FORUM 
» Senaste inläggen
» Översikt

» Föreningsfrågor (84)
» Kustobsar (80)
» Svalan (76)
» Lokaler (179)
» Utrustning (71)
» Atlasinventeringen (38)
» Fågelskydd (55)
» Torslandaviken (25)
» Rapportering/RRK (49)
» Fältbestämning (189)
» Observationer (291)
» Foto (49)
» Kustfoto (51)
» Upplevelser i fält (78)
» Köp & Sälj (349)
» Samåkning (34)
» Övrigt (631)

     LOGGA IN 
ANVÄNDARNAMN

LÖSENORD

     Föreningsfrågor 


Direkt till
senaste svaret


Visa fler trådar
under Föreningsfrågor


Till
översikten
Utökad militärverksamhet i Gbg-skärgård

Roger Eskilsson     Hej!

Undrar lite hur Gof ställer sig till den utökade militärverksamheten i Göteborgs skärgård som är på förslag.
Länsstyrelsen Västra Götalands Miljöskyddsenhet har sagt ja till mer pangande i skärgården. Det kommer att bedrivas verksamhet minst under 115 dagar om året.

Mvh
/Roger


2011-02-23 18:43:02


Ingemar Olsson     Hej!

Bra att Roger tar upp frågan om militärens lekstuga
i skärgården.Utöver de 115 dagarna vill man öka
verksamheten med att även skjuta under semester-
månaderna juni-augusti.Samordnade övningar med
NATO anges som skäl.Om detta går igenom kan vi
säga tack o. adjö till fågelskådning djurhållning samt badliv på ex.Galterö.

Mvh/Ingemar.

2011-02-24 14:33:18


Christer Johansson     Vad jag vet har vi inte gjort något konkret. Vi har dock en del info på mail om det finns någon som vill engagera sig i frågan.
/Christer J

2011-02-24 23:42:40


Magnus Lundström     SOF har rådfrågats i ärendet som har svarat att vi med hänsyn till fåglarna inte kan göra något. Området hyser väl tyvärr inte tillräckligt många eller rödlistade fåglar. Däremot är ju området botaniskt intressant. Viktigt att inte fåglarna används i andra syften än just att skydda fågellivet. Minskat badliv, friluftsliv kan ju faktiskt gynna fågellivet. Ytterligare exploatering i form av bebyggelse och vindkraft blir ju inte heller aktuellt i framtiden. Det vi kan begära är minskad aktivitet under känsligaste häckningsperioden. Mycket större påverkan i ärendet har nog de boende i området som överklagat.

2011-02-26 23:15:13


Magnus Lundström     En del kritik har inkommit sedan tidigare inlägg. Självklart har Galterö för Göteborgs regionen höga fågelvärden och utnyttjas av flertalet rödlistade arter. Men kanske inte i den utsträckningen så att försvarsmaktens verksamhet helt kan stoppas. Det är lite för mycket för oss i FSK att hantera. Däremot kan man begära att man undantar området från övningar under häckningsperioden precis som Länsstyrelsen trycker på i sitt beslut (1 april -1 juni) Dock så tolkar jag det mer som en rekommendation från Lst medan man vill helt förbjuda skjutningar under semesterperioden. 1 juni till 15 augusti. (Något konstigt kan man tycka som fågelvän då tiden 1 april- 15 juli oftast gäller i fågelskyddsområdena). Som jag tolkar det finns det alltså risk för tillträdesförbud tiden 1 april- 1 juni samt from 15 aug tom 31 dec vilket är olyckligt för oss fågelskådare då Galterö är som intressantast under dessa perioder.

Kommunstyrelsen överklagar också ärendet men i första hand pga det rörliga friluftslivet, framtida exploateringar och befintlig bebyggelse. Fågellivet nämns också men längre ner på pappret...

Länsstyrelsens beslut nedan. Sammanfattning rörande fågellivet för den som inte orkar läsa hela beslutet inklippt nedan länken.

http://webnews.textalk.com/upload/articlefile/4/453163/Lansstyrelsens...

" Såväl fåglar som sälar påverkas av skjutfältet. Fågellivet på Galterö har pekats ut av Länsstyrelsen som särskilt intressant och skyddsvärt. Perioden april till juni är särskilt känslig, liksom en period i augusti då sälarna byter päls. Från naturvårdssynpunkt är det önskvärt att begränsa verksamheten under dessa tider. I ansökan görs bedömningen att djurlivet har anpassat sig under den tid skjutfältet har använts. Den sökta verksamheten är dock avsevärt mycket större än den verksamhet som har bedrivits de senaste åren.
Verksamheten kan också påverka det intilliggande Natura-2000-området. Länsstyrelsen anser att sälarna bör skyddas under den mest känsliga perioden då de får ungar. Skjutning och sprängning bör därför inte få skeunder perioden 1 juni till den 15 augusti. Skjutning och sprängning bördessutom undvikas på Galterö under perioden 1 april till 1 juni av hänsyntill fågellivet. Uppföljning eller undersökningar kan göras inom ramen förkontrollprogrammet."


2011-03-30 18:16:38


Magnus Lundström     Saxar in nedanstående info från skärgårdsuppropet om ett möte nu på söndag angående övningarna i skärgården.

"Skärgårdsuppropet bjuder in till öppet informations- och dialogmöte på Brännögården söndag den 3 april klockan 14-16.

Försvarsmakten har ansökt om att utöka sin övningsverksamhet i Göteborgs södra skärgård från nuvarande ca 25 dagar till minst 115 dagar per år. De vill varje år få tillstånd att skjuta 1,3 miljoner finkalibriga skott, 11 500 grovkalibriga skott, 1 745 handgranater, samt andra sprängladdningar, robotar med mera, samt hålla internationella övningar med utländska krigsmakter.

Därför har vi nu bildat protestgruppen “Skärgårdsuppropet”. Vi motsätter oss försvarets planer av tre skäl:

Effekterna på miljön och djurlivet
Konsekvenserna för friluftsliv, turism och boendemiljö
Internationella övningar
Skjutövningar var tredje dag – vad betyder det för dig"

2011-03-30 18:18:29

 
Fredrik Kronhamn     Försvarsmakten genomförde idag på eftermiddagen en serie provskjutningar runt Galterö. Militärgubbar, folk från miljödomstolen, Brännöbor och allmänhet samlades på Brännö brygga, Husvik där skotten föregicks av ett rytande befäl som förklarade vilken typ av ammunition och bomber man ämnade brisera.

Redan efter första salvan hade man fått upp de mesta i fågelväg i luften. Effektivt floggande förvisso, men i följande krevader behövde man knappt höja kikaren längre. Lite trist när man tänker sig att detta planeras pågå 115 dagar per år (mot normalt 20 dagar).

Om det är till någon glädje får området runt Brandnäsviken sannolikt beträdas under skjutning (jag hörde mig för). Däremot verkar Galterö huvud bli avspärrat.

Adressen till den samlade opinionen:

http://skargardsuppropet.se2011-10-05 15:07:39Svara på
detta inlägg