FORUM 
» Senaste inläggen
» Översikt

» Föreningsfrågor (84)
» Kustobsar (80)
» Svalan (76)
» Lokaler (179)
» Utrustning (70)
» Atlasinventeringen (38)
» Fågelskydd (55)
» Torslandaviken (25)
» Rapportering/RRK (49)
» Fältbestämning (189)
» Observationer (291)
» Foto (49)
» Kustfoto (51)
» Upplevelser i fält (78)
» Köp & Sälj (346)
» Samåkning (34)
» Övrigt (631)

     LOGGA IN 
ANVÄNDARNAMN

LÖSENORD

     Fågelskydd 


Direkt till
senaste svaret


Visa fler trådar
under Fågelskydd


Till
översikten
Biotopjakten 9 maj Fågelskådningens Dag

Stina Thelander     
Detta är ingen egentlig tävling utan mera ett sätt att fira Fågelskådningens dag. Samtidigt är det lite av biotopinventering. De flesta av oss är ju intresserade inte endast av fåglarna utan också av den natur vi befinner oss i. Egentligen är det en tävling biotoper emellan – dock är avsikten inte att utse någon vinnare. Men biotoperna rapporterar ju inte själva på Svalan.

Här ett försök att formulera regler som om det vore en tävling, det vill säga en efterhärmning av de traditionella tävlingarnas regler. Det är dock inte möjligt att formulera regler för gränser och definitioner så det blir begripligt, De reglerna får varje lag bestämma själva under ”tävlingens” gång.
Det är inte heller lätt att definiera biotoper. Desto roligare blir det att ute i naturen göra sina egna artbestämningar av biotoper.

Exempel på biotoper: kust och hav, sjö och vattendrag, våtmark, jordbrukslandskap, barrskog, lövskog, blandskog, industrier, stadsbebyggelse, parker, trädgårdar, gamla soptippar, golfbanor.

Reglerna i korthet:

- Varje lag består av minst en person.

- Varje lag anmäler sig för lokal och (om man kan bestämma sig i förväg) för biotop. Endast en lokal per lag. Det vill säga: lagen ska inte förflytta sig mellan Bokedalen och Labbera med samma biotop. Om man ändå gör på det sättet så får endast en av biotoperna delta i ”tävlingen” . Tanken är alltså att det inte ska bli bilåkande utan lugna promenader. Lokalen kan dock innehålla flera biotoper. Definition av biotop görs troligen av de tävlande på plats.

-Tävlingsbiotopen måste vara belägen inom GOF:s verksamhetsområde, dvs kommunerna Göteborg, Partille, Öckerö, Mölndal, Härryda, Kungsbacka.

- Sträckande fåglar ingår inte i tävlingen

- Om två lag gör anspråk på samma lokal så kommer de troligen att träffa varandra.

- Tävlingen pågår hela dygnet, men företrädesvis på morgonen. Även kvällsskådning är dock tillåten.

- Alla rapporterar sina resultat på Svalan eller lämnar det på papper – gärna krysskort - på Ekliden. Vid inrapportering i Svalan skrivs i kommentarfältet vilken biotop rapporten avser. Rapportering med häckningskriterier då det är tillämpligt. Rapport i ord bör också lämnas på tråd som öppnas efter tävlingen enligt modell som är något enklare än kvadratjakt och januarijakt. Även ”icke-iakttagelser” bör rapporteras, typ ”fastän vi i sakta mak lufsade omkring i två timmar vid lokal Hårssjön i den biotop som vi definierade som blandskog hittade vi varken trädkrypare eller mindre hackspett.”

- Anmälningar tas emot i forumtråden ”Biotopjakten 9 maj Fågelskådningens Dag”. Ange lagnamn, deltagare, plats och biotop (alternativt komplettera med biotop senare om ni inte har bestämt er). Här kommer också alla slutliga detaljer om tävlingen att annonseras, så se till att hålla er uppdaterade med innehållet i tråden.


2010-04-22 07:43:41


Stina Thelander     Anmälan
Har nu trummat ihop ett lag på minst en person
Lokal:
Lindomeåns dalgång från något innan Hällesåker och ett par km nedströms
Biotoper: två, nämligen
1. Odlingslandskap
2. Å med trädkanter (Lindomeån och en bit av Nordån och Finnebäcken, där dessa rinner ut i Lindomeån.)

2010-04-23 09:49:20


Gunilla Jarfelt     Tyvärr kan jag inte delta på grund av att jag kommer att vara instängd på SOFs styrelsemöte i stort sett hela helgen.


2010-04-23 12:25:55


Stina Thelander     Många har frågat varför man inte sett någon rapportering från biotopjakten när nu tre av fyra lag rapporterat så föredömligt på den gamla vanliga kvadratjakten. Tyvärr måste jag meddela att biotopjakten blev inställd på grund av för få deltagare. Kanske berodde detta i sin tur på att tävlingsmomentet var så blygsamt. Men vänta bara till det blir våren 2011! :-)

Innan dess ska vi försöka förankra biotopjakten. Kanske också något förändra själva modellen. Till exempel bestämma en biotop som jämförs mellan olika lokaler? Jordbrukslandskap jämförs mellan Hisingen, Lindome och Kungsbacka? Och så tar vi en biotop per år?

Eller tio olika biotoper bestäms och det tremannalag som först tecknar sig för respektive biotop får lov att ta den. Det maximerar antalet deltagare till 30, vilket kan vara bra för att inte få för mycket spring i biotoperna? :-)

Eller också får tävlingsmomentet helt enkelt bli mellan kvadratjakten och biotopjakten. Tävlingen med flest deltagare vinner!

Detta blir kul!
/Stina

PS
Kom gärna med förslag till hur en biotopjakt bör bedrivas. Och om någon tar upp tråden redan i år så är det ju fritt fram att ta en träningsrunda någon dag;
DS


2010-05-11 15:21:13

 
Stina Thelander     ..och nu fick jag frågan varför det inte kom någon rapport från Lindome-biotopen, som jag tänkt vara ute på.
Jo, det berodde på att jag gjorde en skrivbordsmässig research och fann att av de fåglar som man anser är jordbruksfåglar (buskskvätta, gråsparv, pilfink, gulsparv, gulärla, hussvala, ladusvala, hämpling, kornknarr, ortolansparv, rapphöna, stare, stenskvätta storspov, sånglärka, tofsvipa, tornfalk, törnskata, vaktel, ängspiplärka) skulle jag behövt använda hela dan och ändå inte fått in mer än mindre än hälften. Och kanske inte ens det eftersom trafiken är så störande. Jordbruksbiotoper är jobbiga.


2010-05-13 09:48:19Svara på
detta inlägg