FORUM 
» Senaste inläggen
» Översikt

» Föreningsfrågor (84)
» Kustobsar (80)
» Svalan (76)
» Lokaler (179)
» Utrustning (70)
» Atlasinventeringen (38)
» Fågelskydd (55)
» Torslandaviken (25)
» Rapportering/RRK (49)
» Fältbestämning (189)
» Observationer (291)
» Foto (49)
» Kustfoto (51)
» Upplevelser i fält (78)
» Köp & Sälj (346)
» Samåkning (34)
» Övrigt (631)

     LOGGA IN 
ANVÄNDARNAMN

LÖSENORD

     Fältbestämning 


Direkt till
senaste svaret


Visa fler trådar
under Fältbestämning


Till
översikten
Åldersbestämning av havsörn

Uno Unger     Vilken ålder har den havsörn som sedan igår finns i bildgalleriet och som Peter Hvass plåtade på Munkholmen, Nordre älv den 4/3. Jag är själv dålig på åldersbestämning av havsörnar men jag hoppas att det i Forums läsekrets finns någon som lätt kan avgöra åldern på den aktuella fågeln. Jag vill minnas att det för några år sedan fanns en bra åldersbestämningsartikel för havsörn i VF. Är det någon som har koll på den referensen?

2005-03-11 04:46:40


Markus Lagerqvist     En artikel finns i VF nr. 6 1989.

Vad sägs om 3:e eller möjligen 4:e vinter (skulle nog rapporterat den som 4K+)? Begränsad men tydlig grå spets på en huvudsakligen gul näbb och ett huvud som inte är tydligt ljusare än övriga kroppen.

Såg själv den havsörn som höll till i Billdals skärgård förra helgen Om det nu är samma individ som setts runt Askims fjord tidigare så har den rapporterats som 2K (1:a vinter). Rapporterade den själv som 2K+ eftersom jag på min obs inte kunde utesluta att den var i sin 2:a vinterdräkt.

Vore kul att höra från de som rapporterat den som 2K, hur 3K-fågel kunnat uteslutas (om det nu är samma individ).


2005-03-11 08:39:06


Björn Dellming     Jag tyckte efter det man har sett i fågelguiden att Billdalsfågeln såg ut att vara i sin 2:a vinterdräkt, alltså en 3K. Näbben stämde bra med 2:a vdr, de yttre armpennorna var inte märkbart längre än de övriga (som hos juvenil, 1K fågel), stjärten var inte jättespetsig och inte jättetrubbig heller, och jag såg ingen ljus rygg som hos 3:e vdr. Alla dessa karaktärer säkrade utifrån det som går att finna i fågelguiden och diverse örnsidor på nätet.
Dessutom hade den en del ljusa fjädrar på nederdelen av buken. Vad jag vet så har juveniler rätt så enhetligt mörk dräkt.

Jag har dock ingen som helst koll på om dessa grejer är stensäkra ålderskaraktärer eller om det ofta avviker?

Nån som vet?

2005-03-11 12:16:55


Björn Dellming     Angående fågeln på Munkholmen så tycker jag det ser ut som en 4K. Ljusa fjädrar på ryggen och rätt så ljus/gul näbb, med bara yttersta delen mörk. Så min gissning är 3:e vdr = 4K.

2005-03-11 12:19:47


Björn Dellming     Hehe, mitt 3:e inlägg i rad :)
Är inte stjärtens "vithet" en bra karaktär också? Munkholmsfågeln är ju rätt så ljusrumpad...

2005-03-11 13:56:34


Markus Lagerqvist     Om jag förstått det rätt så kan den variera rätt kraftigt mellan olika individer och en 3K-fågel kan ha ljusare stjärtpennor än en 4K-fågel.

2005-03-11 15:36:42


Markus Lagerqvist     Vad jag menade var att en 4K-fågel kan ha ljusare stjärtpennor än en 5K-fågel...

