FORUM 
» Senaste inläggen
» Översikt

» Föreningsfrågor (84)
» Kustobsar (80)
» Svalan (76)
» Lokaler (179)
» Utrustning (70)
» Atlasinventeringen (38)
» Fågelskydd (55)
» Torslandaviken (25)
» Rapportering/RRK (49)
» Fältbestämning (189)
» Observationer (291)
» Foto (49)
» Kustfoto (51)
» Upplevelser i fält (78)
» Köp & Sälj (346)
» Samåkning (34)
» Övrigt (631)

     LOGGA IN 
ANVÄNDARNAMN

LÖSENORD

     Lokaler 


Direkt till
senaste svaret


Visa fler trådar
under Lokaler


Till
översikten
Fågeltorn vid Hålsjön

Uno Unger     I fredags var jag vid Hålsjön och blev positivt överraskad av att ett fågeltorn hade uppförts där. Skogsvårdsstyrelsen lär ha uppfört det, och det är placerat mitt på sjöns västra strand, där vägen från nordändan viker av västerut från sjön och där stigen längs sjöns västsida fortsätter söderut till Hökekärr.

Efter sista tidens myckna regnande var sjöns vattenstånd ovanligt högt och för att nå fram till fågeltornet var man tvungen att bära högskaftade stövlar. Man hade placerat ut spänger att gå på, men de saknades sista biten ut till tornet, så man får hoppas man kompletterar med fler spänger innan våren.

Bästa sättet att nå fågeltornet är via Hårskeredsvägen från Mölndalsvägen, där den från Mölnlycke passerar Vällsjö-området eller om man kommer från Mölndal i stället tar Pixbovägen söder om Stensjön österut till Vällsjöområdet.

Man följer Hårskeredsvägen 1 km tills man kommer till en bommad avtagsväg som går åt höger. Mittför bommen finns möjlighet att parkera några bilar. Man går sedan på den bommade vägen söderut. När man gått ca 75 m efter bommen och kommit fram till skogskanten finns en liten rostfri plåtlåda uppsatt, vari en flitigt använd anteckningsbok förmedlar de senaste obsarna vid sjön.

I plåtlådan ligger även en krysslista med alla arter sedda vid sjön förkryssade. Jag kunde på listan räkna till inte mindre än 174 sedda arter i området. Jag antar att flera anteckningsböcker har fyllts under årens lopp och hoppas att dessa har sparats någonstans. Det är väl tyvärr så att många intressanta fynd inte har rapporterats vidare till Kustobsar och Svalan, men det går ju att rätta till, bättre sent än aldrig.

Vid en sökning i Svalan kan man redan hitta drygt 1000 inlagda observationer av totalt 114 arter, men då är det framför allt obsar från 2001 och framåt som är inlagda. Visserligen har jag själv bidragit med några obsar från 1960 och framåt och Stig Fredriksson har rapporter från 1972, men här finns plats för fler äldre rapporter från anteckningsböcker som nu står/ligger och samlar damm någonstans.

I sammanhanget skulle det vara intressant om någon i detta Forum kan ge en referens till en uppsats om Hålsjöns fågelliv som har publicerats i Fåglar på Västkusten av Jimmy Stigh och Lars-Olof Sandberg för ett antal år sedan.

2006-11-20 09:06:55


Stina Thelander     I nummer 2 år 2000 av Fåglar på Västkusten finns artikeln "Hålsjön - en västsvensk fågelsjö. Art och frekvenssammanställning 1999" (15 sidor)


2006-11-20 15:08:46


Stina Thelander     Och det verkar som om kommunen i ett beslut 2005 återtog det gamla namnet Hårssjön.

Jämför också vad som sägs om sjön i Mölndals Miljömål: "Hårssjön är speciell eftersom den har karaktären av en slättsjö, vlket gör den till en intressant fågelsjö. Sjön och dess omgivningar har en mycket rik biologisk mångfald och är av riksintresse för naturvård. "


2006-11-20 15:22:49


Uno Unger     Har Lantmäteriets Ortnamnsregister godtagit namnändringen till Hårssjön? Kan Mölndals kommun självsvåldligt byta ett namn utan att förankra det i grannkommunen Härryda som delar sjön med Mölndal?

2006-11-20 19:03:22


Aimon Niklasson     Hittade Mölndals kommuns skrivelse paragraf 48 på nätet
när jag försökte hitta vad Hårs i så fall betyder.

http://www.molndal.se/download/18.4e32c810bb...

Vad betyder Hårs? Är det samma som Hors i horsgök dvs betydelsen är väl då häst eller ??

