FORUM 
» Senaste inläggen
» Översikt

» Föreningsfrågor (84)
» Kustobsar (80)
» Svalan (76)
» Lokaler (179)
» Utrustning (70)
» Atlasinventeringen (38)
» Fågelskydd (55)
» Torslandaviken (25)
» Rapportering/RRK (49)
» Fältbestämning (189)
» Observationer (291)
» Foto (49)
» Kustfoto (51)
» Upplevelser i fält (78)
» Köp & Sälj (346)
» Samåkning (34)
» Övrigt (631)

     LOGGA IN 
ANVÄNDARNAMN

LÖSENORD

     Lokaler 


Direkt till
senaste svaret


Visa fler trådar
under Lokaler


Till
översikten
Fågeltorn vid Eriksdal

Uno Unger     Häromdagen såg jag att man håller på med ett fågeltornsbygge vid Eriksdals pendelparkering med utsikt österut över Bredungens strandängar i nordöstligaste hörnet av Hisingen mellan Nordre älv och Göta älv. Är det någon som känner till närmare detaljer om byggandet av detta fågeltorn? Tornet känns en aning malplacerat och långt ifrån de vattenytor som kan hysa sjöfåglar.

2009-12-08 15:12:45


Ove Andersson     Har själv ställt mig samma fråga angående tornets placering. Tanken är kanske att man skall kunna se på kreaturen som går på strandängarna på somrarna ??

2009-12-08 22:10:20


Tommy Järås     Jag blev uppringd för ett par veckor sedan, precis innan de började bygga på tornet. Frågan då var om de kunde såga ner mer buskar och träd för att kunna se älven bättre. Mitt svar var att de absolut inte borde ta mer. De har redan tagit för mycket i dungen där det regelbundet sitter näktergal och rosenfink under våren. Min fråga var istället varför de skulle sätta ett torn där? Tornet skulle byggas som kompensationsåtgärd för att man har tagit en del av reservatsmarken i anspråk till den utvidgade parkeringsplatsen. Min rekommendation var att inte bygga det, utan bygga på något ställe där man kan ha nytta av ett torn, men det gick inte.

2009-12-09 20:46:59


Björn Dellming     Ett monument över "kompensationsåtgärders" meningslöshet med andra ord?

Jag tycker det är grymt dåligt att de ska komma undan så lätt med att förstöra oersättlig mark genom att bygga ett mer eller mindre poänglöst torn som ingen kommer använda. Vari ligger värdet i kompensationen??

2009-12-09 23:32:01


Rolf Skoog     Många väljer att parkera där på grund av taxegränsen. Hoppas att de beslutande tänkte över taxegränsens placering noga innan de beslöt att bygga ut parkeringen.

2009-12-10 09:35:56


Magnus Lundström     Fågeltorn känns som en tveksam kompensationsåtgärd. Fåglarna gynnas ju knappast av ett torn. Möjligen kråkorna...

2009-12-10 12:03:39


Göran Karlsson     Vem är det som ligger bakaom detta onödiga slöseri med pengar? Dom kunde ju använts för något vettigt fågelskyddsarbete.

2009-12-10 15:57:17


Stina Thelander     Kungälvs-ornitologerna har haft kontakt med Göteborgs kommun och med Länsstyrelsen och även yttrat sig kritiskt i brev till Länsstyrelsen. Jag ska höra med Kåre Ström om vi kan lägga in yttrandet på GOFs hemsida under Fågelskydd, Yttranden
/Stina


2009-12-10 23:00:02


Rolf Skoog     Ett yttrande till Länsstyrelsen i Västra Götalands län i detta ärende från Kåre Ström /Kungälvsornitologerna finns på GOFs hemsida under Fågelskydd/Yttranden.

2009-12-11 07:47:23


Marianne Ohlander     Jag har frågat min kontakt på Park & Natur om det är nödvändigt att ha kompensationsåtgärderna precis där man gör ett ingrepp. Det är det inte, och därför borde det vara möjligt att bygga fågeltornet någon annanstans - men om det redan står där, så är det nog för sent att ändra på. Hon kände inte heller till ärendet och undrade om det låg inom Göteborgs kn. och det gör det väl? I så fall borde deras biologer blivit tillfrågade.

2009-12-17 15:06:29


Elon Wismén     Går det inte att flytta fågeltorn då? I dessa dagar flyttar man ju hela hus. Tänk så mycket större nytta det tornet hade gjort vid Fridhemsviken, tänker ju jag.

2009-12-17 15:30:34


Stig Fredriksson     Jag skriver om detta torn för en notis i FpV 2/2010. Lägger ut texten här för kommentarer & synpunkter.

Vi ses vid Eriksdal
Vi skådare behöver fågeltorn lite här och var. När så ett nytt torn växer upp borde man bli glad. inte alltid blir man det. Eriksdal vid Kunglv är senaste exemplet. Historien är följande. Nordre älv är ett Natura-2000-område. I östra delen av detta område finns en pendelparkering, som nu har byggts ut. Det har inverkat på ett område för sånglärka, gräshoppsångare och rosenfink, samtliga rödlistade arter. Det var dessutom rastplats för dvärgbeckasin och rödstrupig piplärka. Kungälvsornitologerna protesterade vältaligt - se skrivelse på GOF:s hemsida, Fågelskydd/yttranden. I vilken mån detta har hjälpt är oklart. Tornet menar Göteborgs stad vara kompensation för genomförd störning. Det är placeringen som är märklig, behovet av fågeltorn är stort men inte alls här.
Tornet är gediget och på Kustobsars forum finns förslag om att flytta det... Om så inte sker kan påpekas, att Göta älv är en flitigt använd flyttled för många fåglar. Lokalen ligger redan på Svalan, förra året rapporterades föga sträck men rosenfink, näktergal, kärrsångare och beckasiner. Tornet har regnskydd och även om det ligger ett stycke från älven bör det kunna användas för sträckstudier när det nu ändå finns där. Vi ses vid Eriksdal. Använd i så fall gärna Expressbussen av klimatskäl.. dessutom är pendelparkeringen trots utbyggnad oftast full. En helt annan fråga är om parkeringen är en gökunge? När sker nästa utbyggnad? Och man kan dessutom undra var nästa fågeltorn i Göteborgsområdet hamnar?

2010-03-19 09:29:59

 
Hampus Lybeck     Man skulle kunna tänka sig att en bättre kompensationsåtgärd för näktergal, rosenfink och gräshoppssångare vore att plantera lite fler buskar...

2010-03-19 10:27:23Svara på
detta inlägg