FORUM 
» Senaste inläggen
» Översikt

» Föreningsfrågor (84)
» Kustobsar (80)
» Svalan (76)
» Lokaler (179)
» Utrustning (70)
» Atlasinventeringen (38)
» Fågelskydd (55)
» Torslandaviken (25)
» Rapportering/RRK (49)
» Fältbestämning (189)
» Observationer (291)
» Foto (49)
» Kustfoto (51)
» Upplevelser i fält (78)
» Köp & Sälj (346)
» Samåkning (34)
» Övrigt (631)

     LOGGA IN 
ANVÄNDARNAMN

LÖSENORD

     Observationer 


Direkt till
senaste svaret


Visa fler trådar
under Observationer


Till
översikten
Klockslag?

Per Norberg     Finns det någon vänlig själ som kan svara på nedanstående.

Hur viktigt är det att man anger klockslag och fyller den någon funktion förutom det som jag noterar i egenintresse nedan?
För mig själv vore jag tacksam om man noterade klockslaget om observationen läggs in inom snar tid från det man såg fågeln. Det kan då dels finnas intresse att åka till platsen för skådning/ fotograferande. Förutsätter givetvis att det inte är en förbiflygande dels är det bra för mig som inte är någon van skådare att veta när på dygnet som man kanske lättast kan få se/höra fågeln.

Jag undrar dessutom hur länge kan en fågel vara förbiflygande: Idag har någon noterat en art som var förbiflygande i nästan 4 timmar. Nog för att man hört talas om slowmotion men den fågeln tog nog rekordet.

Jag har säkert också noterat någon långsamtflygande på en halvtimma eller så.

Hoppas alla haft en behaglig helg och inte blivit sönderstressade av alla larm.

2007-06-03 19:38:56


Hampus Lybeck     Att en fågel antecknas som förbiflygande inom en period snarare än vid ett klockslag brukar innebära att den flög förbi nån gång under angiven tid snarare än att den flög förbi kontinuerligt.

2007-06-03 20:07:56


Per Norberg     Hej Hampus!

Det är kanske inte så noga om den flög förbi kl 07,00 eller om det var kl 11,00 så därför noterar man förbiflygande kl 07:00 - 11:00 därför att just den arten kan komma förbíflygande när som helst på dygnet.
För att ta ett exempel; Säg att jag står på en plats från kl 14,00 - 21,00. Jag noterar en morkulla som förbiflygande 14:00-21:00. Hur ofta ser man en förbiflygande morkulla kl 14,00? Inte alltför ofta tror jag utan snarare mer mot kvällskvisten. Jag tycker därför det är rätt så viktigt att notera någorlunda exakt tid eftersom det kan ha funnits fler som vid andra tillfällen sett morkullan och noterat "exakt" tid. Det gör då att man kanske kan ringa in på ett ungefär när man tror att den kan dyka upp utan att behöva stå och vänta timmar i onödan. Nu pratar jag lite för mig och kanske andra som inte är så vana skådare. Ni andra som har fågelskåderiet som ert huvudintresse ser kanske lite annorlunda på det här med tidsangivelser.
Jag är i och för sig lite kluven till om det skall gälla alla arter.
Nu får ni som hållit på i minst 20 år och skådat rätta mig om jag är helt fel ute.

Mvh/ Per N

P.s Hur skall man rapportera halsbandsflugsnapparen? I 45 min var det ett kontinuerligt förbiflygande med ett par mellanlandningar.


2007-06-03 22:55:51


Leif Andersson     1. Den förbiflygande fågeln var en sparvhök och inte en morkulla. Hur jag skulle ha gjort OM det varit en morkulla har du ingen aning om Per N.
2. Om man lägger in från-till klockslag som jag brukar göra, så flyttas angivna tider automatiskt med till nästa obs man matar in. Bekvämt tycker jag.
3. Överflygande anger i det här fallet fågelns aktivitet när den observerades. Den byggde inte bo eller gjorde något annat meningsfullt för sparvhökar. Noteringen kunde mycket väl ha utelämnats, den kom med av gammal vana.
4. Jag tänker inte ändra mina rapporteringsvanor.