2005-03-11 16:30:29


Kristoffer Nilsson     Hej,

Min erfarenhet av havsörnar är åtskilliga vinterobsar i främst Skåne och jag tycker inte att detta ser ut som en fjolårsunge. Jag gissar att det är en fågel som är inne på sitt tredje levnadsår, men det är vanskligt att avgöra utifrån dessa bilder och variationen kan vara stor bland subadulta havsörnar så man bör vara försiktig innan man spikar en ålder säkert. Må väl!

2005-03-11 20:32:26


Lars Eric Rahm     Min havsörnsobs den 3/3 skedde med endast handkikare, dock gick fågeln nästan rätt över huvudet på mig och jag såg den förhållandevis väl. Jag hade att välja mellan 2K eller 3K och vid rapporteringen blev det 2K. I kommentarfältet borde jag reserverat mig för att den eventuellt kunde varit 3K. (Varför kan man inte rapportera exempelvis 3K- på Svalan? 2K+ är ju nu på senvintern en meningslös åldersangivelse.) Det som vägde över för 2K var en jämnbrun undersida, förutom de extremt tydliga vingbanden. (Jag såg aldrig fågelns översida bra.) I övrigt: buktande vingbakkanter, mörkt huvud med mörk näbb (något osäkert) och en "mörk" stjärt som inte upplevdes speciellt kilformad.
Slutsats: 3K-

2005-03-11 20:39:34


Kristoffer Nilsson     Varför borde Askimsfågeln och Kungälvsfågeln vara samma individ? Borde det inte kunna röra sig om två olika individer? Må väl!

2005-03-11 21:07:58


L. Stefan Andersson     Den havsörn jag såg 26/2 över bl.a Askims fjord under drygt 50 min stämmer bra med den beskrivning som Lars Eric anger. Ljusförhållandet och avståndet gjorde att jag med 100% säkerhet inte kan påstå att det var en 2K fågel. Jag rapporterade faktiskt in den som 2K+ först men tog strax bort + av samma anledning som Lars Eric anger.


2005-03-11 21:09:26


Markus Lagerqvist     Känner att jag behöver en förklaring av + och -. Jag rapporterade "min" örn som 2K+, med vilket jag avsåg 2K eller äldre (dvs. antingen 1:a eller andra vinterdräkt). Har jag missfattat betydelsen av +:et, eller varför är detta meningslöst?

2005-03-11 21:39:05


Kristoffer Nilsson     En väldigt viktig kunskap för att åldersbestämma örnar rätt är att känna till och se ruggningsmönster. Rovfåglarna har ju en ganska komplicerad och avvikande ruggningsprocess och jag kan väl göra ett försök att beskriva havsörnens ruggningsfaser kortfattat här. Jag tycker att det är fel att använda sig av begrepp som vinterdräkt och liknande när det handlar om örnar och rovfåglar i allmänhet.

Juv: Ruggningen inleds i regel under senvåren (alltså har en fjolårsunge i regel inte ruggat någonting i dagsläget). och avslutas under hösten. Hela stjärten byts oftast och de innersta hand- och armpennorna.

Subad: Nästa ruggningsfas inleds tidig vår (3K) och fortsätter där föregående höstruggning slutade. Oftast finns det fortfarande kvar juvenila fjädrar i vingen även efter denna ruggning och dessa byts i regel inte förrän sommaren därefter (4K). Variationen är stor så många avvikelser från dessa huvudregler finns säkert. Därför blir det så svårt.

Ad. Jag vet inte riktigt. Kanske någon annan kan redogöra för det. Ser man en adult havsörn så funderar inte jag så mycket på ruggningsmönster.

