FORUM 
» Senaste inläggen
» Översikt

» Föreningsfrågor (84)
» Kustobsar (80)
» Svalan (76)
» Lokaler (179)
» Utrustning (70)
» Atlasinventeringen (38)
» Fågelskydd (55)
» Torslandaviken (25)
» Rapportering/RRK (49)
» Fältbestämning (189)
» Observationer (291)
» Foto (49)
» Kustfoto (51)
» Upplevelser i fält (78)
» Köp & Sälj (346)
» Samåkning (34)
» Övrigt (631)

     LOGGA IN 
ANVÄNDARNAMN

LÖSENORD

     Lokaler 


Direkt till
senaste svaret


Visa fler trådar
under Lokaler


Till
översikten
Lokalbeskrivningar!

Peter Strandvik     Hej!
Trevligt med ett nytt forum!

Jag vill gärna väcka ett tidigare förslag!
Det är ibland rätt svårt, även för mig som har en del kunskap om naturen runt Göteborg, att hitta till angivna lokaler!

Skulle inte någon (alla), som har kunskap om lokalen ifråga
kunna göra en; vägbeskrivning, med p-plats angivelse, förslag på lämpliga skådarplatser och lite om förväntad fågelfauna.
Och samla detta i ett lokalkartotek/(vägbeskrivningar).

Det skulle säkert inte bara uppskattas av mig, utan säkert av många "utsocknes" oxå!

Hur lätt är det att hitta i Torslandaviken tex??

Peter Strandvik

2004-08-31 08:58:42


Markus Lagerqvist     Bra förslag. Denna fråga har även diskuterats inom GOF, i samband med förslag på hur GOF:s hemsida skulle kunna förbättras. Idag finns ju ingen större anledning att besöka denna.

För Göteborgsområdet kanske detta arbete kunde samordnas. Någon från GOF:s hemsidekommitté kanske vet hur det går?

2004-08-31 10:02:45


Pär Lydmark     Kul att ni nämner denna funktion. Faktum är att vi hade med just en sådan avdelning på denna nya version av Kustobsar väldigt länge, men eftersom det kändes som att det tog en evighet innan vi blev klara valde vi i slutändan att tillfälligt plocka bort några av de tänkta funktionerna som inte var klara. Däribland just den nämnda lokaldatabasen. Eftersom den nu verkar vara tydligt efterfrågad ska vi försöka se till att få upp den så fort som möjligt.

2004-08-31 10:19:03


Björn Dellming     Tja!

Hemsidekommittén här... eller vad det nu ska kallas. Vi har inte möten så värst ofta :)
Det enda jag vet är att en kille som pluggat hemsideprogrammering erbjöd sig att gör om www.gof.nu som examensarbete eller nåt i den stilen... och, tja... varför inte? Jag är ingen vidare bra programmerare så all hjälp är välkommen!

Pär, jag tycker definitivt att ni ska slänga upp lokaldatabasen a.s.a.p, gärna med en klickbar karta! Jag tror att det fortfarande inte är så värst många som hittat till t.ex Osbäckens våtmark.

2004-08-31 15:46:32


Pär Lydmark     Osbäckens våtmark? Var ligger den? ;)

2004-08-31 16:23:57


Morgan Ohlson     *** FÖRSLAG ***

1. Någon tar fram en enkel web-mall så att alla lokalpresentationer får ungefär samma utformning och blir lätta att hitta i. (utgå ifrån Skåneguiden)

2. Utforma en websida i stil med Wikipedia, Susning m.fl (fria uppslagsverk) och låt skådare frivilligt fylla i mallen för sin "hemmalokal".

3. Varje författare måste skylta med sitt namn + epostadress så att andra kan ställa frågor om texten.

4. De flesta med lite kunskap kommer gärna att vilja finnas med som skribent så ett 100-tal lokaler kommer antagligen in omgående.

5. Kvalitén skapas genom en bra "mall" och naturligtvis ska lokalpreesentationer som innehåller rena dumheter raderas.

6. All textmassa bör (juridiskt) tillhöra t.ex. de aktuella regionerna i SOF.
Senare kan texterna filtreras och direkt matas ut till en tryckt guide till självkostnadspris.