Att Lantmäteriet skall säga sitt är väl just för att det inte skall bli skillnader mellan kommuner.
Prästabäcken, Hårssjön........ sen?

alla väl valda ord i dataåldern med minst 2 "prickbokstäver " i varje ord men det kommer framtiden väl att lösa tekniken för.

2006-11-21 09:41:44


Elon Wismén     Jo, "hårs" är häst, samma som "horse" alltså. Det verkar lite förvirrat med namngivningen kring Hålsjön. Både Hårskered/Hårskeröd och Håle dal ligger ju strax intill, så det är inte helt lätt att veta vilket av dem som har gett namn åt sjön... Men Lantmäteriets kartsök/ortnamn säger i alla fall Hålsjön än så länge.

2006-11-21 16:30:01


christer johansson     Ja, fågeltornet vid Hålsjön eller Hårssjön blev klart nån gång i augusti. Mölndals kommun sökte av samma pott pengar som GOF sökte för atlasinventeringen. En välvillig markägare upplåter marken.

Jag var själv på jakt efter killen med anteckningsböckerna, men har glömt av detta fram till nu. Han har tydligen flyttat från mölnlycke-trakten där han bodde. Jag skall försöka ta reda på namn och ny adress. Det hade som sagt varit kul att gå igenom observationer från tidigare år.

Är du Uno intresserad av detta? Jag har inte namnet men känner en som har det. Återkommer med infomation i frågan.


2006-11-21 18:57:14


Uno Unger     Apropå artikeln om Hålsjön i FpV:
Artikeln beskriver uppträdandet av de 136 arter som noterades under 1999. Dessutom namnges de ytterligare 35 arter som observerats vid sjön t.o.m. 1998. Totalt hade således enligt författarna Stigh & Sandberg 171 arter iakttagits vid Hålsjön före innevarande sekel. Enligt artlistan i plåtlådan vid sjön har 174 arter noterats i området, och vilka de ytterligare 3 arter är, som tydligen har observerats under 2000-talet, kanske någon minnesgod läsare av dessa rader kan erinra sig.

Apropå Christers fråga:
Jo, visst är jag intresserad, men jag hoppas att någon närmare berörd tar sig an en genomgång och ev. rapporterar det mest intressanta till Svalans databas. Dessutom hoppas jag att alla anteckningsböcker kan arkiveras på ett lämpligt ställe, lätt åtkomliga för de som vill forska lite närmare i Hålsjöns ornitologiska historia.

Apropå namnet Hålsjön:
Jag ställde följande fråga till Lantmäteriet:
"I Mölndals kommun finns en sjö som på Lantmäteriets kartor heter Hålsjön och en del av samma sjö ligger även i Härryda kommun. Enligt uppgift har Mölndals kommun i ett beslut återtagit det gamla namnet Hårssjön. Är detta namnbyte godkänt av Lantmäteriet? Kan en kommun själv bestämma om namnbyten?"
Jag fick följande svar:
"Enligt bestämmelserna i kulturminneslagens 4 § skall kommuner och statliga myndigheter följa Lantmäteriverkets fastställda namnformer i all offentlig ortnamnsverksamhet. Lantmäteriverket beslutar om stavningen av våra bebyggelsenamn, naturnamn, tätortsnamn samt namn i fastighetsregistret. Sveriges kommuner kan således inte fatta egna beslut om dessa namntyper, utan fastställer namn på gator, torg och allmänna platser samt belägenhetsadresser. Vi har en ansökan om en stavningsändring av sjönamnet Hålsjön från Mölndals kommun, men ärendet är ännu inte avslutat."
2006-11-22 10:16:44


christer johansson     Personen som administrerat anteckningsböckerna vid Hålsjön heter Tony T. Är det någon på kustobsar som har en aning om mannens hela efternamn? Enligt uppgift har han flyttat till Dalarna. Det hade varit intressant att veta vart tidigare års obsböcker tagit vägen. (Om det är till nån ledtråd heter hans hund Ayla...)

2006-12-12 21:00:28


Bertil Berntsson     Namnet kan vara Tony Tysk var från Mora, vistades för ett tiotal år sedan på Orust, kan möjligen vara den personen.
Nuvarande adress okänd.

2006-12-13 13:54:23


Per Norberg     Ring skattemyndigheten 0771-567567. De kan säkert ta fram uppgifter på alla som heter Tony Tysk (som det inte bör vara allt för många som heter). Telefonnumret kan de nog inte hjälpa till med men adressen och personnumret.
Har du adressen så är det bara att gå vidare till eniro.se för att få fram telefonnumret.

