FORUM 
» Senaste inläggen
» Översikt

» Föreningsfrågor (84)
» Kustobsar (80)
» Svalan (76)
» Lokaler (179)
» Utrustning (70)
» Atlasinventeringen (38)
» Fågelskydd (55)
» Torslandaviken (25)
» Rapportering/RRK (49)
» Fältbestämning (189)
» Observationer (291)
» Foto (49)
» Kustfoto (51)
» Upplevelser i fält (78)
» Köp & Sälj (346)
» Samåkning (34)
» Övrigt (631)

     LOGGA IN 
ANVÄNDARNAMN

LÖSENORD

     Observationer 


Direkt till
senaste svaret


Visa fler trådar
under Observationer


Till
översikten
Vingklippta sjöfåglar i Slottsskogen

Uno Unger     Om det är någon som undrar vad det tagit åt undertecknad som börjat rapportera vingklippta parkänder/gäss på Svalan så är det väl bäst att jag förklarar mig. När jag idag besökte de två dammarna i Slottsskogen som hyser vingklippta änder och gäss så såg jag att artdiversiteten på dessa har minskat drastiskt under senare tid. Enligt uppgift har man tydligen slutat med nyinförskaffning av främmande and- och gåsarter i Slottsskogen och man har t.o.m. skänkt/sålt en del av det man haft, t.ex. flamingoerna. Tyvärr är det väl också så att vingklippta fåglar lätt blir offer för berguv och duvhök. Det lär således bara vara en tidsfråga innan vi enbart har att göra med vilda sjöfåglar i Slottsskogen, något som jag inte har något emot. Bara för att någonstans dokumentera denna avveckling tyckte jag att man med jämna mellanrum kunde inventera de kvarvarande vingklippta sjöfåglarna och rapportera dem på Svalan, dock som icke spontana, alltså klamrade.

Dagens inventering gav följande kvarvarande vingklippta fåglar:

Fågeldammen: grågås 6, vitkindad gås 11 och knipa 2 hanar.

Hjorthagsdammen: knipa 4 hanar + 1 hona, ejder 1 hane + 4 honor och rödhuvad dykand 1 hane + 2 honor.

Dessutom finns en svart svan kvar i den lilla dammen vid Fågelhuset.

Hör gärna av er om jag har glömt någon art eller exemplar.
2010-12-08 00:26:41


Uno Unger     Ytterligare ett förtydligande kan vara på sin plats. Syftet med min rapportering var inte att det nu skulle vara fritt fram för alla att rapportera vingklippta fåglar i Slottsskogens dammar i parti och minut. Redan dagen efter min rapport har en rödhuvad dykand helt i onödan fotograferats och lagts ut på Svalan. Nej, min rapportering var närmast avsedd som en service åt de som letar efter vilda fåglar i dammarna. Vet man efter min rapport att det finns 11 vingklippta vitkindade gäss i Fågeldammen och man en vacker dag ser t.ex. 15 ex så finns det all anledning att kolla om inte 4 vilda vitkindade gjort sällskap med de vingklippta. Likaså om man skulle se 2 hanar av rödhuvade dykänder i Hjorthagsdammen så skulle man inte per automatik behöva avfärda att båda borde höra till de i dammen vingklippta fångenskapsänderna.

2010-12-09 01:35:07


Elon Wismén     Det verkar som om "klamrar" inte visas på Kustobsar, så som de gör på Svalan. Det kanske vore bra för tydlighets skull?

2010-12-09 10:38:39


Uno Unger     Kanske det layout-mässigt är olämpligt med "klamrar" på Kustobsar - vad vet jag. Men det framgår ändå av de röda och gråa rektanglarna till vänster om artnamnet om det är en spontan obs eller inte.

2010-12-18 15:17:09

 
Jörgen Grahn     Jag har alltid tolkat "den röda trappan" som Kustobsars eller artportalens bedömning av arten, typ "ser någon ett buffelhuvud så är den antagligen ospontan". Påstår inte att du har fel Uno, men det är lite oklart för mig som läsare.
Det är f ö oklart på artportalen också -- i artlistan finns klamrarna, men det är inte uppenbart vad de betyder, och manualen beskriver betydelsen felaktigt (som Lrk:s bedömning av arten snarare än observatörens bedömning av fågeln).

2010-12-19 13:51:07Svara på
detta inlägg