FORUM 
» Senaste inläggen
» Översikt

» Föreningsfrågor (84)
» Kustobsar (80)
» Svalan (76)
» Lokaler (179)
» Utrustning (71)
» Atlasinventeringen (38)
» Fågelskydd (55)
» Torslandaviken (25)
» Rapportering/RRK (49)
» Fältbestämning (189)
» Observationer (291)
» Foto (49)
» Kustfoto (51)
» Upplevelser i fält (78)
» Köp & Sälj (349)
» Samåkning (34)
» Övrigt (631)

     LOGGA IN 
ANVÄNDARNAMN

LÖSENORD

     Föreningsfrågor 


Direkt till
senaste svaret


Visa fler trådar
under Föreningsfrågor


Till
översikten
GOF och allmänt om verksamheten

Magnus Lundström     Som nybliven medlem har jag reflekterat lite över föreningens verksamhet och utgifter. Fåglar på västkusten är mycket trevlig men just denna mediaform kanske börjar bli lite omodern och för dyr för en liten förening som GOF? Artiklarna och gemenskapen man vill förmedla är det inget fel på men varför inte överföra detta till GOF:s hemsida istället. Där skulle artiklar och lokala nyheter kunna presenteras med jämna mellanrum likt Club300:s hemsida. Jag är med i flertalet naturföreningar och upplever att jag inte har tid att läsa alla tidningar man får hem men samtidigt att jag vill vara medlem och stödja verksamheten. Bättre då att gå in på hemsidan emellanåt samtidigt som man får unika möjligheter att söka efter intressanta artiklar. Dessutom kostar tidskriften för föreningen över 100 tkr/år vilket istället skulle kunna användas till fågelskydd (inventeringar, restaureringar, drivande av miljöprocesser, konsulteringar etc) eller utbyggnad av hemsidan. Eller vindskydd.... Reducera tidskriften till 1 ggr/år med föreningsinfo, årsredovisning, årets höjdpunkter, fågelrapport m.m. men för guds skull ingen bok. I svalan finns ju ändå det mesta. Samtidigt tycker jag GOF borde trycka mer på fågelskydd. ex Stora Amundö. Galterö och Hålsjön är fina områden som skulle behövas ses över ur ett naturvårdsperspektiv särskilt Hålsjöns omgivningar som har stor potential och som nu håller på att växa igen av all gran och tallskog samt hotas av ytterligare expansion av bostadsområden. Denna diskussion lämpar sig kanske bättre på årsmötet men jag tror på att det är bra med en öppen diskussion.

2007-08-14 12:44:11


Niklas Aronsson     Intressant. Men några påpekanden:

Jag tror inte att tidningar är på väg att bli omoderna. De har sin plats även i framtiden, även för den yngre publiken. Även om vi är många som läser nyheter på nätet finns det fortfarande en stor publik som inte gör det. Ska de i så fall uteslutas från information? Det tycker inte jag.
Satsa istället på tidningen, men som en delkanal tillsammans med hemsidan - som vi gör i Club300.

Du tar Club300:s hemsida som exempel och den görs innehållsligt av mig, Hans Bister, Magnus Corell och Markus Lagerquist. Eftersom det i princip är Roadrunners (Club300:s medlemstidning) redaktion kan vi flytta material dit det känns mest angeläget, spara bra bilder till tidningen eller lägga material med högt nyhetsvärde på webben.
Men det tar en himla massa tid som dessutom måste läggas kontinuerligt - du kan inte göra vare sig tidning eller webb någon gång då och då.

Några tips för GOF:
1. Integrera GOF:s och Kustobsars hemsidor bättre. Nu är gränssnittet detsamma, men gör det enklare och mer självklart att gå mellan sajterna.
2. Använd diskussionerna som kommer upp i detta eminenta helt enkelt vackra forum och gör dem till tidningsartiklar. Gör tidningen mer angelägen genom att fånga upp det som det talas om.
3. Satsa på tydligare vinjettering i Fåglar på Västkusten. Läsaren ska känna igen sig. Du ska veta var godishyllan är i affären, men inte vilka smaskigheter du kommer att finna.
4. Kolla över tryckkostnaden. Går det att minska på den? Trycka i Ungern, Lettland?

Glöm inte att tidningar har ett unikt historiskt värde som inte webbsidor har ännu i alla fall.