7. Skåneguiden missar en sak. Det är att man ofta inte riktigt vet om en lokal enbart är bra för ett fåtal speciella arter eller är lokaler med omfattande art eller individbestånd.


Må ni se många och intressanta fåglar!

Morgan O.

2004-09-07 07:59:14


Pär Lydmark     Det är just en sådan funktion vi har på gång till Kustobsar. Förhoppningsvis dröjer det inte så länge innan den finns tillgänglig.

2004-09-07 10:49:47


Morgan Ohlson     Det låter ju strålande!

Får man föreslå att ni lägger ut rubrikerna i ert lokal-malls-förslag här i forumet på "remiss".

2004-09-08 12:33:58


Martin Alexandersson     Detta är ett utmärkt förslag! Jag bor i Gästrikland och vi funderar på att göra en liknande guide, kan tänka mig att fler är inne på samma spår. Kanske skall man göra en "mall" som har landskapskategorier i databasen så varje landskap kan göra "sin" guide??

2004-09-14 22:56:56


Peter Strandvik     Hur går det???

Vill bara undra hur arbetet med "lokal-databasen" fortskrider?

Hur långt har ni kommit?
Det finns nog många villiga "medarbetare", när det gäller beskrivning av fågellokaler i Gbg-trakten!

(Eller vilket område ni nu tänkt att beskrivningen skulle omfatta)??
- Hela kusten!--Ja varför inte!

Peter S

2004-10-26 15:33:10


Pär Lydmark     Vi har inte haft så mycket tid över på sistone, den mesta tiden har gått till planering inför Svalan-införlivandet vid nyår. Men vi har i alla fall diskuterat lite kring lokaldatabasens upplägg vid ett par tillfällen, och undersökt möjligheterna till att använda kartmaterial m.m. (inte så lätt att hitta något bra kartmaterial som är gratis att använda...). För närvarande är det bästa alternativet vi har att direktlänka in till kartorna på Gula sidorna, som är detaljerade och bra. Alternativt länka in till kartorna i Svalans lokalfunktion, men jag vet inte hur bra det blir.

När den dyker upp är därför lite oklart, men det blir definitivt innan året är slut. Området som gäller kommer att vara hela Västkusten, inte bara Göteborg.

Först kommer dock en förbättrad bilduppladdningsfunktion där man själv kan ladda upp bilder till galleriet. Kommer inom en vecka.

2004-10-26 17:07:07


Pär Lydmark     Jag har nu varit i kontakt med Johan Nilsson på Svalan och hört mig för mer om kartmöjligheterna, och det ska gå att fixa en sida som visar vald lokal utsatt på en kartbild. Kartbilden kommer också att visa övriga lokaler som inom det aktuella synfältet finns inlagda på Svalan, vilket ger en bra översikt vid rapportering. Zoomar man ut får man en större överblick på lokaler i närområdet.

Vi avvaktar med andra ord denna kartsida på Svalan innan vi drar igång lokaldatabasen, men innan året är slut ska den säkert ligga ute. Svalan 2 beräknas lanseras under november, och i samband med det kan säkert kartsidan bli klar också. För att göra lokaldatabasen så bra som möjligt redan från början kanske vi gemensamt kan enas om vilka rubriker som krävs? Här följer därför ett exempel på en lokalbeskrivning som jag skrivit ihop för Brudarebacken (inte helt klar, men ändå). Läs gärna igenom den och fundera över om det är något ni saknar.

Lokalnamn
Brudarebacken

RT90-koordinater
X: 6403453
Y: 1276280

Karta
Länk till Svalan...

Bild
Minst en bild av lokalen visas i anslutning till beskrivningen.

Allmänt om lokalen (biotopbeskrivning, historik)
Brudarebacken är en gammal övervuxen soptipp som med sina ca 120 m.ö.h. sticker upp en bra bit ovanför trädtopparna i Delsjöområdet och därmed ger milsvid utsikt åt alla vädersträck. Backen är bevuxen med gräs, nässlor, tistlar och annan snårig låg vegetation och här och var finns några små vassruggar. På vintern används den som slalombacke de få dagar de finns tillräckligt med snö, vilket liftstolparna och vajrarna på backens norra sida vittnar om. I övrigt gästas backen ibland av flanörer som vikit av från de många grusade slingor som genomkorsar Delsjöområdet, men mestadels är det bara skådare och ett eller annat rådjur på plats. Som uppstickande topp är lokalen naturligtvis bra ur sträckbevakningsynpunkt, men den uppstickande kullen tycks också fungera som magnet för översträckande fåglar som lockas till backen för att rasta en stund på väg mot norr eller söder.

