FORUM 
» Senaste inläggen
» Översikt

» Föreningsfrågor (84)
» Kustobsar (80)
» Svalan (76)
» Lokaler (179)
» Utrustning (70)
» Atlasinventeringen (38)
» Fågelskydd (55)
» Torslandaviken (25)
» Rapportering/RRK (49)
» Fältbestämning (189)
» Observationer (291)
» Foto (49)
» Kustfoto (51)
» Upplevelser i fält (78)
» Köp & Sälj (346)
» Samåkning (34)
» Övrigt (631)

     LOGGA IN 
ANVÄNDARNAMN

LÖSENORD

     Fågelskydd 


Direkt till
senaste svaret


Visa fler trådar
under Fågelskydd


Till
översikten
FSK:s policies och förslag till åtgärder gällande legal och illegal sjöfågeljakt

Magnus Lundström     GOF: s fågelskyddskommitté (FSK) hade i går kväll möte och kom fram till följande sammanfattning och förslag.

Diskussionen på Forum under rubriken ”Sjöfågeljakt som aktivitet” pekar tydligt på följande:
1. Det finns olika åsikter om att bedriva jakt över huvud taget.
2. Jakt regleras dels i lag dels i olika typer av regler (för t.ex. naturreservat) och föreskrifter.
3. Troligen förekommer dels illegal jakt, dels jakt som stör boende på öar i skärgården

FSK: s åsikt gällande dessa punkter är:
1. Det kommer alltid att finnas diametralt motsatta åsikter om jakt. Denna diskussion kan få fortsätta i allehanda Fora – förhoppningsvis på ett balanserat sätt. Troligen kommer dock de olika grupperna i denna fråga aldrig att förenas om en gemensam åsikt. Alltså borde denna diskussionsenergi istället kanaliseras på ett mer konkret sätt.
2. På sikt kan förändringar ske i lagar och föreskrifter. Såväl fågelföreningar som jaktföreningar kan påverka lag och föreskrifter. Lokala föreskrifter bör också kunna påverkas av boende inom geografiska områden.

3. Fågelföreningar och jägarföreningar är överens om att illegal jakt ska beivras. Svårt att i efterhand påvisa något, varför iakttagelser om olaglighet måste konstateras direkt på plats.

Förslag till konkreta åtgärder:

I ”Föreskrifter om tillstånd till jakt på allmänt vatten och kvarvarande kronoholmar” framgår att föreskrifterna gäller till och med den 30 april 2008. Vi kan alltså yttra oss och föreslå ändringar av dessa föreskrifter som finns på
http://www.o.lst.se/NR/rdonlyres/66FC8B2C-85BF-425E-8F75-E99E77B51D9D/17309/Beslut20050819.pdf. För att yttra oss över de aktuella föreskrifterna behöver vi hjälp av personer som kan tolka och förstå de föreskrifter som finns och som har förslag på hur de skulle kunna ändras. Vänd er till någon i fågelskyddskommittén (e-postadresser finns på GOF: s hemsida) om Ni har förslag till yttranden.
Att stoppa illegal jakt kräver uppmärksamhet från alla d.v.s. kontakta omgående polis vid lagbrott. Dokumentera brottet. Ta gärna fotobevis. Meddela även FSK i ärendet så att vi får en samlad bild över den illegala jakten.


2007-12-21 18:06:14


Nils Abrahamsson     Ngn som kan förklara eller peka på info om vad som menas med illegal sjöfågeljakt. Jag tänker inte i första hand på jaktområden etc utan under vilka tider den är illegal. Det är ju olika för olika arter men det måste väl finnas ngt regelverk för detta?
Jag har rotat lite på Länstyrelsen och Jägarförbundet men hittar inte ngt.
I princip är det väl bara under hösten som det är tillåtet?
Är det väldigt rörigt med olika datum för olika arter?

2007-12-22 21:38:31

 
Per Norberg     Gå in på http://www.jagareforbundet.se/jakttider/

Här visar jägarförbundet vilka tider inom ett län som man få jaga ett visst djur. Övriga tider blir ju förbjuden jakttid.

På Jägarförbundets hemsida http://www.jagareforbundet.se
finns det även mycket annat att ta del av oavsett om man är för eller mot jakt.

Att det finns olika datum för olika arter tyder väl på att det ändå finns någon baktanke med jakttiderna.

En av nackdelarna med sjöfågeljakt och annan småviltjakt är att det inte finns någon anmälningsplikt på hur många djur som skjutits. Till skillnad mot bl a älg där det måste rapporteras hur många älgar som skjutits och om det är tjur, ko etc. Även observationer om man under jakttiden sett älg skall rapporteras.
En annan nackdel med jakt på sjögågel är eftersöket (dvs försöka få tag på den skadeskjutna fågeln) som i princip är omöjligt.

Idag har de flesta jaktlagen krav att man skall få godkänt på älgskytteprov. Klarar man inte godkänt skall man inte få sitta på pass och skjuta utan i stället skall man kunna vara med i t ex drevkedjan.
I samband med fågeljakt tycker jag att den som anordnar jakten ha någon form av skjuttest för att se att deltagarna har skjutvana. Men det kanske är omöjligt för då skulle väl det bli betydligt färre deltagare = ekonomiskt avbräck.

Vad jag inte såg på Toftas hemsida ang sjöågeljakten var att man inte tog tillvara det skjutna och serverade jägarna.
Gör man inte det så borde jakten på Tofta ses över.

Illegal jakt (på förbjuden jakttid, jakt på annans mark, jakt på statens villebråd mm) förekommer (enligt hörsägen) överallt från Smygehuk till Treriksröset och för de som åker fast blir det en besvärlig situation då förövaren i regel blir av både med vapen och licens. Är det illegal sjöfågeljakt kan förövaren även bli av med sin båt om jakten bedrivs från sådan.

I övrigt så hoppas jag att alla får en trevlig jul och ett gott slut på skådaråret samt ett Gott Nytt År.

2007-12-22 22:54:15Svara på
detta inlägg