FORUM 
» Senaste inläggen
» Översikt

» Föreningsfrågor (84)
» Kustobsar (80)
» Svalan (76)
» Lokaler (179)
» Utrustning (71)
» Atlasinventeringen (38)
» Fågelskydd (55)
» Torslandaviken (25)
» Rapportering/RRK (49)
» Fältbestämning (189)
» Observationer (291)
» Foto (49)
» Kustfoto (51)
» Upplevelser i fält (78)
» Köp & Sälj (349)
» Samåkning (34)
» Övrigt (631)

     LOGGA IN 
ANVÄNDARNAMN

LÖSENORD

     Föreningsfrågor 


Direkt till
senaste svaret


Visa fler trådar
under Föreningsfrågor


Till
översikten
GOF Årsmöte 2017.04.02

Jan Litsen     Styrelsen har aviserat stadgeändringar samt förslag om att GOF skall ingå i SOF.
Jag efterlyser ett forum för att kunna diskutera en så genomgripande fråga innan beslut kan fattas.
GOF har för närvarande 1 878 betalande medlemmar. Borde inte samtliga få en komplett information om vad nämnda förslag från styrelen kommer att få för konsekvenser för GOF? Hur skall annars stämman kunna fatta beslut på goda grunder?
//Jan Litsen, lokal medlem.

2017-03-29 01:22:07

 
Morgan Johansson     Givetvis Jan ska detta diskuteras och är planerat att göras så vid årsmötet på söndag innan vi fattar ett beslut. Viktigt att veta för alla är också att ett beslut att säga JA till styrelsens förslag nu innebär INTE att stadgarna ändras utan det krävs ytterligare en GOF stämma samt ett beslut från Birdlife också innan nya stadgar kan antas. Jag lägger också in vår mailväxling nedan Jan så att alla kan ta del av dina frågor och mina svar.

Morgan Johansson
Ordförande
Göteborgs Ornitologiska Förening


Hej, tack för uttömmande svar. Det uppskattas! Nu har jag en bra förståelse för hur GOF:s styrelse resonerar och fördelarna med medlemsskap i Birdlife.
Jag har inga fler frågor nu och behöver ej telefonkontakt. För min del är det därmed inte nödvändig att min motion behandlas på stämman. Om den formellt ändå behöver behandlas så är det naturligtvis ok för mig.
Jag har också beslutat att fortsätta vara medlem i GOF:-).

Vi syns på stämman.
Med vänlig hälsning
Jan Litsen


JAN: I paragraf 12-14 framgår att riksorganisationen i princip har en vetorätt mot stadgeändringar i GOF samt att om GOF som förening avvecklas går samtliga tillgångar över till riksföreningen. De nya föreslagna stadgarna har jag ej kunnat finna. Med om paragraf 12-14 kvarstår samt att nya paragrafer ger riksföreningen ännu mer inflytande över GOF så är det illavarslande;

SVAR: Det är riktigt att SOF har godkänt våra tidigare stadgar så också måste BirdLife godkänna de kommande (om årsmötet vill att de ändras). Detta för att vi ska kunna vara och förbli en regionalförening av BirdLife även i framtiden. Men BirdLifes inflytande över GOF kommer inte att förändras med nya stadgar jämfört med idag.

JAN: Låt oss anta att stämman i GOF röstar ja till föreslaget att ingå i riksföreningen (två stämmor). Antag att GOF därefter upptäcker att riksföreningens inriktning på verksamheten missgynnar GOF såpass mycket att medlemmarna kräver att GOF lämnar riksföreningen. Då kommer paragraf 12-14 omöjliggöra ett utträde om riksföreningen använder sitt veto.
Den enda möjligheten för medlemmar i GOF är då att bilda en ny lokal förening. Men samtliga tillgångar i GOF kommer då att tillfalla riksföreningen.

SVAR: Om GOF i framtiden (efter att vi har antagit nya stadgar ELLER om vi behåller befintliga) känner att vi inte vill vara en regionalförening till BirdLife kan vi på två stämmor ändra våra stadgar så att vi inte längre är en regionalförening av BirdLife. Men detta betyder INTE att vi lägger ner föreningen så de medel som föreningen idag och vid utträdet från BirdLife förfogar över kommer vi också i framtiden att förfoga över.

JAN: Det finns dock en möjlighet att minska risken för ett scenario enligt ovan:
Om varje regional förening och e v några av de större lokala föreningarna enligt nya paragrafer kan utse en styrelsemedlem i riksföreningens styrelse samt minst 2 eller fler stämmodelegater från från varje lokal förening. Dessa styrelsemedlemmar samt stämmodelegater får endast (enligt nya paragrafer) framföra åsikter/rösta enligt direktiv som beslutats på deras respektive lokala föreningsstämmor. Jag hoppas att GOF:s styrelse redan har ställt detta som krav. Om inte så bör ni nog diskutera detta i GOF:s styrelse innan stämman 2/4.

SVAR: Idag representeras BirdLifes medlemmar av regionalföreningen där de bor. Den enskilde medlemmen har ingen rösträtt vid BirdLifes årsmöte utan det är som sagt regionalföreningens representanter som röstar. GOF har vid BirdLifes kommande årsmöte tre röster. Antalet röster beror på hur många av BirdLifes medlemmar som bor inom respektive regionalförenings verksamhetsområde.

JAN: När två organisationer överväger att gå samman är det (i juridisk mening) samma sak som när två personer ingår äktenskap.
Båda hoppas på evig kärlek och trohet. Men - som vi alla vet så slutar 50% av äktenskapen i Sverige med skiljsmässa.
De par som inte har varit förutseende nog att skriva tydliga papper kan få stora problem.

