FORUM 
» Senaste inläggen
» Översikt

» Föreningsfrågor (84)
» Kustobsar (80)
» Svalan (76)
» Lokaler (179)
» Utrustning (70)
» Atlasinventeringen (38)
» Fågelskydd (55)
» Torslandaviken (25)
» Rapportering/RRK (49)
» Fältbestämning (189)
» Observationer (291)
» Foto (49)
» Kustfoto (51)
» Upplevelser i fält (78)
» Köp & Sälj (346)
» Samåkning (34)
» Övrigt (631)

     LOGGA IN 
ANVÄNDARNAMN

LÖSENORD

     Kustobsar 


Direkt till
senaste svaret


Visa fler trådar
under Kustobsar


Till
översikten
Karta i Kustobsar

Magnus Unger     Vi håller på att utöka Kustobsar med att även kunna visa alla observationer på en karta. Eftersom alla obsar på Svalan har en koordinat kan man lätt visa var obsen är gjord på en karta. Detta visar lite på fördelarna med att alla obsar måste koordinatsättas.

Det finns 4 olika kartor, en över hela kusten samt en för varje rapportområde Boh, Hl och Gbg. Varje karta förutom hela kusten finns i 4 förstorningar, de två högsta kan vara lite tungladdade speciellt på modem.
Man kan klicka och dra med musen för att flytta kartan samt om man håller musen över en lokal kommer alla obsarna upp som setts där den dagen. I menyn på sidan kan man välja att visa mer eller mindre info samt GPS koordinater för lokalen om man vill.

På sikt skall vi även länka från obslistan, t.ex. lokalnamnet till en sida med endast den lokalen utprickad för att lätt hitta en lokal. Samt artnamnet för att visa alla obsar av den arten den dagen.

Länk till kartavdelningen:
http://www.kustobsar.st/karta

2005-01-30 22:42:04


Anders Johansson.     Funktionen att kunna koppla observationsdata med koordinater till sin gps är ju jättebra. Vad jag dock ej lyckas förstå, med tanke på att min nuvi 350 har 4 olika sätt att mata in koordinaterna på, är hur man gör. Man kan till exempel välja om man skall skriva in det som Syd väst eller Nord väst. På kartan är koordinaterna skrivna i en följd. Tacksam för svar.

Hälsningar Joakim Wernersson via Anders Johansson

2007-01-08 15:35:53


Jörgen Grahn     Det är ju rikets nät, RT90, som Svalan och Kustobsar kör med. Se lantmäteriet, eller en kort artikel på Wilkipedia:
http://sv.wikipedia.org/wiki/Rikets_nät

Men jag känner inte igen skrivsättet "(1266380,6415750)"; jag har aldrig sett nån annan form än "6415750 1266380" (utan komma och parenteser, och ev. med siffror bortskalade till höger för att ange noggrannhet på 5m, 50m, 500m osv). Första talet växer mot norr, andra mot öster.

Ett fel?

2007-01-08 21:18:21


Magnus Unger     Paranteserna och kommat är ju bara för att det grafisk skall se ut som en koordinat, att siffrorna är omkastade vet jag inte anledningen till. Kanske för att symbolisera (x, y) systemet, har man koll på koordinater i RT90 fattar man ju som du gjorde ändå Jörgen :)


2007-01-09 11:20:15


Jörgen Grahn     Jag ser nu, när jag tittar på Svalan av andra skäl, att det är där problemet började. Koordinaterna är omkastade (och felmärkta!) i "exceluttag"-listan, och i XML-exporten är ostkoordinat. I Lantmäteriverkets terminologi är x-koordinat tvärtom den som växer mot norr.

Detta under förutsättning att inte Lantmäteriverket har vänt upp och ned på allting på senare år; min referens är från 1983.

Jag skickar en felrapport på Svalan, men förväntar mej inte att det fixas eller bekräftas. Och trots allt, jag tror inte det finns två punkter i Sverige som är omkastade versioner av varandra, så det är i alla fall entydigt hur man än skriver det.

2007-02-04 16:52:32


Per Boström     Är det någon som hört något om en övergång från RT90-koordinater till den nyare standarden SWEREF 99 på Svalan så småningom? Nya kartor (fr.o.m. januari i år) från Lantmäteriet skulle väl uppdateras nästan uteslutande med SWEREF 99 istället för RT90 har jag för mig.

2007-11-27 11:17:57

 
Jörgen Grahn     Vet inte svaret på frågan, men visst är RT90 på väg ut.

Lite synd, eftersom det finns så mycket data på RT90-format.
Bland botaniker bland annat: i Västergötlands Flora finns alla
ovanligare växter angivna på 100×100 meter när i RT90.

(Apropå mitt inlägg från 4.2.2007 ovan: Svalan-folket bekräftade
att det var en känd bugg. Kollade just nu, den är fortfarande kvar.)

2007-12-01 08:45:20Svara på
detta inlägg