Som en parentes kan nämnas att havsörnens ruggningsmönster oftast är något snabbare än kungsörnens. Jag hade turen att se en kungsörn i Jonsered idag. När det gäller kungsörnen så tror jag att många skådare, när det gäller åldersbestämning av kungsörn, fäller alltför stor vikt kring storleken på de vita fälten på vingarna samt stjärten som, enligt mig, inte är några säkra ålderskaraktärer. Må väl!2005-03-11 22:02:28


Lars Eric Rahm     2K+ betyder just "i sitt andra levnadsår eller äldre". Just nu är det svårt att finna fåglar som är något annat, dvs i sitt första levnadsår eller äldre. Det finns inget som säger att beteckningen 2K+ begränsar till 2K eller 3K utan snarare "i alla fall inte yngre än 2K". Rätta mig om jag har fel! (Mitt förslag till 3K- skulle då betyda "i alla fall inte äldre än 3K")

2005-03-12 02:03:02


Lars Eric Rahm     Förtydligande:
Med levnadsår menar jag naturligtvis kalenderlevnadsår.

2005-03-12 08:00:07


Martin Alexandersson     Som nybörjarskådare får man ofta lita på andras information. Per Aspenberg som har varit med och ringmärkt, matat och obsat havsörnar i över 25 år säger att även de blir lurade på åldersbestämningen fastän de sitter i gömslen vid åtlar. Det har påträffats individer som kan avvika ett (eller om det till och med var två!) år mot hur de "borde" se ut på subadulta fåglar. De sitter ändå så pass nära örnarna att de kan avläsa ringarna.

(Tänkte en tanke nu när jag skriver, det kunde bli en intressant artikel att få bilder på fåglar som ser äldre eller yngre ut ifrån de olika örngrupperna. Eller finns det någon sådan redan?)

Nu ville jag inte döda debatten men det kan vara värt att ha i åtanke att det finns individer som avviker.

2005-03-12 13:30:09


Martin Alexandersson     Hmm, läste visst lite slarvigt första inläggen med min tanke där. Vore intressant att få reda på i artikeln från VF 1989 nr 6 om det står något om avvikande fåglar?

2005-03-12 13:32:21


Björn Dellming     Angående inlägg 9 och 10 i denna tråd. Jag tror definitivt inte att det är samma örn som setts vid Munkholmen och Billdal. Billdalsfågeln har inga ljusa fjädrar på ryggen, vilket man kan se att Munkholmsörnen har. Dessutom hade fågeln i Billdal mörkare näbb.

Vad som däremot är lite intressant är huruvida det var samma örn som sågs 3/3 och 5/3 i Askim/Billdalsområdet. Lars-Erik Rahm anger buktande vingbakkant på örnen 3/3 som en karaktär, vilket skulle tyda på en fågel i sin 1:a vdr, alltså 2K. Jag kollade just denna karaktär den 5/3 och tyckte vingbakkanten var tämligen rak, vilket isåfall skulle utesluta en fågel i sin 1:a vdr (2K) och istället peka på en äldre örn. Denna bedömning gjorde jag då örnen termikskruvade. Glidflög din örn eller termikskruvade den? Kan tänka mig att vingbakkanten upplevs annorlunda beroende på vinghållningen.

2005-03-12 17:55:55

 
Lars Eric Rahm     "Min" örn den 3/3 skruvade sig fram över Askimsviken, men väl framme över land tog den mer fart och gled snabbt bort mot väster och försvann bakom den höga bergsrygg man har vid Jerkholmen. Min upplevelse av buktande vingbakkant fick jag då fågeln fortfarande kretsade sig fram över viken. Om denna buktning var tillräcklig för att peka mot 2K vågar jag inte hävda. För mig var undersidans jämnbruna färg mer avgörande för att det vägde över mot just 2K.

Trots dessa olika upplevelser av t ex vingen kan det nog vara så att det varit samma fågel. Det vi noterar blir ju i slutänden subjektiva upplevelser, färgat av tidigare erfarenheter, förväntningar, ljusförhållanden mm. Och även om jag hade väldigt bra obsförhållanden den här gången kan jag tyvärr inte luta mig mot någon imponerande havsörnserfarenhet.

2005-03-13 00:37:07Svara på
detta inlägg