FORUM 
» Senaste inläggen
» Översikt

» Föreningsfrågor (84)
» Kustobsar (80)
» Svalan (76)
» Lokaler (179)
» Utrustning (71)
» Atlasinventeringen (38)
» Fågelskydd (55)
» Torslandaviken (25)
» Rapportering/RRK (49)
» Fältbestämning (189)
» Observationer (291)
» Foto (49)
» Kustfoto (51)
» Upplevelser i fält (78)
» Köp & Sälj (349)
» Samåkning (34)
» Övrigt (631)

     LOGGA IN 
ANVÄNDARNAMN

LÖSENORD

     Atlasinventeringen 


Direkt till
senaste svaret


Visa fler trådar
under Atlasinventeringen


Till
översikten
Rapportera med Atlaskriterie.

Kristoffer Nilsson     Hej,

Nu är ju flera Afrikaresenärer på väg "hem" och sången hos de flesta fåglar intensifieras. En fråga som jag ofta har fått den sista tiden är hur man, om man inte har tecknat sig för en atlasruta, ändå kan vara med och bidraga med kunskap om vår fågelfauna. Mitt svar på det är att rapportera in så många arter som möjligt och rapportera med Atlaskriterie på Svalan/Kustobsar. Det innebär att observationen hamnar i rätt ruta och den rutansvarige kan enkelt använda sig av din observation. Alla arter är intressanta och ju mer hjälp vi får desto bättre är det. Bara i en trädgård eller under promenad med hunden etc kan man finna åtskilliga arter som kan vara till stor hjälp när sedan helheten ska summeras.

Hoppas att många rapporter kommer in med atlaskriterie under häckningssäsongen. Må väl!

2005-04-29 12:40:14


Andreas Wållberg     Tilläggas kan att man kan få fram en särskild rullista med alla 20 häckningskriterierna i Svalans rapportfönster. Detta gör man om man är inloggad under fliken "personligt" och sedan under "Rapp.inställning" där man klickar i rutan "kriterie".

2005-04-30 13:06:37


Stina Thelander     För de personer som inte har tid eller lust att komma ända fram till rullningslisten meddelas en kortversion av Atlas-kriterierna nedan. En långversion kan man få om man mailar till atlas@kustobsar och ber om det. Till samma mailadress kan man också rapportera sina obsar verbalt med uppgift om plats och kriterium.

Häckningskriterier
1 Arten observerad under häckningstiden
2 Arten observerad under häckningstid i möjlig häckningsbiotop
3 Sjungande hanne (hannar) observerad, andra häcknings- eller revirläten hörda eller annat motsvarande beteende iakttaget under häckningstid
4 Ett par observerat i lämplig häckningsbiotop under häckningstid
5 Permanent revir sannolikt genom observation av revirbeteende (t.ex. sång) eller motsvarande på samma plats under minst två olika dagar.
6 Parningsceremonier och spel, inklusive parning
7 Besök vid sannolik boplats
8 Ängsligt, eller oroligt beteende eller varningsläten från gamla fåglar tydande på ägg eller ungar i närheten
9 Ruvfläckar på gamla fåglar studerade i handen
10 Bobyggande eller utgrävande (uthackande) av bohål
11 Avledningsbeteende eller fågel som spelar skadad
12 Använt bo påträffat
13 Nyligen flygga ungar (bostannare) eller dunungar (borymmare)
14 Gammal fågel som lämnar eller flyger in i eller till bo eller bohål under omständigheter eller på sätt som tyder på att boet är bebott
15 Gammal fågel som bär exkrementsäck
16 Gammal fågel med föda åt ungar
17 Äggskal påträffade
18 Bo där gammal fågel iakttagits ruvande
19 Ungar hörda i bo
20 Ägg eller ungar sedda i bo


2005-06-09 16:30:30


Stina Thelander     ...och det ska bli jättespännande att se hur mycket mörkare denna kartan är efter helgen!

