FORUM 
» Senaste inläggen
» Översikt

» Föreningsfrågor (84)
» Kustobsar (80)
» Svalan (76)
» Lokaler (179)
» Utrustning (70)
» Atlasinventeringen (38)
» Fågelskydd (55)
» Torslandaviken (25)
» Rapportering/RRK (49)
» Fältbestämning (189)
» Observationer (291)
» Foto (49)
» Kustfoto (51)
» Upplevelser i fält (78)
» Köp & Sälj (346)
» Samåkning (34)
» Övrigt (631)

     LOGGA IN 
ANVÄNDARNAMN

LÖSENORD

     Lokaler 


Direkt till
senaste svaret


Visa fler trådar
under Lokaler


Till
översikten
Lokaler längs E20/E6

Aimon Niklasson     Hej
Kör ofta till Skåne och även till norra Bohuslän.
Det enda roliga (?) man kan ha längs betongälvarna E20/E6 är ju att titta efter rovfågel som ju rel ofta uppehåller sig nära vägen och därför går hyggligt att artbestämma. Rel ofta åtminstone på vintern ser man tiotals med rovfågel längs vägarna och om man systematiskt kunde rapportera skulle man kanske så småningom kunna jämföra mellan olika år.
Brukar skriva upp art antal och hur många km från startpunkten jag såg dom men det är inte särskilt praktiskt när man skall lägga in dom i Svalan. Och det är inte heller så lätt att alltid veta var man är på kartan speciellt om man är ensam i bilen.
Eftersom nu alla avfartsvägar fått en liten gul nummerlapp som är lokalspecifik längs E20/E6 (ex E20/V57) skulle man kunna lägga in dom som förutbestämda lokaler för landskapen och på så sätt skulle man lätt hitta dom och kunna ange avstånd norr eller söder därom och därmed rel snabbt kunna rapportera detta.
Beroende på hur folk rapporterar (det är ju lika viktigt att rapportera få som många observationer) kan det kanske bli en ganska bra databas och borde gå att standardisera . Nu när man ändå måste använda en massa energi skulle det ju kännas bra om det oxå kom till nytta.
Någon som har ett bättre förslag?

2006-02-17 17:52:03


Uno Unger     Detta verkar vara en god idé, men några frågor bör utredas. Förslagsvis skulle man kunna ange aktuella trafikplatser efter mönstret "E20/57-motet, kommunnamn". Behöver man skriva ut bokstaven V i V57? Vad står V för?
Det vore bra om det fanns någon karta på nätet som anger de olika motens nummer, vilket skulle underlätta skapandet av dessa lokaler för de lokaladministratörer som får göra jobbet. Vad säger lokaladministratörerna i Halland och Bohuslän?

Inom Göteborgsområdet finns redan namn på flertalet mot i telefonkatalogens kartdel, vilka jag har använt när jag gett namn åt dessa i Svalan, och där behövs kanske inte motens ev. nummer också.

2006-02-18 15:54:29


Aimon Niklasson     Visst bör man tänka efter och diskutera vad som blir lättast och beständigast i ett sådant system.
Jag slog på Google och fick upp Wikipedia som gav mycket av informationen bl a vet jag nu var E20 startar och slutar det hade jag helt missat förut. Och V är förståss bara jag som läst symbolen för avfarten för v!
Om man går in under AVFARTER på följande länk så får man alla nummer och vad korsande vägar heter på ett vad jag förstår utan att ha kolla närmare väldigt överskådligt sätt. E6 borde väl gå att hitta på motsvarande sätt
Länken som är allmänbildande är '
http://sv.wikipedia.org/wiki/E20
Gå till AVFARTER
Så E20(Avfartsnummer)kommun(landskap?) tycker jag låter som ett bra förslag. Det bör vara datormässigt sökbart vilket är det viktigaste.

2006-02-18 17:24:00


Aimon Niklasson     Avfartsnr och motnamn längs E6 fann jag på följande länk

http://sv.wikipedia.org/wiki/E6(M)_(motorv%C3%A4g,_Sverige)...

