FORUM 
» Senaste inläggen
» Översikt

» Föreningsfrågor (84)
» Kustobsar (80)
» Svalan (76)
» Lokaler (179)
» Utrustning (70)
» Atlasinventeringen (38)
» Fågelskydd (55)
» Torslandaviken (25)
» Rapportering/RRK (49)
» Fältbestämning (189)
» Observationer (291)
» Foto (49)
» Kustfoto (51)
» Upplevelser i fält (78)
» Köp & Sälj (346)
» Samåkning (34)
» Övrigt (631)

     LOGGA IN 
ANVÄNDARNAMN

LÖSENORD

     Lokaler 


Direkt till
senaste svaret


Visa fler trådar
under Lokaler


Till
översikten
Välen

Daniel Gustafsson     Hur långt upp sträcker sig "Välen" egentligen? Jag har i mina personliga listor på sånt jag sett där bara räknat fram till bilbron, men Svalan räknar ju även en bra bit uppströms om den. Detta blir inte minst aktuellt eftersom jag var och tittade på hornugglor idag och tycker att det skulle vara intressant att veta om den rimligen kan placeras i en lista över arter jag sett vid Välen.

Jag har redan tidigare hört att det område som täcks av namnet "Välen" är större än det jag räknat i mina listor, men aldrig tagit reda på precis hur mycket större det är. Och vad är det som heter Välen? Är det själva åmynningen, eller är det ängsmarkerna omkring också?

2006-03-16 22:08:08


Uno Unger     Hej Daniel och alla andra som vill veta var gränserna för Välen går.

Ta fram kartan i senaste telefonkatalogen 2005 och slå upp sid 38/39 och 44/45. För att ha något så när tydliga gränser har i möjligaste mån vägar använts som gränslinjer. I norr utgör Näsetvägen gräns från rondellen i Åkered (Statoilmacken) fram till Reningsverksgatan. I nordost utgör Reningsverksgatan och Klubbvägen gräns och i öster fortsätter gränsen längs gångvägen över blå bron fram till Askims Sörgårdsväg. Därefter går gränsen västerut längs sistnämnda gata och fortsätter sedan längs Hagkroksvägen fram till Marholmsvägen. Sedan fortsätter gränsen längs hela Marholmsvägen och vidare längs vägen västerut över Askims campingplats. Vid vägskälet, där en vägstump går ut till Marholmen fortsätter gränsen västerut och ut på den landfasta piren i Hults småbåtshamn. Från sistnämda pir går gränsen tvärs över till spetsen på närmaste landfasta pir i Bjöla småbåtshamn och från basen av sistnämnda pir går gränsen på vägen rakt västerut till Näsetvägen. Slutligen utgör Näsetvägen norrut till rondellen i Åkered gräns i väster.

Jag tror att själva Välen på nutida kartor endast avser havsviken från småbåtshamnarna i söder till åmynningen i norr, men enligt äldre källor betyder Välen vadställe och aktuellt vadställe mellan Västra Frölunda och Askims socknar var beläget över Stora ån, där idag den blå bron är placerad.

För dem som vill föra en korrekt artlista för Välen kan alla fåglar som ses innanför nämnda gräns utan vidare rapporteras från Välen eller från de dellokaler som finns inom området. Förslag om ytterligare dellokaler inom området kan ställas till mig. För rent förbisträckande fåglar bör det räcka om du själv befinner dig inom gränsen då obsen görs, dock bör du inte lägga in fåglar som passerar flera kilometer från Välen på lokal Välen utan på den lokal fågeln passerar över. För fåglar som är knutna till vatten eller vassar och håller till i eller vid Stora ån uppströms fram till blå bron finns en dellokal som heter "Stora ån, Välen, Göteborg", medan de fåglar som håller till uppströms blå bron fram till Järnbrottsmotet lämpligen bör föras till lokalen "Stora ån, Göteborg". Sistnämnda lokal hör alltså ej till Välen.

Eftersom Välens gränser ej tidigare har varit definierade, så har väl en och annan fågel slunkit in på Välen, när de i själva verket befunnit sig ute i Askimsviken eller längs Stora ån uppströms blå bron, men vill man i så fall rätta till detta, för att få en korrekt artlista för Välen, så kan ni alltid ta kontakt med mig, så skall jag lära er hur man ändrar lokal på sin obs, om ni inte redan känner till hur man gör.

