LISTOR 
Listinformation
» Översikt
» Gränser & regler
Aktuella listor
» Gbg-Skärgårdsjakten 2017
» Eko-Gbgjakten 2016
Äldre listor
» Jubileumsjakten 2012
» Göteborgsjakten 2005

Göteborgstolvan 2009
» Januari 2009
» Februari 2009
» Mars 2009
» April 2009
» Maj 2009
» Juni 2009
» Juli 2009
» Augusti 2009
» September 2009
» Oktober 2009
» November 2009
» December 2009
Huvudlistor
» Bohuslistan
» Hallandslistan
» Göteborgslistan
Lokala områden
» Hisingen
» Göteborgs skärgård
Lokallistor (från Svalan)
» Torslandaviken
» Brudarebacken
» Hönö
» Rörö
» Vrångö
» Galterö
» Stora Amundö
» Välen
» Smithska udden
Kommunlistor (från Svalan)
» Göteborg
» Öckerö
» Mölndal
» Partille
» Härryda
     LOGGA IN 
ANVÄNDARNAMN

LÖSENORD

     Göteborgstolvan juni 2009: Sträckan längs Nordre älv / Artlista 

Topplistan
just nu


Jämför
listor


Lägg in
nya kryss


Lägg in
saknade kryss


Min
artlista

Göteborgstolvan juni 2009: Sträckan längs Nordre älv - Peter Strandvik

» Klicka på ett artnamn för att se var och när andra skådare kryssat arten.

» På din egen lista: Klicka på U för att uppdatera/ändra ett kryss (du måste vara inloggad).

