FORUM 
» Senaste inläggen
» Översikt

» Föreningsfrågor (84)
» Kustobsar (80)
» Svalan (76)
» Lokaler (179)
» Utrustning (70)
» Atlasinventeringen (38)
» Fågelskydd (55)
» Torslandaviken (25)
» Rapportering/RRK (49)
» Fältbestämning (189)
» Observationer (291)
» Foto (49)
» Kustfoto (51)
» Upplevelser i fält (78)
» Köp & Sälj (346)
» Samåkning (34)
» Övrigt (631)

     LOGGA IN 
ANVÄNDARNAMN

LÖSENORD

     Lokaler 


Direkt till
senaste svaret


Visa fler trådar
under Lokaler


Till
översikten
Lokaler i Hökälla

Uno Unger     Den 18/9 rapporterade John Thulin och Mats Raneström en hel del obsar från Hökälla. I kommentaren till vissa arter anges Pumphuskullen och Skändlaängen. Var ligger dessa lokaler och ligger de inom Hökällaområdet? Är det läge att använda dessa namn som dellokaler till Hökälla kanske? Tacksam för synpunkter.

2006-09-19 03:17:34


John Thulin     Hej Uno!
När vi rapporterar från Hökälla använder vi namn på platser som ligger både i och i nära anslutning till Hökällaområdet. Hökälla naturområde, utgörande så kallad kommunal reservmark, består av södra dammen och norra dammen samt området mellan dammarna. Södra dammen kallas i skötselplanen för Hökälla-Hökälladammen. Det är ett bra namn, eftersom det gamla Hökälla säteri låg nära denna damm. Hökälla säteri låg i det området som idag kallas Lillhagsparken. Ibland rapporterar vi från Lillhagsparken, till exempel korsnäbbar som vi observerat i den stora lärkträdsdungen. Norra dammen kallas i samma skötselplan, och som finns på Fastighetskontoret, för Skogomedammen. Det är också ett bra namn eftersom dammen ligger strax nedanför Skogome bostadsområde och Skogome fångvårdsanstalt.
Vid Skogomedammen, eller Norra dammen, finns den fina
ängen på östra sidan av dammen. Mitt på denna äng låg förr ett pumphus vid en liten gräskulle och där en vattenkälla springer fram. Denna lilla gröna kulle är en utmärkt plats för att studera fågelsträcket. Man har härifrån en fin vy över Kvilledalen och runtomkring sig har man den spännande och beckasinrika ängen, samt videbuskar som ofta innehåller en hel del fågel. Vi kallar gärna denna lilla observationsplats för Pumphuskullen. Det blir då en precisering av en lokal som i sig är ganska stor.
Skändlaängen kallade vi förr för Holmängen. Den ligger nedanför Skändlaberget, på sydsidan och nära Skändla by, en kulturminnesmärkt oskiftad by. Ängen ligger också i nära anslutning till Stora Holm trafikövningsfält, därav denna namnförvirring. Enligt Skändlaborna själva skall denna äng absolut inte kallas Holmängen utan snarare Skändlaängen. Denna äng är bra för rastande fågel och rovfågel. Den ligger utanför Hökälla naturområde, men är ändå synlig från Skogomedammen. Därför känns det naturligt att nämna lokalen när man ändå rapporterar från Hökälla, för oftast har vi stått vid Pumphuskullen när vi rapporterat från Skändlaängen.
Hälsningar John Thulin och Mats Raneström

2006-09-20 10:43:05

 
Uno Unger     Tack för långt och uttömmande svar. Jag återkommer vid lämpligt tillfälle för en diskussion om ev. ändring av de dellokalnamn som för tillfället gäller inom Hökälla-området och även diskussion huruvida lokaler utanför Hökälla naturområde skall utgöra egna lokaler eller vara dellokaler till Hökälla eller andra superlokaler. Som lokaladministratör i Svalan upplever jag Hökälla-området svårt att dela in i dellokaler pga av att atlasrutegränser, församlings- och landskapsgränser skär kors och tvärs genom området.

2006-09-21 12:11:06Svara på
detta inlägg