FORUM 
» Senaste inläggen
» Översikt

» Föreningsfrågor (84)
» Kustobsar (80)
» Svalan (76)
» Lokaler (179)
» Utrustning (71)
» Atlasinventeringen (38)
» Fågelskydd (55)
» Torslandaviken (25)
» Rapportering/RRK (49)
» Fältbestämning (189)
» Observationer (291)
» Foto (49)
» Kustfoto (51)
» Upplevelser i fält (78)
» Köp & Sälj (349)
» Samåkning (34)
» Övrigt (631)

     LOGGA IN 
ANVÄNDARNAMN

LÖSENORD

     Atlasinventeringen 


Direkt till
senaste svaret


Visa fler trådar
under Atlasinventeringen


Till
översikten
Sluta använda "spel/sång, ej häckning"

Uno Unger     Efter att noterat rubricerad omständighet på bl.a. rördrom och sånglärkor under gårdagen i Göteborgstrakten kände jag att jag måste reagera. Rubricerat "häckningsindicium" är inget "äkta" häckningsindicium, som ingår i den normala skalan av indicier från 1-20, utan bara ett tillagt påhitt från Svalanledningen, som jag tycker i princip är helt onödigt.

Det är bättre att de som administrerar atlasinventeringar tar ställning huruvida en spel/sång-notering skall godkännas som häckningskriterie 3 eller bortse från det som häckningskriterie.

Alla bör kunna avgöra om en rördrom spelar, men ingen kan rimligen avgöra om en rördrom spelar som en förberedelse inför kommande häckning eller inte. Man kan undra hur de observatörer som noterat "spel/sång" med tillägg "ej häckning", så säkert kan veta att det inte har med kommande häckning att göra.

Vad säger ni som är involverade i atlasinventeringar, är inte "spel/sång, ej häckning" ett helt onödigt "häckningskriterie"?2008-03-07 09:19:23


Lars Gustafsson     Bra att du sätter ner foten om detta märkliga kriterium Uno. Jag har sedan länge retat mig på det och slutat att använda det av samma skäl som du anför. Jag ser Svalan är en databas där man rapporterar sina observationer. Hur dessa sedan skall tolkas är en annan och mer komplicerad fråga. Det jag som rapportör kan göra är att rapportera en observation jag gjort. Vilka grunder den aktuella fågeln har med sina aktiviteter varken kan eller vill jag göra mig tolk för. Jag tror också att de som administrerar atlasinventeringar är väl så lämpade att tolka innebörden i observationen, särskilt som de under säsongens gång får en mer heltäckande bild av observationerna.
Jag tycker också att det vore bra om du Uno kunde kontakta Svalan-ansvariga och be dom att ta bort denna kategori (alternativt utarbeta en handledning med vars hjälp fågelns innersta avsikter kan avgöras. :))


2008-03-07 14:15:53


Andreas Wållberg     Håller med föregående talare. Sång/spel ej häckning är nog fram för allt till för tillfällen då en fågel under flyttningen sitter och sjunger i helt fel miljö. Till exempel en blåhake som sjunger i en buske på en stenig strand i sydsverige i maj. Även för fåglar som sjunger under höst och vinter kanske detta kan vara lämpligt.

2008-03-07 15:50:47


Nils Abrahamsson     Fast alternativet om man kör med excelinmatning är ju/väl? "Spel/sång i häckområde", vilket kanske frestar till att använda alternativet om det är uppenbart att det inte är i häckområde. Detta "Spel/sång i häckområde" blir sen inte godkänt vid "kontroll av obsar" utan man måste korrigera till "Spel/sång" alt. "... ej häckning".
Har vi en lite svalan-bug här kanske? Eller är det jag som gör ngt fel? (jag tror dock inte jag frestats välja den senare ngn gång, Uno! ;))
Det finns iaf en diskrepans mellan webformuläret och excelformuläret som inte är så lyckad.

2008-03-07 18:33:11


Uno Unger     Om någon i excelformuläret skulle välja "Spel/sång i häckområde" för t.ex. blåhake på Vinga i maj behöver inte rrk eller atlasadministratörer ändra detta till "Spel/sång, ej häckning", utan det räcker att man inte godkänner obsen som en obs med häckningskriterie 3.

För de som ej är insatta kan nämnas att alla obsar som rapporteras med häckningskriterier aktivt måste godkännas av atlasadministratör som gällande för en speciell art i en speciell ruta, vilket enligt vad jag förstår gör det s.k. "häckningskriteriet" "Spel/sång, ej häckning" helt överflödigt.

Om alla är överens om det så påtalar jag gärna detta för Svalanledningen.

2008-03-07 23:38:08


Nils Abrahamsson     Jag vet inte om vi pratar förbi varandra nu, Uno, men min "poäng" var att det bara finns två val i excelformuläret vad gäller sång/spel.
Spel/sång i häckområde
och
Spel/sång, ej häckning
varav det första är det enda i Atlas-skalan (1-20).

För att återgå till blåhaken på västkusten i maj, så är det ju lite tufft att välja det första.

Jag tycker alltså att "Spel/sång, ej häckning" borde ändras till just "Spel/sång" så blir väl alla nöjda?

2008-03-08 08:42:21

 
Jörgen Grahn     Håller med Nils -- ta bort frasen "ej häckning" så blir det
vettigt.

Jag har - i brist på dokumentation - antagit att
"spel/sång, ej häckning" lite olyckligt har tillägget
"ej häckning" enbart för att namnet inte ska krocka
med indicie 3.

Dvs, att frasen "ej häckning" betyder att man inte vill ta
ställning till häckningskriterie eller inte. Man kan ju också
välja bort häckningskriterie i sina rapportinställningar, men
ändå vilja rapportera sång, precis som man kan rapportera
"lockläte". (Kanske är kriterier t o m avslaget när man
skapar sitt konto? Minns inte riktigt.)

Uno påminde om att någon godkänner häckningkriterier,
men detta fråntar inte, tycker jag, observatören hans ansvar
för att rapportera rätt. Orkar man inte ta det ansvaret,
så är det bättre att man kan skriva in "spel/sång" och slipper
frestas att "dra till med" ett formellt kriterie.

PS. Jag ser att Svalanmanualen har en bra förklaring av
häckningskriterierna. Bra! Jag trodde det saknades där.
De övriga aktiviteterna är inte beskrivna däremot.
Därav den här diskussionen, antar jag ...

2008-03-09 19:52:15Svara på
detta inlägg