Art Antal Lokal Datum  
Knölsvan 2 ex Karholmen, Torsby 2009-06-24
Grågås 50 ex Karholmen, Torsby 2009-06-24
Kanadagås 23 pulli Kyrkoruinens båtslip, Ytterby 2009-06-09
Kricka 1 hane Kyrkoruinens båtslip, Ytterby 2009-06-09
Gräsand 10 ex Kyrkoruinens båtslip, Ytterby 2009-06-09
Vigg 1 par Kyrkoruinens båtslip, Ytterby 2009-06-09
Knipa 3 honor Kyrkoruinens båtslip, Ytterby 2009-06-09
Småskrake 70 ex Kyrkeby Sandvik, Torsby 2009-06-24
Storskrake 2 honor Kyrkoruinens båtslip, Ytterby 2009-06-09
Fasan 1 ex Kastellegården, Ytterby 2009-06-08
Storskarv 2 ex Lagmansholmen, Säve 2009-06-24
Gråhäger 1 ex Lagmansholmen, Säve 2009-06-24
Trana 2 ex Sävholmen, Gullö, Säve 2009-06-09
Strandskata 1 ex Munkholmen, Nordre älv, Ytterby 2009-06-05
Större strandpipare 1 ex Lagmansholmen, Säve 2009-06-24
Tofsvipa 1 ex Kyrkoruinens båtslip, Ytterby 2009-06-08
Enkelbeckasin 2 ex Älvängen, Harestad 2009-06-15
Morkulla 1 ex Älvängen, Harestad 2009-06-15
Storspov 1 ex Lilla Överön, Torsby 2009-06-24
Rödbena 1 ex Kyrkoruinens båtslip, Ytterby 2009-06-11
Skrattmås 2 ex Nordre älv, Kungälv 2009-06-08
Fiskmås 12 ex Nordre älv, Kungälv 2009-06-08
Silltrut 8 ad Kyrkoruinens båtslip, Ytterby 2009-06-11
Gråtrut 1 ad Kyrkoruinens båtslip, Ytterby 2009-06-09
Havstrut 2 ex Lagmansholmen, Säve 2009-06-24
Fisktärna 15 ex Lagmansholmen, Säve 2009-06-24
Ringduva 2 ex Varberg, Ytterby 2009-06-08
Gök 1 sj Kastellegården, Ytterby 2009-06-08
Kattuggla 2 pulli Sjöhed, Harestad 2009-06-15
Nattskärra 2 spelande Korsberget, Harestad 2009-06-16
Tornseglare 4 ex Varberg, Ytterby 2009-06-08
Gröngöling 1 ex Kyrkebäckens mynning, Ytterby 2009-06-09
Större hackspett 1 ex Stubberöd, Ytterby 2009-06-11
Sånglärka 1 sj Kyrkoruinens båtslip, Ytterby 2009-06-09
Ladusvala 2 ex Kyrkoruinens båtslip, Ytterby 2009-06-09
Hussvala 1 ex Kyrkoruinens båtslip, Ytterby 2009-06-11
Ängspiplärka 2 sj Karholmen, Torsby 2009-06-24
Sädesärla 2 ex Kyrkoruinens båtslip, Ytterby 2009-06-09
Gärdsmyg 1 ex Varberg, Ytterby 2009-06-08
Rödhake 1 ex Lilla Överön, Torsby 2009-06-24
Näktergal 1 sj Kastellegården, Ytterby 2009-06-08
Buskskvätta 1 sj Stubberöd, Ytterby 2009-06-05
Koltrast 2 ex Sjöhed, Harestad 2009-06-24
Björktrast 1 ex Kyrkoruinens båtslip, Ytterby 2009-06-09
Sävsångare 1 sj Kastellegården, Ytterby 2009-06-11
Kärrsångare 1 sj Stubberöd, Ytterby 2009-06-05
Rörsångare 1 sj Stubberöd, Ytterby 2009-06-08
Trastsångare 1 sj Skålvisered, Säve, Hisingen 2009-06-22
Törnsångare 2 sj Stubberöd, Ytterby 2009-06-08
Trädgårdssångare 1 sj Iskällans odlingar, Kungälv 2009-06-08
Svarthätta 1 sj Stubberöd, Ytterby 2009-06-08
Gransångare 1 sj Varberg, Ytterby 2009-06-05
Lövsångare 1 sj Stubberöd, Ytterby 2009-06-08
Entita 1 flygg kull Lilla Överön, Torsby 2009-06-25
Blåmes 2 ex Kyrkoruinens båtslip, Ytterby 2009-06-09
Talgoxe 5 pulli Iskällans odlingar, Kungälv 2009-06-08
Trädkrypare 1 ex Lilla Överön, Torsby 2009-06-24
Skata 1 ex Stubberöd, Ytterby 2009-06-08
Kaja 10 ex Kyrkoruinens båtslip, Ytterby 2009-06-09
Kråka 1 ex Stubberöd, Ytterby 2009-06-08
Stare 25 ex Kyrkoruinens båtslip, Ytterby 2009-06-09
Pilfink 4 ex Varberg, Ytterby 2009-06-08
Bofink 1 ex Varberg, Ytterby 2009-06-08
Grönfink 1 ex Stubberöd, Ytterby 2009-06-08
Hämpling 2 ex Kyrkoruinens båtslip, Ytterby 2009-06-09
Gulsparv 1 sj Varberg, Ytterby 2009-06-08
Sävsparv 2 ex Kastellegården, Ytterby 2009-06-08Saknade arter på listan
Sångsvan 1/7
Vitkindad gås 2/7
Ejder 1/7
Vaktel 1/7
Skäggdopping 1/7
Bivråk 1/7
Brun kärrhök 5/7
Blå kärrhök 1/7
Ormvråk 5/7
Fiskgjuse 1/7
Tornfalk 4/7
Vattenrall 1/7
Kornknarr 5/7
Sothöna 2/7
Brushane 1/7
Gluttsnäppa 3/7
Skogssnäppa 2/7
Grönbena 1/7
Drillsnäppa 1/7
Tamduva 2/7
Hornuggla 2/7
Trädpiplärka 3/7
Forsärla 1/7
Järnsparv 4/7
Rödstjärt 1/7
Stenskvätta 3/7
Taltrast 4/7
Gräshoppsångare 4/7
Härmsångare 1/7
Ärtsångare 2/7
Grönsångare 2/7
Grå flugsnappare 1/7
Svartvit flugsnappare 3/7
Skäggmes 1/7
Nötväcka 2/7
Nötskrika 2/7
Korp 4/7
Gråsparv 3/7
Steglits 1/7
Grönsiska 1/7
Mindre korsnäbb 3/7
Stenknäck 3/7