2007-06-04 07:07:20


Per Norberg     Hej Leif!
Jag är väl medveten om att det var en sparvhök. Angående morkullan så la jag bara in ett exempel.
Min tanke var dels det som jag skrivit i tidigare inlägg dels att de som samlar in statistik kanske vill ha
mer exakta tidsangivelser i annat fall kan man ju utelämna tiden och bara notera vilken dag som arten setts. Detta är i och för sig något som statistikerna kan svara på själv eller uppmana oss att göra på ett visst sätt.
Beträffande förbi-/överflygande har jag för mig att någon ansett det vore bra att notera i vilken riktning förbiflygningen sker. Det kan jag ha förståelse för om man skall samla in statistik. Säg att en observation gjorts av en fågel från tre olika lokaler ganska närbelägna varandra. Har man sett tre olika fåglar eller är det samma fågel som flugit förbi samma ställe. Riktning och klockslag kan ju då vara till viss hjälp.
Jag är kanske ute och cyklar men vad vet jag?
Sen undrar jag i din punkt 2 hur man gör för att få in från-till klockslag utan att behöva gå in på administrera egna obsar och där klicka på vilka obsar man vill ändra?

Ha en fortsatt skön skådarperiod.

Mvh/ Per N2007-06-04 09:42:22


Kristoffer Nilsson     När jag använder mig av tidsangivelser i Svalan så gör jag det oftast för att minnas vilken tid jag har bevakat en viss lokal (ex-vis sträcket vid Hönö). Självklart flyger det inte förbi 42 ljungpipare hela tiden mellan ex-vis 05:30-12:00 utan det avser totalsumman under den tid som jag har bevakat lokalen. Om det handlar om mer sällsynta fåglar så försöker jag vara mer noggrann med exakta tidsangivelser och även försöka komma ihåg att göra extranoteringar i informationsfältet. Personligen tycker jag att det är ett bra system, men jag har förståelse för om oinvigda kanske reagerar.

Begreppet "förbiflygande" är väl bra att använda för att visa att fågeln inte är stationär, tycker jag. Och glöm inte att rapportera ALLA fågelobservationer som är relevanta just nu med atlaskriterie... Må väl!

2007-06-04 10:53:50


Magnus Hallgren     När det gäller tidsangivelser vid rapporterande i Svalan är det, såvitt jag vet, helt upp till den enskilda rapportören att avgöra hur det sker. Själv brukar jag tillämpa samma metod som Kristoffer N ovan beskriver.

Om någon vill (och orkar...) lägga in alla sina observationer med exakt tid då en individ sågs förbiflygande, rastande, födosökande osv. så är det naturligtvis ingen nackdel.
Men det är inget jag har tålamod till. Alltså lägger jag in en start- och sluttid för min tid på lokalen och noterar (för lite speciella obsar) exakt tid och ev. riktning i kommentaren.

Vilket leder till den fråga Per N hade om start- och sluttid. Detta är de klockslag som fylls i när man rapporterar med webbfolmuläret.

/Magnus

2007-06-05 16:07:31


Johan Svedholm     Om man inte får upp kolumner för start- och sluttid i sitt rapporteringsformulär är detta enkelt fixat:

1: Gå in på "Personligt".

2: Öppna fliken "Rapp. inställningar".

3: Bocka i rutan vid "Period, både startdatum och slutdatum".

4: Klicka på "Spara".

Voilà! Nu finns både start- och sluttid i rapporteringsformuläret.

2007-06-05 17:24:52

 
Per Norberg     En får tacke för de få svar som kommit. Vid tillfälle skall jag testa inställningarna.

Har någon något ytterligare att tillägga så går det givetvis bra fortsättningsvis också.

Som jag förstår det så är en artrapport i svalan en rapport först och främst för eget syfte och delges övriga automatiskt. Övriga (=Kustobasobservatörer) kan ju själva filtrera vilka rapporter som skall synas. Mer vana skådare noterar kanske inte skata varje gång man ser den utan räcker med en gång för att få med i sin personliga statistik.
Tidrapporten gör man efter eget behag och inte för något gemensam ändamål förutom om det inte är en lite mer ovanlig art då man tror att obsen kan ha ett mervärde.2007-06-05 18:59:55Svara på
detta inlägg