FORUM 
» Senaste inläggen
» Översikt

» Föreningsfrågor (84)
» Kustobsar (80)
» Svalan (76)
» Lokaler (179)
» Utrustning (70)
» Atlasinventeringen (38)
» Fågelskydd (55)
» Torslandaviken (25)
» Rapportering/RRK (49)
» Fältbestämning (189)
» Observationer (291)
» Foto (49)
» Kustfoto (51)
» Upplevelser i fält (78)
» Köp & Sälj (346)
» Samåkning (34)
» Övrigt (631)

     LOGGA IN 
ANVÄNDARNAMN

LÖSENORD

     Lokaler 


Direkt till
senaste svaret


Visa fler trådar
under Lokaler


Till
översikten
Om Osbäckens våtmark

Bo Brinkhoff     Osbäcken avvattnar delar av Björlanda på Hisingen. Den rinner mot nordväst parallellt med Björlandavägen och mynnar ut i Björlanda kile.
I ett stort EU-finansierat projekt håller man nu på att restaurera Osbäcken och anlägga ett antal dammar som ska fungera som kvävefällor.
Hittills har man anlagt tre olika dammar. En första i Helgered alldeles norr om Björlandavägen. En andra i Kålsered utmed Sörredsvägen. Och en tredje i Alleby någon kilometer norr om Björlandavägen.
Namnet 'Osbäckens våtmark' är därför inte bra eftersom det inte anger vilken av dammarna som avses.
Jag föreslår istället namnen Helgeredsdammen, Kålseredsdammarna respektive Allebydammarna.

2004-09-03 15:30:02


Uno Unger     Jag håller med dig Bo om att namnet "Osbäckens våtmark" inte är så lämpligt. Jag skall titta närmare på ditt förslag, så får vi se om vi kan komma fram till en vettigare namngivning, som dessutom bättre passar in för den pågående atlasinventeringen för Göteborgsområdet. Ev. ny namngivning kommer att presenteras här i Forum.

2004-09-08 03:47:28


Lennart Carlstedt     Apropå namngivning så undrar jag vem som namngett lokalerna ? Det gäller t.ex Lis mosse. Som väl många vet är mossen en gammal utdikad mycket artrik fågelsjö vid namn Ramsjön (ram=korp). Varför inte använda det namnet - inte minst ur ornitologisk synpunkt borde det vara mycket bättre!

Och så namnet "Glommens sten". Denna har ända sedan vikingatiden kallats Glumsten. Man behöver ju inte göra hur tråkiga konstruktioner som helst för att förenkla. Blir det dessutom lokalbeskrivningar med kartor behöver ju inte namnet vara så oerhört exakt.

Till sist den lokal där jag själv skådar mycket - Stafsinge strand. Att skriva Stafsingestrand i ett ord är totalt fel ur alla synpunkter - ordet är för långt, svenskan är helt felaktig och konstruktionen finns helt enkelt inte.

Så- skärpning vad gäller namngivningen!!

2004-09-13 22:29:51


Lennart Carlstedt     Ett förtydligande bara - jag menar alltså att man skulle använda namnet Ramsjö mosse i stället för Lis mosse..

2004-09-13 22:34:12

 
Pär Lydmark     När det gäller namngivning tycker jag att man i huvudsak ska försöka följa de namn som finns angivna på Lantmäteriets kartor. Finns inga namn på dessa kan man försöka skapa ett eget, men i övriga fall är det enklast för alla om namnen överensstämmer med kartorna.

När det gäller Lis mosse kan jag därför bara hålla med. På både Terrängkartan (f.d. Gröna kartan) och Fastighetskartan står det just Ramsjö mosse, så det borde vara det bästa att använda det. Lis mosse finns inte med, bara ett litet samhälle vid namn Lis SO om mossen.

Glommens sten däremot är svårare. På Terrängkartan står inget av namnen, endast Glommen, men på Fastighetskartan står snarast ett hybridnamn - Glomstenen. Nu vet jag inte om man ska gå så långt ner i detalj som Fastighetskartan, men man bör i alla fall definitivt följa Terrängkartan. Alltså är Glumstensfrågan fortfarande öppen tycker jag.

Slutligen Stafsingestrand. Detta står sammanskrivet som ett ord på Terrängkartan och då tycker jag man får ha det så även om det är knöligt ur svenskasynpunkt. Det är många ortnamn som inte följer grammatiska regler. Det är ju på samma sätt med många andra stränder, t ex Mellbystrand.

För den som vill titta på ovan nämnda kartor är det bara att gå in på www.lantmateriet.se och klicka på KartSök (ej Fastighetskartan) eller Din Karta.

Vad tycker lokaladministratören Uno?

2004-09-14 10:30:44Svara på
detta inlägg