» http://artportalen.se/rappsyst/kvartsatlas/atlas2.asp?landskapskod=99


(om jag nu fick rätt adress)

2005-06-09 16:39:10


Stina Thelander     ..och i mailadressen i näst sista inlägget ska det stå

» atlas@kustobsar.st

2005-06-09 16:40:38


Pär Lydmark     Satt av en händelse och tittade igenom kriterierna ovan och slogs av den härliga formuleringen av kriterie 16:

16 Gammal fågel med föda åt ungar

Om man bara lägger betoningen lite annorlunda kan det ju utan problem tolkas som en gammal fågel med valfri föda som samtidigt åt upp ett par ungar (av icke specificerad art). Det faller ju helt naturligt att om den äter upp ungarna har den definitivt föda. Det skulle alltså kunna gälla en gammal havstrut som kalasar på ett par gräsandsungar och därmed direkt håvar in kriteriet 16, dvs säker häckning ;)

Japp, det var mitt seriösa inlägg i atlasdebatten...

2005-06-10 14:34:20


Kristoffer Nilsson     Underbar tolkning, Pär! Det ska bli spännande att se hur många havstrutar med just kriterie 16 vi får in. Kanske blir svårtolkat...? :o)

Annars piper det nästan i var och varannan buske just nu och flera arter borde man kunna få in både kriterie 13 och "riktiga" kriterie 16 på ganska lätt just nu. Trevlig helg!2005-06-10 14:47:36


Uno Unger     Det kan inte nog understrykas att man i dessa dagar passar på att lägga till atlaskriterier när man lägger in sina obsar på Svalan, vilket kommer Atlasinventeringen till godo.

Ibland har jag dock sett att vissa rapportörer är lite väl ambitiösa med utdelandet av t.ex. atlaskriterie 13, vilket betyder "pulli eller nyligen flygga". När det gäller ungar till kusthäckare som gäss och änder händer det att kullarna simmar långt från den rutan de kläckts i, och därför bör man inte använda koden 13 utan att vara säker på att de verkligen kläckts i aktuell ruta.

Som exempel vill jag påpeka att de vitkindade gässen med sina ungar på Stora Amundös strandängar inte bör kodas med 13, eftersom de då blir registrerade i en ruta där de inte har häckat. De vitkindade gässen i nämnda område har haft sina bon i rutor ute i Askims fjord.

2005-06-15 12:05:09


Markus Lagerqvist     Ett annat kriterie som jag tycker är lite lurigt är det som handlar om vuxen fågel med föda till ungar. Ofta är det väl kanske uppenbart, men hur är det med rovfåglar?

Jag såg häromdagen en duvhök som på håll kom flygande med byte och målmedvetet drog in i en skogsridå på andra sidan ett öppet fält.

Det kändes som troligt att det fanns ett bo i skogsridån och jag rapporterade detta som byte år ungar, med en tillföljande kommentar, så kan administratören av rutan bedöma obsen.

Rätt eller fel rapporterat av mej??

2005-06-15 13:40:28


Uno Unger     Det är precis som Markus säger, det kan vara lurigt med kriterie 16 för rovfåglar som flyger med byte.

Jag tycker det är ok att använda kriterie 16 i exemplet Markus tar upp, i synnerhet om det inte är nära en rutgräns. Alltså i gränsfall är det bättre att ange ett atlaskriterie och i kommentaren ge upplysningar som kan användas av rutadministratören för bedömningen huruvida häckning föreligger i aktuell ruta.

Däremot är en fiskgjuse med fisk i klorna som kan följas kilometervis på sin väg mot boet, kanske miltals från obsplatsen, ett bra exempel på när man inte skall använda kriterie 16 eller något annat lägre kriterie.

2005-06-15 17:16:42

 
Kristoffer Nilsson     Hej,

Jag gör samma bedömning som Uno. Rovfåglar som flyger med byten bör man vara väldigt restriktiv med när man rapporterar med atlaskriterie, men i vissa fall tycker jag att alternativ 2 (obs under häckningstid, lämlig biotop) kan vara aktuellt att använda.

För egen del har jag en rödstjärtfamilj utanför min bostad som förgyller tiden emellanåt och det piper fortfarande en hel del i buskarna. Fortsätt gärna att rapportera observationer med atlaskriterie till Kustobsar/Svalan eller till e-postadressen atlas@kustobsar.st. Alla observationer är av stor vikt. Må väl!2005-07-01 23:43:33Svara på
detta inlägg