FORUM 
» Senaste inläggen
» Översikt

» Föreningsfrågor (84)
» Kustobsar (80)
» Svalan (76)
» Lokaler (179)
» Utrustning (70)
» Atlasinventeringen (38)
» Fågelskydd (55)
» Torslandaviken (25)
» Rapportering/RRK (49)
» Fältbestämning (189)
» Observationer (291)
» Foto (49)
» Kustfoto (51)
» Upplevelser i fält (78)
» Köp & Sälj (346)
» Samåkning (34)
» Övrigt (631)

     LOGGA IN 
ANVÄNDARNAMN

LÖSENORD

     Fältbestämning 


Direkt till
senaste svaret


Visa fler trådar
under Fältbestämning


Till
översikten
Labbar

David Armini     Lite med anledning av inlägget om svartnäbbad islom som jag nyss skrev, skall jag passa på att berätta om en labb som jag var med om att se på Hönö igår tisdag 21/9.

Jag ropade ut en storlabb som kom ganska långt ut, och efter en stund fick jag svar att det kom en mindre labb närmare. "Mindre labb" sas på ett sätt som antydde att det nog inte var en kustlabb...

Det tog mig en god stund att hitta denna, den mindre labben och när jag väl fick in den kom den i ganska snäva bågar, eller i alla fall "svängar" nästan rakt mot oss. Efter att ha sett två fjällabbar bra tidigare under dagen tyckte jag att jag direkt på proportioner fick ihop det till en sådan till. I efterhand tror jag att jag misstog mig för att den kom i en vinkel mot mig som gjorde att den såg smal ut. Jag ropade iaf ut "fjällabb".

Men så vände den upp och gick med rakare och rask flykt en stund och jag såg att jag misstagit mig, "nej, det är nog bara en kustlabb".

Så gick några sekunder till innan jag insåg hur grov den var. Och vilka blaffor till vingfläckar den hade. "Är det en storlabb...??"

Till slut föll bitarna på plats "Brälle!!!"

Mot slutet kom den riktigt nära, in i viken bakom obsplatsen, och man kunde bla se vittrutnäbb och dubbelfläck mycket bra.

Så inom loppet av en minut hade jag bestämt en och samma labb till alla i Sverige förekommande arter!

2004-09-22 10:08:24


Markus Lagerqvist     Hej,
Intressant att läsa ditt inlägg om labbestämning. Kan bara hålla med i din upplevelse att hur trixiga de kan vara att få grepp på ibland.

Hade själv en mycket lärorik dag på Vinga, med flera knepiga labbar och osedvanligt mycket förvirring. Redan när vi kom ut till obsplatsen på morgonen ropades en bredstjärtad labb (”brelle”) ut. Den gick på hyggligt avstånd, men vi hade knappt kommit på plats och själv fick jag bara en kort skymt av fågeln på för långt håll för att se några dräktkaraktärer. Upptäckaren hade dock sett den hyggligt och var säker på bestämningen. Från mitt korta intryck av jizz kunde jag egentligen bara utesluta storlabb, men brelle kändes helt rätt. Fågeln larmades ut som brelle.

Någon timme senare kom nästa brelle, den gick på nära håll på insidan av Vinga flera skådare hann tyvärr aldrig se fågeln – däribland jag själv.

Kort därefter kommer en ung labb snabbt dragandes strax
utanför strandkanten, innanför Vinga Ungar. Den bestäms snabbt till brelle av flera observatörer. Eftersom den går så nära strandkanten blir obsen kort. Jag försöker själv få in den i tuben, men hittar den inte, ger upp det efter två försök och tar i panik in den i handjagaren, och får en kort skymt av den innan den försvinner bakom klippkanten. Jag får återigen inget grepp på några dräktkaraktärer av värde, men kan i alla fall instämma i att den kändes tyngre än vad kustlabbar brukar göra.

De skådare som följt den i tuben är helt säkra på att det var en brelle och är alla mycket nöjda med en riktig kanobs.Det blir aldrig någon diskussion om artbestämningen. Fågeln larmas ut som brelle.

Björn Dellming som också är på plats får dock ett bra kort på fågeln och konstaterar att det ser ut som en helt vanlig kustlabb! Vid hemkomst mailar han ut kortet till mig och ytterligare några skådare – och visst är det en vanlig kustlabb! Kortet finns nu i Kustobsars galleri.

Detta visar med all önskvärd tydlighet hur knepigt det kan vara att skilja unga brellar och kustlabbar åt, och hur farligt det är att gå på jizz och/eller en allt för kort obs.

Det gav också mej en ordentlig tankeställare på hur okritisk man ibland blir när en fågel redan är ”säkert bestämd” av någon annan, framför allt när det är av mer erfarna skådare. Man kopplar lätt bort de ”granskande glasögonen” och accepterar bestämningen rakt av.

