FORUM 
» Senaste inläggen
» Översikt

» Föreningsfrågor (84)
» Kustobsar (80)
» Svalan (76)
» Lokaler (179)
» Utrustning (70)
» Atlasinventeringen (38)
» Fågelskydd (55)
» Torslandaviken (25)
» Rapportering/RRK (49)
» Fältbestämning (189)
» Observationer (291)
» Foto (49)
» Kustfoto (51)
» Upplevelser i fält (78)
» Köp & Sälj (346)
» Samåkning (34)
» Övrigt (631)

     LOGGA IN 
ANVÄNDARNAMN

LÖSENORD

     Lokaler 


Direkt till
senaste svaret


Visa fler trådar
under Lokaler


Till
översikten
Förändringar i Torslandaviken - en lägesrapport

Kåre Ström     Dessvärre ser det enligt förhandsrapporter nu ut som födounderlaget för flera fågelarter - såväl vegetationen som marina småorganismer, kräftdjur mm - i princip helt slagits ut i den stora bassängen, Karholmsbassängen. Fisken har dock inte slagits ut, i vart fall inte ännu. Nedgången i vissa fågelpopulationer, genom observationer och inventeringar, har indikerat detta allvarliga läge och diskussion har tidigare förts i bl.a Forum (se bl.a. 2006-10-12).
Hydrogis AB i Stenungsund har kartlagt förhållandena och har nyligen avlagt rapport till Länsstyrelsen. Sven Blomqvist vid Stockholms universitet presenterade redan i slutet av 2005 ett förslag till ett omfattande undersökningsprogram för Torslandaviken. Rapporten har gjorts på uppdrag av Länsstyrelsen och syftar till att kartlägga de ekologiska processerna och dynamiken i vattenområdena, dvs vad är det som styr och påverkar den marina produktionen i området.
Det är nödvändigt med denna kunskap för att kunna greppa produktionen och för att utforma rätt framtida vattenregim - nivåer, skötseln, förebygga förändringar och negativ påverkan samt bibehålla stabila populationer av bl.a Natura 2000-arterna i Torslandaviken.
Länsstyrelsen har under en längre tid försökt förmå de industriella aktörerna i området att ta sitt ansvar och medverka till finansieringen av detta program. Äntligen verkar det ha skett ett genombrott genom att Göteborgs Hamn lovat att ställla upp med en del av finansieringen. Nu är det bara att hoppas att övriga större aktörer också tar sin del och medverkar, tex Volvo, Preem, Renova, Gryab, Shell, Göteborgs kommun mfl., för att snabbt kunna dra igång nödvändiga undersökningar.
Även andra undersökningar är på gång eller har gjorts, bl.a. provfisken (mer därom senare).

Spekulationerna har varit många vad gäller orsakerna till utslagningen av växtlivet och de marina organismerna och där har jag en del frågor:

Föreslagna orsaker:

¤ Naturliga förändringar, näringsbrist etc

* Grävnings och muddringsarbeten i inre Arendalsviken 2004, där Södskärsbassängen missfärgades efteråt och vegetationen slogs ut där 2005 och har ännu inte återhämtat sig. Kan denna grumlingseffekt ha fortsatt in i Karholmsbassängen och påverkat förhållandena där?

* Läckage från tidigare deponerat starkt förorenat mudder vid Karholmsbassängen

¤ Förekomst av makroalger (har det noterats?)

¤ Förekomst av blågrönalger och cyanobakterier (har det noterats?)

¤ Giftutsläpp från dag- och kylvatten (från Torslanda samhälle, gamla flygbana, Volvo mfl anläggningar som går ut i bassängerna) Har något observerat något onormalt, tex oljefilm, missfärgning?

¤ Förekomst av tjockläppad multe som betat ned vegetationen och förändrat vattenmiljön (har någon sett denna fiskart i bassängerna?)

Vissa riktade fågelinventeringar kommer att fortsätta under 2008 och även med särskild fokus på häckfågelfaunan och skyddsklassade arter, tex salskraken

Tacksam för kommenterar

Kåre Ström, Torslandavikskommittén i GOF


2008-01-27 21:37:04


Anders Kronhamn     Hej Kåre!

Läste just ditt inlägg och blev lite fundersam över stycket om giftutsläpp. Om Volvo eller andra verksamheter släpper ut vatten till viken så undrar jag om det sker någon kontroll av utsläppen. Volvo borde ju i rimlighetens namn ha någon form av recipientkontroll, eller? Vet månne Länsstyrelsen i Gbg mer om det?

/Anders Kronhamn
Nattknegare på Länsstyrelsen i Örebro

2008-01-29 22:13:57

 
Daniel Gustafsson     Jag vet inte hur pass relevant detta är, men jag var ute vid Torslandaviken idag, och det låg en del fisk och flöt upp-och-ner i vattnet. Vi kollade lite på dem, och plötsligt sprätte den ena till med stjärten och simmade ner i vattnet som vanligt, bara för att ett par sekunder senare flyta upp igen med magen uppåt. Den gjorde så två gånger medan vi stod där, men försvann sedan för långt bort. Kemikalier? Vill härmed upprepa Anders fråga ovan om det sker kontroller av vattnet i viken?

2008-05-04 17:48:42Svara på
detta inlägg