2007-08-14 17:09:36


Magnus Lundström     Club300:s hemsida har ju i mitt tycke samt av andra skådare som jag har kontakt med fått ett enormt uppsving sista året. Mycket mer angelägen att kolla sidan nu än som förr bara för att kolla larm. Själv kör jag Club300 som startsida! Det är det här som saknas på GOF:s hemsida. Sen är vi inte överens om tidningen men jag håller med om att den har ett historiskt värde och att den binder upp en del medlemmar i klubben. Sedan tycker jag nog själva medlemskapet med möjlighet till samhällspåverkan och det ekonomiska stödet samt ev. ideella engagemang är viktigare än vad man får tillbaka av klubben. Exempelvis kör ju WWF med nyhetsbrev som alternativ till WWF EKO. Tidskriften och hemsidan får ses som olika verkyg i spridningen av fågelintresset vilka riktas mot olika intressegrupper. När jag läste på universitet efterfrågades det ofta bland naturintresserade studenter (lärar-, biolog-, miljö-, kemistudenter) om fågelexkursioner. Ingen vad jag vet kände till GOF:s verksamhet. En del har jag tagit med mig ut i fält eller gett tips på hur man kan börja och vilka lokaler som finns men det här borde GOF ta tag i. För dessa är det enklare att snabbt gå in på hemsidan för att få info om verksamhet, besöksvärda lokaler och kommande exkursioner. Sen gäller det bara att intresserade grupper får reda på hemsidan. Men är man riktigt sugen så går den väl att söka upp... Jag tror att hemsidan tillsammans med föredrag, exkursioner, kurser, och information till allmänheten som ex. fågelskådningens dag blir allt viktigare.

2007-08-14 18:37:37


Peder Kinberg     Magnus, du skriver bl a: " När jag läste på universitet efterfrågades det ofta bland naturintresserade studenter (lärar-, biolog-, miljö-, kemistudenter) om fågelexkursioner. Ingen vad jag vet kände till GOF:s verksamhet."
Om inte ens dagens studenter har lärt sig att söka på internet, kan man ju lätt föreställa sig hur svårt sådana som jag och den äldre generationen klarar detta.
Personligen ser jag fram emot varje nummer av Fpv. Jag kan inte heller tänka mig att läsa dagstidningen på webben, vilket mina barn däremot numera har gått över till.
Både och tycker jag kan vara ett bra förslag.
Men Magnus, jag tycker du skall kontakta redaktionen eller vår ordförande. Det finns alltför många som tycker en massa saker, men det är inte lika många som är beredda att ställa upp när det gäller att hjälpa till. Få har då tid, någon annan får göra jobbet. Sådana som du behövs!
Vad gäller fågelskydd, så har föreningen häcken full, men vi har inte resurser (personliga) att jobba med alla bra områden, utan vi måste prioritera, t ex Torslandaviken, Tofta, Kungsbackafjorden.
Så Magnus din insats behövs!

2007-08-19 13:20:09


Göran Karlsson     I egenskap av styrelseledamot vill jag informera om att hemsidan och Fpv är ständigt återkommande och angelägna frågor som GOF:s styrelse ägnar mycket uppmärksamhet åt. Vad gäller Fpv är probemen dels ekonomiska och dels att redaktionen utgörs av frivilliga och icke professionella krafter. Det är dyrt och det kräver omfattande kunskaper att producera en proffsig tidning och frågan är om en liten lokalförening har möjlighet att hålla jämna steg med fågeltidskrifter som Vår fågelvärld och Roadrunner. Vad återstår då att göra? Minska antalet nummer? Göra en enklare tidning? Lägga ut den på nätet?
Vi har några eldsjälar som i flera år slitit med att färdigställa tidningen och det vore bra tror jag att förstärka redaktionen med folk som kan mediabranchen. Kan man hoppas på någon journalist och någon layoutkunnig som kan tänka sig att arbeta ideellt så vore det en tillgång. Men det räcker inte Fyra nummer med en flashig tidning kostar en hel del och hur får vi dom pengarna? Senaste årsmötet i GOF beviljade inte syrelsen möjlighet att höja medlemsavgiften för att bl. a. täcka kostnaderna för tidningsutgivningen som är den enskilt största kostnaden. Jag vill med detta inlägg visa på några av problemen som måste beaktas i sammanhanget. Dessutom vill jag påpeka att inlägget endast redovisar mina egna reflektioner och inte styrelsens.
2007-08-19 17:14:37


Stina Thelander     På tal om fågelskydd, hemsida, tidning mm. Har alla hunnit se utställningen om Torslandaviken som finns på Torslandas kulturhus Vingen? Den håller på till mitten av september.

Och har alla hunnit läsa rapporten om Östra Stranden, Torslandaviken som finns på GOF:s hemsida under Fågelskydd, Torslandaviken?

Och har ni sett att den snygga informationstavlan, som hamnen satt ut i Torslandaviken har fördärvats (av koppardragare??) Eländes elände.

Men vadarna i mudderdammen är desto mer glädjande, ju.

PS
Jag tycker det är jättebra att det är debatt på Forum om hemsida, tidning, ekonomi mm just precis nu när vi ska börja tolka resultatet av enkäten om GOF och se vilka förändringar som medlemmarna vill ha, vilka förändringar som skulle vara bra att genomföra och naturligtvis vilka resurser vi har (personella och ekonomiska) att genomföra ändringar.

