FORUM 
» Senaste inläggen
» Översikt

» Föreningsfrågor (84)
» Kustobsar (80)
» Svalan (76)
» Lokaler (179)
» Utrustning (71)
» Atlasinventeringen (38)
» Fågelskydd (55)
» Torslandaviken (25)
» Rapportering/RRK (49)
» Fältbestämning (189)
» Observationer (291)
» Foto (49)
» Kustfoto (51)
» Upplevelser i fält (78)
» Köp & Sälj (349)
» Samåkning (34)
» Övrigt (631)

     LOGGA IN 
ANVÄNDARNAMN

LÖSENORD

     Atlasinventeringen 


Direkt till
senaste svaret


Visa fler trådar
under Atlasinventeringen


Till
översikten
Biotop Golfbanor

Stina Thelander     Hej alla GOLF-ande GOF-are och andra som beträder golfbanor!
Ni rapporterar väl alla era fågelobservationer med häckningskriterier?

Ser/hör ni mycket sånglärkor?

Sånglärkan är ju inte längre lika vanlig, men ni kan väl lyssna extra noga! Sjunger den över några ruffar?


Googlade lite på golfbanor och fick in 26 banor i göteborgstrakten , men några var väl dubbelräknade.
Kungälv lär vara Sveriges golftätaste kommun.

Innan ni ger er ut på nästa runda:
Slå gärna upp sånglärkor enligt Peter och Markus anvisning i tråd "Vår Vår Vår ATLAS-inventering"
Kolla så svaga färger! Tror vi inte att sånglärkan häckar?

På väg till och från golfbanor eller andra återkommande aktiviteter så kanske fler ser fler sånglärkor fler gånger? Så att det är troligt att den häckar!

2007-05-16 07:17:54


Stina Thelander     Trastar letar gärna mask på golfbanor. Såhär står det i Inventeringstipsen
http://www.gof.nu/atlas/Varnärhur(1).rtf :

”Trastar: Trastarna är tidiga häckare. T.ex. har dubbeltrasten setts mata flygga ungar redan den 10:e maj. När det gäller att inventera trastar så är ett bra tips till inventerarna att söka sig till en inäga i skogen eller till ett skogsbryn intill betesmark en tidig morgon kring mitten av maj. Då är möjligheten stor att notera både dubbeltrast, taltrast, koltrast och kanske även björktrast som matande i ett och samma blickfång. Man bör ha de på trakten häckande trastarna klara före den förste juni. Efter midsommar och långt in i juli ökar matningsintensiteten igen, då gällande andrakullarna. Koltrast, björktrast och i viss mån även taltrast är idag vanliga tätortsfåglar. Här får man med stor lätthet höga kriterier, t.ex. 16.”


2007-05-16 11:09:02


Jonas Grahn     Häckar verkligen lärkor på golfbanor i nån större utsträckning? Sånglärkor vill enligt de många studier som gjorts ha varierad, medelhög vegetation med helst fläckar av bar jord. Det är därför de sällan har några högre tätheter på höstsäd, vallodling eller äldre träda, men är talrika på vårsådd och tidiga trädor.

2007-05-17 18:58:45


Stina Thelander     Nä, jag tror heller inte att sånglärkorna häckar på golfbanor. Men det skulle vara bra att få "fullständig klarhet". Jag vågar inte gå omkring på golfbanorna utom vid störtregn eller före klockan 05:00 på morronen. Hoppas däför att golfare eller modiga berättar vilka fåglar som finns på denna växande biotop

När jag var på SOF:s årsmöte så träffade jag en person norrifrån(?) som sa att man där fått golfbaneansvariga att sköta ruffarna på ett sätt som gjorde att sånglärkorna kunde häcka där. Och det tyckte jag lät som ett rätt bra sätt att bevara sånglärkan.

För övrigt åker jag omkring och letar i vårsåddar efter lärkor och i EU-trädor efter buskskvätta.

PS
Jag vet inte hur ruffar sköts överhuvudtaget. Gör dom?
Och jag vet inte om EU-trädorna är samma år från år så dom i år är gamla trädor.
DS


2007-05-25 09:01:49


Håkan Thorstensson     Finns egentligen ingen anledning att vara rädd för att gå på golfbanor ö h t, oavsett tid på dygnet (annat än för risken att få en golfboll i skallen). När spel pågår blir fåglarna ändå störda ideligen, så om en inventerare klampar omkring kl 5 på morgonen eller en golfspelare kl 8 spelar ingen roll. Egen erfarenhet, jag spenderar mycket tid i ruffarna, och det är inte för att leta fågelbon :-)


2007-05-25 09:43:43


Thomas Karlsson     Min erfarenhet från golfbanor är den att sånglärkor knappast förekommer i någon större utsträckning. Däremot finns av och till något par mindre strandpipare, t ex vid Hills golfbana och Lerjedalens golfbana. En och annan ängspiplärka finns också ute på banorna. Annars är det mest födosökande fåglar man ser ute på själva banan. I det som golfare kallar ruffen, finns inte heller särskilt mycket fågel. Däremot kan omgivningen utanför ruffen vara riktigt bra, som t ex vid ovannämnda banor. Vid Lerjedalen finns t ex 5-6 sj kärrsångare, dito buskskvätta, svarthätta, tornfalk minst ett par i närheten, skogssnäppa minst ett par förra året, törnsångare flera par.
Enstaka golfare börjar vid 06.30-07.00, om det är tillåtet, på alla banor är det inte det. I Göteborgsområdet, är min erfarenhet, golfare lite oförsiktigare än längre in i landet, så viss försiktighet bör nog trots allt iakttas, i synnerhet vid bra väder lördagar och söndagar, när man beträder golfbanor.
Omgivningarna runt själva banan är ofta väldigt fågelrika, golfare har en sjusärdeles god förmåga att leta reda på natursköna områden, som ofta är väldigt fågelrika.

2007-05-25 17:02:56

 
Magnus Lundström     Instämmer i föregående inlägg att banorna mest utnyttjas för födosök. I ett projekt som jag deltog i förra våren besökte jag flera golfbanor under våren på Onsala och kunde då notera fågelfaunan som sidoprojekt. stare, ängspiplärka, trädpiplärka, dubbel-, kol-, rödvinge-, taltrast, sädesärl, göktyta häckade alla i omedelbarnärhet av golfbanan eller i dungar på golfbanan och utnyttjade tidiga morgnar banan för födosök. Även buskskvätta noterades på golfbanor med lite mer buskage. Även gott om sångare och flugsnappare+ morkulla och kattuggla i omgivande lövskog. Hussvala uttnyttjade dammarna för födosök och bomaterial, byggde sedan bo på husen tillhörande golfbanan vilket inte alltid var populärt. Bla på Hamra golfbana revs en del bon ner av personalen!! Golfbanor kan ha mycket intensivt djurliv om man planerar på rätt sätt och behället vissa nyckelelemen eller strukturer i landskapet ett bra exempel är Gräppås golfbana. Däremot så tycker jag att man tagit helt fel väg i utbyggnaden av Torslanda golfbana som ser väldigt "steril" ut.
Jag skulle önska att GOF tog kontakt med golfklubben och för en dialog om hur man kan förbättra banan fågel- och insektsmässigt. Exemelvis idag saknas buskage, träd, träddungar, dammveg. Man skulle även kunna skapa en yta där man låter veg. komma upp så en äng bildas vilket kan ses som ett alternativt svårighetsmoment istället för bunker Denna kan sedan slås på eftersommaren. Möjligheterna är många.

2007-05-26 10:08:41Svara på
detta inlägg