SVAR: Styrelsen anser att de föreslagna stadgarna i tillräcklig hög grad reglerar ovanstående.

JAN: Jag avslutar detta något filosofiska exempel med säga följande:
Ni som jobbar i GOF gör ett fantastiskt jobb. Jag är inte aktiv medlem men har genom åren deltagit på olika aktivietter som för mig varit mycket trevliga, lärorika och avkopplande.
Jag stödjer helt tanken att miljöarbetet behöver länkas samman lokal, regionalt, nationellt och internationellt.
Men i föreningsrörelser som den ornitologiska som är helt och hållet beroende av ideellt arbete och avgifter från lokala medlemmar kan inte organisera sig som de stora; Världsnaturfonden, Greepeace m fl. Dessa organisationer förfogar över stora ekonomiska resurser vilket ger dem möjlighet att ha staber med heltidsanställda experter och marknadsförare. GOF har enligt senaste årsredovisningen 1878 medlemmar. Det har tagit flera decennier att få detta medlemsantal och en såpass bred verksamhet.
Utav dessa 1878 medlemmar är ni endast en handfull som är aktiva. Övriga medlemmar sitter varje årsskifte med tvåhundra kronor och ställer sig frågan: skall jag välja GOF i år igen - eller SNF, STF, WWF, Greenpeace, Cancerfonden, Rädda Barnen, Röda korset, Lutherhjälpen, Radiohjälpen eller kanske unna mig själv någonting…….?

SVAR: Min personliga uppfattning är att vårt arbete med fågelskyddet är det viktigaste som GOF håller på med. Utan detta arbete som vi arbetar hårt med skulle mycket värdefull natur gå förlorad. Torslandaviken är bara en liten (men viktig) del av detta. En hel del tid går åt för överklagande till domstolar och andra högra instanser som skulle kunna undvikas OM det fanns någon på nationell nivå som jobbade för att bedömningar från tillsynsmyndigheter skulle bli avsevärt bättre och mer likställda. Idag är det inte så. Det är i princip omöjligt för en regionalförening att på nationell nivå kunna påverka så mycket att en ändring kom till stånd även om vi hade haft tid och resurser för detta. Det är här som en stark nationell förening spelar roll.
Jag är mycket emot sättet som till exempel Naturskyddsföreningen är organiserade på. Man betalar en avgift till riksföreningen som sedan delar ut småpengar till länsförbunden och lokalföreningarna. Jag har själv suttit i en lokalförening utan ekonomiska resurser att göra speciellt mycket och en riksförening som jobbade på ett sätt som inte alltid stämde överens med vad vi på lokal nivå tyckte. GOF är och kommer förbli en egen förening oavsett om ändringen av stadgarna går igenom eller inte.

JAN: Om tillräckligt många av de 1878 medlemmarna börjar tvivla på att GOF (SOF/Birdlife) verkligen värnar de lokala naturvärdena (ex.vis Torsviken).......
Det tar mycket lång tid att bygga upp en verksamhet som GOF men går tyvärr mycket fort att rasera.

SVAR: Om vi i GOF ska kunna fortsätta att arbeta med de regionala naturskyddsfrågorna behöver vi ha en stark riksförening i ryggen och slippa jobba mot tillsynsmyndigheter så som vi tvingas göra idag. Vi behöver också ha många aktiva medlemmar som jobbar ideellt med dessa så viktiga frågor. Alternativet skulle vara att vi betalade någon för dessa tjänster vilket skulle innebära ökade kostnader för föreningen vilket också skulle drabba medlemmarna och antagligen resultera i ett medlemstapp. Du nämner till exempel Torslandaviken där Kåre under många år lagt ner många timmars arbete, själv och tillsammans med andra. När han inte fortsätter med sitt utmärkta arbete hur gör vi då? Finns ett antal ärenden här där vi fått strida mot myndigheter för att få till det skydd som vi anser vara relevant och juridisk rätt.

JAN: Jag vädjar till Dig och övriga styrelsemedlemmar i GOF att sätta vår lokala förening först. Det är nyckeln till ett framgångsrikt nationellt miljöarbete!
Om SoF/Birdlife vägrar gå med på de förslag på innehåll i nya paragrafer som jag formulerat här ovan föreslår jag istället att GOF (som självständig förening) blir medlem i Naturskyddsföreningen i Göteborg. GOFskulle då bli en egen ornitologgrupp i föreningen och samtidigt få tillgång till en stor nationell miljöförening (moderföreningen Svenska Naturskyddsföreningen, SNF. Som du säkert känner till är både SNF och dess lokala kretsar ofta remissinstanser för stat och kommun i olika planärenden.

SVAR: Jag sätter GOFs intressen i första rummet. Det är fågelskydd på regional nivå som jag brinner för. Men motsatta krafter blir allt starkare och skyddet av värdefull natur urholkas alltmer med vad det verkar myndigheters goda minne. Bara skogsbruket ställer till med en ofantlig skada utan att vi på regional nivå har mycket att säga till om. Här måste det arbetas på nationell nivå med att övertyga myndigheter och politiker att skogsbruket idag är förödande.

JAN: Jag försöker e v ringa Dig på eftermiddagen under nästa vecka. Men har du möjlighet att kommentera mina förslag och inlägg via mail så går det naturligtvis också bra.

SVAR: Lite svar på dina funderingar. Ring mig så kan vi prata mer och så är du är välkommen till årsmötet.
2017-03-30 14:51:45Svara på
detta inlägg