Om motet har ett namn är det väl en fördel att ha
E6 (avfartsnummer, Motnamn, Kommun, Landskap(?) med varje del sökbar i datorn.
För korsningar på mindre vägar utan avfartsnummer tycker jag att det är utmärkt med namnet på Motet

Egentligen skulle det ju vara suveränt om man kunde ange hur långt dvs mellan vilka mot man kört längs en motorväg och att kunna ange E6 (95-102) men sannolikt får det väl räcka med att skriva in det i kommentaren (kan ju kopieras)
Ser fram emot detta

2006-02-19 10:12:24


Uno Unger     Igår körde jag söderut från Göteborg på E20 och såg att inom Västra Götalands län är moten skyltade med namn längs vägen: Åbromotet (65), Torrekullamotet (64), Kålleredsmotet (63) och Lindomemotet (62). Sandsjöbacka därefter räknas tydligen inte som ett mot, för nästa mot som är betecknat 61, utgörs av Kungsbackas norra avfart, men då är man i Hallands län och då har moten inte längre några namn utan då markeras de bara med siffror. Norrut finns på E6 troligen namnskyltar längs vägen inom Göteborgs kommun, i alla fall finns namn utsatta på kartorna i telefonkatalogen. Hur det är I Kungälvs kommun och vidare norrut i Bohuslän vet jag inte, men misstänker att moten där bara har siffror.

Det skulle vara intressant om Peter Strandvik som lokaladministrerar i Bohuslän och att någon lokaladministratör i Halland (Benny Holmqvist ?) tycker till om denna tråd. Tycker ni att de numrerade moten i Halland och Bohuslän bör markeras på Svalans lokalkarta enligt Aimons idé?

2006-02-21 09:59:02


Pär Lydmark     Hej!

Jag har för mig att nästan alla mot är namngivna i Bohuslän (körde ju den sträckan ofta förra våren då jag inventerade i Bohuslän), och detta med namn av typen xxx-motet. Jag hade överhuvudtaget aldrig reflekterat över det fram till för ett eller två år sedan, när jag av en kompis som från början kommer från Halmstad fick reda på att ordet mot är ett mycket lokalt uttryck som bara används i Göteborg och till viss del en bit N och NO om Göteborg (möjligen hela Västra Götaland, men jag har ev. för mig att det inte ens sträcker sig så långt inåt). I resten av landet tycks det heta Trafikplats xxx, vilket rent språkligt inte alls fungerar lika smidigt i löpande tal som xxx-motet. Tycker i alla fall jag som infödd Göteborgare :)

Husomhelst, i Aimons länk ovan (som jag just kapade av lite så att sidan inte trycktes ut i bredden så hårt), kan man se just detta då alla mot från Kungsbacka och söderut heter Trafikplats xxx, medan alla norrut ända upp till Svinesund heter något med mot. Mycket bra idé det här med att lägga in dessa som lokaler. Använd motnamn i förekommande fall, och trafikplats-namn i alla andra + avfartsnumret så blir det nog tydligast möjligt.

2006-02-21 11:55:20

 
Peter Strandvik     Bilskådning, längs motorvägen!!!

Hur kul är det?

Det finns ju risk att obsar inte blir rätt bestämda i 110 el 90!
Rätt få arter som uppträder längs motorvägen är rapport-arter!

Grundprincipen att rapportera en observerad fågel, på rätt lokal, där den befinner sig är ju viktig.

Jag lägger gärna in motorvägsmoten (med evt avfartsnr), men dessa som lokaler för observationer, bör användas med urskiljning.

Oftast går det ju att hitta ett exaktare namn på lokalen där fågeln befinner sig, via lantmäteriets karta
(http://www2.lantmateriet.se/ksos/index.html),

och finns inte lokalen på Svalan, lägg in en ny, med hjälp av lantmäteriets namn, så justerar jag superlokal, el dylikt, o gör lokalen tillgänglig för alla, om det verkar användbar!

Fritt fram, för fler, användbara lokalnamn!


Peter S

2006-02-21 15:16:29Svara på
detta inlägg