Efter att den här individen ombestämts till kustlabb, bestämdes att det nog var bäst att även korrigera dagens första ”brelle” till ”artbestämning osäker”.

Till glädje för oss alla på Vinga kom dock till slut en ”riktig” brelle som i lugn och maklig takt smekte utsidan av Vinga Ungar och mycket fint visade upp sej för samtliga skådare. Så slutet gott, allting gott!

Av fyra brellar blev till slut två, och förhoppningsvis blev vi alla lite klokare av upplevelsen.


2004-09-22 13:53:26


Uno Unger     Vilken databas, Kustobsar eller Svalan, ger den mest korrekta bilden av labbförekomsten på Vinga den 21/9?

Var alla observatörer överens om antalet bredstjärtade labbar? På Svalan har Musse Björklund rapporterat 4 sydsträckande ex (07:00, 08:11, 09:16 och 12:11). Enligt Svalan kom det dessutom regionallarm på sydsträckande bredstjärtade labbar 07:00, 07:17, 09:18 och 12:07. Om jag förstått Markus redogörelse rätt skall labben 07:00 listas som bredstjärtad labb (artbestämningen osäker) och labben 09:16/09:18 ombestämmas till kustlabb. Björn Dellmings larm 07:17 verkar inte stämma in på något ex som Markus redogjort för.

När det gäller kustlabbar framgår det av Svalan att 3 ex, varav 1 ad ljus fas, passerade söderut, men i Kustobsar anges 4 ex. Är den 4:e labben den bredstjärtade labb som ombestämdes till kustlabb?

Viss oklarhet föreligger också om antalet fjällabbar. Till Kustobsar har Kristoffer Nilsson rapporterat 3 sydsträckande ungfåglar 08:14, 09:01 och 09:15 och en ej säkert bestämd 09:08. Musse Björklund rapporterade inte den obestämda fågeln 09:08 men däremot fågeln 09:01 som obestämd kustlabb/fjällabb. Skall det vara 2 eller 3 säkert bestämda fjällabbar?

2004-09-23 05:52:57


Markus Lagerqvist     Som sagt, viss förvirring, men en korrekt (måhända konservativ) bild är att det endast passerade två bredstjärtade labbar (08:11 och 12:11).

Det ex som passerade 09:16/09:18 skall vara en kustlabb, därav fyra rapporterade kustlabbar på Kustobsar, jämfört med tre på Svalan.

Den troliga brelle som passerade ca 07:00 är inte inrapporterad på Kustobsar, men ligger som säkert bestämd på Svalan, varifrån den bör plockas bort, eller ändras till osäker.

Utöver dessa passerade inga, varken säkra eller osäkra, brellar. Larmet 07:11 är säkerligen ett sent larm på den troliga brelle individ som passerade vid 07:00.

2004-09-23 06:54:21


Markus Lagerqvist     Angående Unos fråga om fjällabbarna, förde jag inga anteckningar om tider, men jag såg själv två unga fjällabbar + en osäker som gick för långt ut. Sedan missade jag ytterligare en individ som ropades ut som fjällabb.

Jämför man med tiderna på Kråkudden stämmer de individer som Kristoffer rapporterade 09:01 resp. 09:15, väl överrens med de som passerade Kråkudden 08:45 resp. 08:58. De kom båda norrifrån och strök förbi Vinga Ungar.

Den individ som passerade 08:14 gick på nordsidan av Vinga och följde samma sträckväg som den brelle som rapporterades 08:11. Ingen av dessa individer passerade Kråkudden.

Den osäkra fjällabb som passerade 09:08 gick antagligen för långt ut för att kunna ses från Kråkudden.2004-09-23 08:13:11


Kristoffer Nilsson     Det rådde delade meningar på Vinga om en av de fjällabbar som sågs strax efter nio (bortsett från den definitivt obestämda) och det är säkert därför som en av dessa inte är rapporterad till Svalan. Enligt mig rörde det sig dock om tre labbar som uppvisade tydliga karaktärer för fjällabb samt en obestämd som fick bedömas som trolig då den gick för långt ut. Men det är, återigen, enligt min bedömning. I övrigt har Markus redogjort för händelserna på ett bra sätt.

2004-09-23 15:43:42

 
Pär Lydmark     Det kanske inte är så konstigt att de sträckande labbarna var så svårbestämda just vid Vinga? Kombinerar man orden STRäckande och vINGA får man ju ordet STRINGA, och det förstår ju vem som helst att med de förutsättningarna är det lätt att missa den avgörande faktorn i artbestämningen. Ni behöver alltså inte klandra er själva för problematiken, lokalens omständigheter gjorde troligen uppgiften omöjlig...

Ursäkta den låga nivån på humorn, men jag kunde inte låta bli :)

2004-09-23 22:10:11Svara på
detta inlägg