FORUM 
» Senaste inläggen
» Översikt

» Föreningsfrågor (84)
» Kustobsar (80)
» Svalan (76)
» Lokaler (179)
» Utrustning (70)
» Atlasinventeringen (38)
» Fågelskydd (55)
» Torslandaviken (25)
» Rapportering/RRK (49)
» Fältbestämning (189)
» Observationer (291)
» Foto (49)
» Kustfoto (51)
» Upplevelser i fält (78)
» Köp & Sälj (346)
» Samåkning (34)
» Övrigt (631)

     LOGGA IN 
ANVÄNDARNAMN

LÖSENORD

     Fågelskydd 


Direkt till
senaste svaret


Visa fler trådar
under Fågelskydd


Till
översikten
Upprop till Kungsbackaskådare!

Magnus Lundström     Bostadsutbyggnadsprogrammet i Kungsbacka anger bla exploatering av följande områden ANNEBERG (redan påbörjad, expansion planerad), TÖLÖ ÄNGAR(vidare utbyggn.), VARLA SKOGEN, FORSBERGEN OCH GRÄSKÄRR. Detta ligger fortfarande i samrådsskedet och synpunkter kommer att kunna lämnas under våren vilket FSK tänker göra om det finns något att invända mot.

Då ingen inom FSK känner till områdena och svalan inte ger någonting så efterfrågas information om det finns något av ornitologiskt värde i dessa områden. Det mesta av marken är tätortsnära jordbruksmark. Vidare så klassas en del av marken som åker klass 4-5 av länsstyrelsen (för detaljer se vidare kommunens hemsida kungsbacka.se). Känner du till något av naturvärde så hör av dig antingen här i forumet eller direkt till mig magnus_lundstroem@yahoo.se eller stina.thelander@gof.nu

2007-12-15 16:54:03


Magnus Lundström     Känner du till något av naturvärde så hör av dig antingen här i forumet eller direkt till mig magnus_lundstroem@yahoo.se eller stina.thelander@gof.nu

2007-12-16 20:44:12


Andreas Wållberg     Varla skogen, Forsbergen och Gräskärr hittar jag ingen om på kommunens hemsida.
Anneberg och Tölö ängar bygger man vidare intill redan bebyggd mark så det är nog svårt att invända mot.


Hälsningar
Andreas


2007-12-16 22:01:36


Magnus Lundström     Jo jag vet.. kommunen har gömt infon men man hittar den via kungsbacka.se> bygga bo>bygga>fördjupad ÖP>kungsbacka stad 2020. Och ja, byggnation har påbörjats i vissa områden men dessa planeras expandera ytterligare på naturmark och man kan komma med synpunkter även här (ex. Tölö ängar etapp 2++. Anneberg är ju redan klart men jag tror ytterligare mark utgörs som reservområde).

I programmet står bla att Kungsbacka ska!? växa med 7000 invånare. Merparten av expansionen skall ske på ny mark. Man frågar sig själv om man kan minska ner på naturområdena men ändå behålla kvalitetén? (vilken kvalité?) Dessutom behövs ett par områden i reserv ifall befolkningen ökar ytterligare. Det verkar som allla kommuner har någon slags tävling om vem som kan bli störst och exploatera mest. Tyvärr vet vi vilka som förlorar detta race!

På sidan 41 i planen finns en bra karta som anger områdena. Det är fler områden än de jag nämde i förra meddelandet men ansåg att dessa inte verkade lika viktiga. Synpunkter på detta förslag kan lämnas under våren då utställning sker! Om det finns några. Bortsett från om det finns något ornitologiskt värde här så är det väl ett typexempel på hur jordbruksmarken i Sverige byggs bort. Tacka vet jag golfbanor. Dom kan man åtminstone plöja upp igen.

Möjligen är dessa områden av litet ornitologiskt intresse eftersom kommunen borde ha kollat upp detta innan programmet togs fram. Men man vet aldrig därför görs den här förfrågan. Maila i så fall mig. Jag kommer även att kolla av atlas-inventeringen för att se vad den ger.

2007-12-17 18:53:16


Magnus Lundström     Flera områden jag nämde är såkallade utvecklingsområden. dvs inte riktigt bestämt än vad som skall hända då markägarna ofta är privata. Gräskärr och Forsbergen är sådana och beskrivs på sid 49 i programmet.

2007-12-17 18:58:24


Mikael Käll     Hej!
Jag har inte hunnit kika på "utvecklingsplanerna" ovan, men ett annat projekt som är väl värd ornitologisk uppmärksamhet är nya Onsalavägen. Den planerade sträckningen löper i en mycket fin dalgång parallellt med Svensmossen, med bla. häckande brunhök, hornuggla, näktergal de flesta år. Småfläckig sump är nästan årlig.
Jag har saxat ett utdrag från Vägverkets hemsida ang. planerna nedan.
mvh/Mikael Käll

Aktuellt
Väg 940 är ett livligt debatterat och komplext projekt. Därför är det svårt att ge besked om när det fattas beslut om en ny vägsträckning.Vägverkets förhoppning är att detta sker under första halvåret 2008.

Länsstyrelsen ska godkänna miljökonsekvensbeskrivningen, MKB. Därefter ställs den ut tillsammans med vägutredningen. I samband med detta kommer det att hållas informations- och samrådsmöten med allmänheten. Detta sker troligtvis i början av 2008. Efter detta tas ett beslut om vilket alternativ på vägsträckning som Vägverket ska jobba vidare med.

Det 18 juni 2007 hade Vägverket ett samrådsmöte på Kungsbacka teater. Detta enligt Miljöbalken 6 kap 4§.

2007-12-17 21:11:01


Magnus Lundström     Bra, just sådan här information behöver vi!

Jag ska kolla upp det här inför samrådsmötet.

2007-12-18 18:40:01

 
Andreas Wållberg     Av de områden som Magnus räknar upp i sitt första inlägg så skulle jag tro att det är Forsbergen som är mest intressant ur naturvårdssynpunkt. Området ligger inklämt mellan KBA stad och Gåsevadholm slott och består av (om jag minns rätt) bokdominerad lövskog av blandad ålder och terrängen är bergig. Åtminstone skogsduva finns där. Möjligen kan området även vara botaniskt intressant, men jag minns inte just nu vad det var som ev. växer där.

2007-12-20 20:17:43Svara på
detta inlägg