FORUM 
» Senaste inläggen
» Översikt

» Föreningsfrågor (84)
» Kustobsar (80)
» Svalan (76)
» Lokaler (179)
» Utrustning (70)
» Atlasinventeringen (38)
» Fågelskydd (55)
» Torslandaviken (25)
» Rapportering/RRK (49)
» Fältbestämning (189)
» Observationer (291)
» Foto (49)
» Kustfoto (51)
» Upplevelser i fält (78)
» Köp & Sälj (346)
» Samåkning (34)
» Övrigt (631)

     LOGGA IN 
ANVÄNDARNAMN

LÖSENORD

     Lokaler 


Direkt till
senaste svaret


Visa fler trådar
under Lokaler


Till
översikten
Landskapsgränser på Hisingen

Bo Brinkhoff     Landskapsgränsen mellan Bohuslän och Västergötland löper på ett komplicerat sätt på Hisingen. Detta av historiska skäl, en gång i tiden var gränsen nationsgräns mellan Sverige och Norge/Danmark.
Hela norra Hisingen ligger i Bohuslän, men i söder finns två enklaver som tillhör Västergötland. Detta påverkar framförallt rapporteringen i superlokalerna Torslandaviken och Hökälla som båda delas mellan landskapen i nordsydlig riktning.
I Hökällaområdet är Kvillebäcken gränslinje, öster därom ligger Bohuslän, väster därom Västergötland.
I Torslandaviken blir det tvärtom, gränsen löper genom Karholmsdammen, i väster Bohuslän och i öster Västergötland.
Mellan de båda västgötaenklaverna ligger bla Skarvik i Bohuslän.


2013-05-28 09:44:36


Johan Svedholm     Bra Bosse! Det är dock värt att påpeka att landskapsgränsen mellan Skogomedammen och Hökälladammen i Hökälla följer Kvillebäckens originalfåra och inte dess nuvarande lopp, vilket förskjutits en bit österut i samband med Tuveraset 1977. De östra delarna av fårhagen V om Kvillebäcken här tillhör därmed Bohuslän. Landskapsgränsen löper alltså ungefär såhär: http://kartor.eniro.se/m/nP12R .

2013-05-28 10:44:26

 
Lasse Svensson     Va inte Nordre älv nationsgräns fram till 1658? Sen började veleriet med socken/landskap/läns och markägargränser.

2013-05-28 16:11:47Svara på
detta inlägg