09-28
Vitnäbbad islom 1 ex Gubbanäsan, Getterön 1996-10-04
Smådopping
Skäggdopping
Gråhakedopping
Svarthalsad dopping 3 ex Getterön 1996-05-05
Svarthakedopping
Svartbrynad albatross 1 subad Laholmsbukten 2001-05-19
Stormfågel
Gulnäbbad lira 1 ex Gubbanäsan, Getterön 1997-07-28
Större lira 1 ex Mellbystrand 1999-02-05
Grålira 1 ex Gubbanäsan, Getterön 1974-09-22
Mindre lira 1 ex Gubbanäsan, Getterön 1996-06-11
Balearisk lira 1 ex Rödskär 2003-08-23
Stormsvala 1 ex Ringhals udde 1997-08-17
Klykstjärtad stormsvala 2 ex Gubbanäsan, Getterön 1997-09-14
Havssula
Storskarv
Toppskarv 1 ex Malön/Mönster 1995-03-06
Rördrom 1 ex Getterön 1973-09-25
Natthäger 1 ex Getterön 1998-06-03
Silkeshäger 1 ex Getterön 1971-05-17
Ägretthäger 1 ex Getterön 2000-09-10
Gråhäger
Svart stork 1 ex Getterön 1974-06-22
Vit stork 1 ex Munkagård, Tvååker 1997-05-09
Bronsibis 1 ex Gubbanäsan, Getterön 2002-05-19
Skedstork 1 ex Getterön 1996-05-05
Bivråk
Svartvingad glada 1 ex Åskloster 2004-04-26
Brun glada 1 ex Getterön 1973-09-23
Röd glada
Havsörn
Brun kärrhök
Blå kärrhök
Stäpphök 1 1K Lis mosse 1998-09-19
Ängshök 1 hane Getterön 1997-05-14
Duvhök
Sparvhök
Ormvråk
Fjällvråk
Mindre skrikörn 1 ex Lis mosse, Stafsinge 2005-09-01
Stäppörn 1 ex Lindhult 1996-12-21
Kejsarörn 1 ex Lis mosse, Stafsinge 2005-01-05
Kungsörn
Fiskgjuse
Tornfalk
Aftonfalk 1 1K Utteros 1996-08-27
Stenfalk
Lärkfalk
Jaktfalk 1 1K Getterön 1973-09-29
Pilgrimsfalk 1 ex Getterön 1971-04-03
Vattenrall
Småfläckig sumphöna
Mindre sumphöna
Kornknarr
Rörhöna
Sothöna
Trana
Strandskata
Styltlöpare
Skärfläcka
Tjockfot
Mindre strandpipare
Större strandpipare
Svartbent strandpipare
Ökenpipare 1 ad hane Påarp, Trönninge 2005-05-03
Fjällpipare
Amerikansk tundrapipare
Sibirisk tundrapipare
Ljungpipare
Kustpipare
Stäppvipa 1 ex Morups tånge 2011-09-10
Sumpvipa
Tofsvipa
Kustsnäppa
Sandlöpare
Småsnäppa
Mosnäppa
Vitgumpsnäppa 1 ad Dammen, Getterön 2005-07-20
Gulbröstad snäppa
Tuvsnäppa
Spovsnäppa
Skärsnäppa
Kärrsnäppa
Myrsnäppa
Prärielöpare
Brushane
Dvärgbeckasin
Enkelbeckasin
Dubbelbeckasin
Morkulla
Rödspov
Myrspov
Småspov
Storspov
Svartsnäppa
Rödbena
Dammsnäppa
Gluttsnäppa
Mindre gulbena
Skogssnäppa
Grönbena
Tereksnäppa
Drillsnäppa
Roskarl
Smalnäbbad simsnäppa
Brednäbbad simsnäppa
Bredstjärtad labb
Kustlabb
Fjällabb
Storlabb
Svarthuvad mås
Dvärgmås
Tärnmås
Skrattmås
Ringnäbbad mås
Fiskmås
Silltrut
Gråtrut
Kaspisk trut
Medelhavstrut
Vitvingad trut
Vittrut
Havstrut
Tretåig mås
Rosenmås
Ismås
Sandtärna
Skräntärna
Kentsk tärna
Fisktärna
Silvertärna
Tygeltärna
Småtärna
Svarttärna
Vitvingad tärna
Sillgrissla
Tordmule
Tobisgrissla
Alkekung
Lunnefågel
Tamduva
Skogsduva
Ringduva
Turkduva
Turturduva
