FORUM 
» Senaste inläggen
» Översikt

» Föreningsfrågor (84)
» Kustobsar (80)
» Svalan (76)
» Lokaler (179)
» Utrustning (70)
» Atlasinventeringen (38)
» Fågelskydd (55)
» Torslandaviken (25)
» Rapportering/RRK (49)
» Fältbestämning (189)
» Observationer (291)
» Foto (49)
» Kustfoto (51)
» Upplevelser i fält (78)
» Köp & Sälj (346)
» Samåkning (34)
» Övrigt (631)

     LOGGA IN 
ANVÄNDARNAMN

LÖSENORD

     Lokaler 


Direkt till
senaste svaret


Visa fler trådar
under Lokaler


Till
översikten
In i vassen

Leif Andersson     Hårssjöns stränder är sig inte riktigt lika i år. Is och mycket snö under vintern tryckte ner fjolårsvassen så effektivt att den fortfarande ligger ner på stora områden. Detta medför bl a att vassens skyddande effekt är starkt reducerad och att räv och andra predatorer har lättare att komma åt häckande fågel. Idag sökte t ex en räv metodiskt av östra sidan under en lång stund.
Illavarslande är också att de bruna kärrhökarna inte är rapporterade på ett tag. Ev har häckningen misslyckats. Dessutom klev det omkring en småkrypssamlande kvinna långt ut i vassbältet bara ca femtio meter från kärrhökarnas troliga boplats. Om det pågår en undersökning eller inventering så är det väl en ovanligt illa vald tidpunkt att klafsa runt i känsliga häckningslokaler för kärrhök och rördrom t ex.
En ny art för mig vid sjön blev idag vildsvin. En grupp hade gått norrut längs körvägen från fågeltornet.

2011-05-26 12:50:48


Björn Dellming     Frågade du inte vad småkrypskvinnan gjorde då? Trist om brunhökarna lämnat sjön, men de lär säkert kolla sjön igen nästa år. Sådana här fluktuationer måste ändå ses som ganska normalt förekommande under ett längre tidsperspektiv..?

2011-05-27 09:25:15


Leif Andersson     Hon befann sig på andra sidan sjön, dvs 500 m bort. Även om jag kan ryta när det behövs så var det i mesta laget.

2011-05-27 12:48:22


Björn Dellming     Alltid värt ett försök.. :)

2011-05-27 12:59:00


Christer Johansson     Kan nog förvisso vara bra med några vintrar som går hårt åt bladvassen. Känslan är att igenväxningen av sjön har tilltagit ganska kraftigt de senaste åren, speciellt i de norra och södra delarna.
Jag funderar även på om sjön blivit grumligare på senare år, vilket kanske missgynnat fågelfaunan. Vad tror ni? Skulle isåfall kunna bero på inplantering av fisk månne?

Har även åsikten att det hade varit trevligt att vassröja området mellan promenadvägen och fågeltornet. Här var det var jag minns betydligt mindre vassbevuxet tidigare. Sådana åtgärder borde gynna fågellivet.

Till saken hör också att området fått en ny markägare (Sjödala) som verkar engagerad, fågelintresserad och trevlig. han har röjt en del åt sina boskap, vilket åtminstone jag tycker är positivt (jag vet att meningarna är delade)

Finns det åsikter om dessa förslag så vore det trevligt, tycker jag.


2011-05-28 18:11:26

 
Leif Andersson     Apropos förbättringar så vore det kanske läge att laga trappan till fågeltornet innan det händer en olycka. F n är två trappsteg kaputt och ytterligare något börjar ge med sig.

2011-05-28 18:54:24Svara på
detta inlägg