FORUM 
» Senaste inläggen
» Översikt

» Föreningsfrågor (84)
» Kustobsar (80)
» Svalan (76)
» Lokaler (179)
» Utrustning (71)
» Atlasinventeringen (38)
» Fågelskydd (55)
» Torslandaviken (25)
» Rapportering/RRK (49)
» Fältbestämning (189)
» Observationer (291)
» Foto (49)
» Kustfoto (51)
» Upplevelser i fält (78)
» Köp & Sälj (349)
» Samåkning (34)
» Övrigt (631)

     LOGGA IN 
ANVÄNDARNAMN

LÖSENORD

     Atlasinventeringen 


Direkt till
senaste svaret


Visa fler trådar
under Atlasinventeringen


Till
översikten
Atlasinventera i Härrydas mest spännade rutor under våren!

Christer H.C Johansson     Den näst sista inventeringssäsongen i atlasprojektet närmar sig och fortfarande är inte Härrydas mest spännande fågelområden bokade!

1: Kärrsjön-Kärrflötetjärnarna, ligger direkt öster om Landvetter flygplats/Issjöarna och ligger i ett omväxlande myr- och barrskogsskogslandskap. Området finns med i GOF-skriften "skyddsvärda fågellokaler i Göteborgsregionen". Intressanta arter under häckningstid som nämns är bl.a. svarthakedopping, sångsvan, tjäder, pärluggla och nötkråka samt trana är observerade.

2. Storåns dalgång , ligger i sydöstra delen av Härryda kommun. Storån rinner genom ett öppet jordbrukslandskap inramat av flera branta höjder. I dalen finns rikligt med lövskog. Häckfågelfaunan inom detta område omfattar enligt GOF:s nämnda skrift bl.a. göktyta, sydlig gulärla, tofsvipa och kattuggla. I närområdet häckar även smålom och nötkråka, samt troligen berguv. Här finns dock helt klart potential för spännade häckningsöverraskningar, varför inte Härrydas första häckning av glada eller några trevliga nattsångare? (Kungsörn observerades nyligen)
Eftersom Storåns dalgång ligger några mil öster om Göteborg kan milersättning komma ifråga för den som är intresserad.

Kontakta undertecknad för bokning av en inventeringsruta i inlandsmiljö under våren. Inlandet är mer spännande än man kan tro intygar en före detta kustnörd, numera skogstomte.

Christer Johansson
kontaktperson för atlasinventeringen i Härryda
E-mail: chrijoha023@bredband.net


2006-02-13 22:16:11Svara på
detta inlägg