Gök
Tornuggla
Berguv
Hökuggla
Sparvuggla
Kattuggla
Lappuggla
Hornuggla
Jorduggla
Pärluggla
Nattskärra
Tornseglare
Kungsfiskare
Biätare 11 ex Kvarnagården, Varberg 2005-06-06
Härfågel
Göktyta
Gröngöling
Spillkråka
Större hackspett
Mindre hackspett
Tretåig hackspett
Kalanderlärka
Korttålärka
Tofslärka 1 ex Glommens ha mn, Morup 2007-01-27
Trädlärka
Sånglärka
Berglärka
Backsvala
Ladusvala
Rostgumpsvala
Hussvala
Större piplärka
Mongolpiplärka 1 ex Apelviken, Varberg 2007-12-12
Fältpiplärka
Trädpiplärka
Ängspiplärka
Rödstrupig piplärka
Skärpiplärka
Vattenpiplärka
Hedpiplärka
Gulärla
Citronärla
Forsärla
Sädesärla
Sidensvans
Strömstare
Gärdsmyg
Järnsparv
Rödhake
Näktergal
Sydnäktergal
Blåhake
Svart rödstjärt
Rödstjärt
Buskskvätta
Svarthakad buskskvätta
Stenskvätta
Nunnestenskvätta
Medelhavsstenskvätta 1 ex Näsbokrok, Ölmevalla 2006-05-12
Ökenstenskvätta
Ringtrast
Koltrast
Taigatrast 1 Södra Näs 2005-11-20
Björktrast
Taltrast
Rödvingetrast
Dubbeltrast
Gräshoppsångare
Flodsångare
Vassångare 1 ex Inre Kungsbackafjorden 2007-05-10
Sävsångare
Busksångare
Kärrsångare
Rörsångare
Trastsångare
Härmsångare
Rödstrupig sångare
Höksångare
Ärtsångare
Törnsångare
Trädgårdssångare
Svarthätta
Lundsångare
Kungsfågelsångare
Taigasångare
Bergstaigasångare
Brunsångare
Grönsångare
Gransångare
Iberisk gransångare 1 ex Busör 2007-05-09
Lövsångare
Kungsfågel
Brandkronad kungsfågel
Grå flugsnappare
Mindre flugsnappare
Halsbandsflugsnappare
Svartvit flugsnappare
Skäggmes
Stjärtmes
Entita
Talltita
Tofsmes
Svartmes
Blåmes
Talgoxe
Nötväcka
Trädkrypare
Pungmes
Sommargylling
Törnskata
Svartpannad törnskata
Varfågel
Ökenvarfågel 1 ex Lövstaviken, Falkenberg 2007-05-20
Nötskrika
Skata
Nötkråka
Kaja
Råka
Kråka
Korp
Stare
Rosenstare
Gråsparv
Pilfink
Bofink
Bergfink
Gulhämpling
Grönfink
Steglits
Grönsiska
Hämpling
Vinterhämpling
Gråsiska
Snösiska
Bändelkorsnäbb
Mindre korsnäbb
Större korsnäbb
Rosenfink
Tallbit
Domherre
Stenknäck
Lappsparv
Snösparv
Gulsparv
Ortolansparv
Dvärgsparv
Sävsparv
KornsparvSaknade arter på listan
Blåvingad årta 5/53
Mindre bergand 6/53
Rallhäger 8/53
Purpurhäger 4/53
Gåsgam 3/53
Större skrikörn 4/53
Dvärgörn 1/53
Eleonorafalk 1/53
Dvärgsumphöna 7/53
Småtrapp 1/53
Rödvingad vadarsvala 5/53
Svartvingad vadarsvala 2/53
Rödhalsad snäppa 13/53
Större beckasinsnäppa 11/53
Större gulbena 4/53
Kärrtärna 1/53
Skäggtärna 9/53
Spetsbergsgrissla 16/53
Större turturduva 3/53
Fjälluggla 13/53
Blek tornseglare 2/53
Alpseglare 1/53
Sibirisk piplärka 2/53
Sibirisk järnsparv 1/53
Vattensångare 6/53
Fältsångare 4/53
Eksångare 2/53
Rödhuvad törnskata 1/53
Svarthuvad sparv 3/53
Orientseglare 1/53
Vitgumpad buskskvätta 8/53
Stripgås 1/53
Mandarinand 1/53