FORUM 
» Senaste inläggen
» Översikt

» Föreningsfrågor (84)
» Kustobsar (80)
» Svalan (76)
» Lokaler (179)
» Utrustning (71)
» Atlasinventeringen (38)
» Fågelskydd (55)
» Torslandaviken (25)
» Rapportering/RRK (49)
» Fältbestämning (189)
» Observationer (291)
» Foto (49)
» Kustfoto (51)
» Upplevelser i fält (78)
» Köp & Sälj (349)
» Samåkning (34)
» Övrigt (631)

     LOGGA IN 
ANVÄNDARNAMN

LÖSENORD

     Atlasinventeringen 


Direkt till
senaste svaret


Visa fler trådar
under Atlasinventeringen


Till
översikten
Gulärla i Bohuslän

Magnus Unger     Såg i en av Peter Strandviks kommentarer att han undrade om det gulärlepar han rapporterat vid Bredungen är Bohusläns enda.

På länken nedan så kan man se att det finns rapporterat vid Marieberg, Kungälv och dessutom en hel drös med häckningar runt omkring Torslandaviken (speciellt muddret och gamla flygfältet). Förutom dessa ställen tror jag det finns något par på Öxnäs och kanske på fler ställen längs Nordre älv och Göta älv.

Rutor med gulärla i Atlasinventeringen

Är det verkligen så dåligt i övriga Bohuslän att dom inte finns längre norrut än göteborgstrakten?

2005-05-12 14:45:18


Aimon Niklasson     Under min uppväxt och längs Göta älv och med en viss erfarenhet från norra Bohuslän så är det säkert ingen vanlig fågel norr om Nordre älv.
Jag har förutom sträcktid ej sett dom i Bohuslän bortsett från Nordre och Göta älv och inte längre upp än gamla saltlagret som en gång i tiden fanns en bit norr om Bohus på Vg sidan dock.
Men det kanske ordnar sig när man blir gammal och börjar käka digitalis. Då blir även sädesärlorna gula!

2005-05-12 18:21:53


Jan Artursson     Fram till 1981 häckade det två par i Sotenäs. Det ena paret bodde på strandängen längst in i Åbyfjorden. De försvann när betet minskade/upphörde. I dag växer det hög vass på platsen. Det andra paret häckade vid en liten, numera utdikad, våtmark längst in i änden av Örnefjorden. Fastgheten heter Hovenäs Gård. Vill vi ha tillbaka Gulärlorna så måste vi restaurera biotoperna och skapa nya i lämplig odlingsmiljö. Finansiering går nog att ordna genom EU/Länsstyrelsen/Jordbruksverket/markägare. Men det verliga problemet är att hitta intresserade huvudmän.

2005-12-01 20:40:09


Magnus Unger     Hur är det runt Tofta kile, känns som en lämplig biotop?

2005-12-01 22:33:46


Kristoffer Nilsson     Ödsmåls kile kanske också är lämplig? Min erfarenhet från främst Skåne är att gulärlan är en av de arter som försvinner först när bete av strandängar upphör eller förändras så att gräset tillåts bli högre.

2005-12-02 11:57:20


Magnus Unger     Trots detta häckar dom ju varje år på gamla flygfältet i torslanda, där har det nog aldrig betat några djur samt att gräset är väldigt högt.

2005-12-02 14:52:27


Peter Strandvik     Vid Ödsmåls kile har det inte funnit gulärlor häckande de senast 5 åren, sannolikt inte heller vid Tofta kile.

Däremot finns det några par i Göta älvs dalgång, förutom vid Bredungen (Jordfallsbron), även vid Hede/Solberg och nu oxå på den restaurerade Tjurholmen.
Det verkar som det varit flera par på Tjurholmen just i år.

Annars ser det dystert ut i Bohuslän!!!

Hur är det på Hallands strandängar??

Populationen räknades till ca 200 par vardera i Bohuslän o Halland på 1970-talet!!!

Peter S

2005-12-03 10:28:13


Jonas Grahn     Enligt Länsstyrelsens inventeringar (rapport 2000:36) av ett 15-tal strandängar i Boh så har den minskat från 31 par 1983 till 1 par 1999. Man ska förstås ta det med en nypa salt, det är bara ett år jämfört med ett annat, men det ser ju onekligen inte så bra ut. Ödsmåls kile ansågs hysa 13 par 1989...och nu noll.

På havsstrandängarna i Halland och västra Skåne så hittades ett 100-tal (75) par 2002 (pdf på www.m.lst). Nu gillar ju inte gulärlor egentligen salta strandängar nåt vidare, och jag håller inte med om att gulärlorna skulle vara överdrivet känsliga för halvdåligt bete. Kanske är det ofta tvärtom att beteshävden blivit bättre som är problemet?

Man kan också jämföra de 100 paren på strandängar med de ca 4000 par som häckar i ren "jordbruksöken" i Skåne. Kanske är det där dom finns även i Bohuslän?

Jonas


2005-12-04 00:49:27


Lars Gustafsson     Vid Runsvallen i Nordre älvs dalgång där jag mest tittar på fågel har jag under häckningstid inte sett gulärla. Jag har däremot ett minne från 70-talet (?) att jag sett gulärla under häckningstid på Munkholmen i Nordre älv mellan Kastellegården och motorvägsbron i Kungälv. Denna ö är fortfarande relativt hårt betad. Är det någon (Peter?) som har koll på vad som finns där?

Lars

2005-12-04 12:01:19


Christer Cederfalk     Hej !
Två gulärlor uppehöll sig några veckor före Midsommar på Stockens Camping, Orust. Eftersom jag saknar tekniken i min sommarbostad kunde jag inte rapportera under denna period.

Christer

2005-12-14 21:24:14


Stefan Oscarsson     Hej!
Det var intressant, min uppfattning är annars att Gulärla inte häckar på Orust, befann de sig inne på själva campingområdet?

Stefan O.

2005-12-15 07:53:29


Christer Cederfalk     Hej igen !
De fanns på den kortklippta gräsplanen strax efter receptionen där de födosökte varje dag fr.o.m den 10/6 (enligt mina anteckningar), men var borta i midsommarveckan. Husvagnar och tält kom under denna vecka. Om de häckade eller ej kan jag tyvärr ej svara på. Denna gräsplan låg f.ö. under vatten i samband med Gudrun och är med sitt läge av ganska fuktig karaktär även under andra tider på året.

Christer

2005-12-15 08:51:27


Stefan Oscarsson     Hej!
Det är ju väldigt sent för att vara nordliga fåglar, tänkte du på om de var av den sydliga rasen?
lokalen är ju lite underlig....

/Stefan

2005-12-17 12:23:02

 
Christer Cederfalk     Hej !
I det avseendet har jag tyvärr ingen uppfattning.

mvh/
Christer

2005-12-19 13:29:12Svara på
detta inlägg