Så till sist, lycka till med skådandet i Välen, som ju utgör närmaste hemmalokal av rang för många skådare, inte minst för mig själv. Trots sin relativa litenhet ytmässigt sett hävdar sig Välen som en av Sveriges artrikaste vinterlokaler och hittills i år har där setts 72 arter, vilket ger lokalen en tredje placering i Västergötland efter Hornborgasjön (82 arter) och Stora Amundö (75 arter).

2006-03-17 19:13:31


Per Boström     Hej! Jag tycks ha fått in superlokalen "Hult, Askim" inom Välenområdet när jag ritade in gränserna i kartan. Kan det stämma eller har jag tolkat ovanstående anvisning fel?
2006-03-18 12:16:54


Daniel Gustafsson     Oj. Det är ju ett oerhört mycket större område än vad jag har räknat hittills. Jag har slutat räkna vid första bron (Marholmsvägen) och mer eller mindre bara tagit med det som setts i sluttningen på Askimssidan längre ut. Inte för att en utvidgning ger så mycket fler arter (bara hornuggla, faktiskt), men det är ju värt att tänka på inför den uppkommande sommaren.

2006-03-18 13:01:39


Uno Unger     Som du så uppmärksamt noterat, Per, står "Hult, Askim" som en egen superlokal, men det är ett olycksfall i arbetet, då alla lokaler förutom Välen inom det ovan föreslagna området bör ha markerats som dellokaler till Välen. Jag har nu fixat det, så att även Hult utgör en dellokal till Välen.

Anledningen till att Hult fick ingå i Välen beror på att det var svårt att dra en lätt identifierbar gräns längs höjdområdet mellan Hult och själva Välenvikens östra strand. Visserligen kunde man använt Hagkroksvägen som gräns i öster för Välen-området, men jag tror många som fågelskådar längs den vägen skulle upplevt gränslinjen dragen lite väl snävt längs Välenvikens östra strand i så fall.

Synpunkter på gränsdragningen i Välenområdet emottages gärna, liksom gränsdragningen för andra populära fågellokaler. T.ex. hur resonerar man, när det gäller gränserna för lokaler som Brudarebacken, Torslandaviken, Hökälla, Galterö, Stora Amundö, Smithska udden, Askimsviken, Kråkudden på Hönö m.fl. För att inte nämna populära fågellokaler på Västkusten utanför själva Göteborgsområdet, såsom Ramsvikslandet, Getterön och Morups tånge. Som det nu är förekommer det en salig blandning av superlokaler och dellokaler i Svalan-systemet inom många fågellokaler längs Västkusten. Öppna gärna nya trådar om ni vill diskutera gränser för andra lokaler, så att alla synpunkter för en och samma lokal hamnar i samma tråd. Skall man bara ta med fåglar som har befunnit sig inom gränserna? Kan man tillåta sig ta med fåglar utanför gränsen om de sträcker förbi eller måste de befinna sig inom luftrummet ovanför lokalens definierade område eller räcker det om man själv står innanför gränserna? Tycker ni att man kan göra skillnad på utpräglade sträckobservationslokaler och andra fågellokaler när det gäller områdets gränser?

2006-03-19 07:14:37


Per Boström     I området mellan Stora ån, Marholmsvägen, Hagkroksvägen och Askims Sörgårdsväg upp till blå bron, som enl. Unos inlägg ovan hör till Välen, kanske det skulle vara bra att ha en dellokal. Detta för att minska risken att det rapporteras in obsar därifrån på lokalerna Gjutegården eller Krokegården som ju inte omfattas av Välenområdet om jag förstår det hela rätt. Det här är alltså för fåglar som man inte vill lägga på dellokalen Stora ån, Välen då de ej är knutna till vatten eller vass. (också enl. inlägget ovan) Vad sägs?

2007-01-28 13:00:10


Uno Unger     Per, nu är det fixat. Det område du sökte namn för har nu fått ett dellokalnamn, nämligen Koloniområdet, eftersom större delen av det område du avser utgörs av Välens koloniområde. Detta dellokalnamn kan användas även för området med den igenväxande fotbollsplanen mellan Stora ån och Askims Sörgårdsväg och även för den södra delen av koloniområdet som ligger väster om Marholmsvägen. Eftersom Välens koloniområde är tvådelat kanske man i kommentaren till rapporterade obsar kan tillägga norra delen resp. södra delen. Det koloniområde som ligger på Välens yttre och östra strand får tills vidare rapporteras från superlokalen Välen, och om man vill precisera något därifrån, får man väl i kommentaren skriva t.ex. "koloniområdet N om småbåtshamnen".

2007-01-30 04:46:16

 
Per Boström     Det blir bra! Tack för det, Uno.

2007-02-01 21:01:22Svara på
detta inlägg