För som Peder och Göran skriver: Det behövs folk och pengar! Och eftersom vi är en ideell förening så ska ju helst de personer som ställer upp jobba med det dom tycker är roligt. Det finns massor roliga saker att göra inom GOF (och säkerligen inom övriga fågelföreningar också)

Dom som inte vill skriva på Forum är välkomna med mail till nån i styrelsen eller till GOF.
(Magnus har mailat till oss, Peder och vi hoppas givetvis på fortsatt kontakt)2007-08-19 19:53:17


Kristoffer Nilsson     Jag tycker att FpV är en bra tidskrift. De oftast lättlästa artiklarna tar på ett enkelt och tydligt sätt upp fågelläget i ett lokalt perspektiv vilket väl bör vara syftet med en lokal fågeltidskrift. Jag förstår inte varför man nödvändigtvis måste jämföra en lokal tidskrift som FpV med Roadrunner och Vår Fågelvärld.

Jag tror inte att föreningen skulle vinna något på att göra FpV till en ren internet-tidning. Det skulle troligen kosta en hel del medlemmar, tror jag. Jag tycker även att utgivningsambitionen med fyra nummer per år är bra (och jag kan inte riktigt släppa tanken på en kompletterande årsbok...). ;)

Pengarna är ju ett verkligt bekymmer i detta fall och då tror jag att Niklas förslag med att kolla tryck i andra länder skulle kunna dra ned denna kostnad ganska rejält.

Vidare tycker jag att dagens redaktion gör ett gediget arbete med tidningen. Fortsätt med ert goda arbete och dokumentera Västkustens fågelfauna på samma fina sätt som ni har gjort hittills. Må väl!

2007-08-19 21:37:01


Magnus Lundström     Ang. folk som inte vet om GOF:s verksamhet...Ibland behöver folk en spark i rätt riktning... Alla kanske inte sätter sig och söker på nätet särskilt inte som nybörjare och student med fullt upp med plugg. Då är det lättare om någon styr upp någon exkursion. Exempelvis skulle någon som pluggar och är medlem i GOF tillsammans med exkursionverksamheten kunna styra upp någon exkursion FÖR UNIVERSITET genom att informera lite på några lämpliga institutioner (informations/anmälningsblankett på anslagstavla eller genom föreläsare, mailkedja etc . Sådana är det gott om på universitetet). Vidare har jag redan kontaktat GOF med lite förslag om verksamheten. Dessutom bidragit med hela 2 arbetsdagar ute på Hönö bärandes cementsäckar till vindskyddet. Så jag både tycker och ställer upp emellanåt ;)

2007-08-19 22:00:15


Magnus Lundström     Håller med att man inte bör sträva mot tidningar som VF eller roadrunner. Lokalt innehåll bättre än "flashigt". Eftersom tidningen verkar vara mycket populär skulle man kunna gå halva vägen och ha 2 nummer per år. Som miljövetare måste jag även vända mig emot att man skall dra ner kostnaderna genom att trycka tidningen utomlands. Transporterna i samhällert måste minskas! Dessutom skadar det väl inte att gynna Svenskt tryckeri. Då kanske några av dom har råd att gå med i GOF om dom får behålla jobbet.

2007-08-19 22:05:58


Niklas Aronsson     Vi lever i en globaliserad värld Magnus. Företag äger andra företag över nationsgränserna. När min bok Mata Fåglar trycktes av ett svenskt företag i Halmstad som även sköter trycket av VF så utfördes arbetet av ett tryckeri i Lettland som det svenska företaget köpt upp.

Ska du vara miljövän får du väl ställa saker mot varann - nyttan av att utföra miljöarbete för de pengar du får över när tryckeriet i Lettland tryckt tidningen mot nyttan av att ha utnyttjat ett dyrare tryckeri som är granne med medlemmarna. Eller?

Jag tycker ni som inte vill jämföra med RR eller VF skjuter vid sidan av målet. Visst är det flashiga tidningar producerade av journalister men det är inte det FpV ska snegla på. Titta istället på typen av innehåll, återkommande vinjetter, layout.
Gör en enkät bland medlemmarna - vad vill man läsa om? Gå vidare och fundera på hur man kan arbeta grafiskt med layouten. Hitta på fyra-fem vinjetter som alltid återkommer. Planera alla fyra tidningarna långt i förväg och lägg ut jobb.
Jag tycker som flera andra att redaktionen på FpV gör ett jäätebra arbete och jag om någon kan uttala mig om hur mycket arbete det är med en tidning som aldrig syns för läsarna. Man behvöer inte uppfinna hjulet gång efter annan, men heller inte vandra vidare i samma hjulspår? En tidning hela tiden måste förändras och utvecklas för att kännas angelägen. Omprövning är viktig utan att den ska behöva uppfattas som kritik.

2007-08-20 08:38:35

 
Magnus Lundström     Känns som jag börjar trassla in mig i en miljöpolitisk diskussion vilket kanske inte lämpar sig i detta forum. Men självklart finns det både för och nackdelar med de förslag som nämnts bara man väger in miljönyttan i det hela. Och jag är medveten att vi lever i en globaliserad värld i vilken många individerna är fastlåsta i ett ofrivilligt levnadsmönster eller i en samhällstruktur som kräver ett större eller mindre ekologiskt avtryck. För vidare resonemang rekommenderas "Keynes barnbarn En bättre framtid med arbete och välfärd" , Sanne, Christer 2007...

2007-08-20 18:25:53Svara på
detta inlägg