Hälsn/ Per N


2006-12-13 18:45:03


Niklas Aronsson     Eller så kan man gå in på hitta.se och söka på Tony Tysk. Det finns en enda och han bor i Nås, vilket ligger i Dalarna. Kanske han?
LÄnken: http://www.hitta.se/ViewDetailsWhite.aspx?Vkiid=fLwE9sR...

2006-12-13 18:59:33


Per Norberg     Eniro hade också samma Tony Tysk.
Tel 0281-30028
Storbyn 11, 780 53 NÅS.

Och är det inte denna person så går det att som jag nämnde tidigare att ringa skattemyndigheten om adress och därefter skicka brev till var och en.


2006-12-13 19:37:17


christer johansson     Tackar så alldeles väldigt för den utförliga informationen från Per och Niklas. Det här är det rätat forumet om man har frågor om saker och ting, det är tydligt. skall prova numret.

2006-12-13 22:36:00


Stefan Oscarsson     Kan bara bekräfta att det är rätt man och ort ni har funnit.

2006-12-15 22:24:49


Stina Thelander     
Nu finns rördrom vid Hårssjön (med å) eftersom lantmäteriet säger så. Och det är en slättsjö, som vi ju inte har så många av inom GOF:s område. Har vi någon mer?

Gränsen mellan Härryda och Mölndal går i själva Hårssjön.

Jämför nedanstående utdrag ur GP:
Olika stavningar
Namnet finns dokumenterat med olika stavningar med r från 1600-talet, enligt Mölndalsexperten Lars Gahrn.
Några exempel är Horssiön (1656), Hår Siöö (1725) och Store och Lille Hårsjön (1847). 1932 syns namnet Hålsjön i boken Ortsnamn i Göteborg och Bohus län.
För några år sedan krävde Gerhard Bengtsson att sjön får tillbaka sitt ursprungliga namn. Både Mölndals stad och Härryda kommun, som gränsar till området, har konstaterat att det inte finns något att invända.
Det är nu upp till lantmäteriet att fatta ett beslut.
- Hårssjön är absolut ingen hålsjö utan en utpräglad slättsjö. Den är grund och ligger inte heller i någon håla, konstaterar Gerhard Bengtsson.


2008-02-13 14:16:09


Elon Wismén     Är namnet ändrat nu alltså? Lars-Olof Sandberg skrev det i sin kommentar till rördromsobsen idag, fast han använde ju stavningen "Horssjön". Vilket gäller?

2008-02-13 15:33:08


Pär Lydmark     Enligt GP idag är det ändrat, och stavningen skall vara Hårssjön (dvs samma som i Hårskerödsvägen som är den väg man kör till sjön).

Uppdaterar du lokalnamnet i Svalan, Uno?

2008-02-13 16:13:27


Uno Unger     Jag har fixat till stavningen i Svalan så att det nu heter Hårssjön. Nu är frågan hur man uttalar det nya namnet? Med långt eller kort å-ljud? Med långt å-ljud blir det något i stil med "hårs-sjön", vilket får en att tänka på engelskans "horse". Med kort å-ljud blir det väl i stället "horsch-sjön". I vilket fall som helst blir det mer tungvrickande, vilket kanske var anledningen till att sjön under en längre tid har hetat Hålsjön.

2008-02-14 00:23:19


Jörgen Grahn     "Horsgök" (dvs enkelbeckasin) uttalas med kort å, så jag
antar att det är likadant med Hårssjön. Det är samma
grund i båda namnen; ett gammalt ord för häst (i Hårssjöns
fall, enligt artikeln i MP).


2008-02-15 22:40:21


Jörgen Grahn     ... och enligt ett halvdussin inlägg ovan, ser jag nu.
Hursomhelst, horsgök eller horsagöken har kort å.

2008-02-15 22:43:29


Lillemor M Tanered     Tony Tysk har besökt och rappoterat en hel del från Hårssjön 20 mars 2008!

2008-03-25 00:58:21

 
Hasse Lager     Jag har varit jobbkompis med en Tony Tysk på 60 talet. Han var mycket fågelintresserad och kom från Dalarna (Hans farsa hade fotoaffär i Järna om jag minns rätt och va kompis med Jan Lindblad) Jag har försökt att söka honom på nätet men inte lyckats.
Han har rapporterat några gånger i år, men alltid från Halmstads trakten. Han kanske bor där nu?
Om någon hittar honom så skulle jag gärna vilja ha hans telefonnummer och eller adress.

Mitt Tel.0303-337191, 0706-833162

2008-05-17 19:32:46Svara på
detta inlägg