FORUM 
» Senaste inläggen
» Översikt

» Föreningsfrågor (84)
» Kustobsar (80)
» Svalan (76)
» Lokaler (179)
» Utrustning (70)
» Atlasinventeringen (38)
» Fågelskydd (55)
» Torslandaviken (25)
» Rapportering/RRK (49)
» Fältbestämning (189)
» Observationer (291)
» Foto (49)
» Kustfoto (51)
» Upplevelser i fält (78)
» Köp & Sälj (346)
» Samåkning (34)
» Övrigt (631)

     LOGGA IN 
ANVÄNDARNAMN

LÖSENORD

     Lokaler 


Direkt till
senaste svaret


Visa fler trådar
under Lokaler


Till
översikten
Dellokaler i Hökälla

Uno Unger     De dellokaler som tidigare gått under benämningen Södra dammen och Norra dammen i Hökällaområdet har döpts om till de ofta mera använda Hökälladammen resp. Skogomedammen. Hökälladammen är således den södra av dammarna och Skogomedammen den norra. Eftersom en atlasrutgräns och/eller landskapsgränsen skär igenom området från norr till söder har båda dammarna delats upp i ytterligare två delar, så södra dammens västra del heter Hökälladammen (Vg) och samma damms östra del heter Hökälladammen (Boh). Motsvarande för norra dammen gör att västra delen kallas Skogomedammen (Vg) och östra delen Skogomedammen (Boh).

Om man tycker det är krångligt att dela upp rapporteringen, så går det i de allra flesta fall lika bra att rapportera från superlokalen Hökälla och ev. precisera i kommentaren vilken del av området som avses. Det är endast obsar med häckningskriterier som behöver preciseras till dellokal, så att sådana obsar hamnar i rätt ruta.

2006-10-27 00:38:54


Jan Hellström     Det verkar som om flera lägger in rapporter vid den norra dammen s om Skogomevägen som Hökälladammen. Den skall i stället heta Skogomedammen.
Hökälladammen ligger s om fårstallet.

2011-03-13 22:09:20


Johan Svedholm     Tråden lyfts på förekommen anledning.

2011-03-31 08:46:47


Björn Dellming     Tror det beror på att folk som kanske inte besöker området så ofta har dålig koll på var byhålorna Skogome, Tagene, Tuve m.m. ligger och vilken damm som därmed är uppkallad efter vad. Norr och söder har däremot de flesta koll på. De gånger jag själv råkar hamna där vid någon av dammarna så antecknar jag (i bästa fall) obsarna vid "södra dammen" och "norra dammen". Sen när jag kommer hem och ska rapportera så får jag oftast leta upp vilken prick i svalan som ligger närmast det ställe jag såg fågeln på.. Därmed tar jag initialt sällan ställning till om jag skådar vid en skogomedamm eller hökälladamm. Det blir vad det blir. Är man där ofta gör man dock säkert annorlunda :)

2011-03-31 10:15:03


Ola Bäckman     Hökälla ställer åter till med problem för den noggranne. :-) Med anledning av buskskvättan i dagarna har jag också åter noterat förvirring gällande vilket landskap man befinner sig i. Denne har uppehållit sig väster om Skogomedammen, dvs i Västergötland. Tänker man inte efter hamnar den vid rapporteringen lätt i bohuslän.

Inte enkelt alltid på min ära! :-)

Mvh/ Ola

2011-03-31 12:30:38


Uno Unger     Som jag inledningsvis förklarat är uppdelningen av Hökälla i ett antal dellokaler bl.a. föranlett av att landskapsgränsen skär rätt igenom området från norr till söder. Det är kanske endast de som är noggranna med sina landskapskryss som därför behöver veta vad landskapsgränsen går, så de kan rapportera sina obsar i rätt landskap. Östra delen ligger i Bohuslän (Säve socken/församling) och västra delen i Västergötland (Tuve socken/församling). Själva gränsen följer Kvillebäckens ursprungliga lopp genom området innan Tuveraset 30/11 1977 flyttade bäckfåran österut.

Om man tittar på Google Maps över området syns väldigt väl hur mycket rasmassorna flyttade Kvillebäckens lopp österut. Egendomligt nog har man på Lantmäteriets kartor (Gröna kartan/Terrängkartan) bibehållit Kvillebäckens ursprungliga lopp, så där kan man fortfarande se var landskapsgränsen går. På Google Maps kan man tydligt se var den ursprungliga bäckfåran från norr till söder skär genom Skogomedammen i norr och Hökälladammen i söder.

Lokalpricken i Svalan för superlokalen (alltså huvudlokalen) "Hökälla, Hisingen" är placerad på östra sidan av landskapsgränsen och rapporter på denna hamnar således i Bohuslän. Av dellokalernas namn (se första inlägget i denna tråd) framgår vilket landskap rapporterna hamnar.

Så vitt jag vet sågs den nu aktuella svarthakade buskskvättan endast på västgötasidan av Skogomedammen och alla rapporterna är överförda till dellokalen "Skogomedammen (Vg)".

När det gäller årtorna såg jag själv dessa i västra delen av Skogomedammen, alltså i Västergötland, men när de upptäcktes låg de i det nutida bäckutflödet från Skogomedammen som ligger i Bohuslän. Några observationer av årtorna har rapporterats från Hökälladammen, både Vg-delen och Boh-delen. Är dessa rapporterade i rätt damm och landskap?

2011-04-01 07:10:41


Kristian Thisted     Hej!
Jag hittar inga landskapsgränser på Lanmateriet.se. Ej heller på Eniro.se/Hitta.se Var tittar ni?

/K

2011-06-07 14:50:21


Johan Svedholm     I länsstyrelsens karttjänst (gis.lst.se/gisvg) är landskapsgränsen synlig (grå linje med streckning i) om man zoomar in motsvarande röda kartan/översiktskartan. Den är dock just mycket översiktlig, så för att i detalj se var gränsen går får man zooma in mer. Då försvinner dessvärre landskapsgränsutmärkningen, men om man zoomar in motsvarande gröna kartan/terrängkartan så är församlingsgränserna utritade enligt streck-prick-prick.

Där kan man leta reda på gränserna mellan Torslanda-Lundby, Björlanda-Lundby, Björlanda-Biskopsgården, Björlanda-Tuve, Säve-Tuve, Bäckebol-Tuve, Backa-Tuve, Brunnsbo-Tuve samt Brunnsbo-Brämaregården, vilka ju i stort sett utgör landskapsgränsen. Jag skriver i stort sett, för i vissa fall har även församlingsgränserna förskjutits gentemot den gamla landskapsgränsen, men det orkar jag inte gå in på närmare här…

2011-06-09 09:46:37

 
Kristian Thisted     Tack Johan!

2011-06-13 12:51:06Svara på
detta inlägg