FORUM 
» Senaste inläggen
» Översikt

» Föreningsfrågor (84)
» Kustobsar (80)
» Svalan (76)
» Lokaler (179)
» Utrustning (70)
» Atlasinventeringen (38)
» Fågelskydd (55)
» Torslandaviken (25)
» Rapportering/RRK (49)
» Fältbestämning (189)
» Observationer (291)
» Foto (49)
» Kustfoto (51)
» Upplevelser i fält (78)
» Köp & Sälj (346)
» Samåkning (34)
» Övrigt (631)

     LOGGA IN 
ANVÄNDARNAMN

LÖSENORD

     Fältbestämning 


Direkt till
senaste svaret


Visa fler trådar
under Fältbestämning


Till
översikten
Mindre hackspettens läte

Västkustsvararen     Jag har roat mig med att kolla de senaste månadernas rapporter av mindre hackspett. Det är relativt ofta obsarna kommenteras med en lätesbeskrivning. Följande verb eller substantiv har därvid använts vid beskrivningen:

1. tjoade
2. ropade
3. hördes
4. sp (= spelade)
5. kicklätet
6. kiade
7. trummade

Lätena 5, 6 och 7 ovan tror jag de flesta förstår vad som avses, medan lätena 1, 2, 3 och 4 är mera svårtolkade. Själv menar jag att trummandet är det enda revirannonserande lätet och således det läte som bör avses när man skriver "1 ex sp". Jag misstänker dock att vissa rapportörer med "1 ex sp" i stället menar det något göktytelika kiandet (läte 6 ovan), vilket sannolikt inte används som ett revirhävdande läte. Det skulle vara intressant om de rapportörer som använt några av lätena 1 - 4 förklarar vilka läten som avses. Är det t.ex. någon som med "sp" (= spelade) syftar på det göktyteliknande kiandet?

2004-09-12 07:18:33


Kristoffer Nilsson     Själv brukar jag lägga in beskrivningar i de efterfrågade kategorierna så jag kan väl redogöra för hur jag tänker om jag exempelvis (oftast) lägger in ordet "hördes". Kort och gott handlar det om fåglar som jag inte har sett. Även i fallet med mindre hackspetten. Jag vill nog också påstå att när jag hör mindre hackspett så rör det sig, i åtta av tio fall, om fåglar som inte trummar. Jag skulle nog inte valt att lägga in "sp" om en "skrikande" fågel och jag förstår inte varför det skrikande lätet som används i ett revir inte skulle användas för att hävda reviret eller söka kontakt? Vore kul att få en redogörelse för det. Och vem döljer sig bakom "Västkustsvararen"? Känns väl ganska diffust.

2004-09-12 11:12:49


Christer Fält     Goafton!
mindre hackspettens "kiande" under till exempel hösten är knappast en aktivitet som kan betecknas som ett "spel". För mig är "spel" trumningen under häcksäsongen. Trumningen är som "smutstvätt", det vill säga kontakt, lock- och revirläte i samma "korg". Jag vill däremot hävda att "kiandet" i första hand är ett revirläte. Nog om det. Vill man göra sig förstådd i skådarkretsar, gör man förstås klokt i att iaktta språkjargongen. Ett exempel på en obegriplig jargong är just "hördes". Vad avses? För mig är det "kiandet" - revirlätet som man kan höra under hela året. Det är naturligtvis att begära mycket att förstå att "hördes" är identiskt med "kia" om man inte lyssnat eller känner till jargongen. Det är förmodligen lika obegripligt om man dessutom inte känner till att artbestämningen kan
vara mycket vansklig för både den erfarne och oerfarne då arter som göktyta, sommargylling och lärkfalk häckar i samma område som den mindre hackspetten...
/Mvh

2004-09-12 18:54:02

 
Västkustsvararen     Angående vem som döljer sig bakom Västkustsvararen hänvisar jag kort till ett annat inlägg med just den rubriken på forumet. Men kort kan vi säga att om det i framtiden dyker upp inlägg från Västkustsvararen innebär det troligen att antingen Uno Unger eller Pär Lydmark har glömt att logga ut och logga in som sig själva efter att ha varit inloggade som Västkustsvararen... I det här fallet kom meddelandet från Uno.

2004-09-13 11:08:10Svara på
detta inlägg