FORUM 
» Senaste inläggen
» Översikt

» Föreningsfrågor (84)
» Kustobsar (80)
» Svalan (76)
» Lokaler (179)
» Utrustning (70)
» Atlasinventeringen (38)
» Fågelskydd (55)
» Torslandaviken (25)
» Rapportering/RRK (49)
» Fältbestämning (189)
» Observationer (291)
» Foto (49)
» Kustfoto (51)
» Upplevelser i fält (78)
» Köp & Sälj (346)
» Samåkning (34)
» Övrigt (631)

     LOGGA IN 
ANVÄNDARNAMN

LÖSENORD

     Lokaler 


Direkt till
senaste svaret


Visa fler trådar
under Lokaler


Till
översikten
Stora Amundö - en god vinterlokal

Uno Unger     Vid en koll i Svalan på Lokalligan framstår Stora Amundö som Västergötlands bästa vinterlokal under tiden jan-feb 2005. Stora Amundö ståtar i topp med 82 arter, Hornborgasjön kom på andra plats med 80 arter och Vänersborgsviken på tredje plats med 64 arter.

I jämförelse med hela Sverige kom Stora Amundö på en hedrande 7:e plats, endast slagen av de stora lokalerna Falsterbonäset, Getterön, Lomma, Kåseberga, Ottenby och Tosteberga.

I synnerhet om man tar i beaktande den relativt lilla ytan som Stora Amundö omfattar, framstår än bättre lokalens kvalité som vinterlokal. Så sträck på er alla skådare som bidragit till Stora Amundös framskjutna plats!

2005-03-04 12:06:31


L. Stefan Andersson     Utan tvekan är Stora Amundö en mycket fin vinterlokal men med tråden " Skall lokalen för fågeln eller observatören rapporteras " i åtanke bör man ta i beaktande att många observationer från nämnda lokal egentligen är gjorda med platsen som utsiktspunkt för både Billdals skärgård i söder och Askims fjord i väster. Hur detta förhåller sig med de andra lokaler som Uno räknade upp vet jag ej men är säkert betydande. Ett dylikt rankingsystem blir därför vanskligt.

Ta bara ett exempel för Amundöarna: Hur nära strandkanten skall en tobisgrissla befinna sig i fjorden utanför innan man utan tvekan kan rapportera obsen till någon av Amundöarna?

2005-03-05 12:30:42


Uno Unger     Jo, jag är medveten om det problem Stefan tar upp, men det finns ingen anledning att misstänka Stora Amundö för avsevärt större "fusk" än för de andra lokalerna. Visserligen kan det tänkas att det finns en större tendens hos geografiskt mindre lokaler att ha en förhållandevis högre frekvens obsar utanför sina gränser.

När det gäller sjöfåglar på vattnet V om Stora Amundö tycker jag ut till 200 m från stranden är en rimlig gräns för vad som bör räknas till lokalen, men här skulle det vara intressant att höra vad andra tycker.

2005-03-06 03:42:28

 
Uno Unger     Stora Amundö håller fortfarande ställningarna bra och har enligt Svalan idag en ledning med 93 arter före Hornborgasjön med 90 arter, när det gäller Västergötland.

I Sverige som helhet har Stora Amundö gått upp på en 6:e plats endast distansierad av lokaler som Getterön (119), Falsterbonäset (118), Ottenby (105) , Lomma (104, en hel kommun eller?) och Kåseberga (100).

2005-03-20 06:58:49Svara på
detta inlägg