Hur skådar man på lokalen (rundor, tidpunkter på dygnet, utsiktspunkter, strategier m.m.)
Är det sträcktid beger man sig lämpligen omedelbart upp till backens topp, där man stationerar sig på den för dagen mest passande platsen (beroende på väder, vind och var det mesta sträcket verkar gå). Utsikten är som nämnts ovan enorm, och det är bara optikens begränsningar som sätter stopp för hur långt man kan se. Förutom ren sträckskådning bjuder också den snåriga markvegetationen på varierande mängder rastande fågel, mestadels tättingar. Om sträcket visar sig vara dåligt, eller om den säsongen är över, kan man därför istället lägga mer tid på att systematiskt traska fram och tillbaka på sluttningarna och se vad som gömmer sig i snåren. Kraftiga byxor (för att parera nässlor och tistlar) underlättar framfarten och stövlar eller kängor kan ofta behövas om man vill ta sig en rejäl runda.


Vad kan man se?

- ÅRET RUNT
Närheten till de stora skogsområdena i Delsjöområdet gör att man alltid har chans på typiska skogsarter som duvhök, diverse spettar, korsnäbbar, mesar m.m.

- VÅRSTRÄCK
Den stora vårattraktionen är ringtrastarna. Brudarebacken är antagligen en av södra Sveriges säkrast lokaler för arten under vårsträcket med så gott som dagliga besök av enstaka individer eller mindre flockar. Trastarna kan ofta ses proviantera i själva slalombackarna, men kan också ses och höras i trädridåerna runt backen.

- HÄCKNINGSTID
Kornknarr brukar höras och med jämna mellanrum ses hela häcksäsongen. Från omgivande skog kan man snappa upp nattskärreläten. Bivråk häckar i omgivningen och kan ses över skogarna ibland.

- HÖSTSTRÄCK
Hösten är den mest händelserika tiden på Brudarebacken. Småfågelsträcket passerar på ganska bred front men många individer dras mot backen, och flyger ibland ett par varv runt backen innan de fortsätter mot söder. Goda chanser finns på ortolansparv, rödstrupig piplärka, lappsparv, nötkråka, forsärla m.m. Backen är också troligen Göteborgs bästa rovfågelslokal under hösten.

- VINTERTID
Buahoifj ajdio idajoidj...

- TILLFÄLLIGA GÄSTER
Större piplärka, mongolpiplärka, vaktel, stäpphök, svart stork.

Vägbeskrivning
Kör på E6:an tills du är i höjd med Liseberg, och sväng av i Örgrytemotet mot Örgryte och Kärralund. Fortsätt följa skyltningen mot Kärralund vilket tar dig rakt igenom rondellen vid St Sigfrids plan och därefter in på Delsjövägen. Följ Delsjövägen i 1,5 km och sväng sedan höger (vid skylt mot Brudarebacken) in på Töpelsgatan. Följ denna uppför backen, håll vänster i Y-korningen efter 800 meter och fortsätt ytterligare 1,5 km in genom skogen tills Brudarebacken dyker upp på vänster sida (strax efter en gångbro). Rakt framför dig går en backe upp till TV-masten, och precis innan denna backe finns på höger sida en stor grusparkering. Parkera där och gå upp mot Brudarebacken på den vänstra grusvägen.2004-10-27 10:20:51


Peter Strandvik     Tjusigt!

Ett väldigt bra upplägg!

Men urval/förslag på lokaler, samt författande bör väl bli en "allmän" angelägenhet! (För ni orkar väl själva inte författa mer ett några få "favorit-lokaler").

Men detta kan väl organiseras, när övriga funktioner finns tillgängliga.
För vissa delar av Hallad och Bohuslän finns det ju redan
"lokalguider", som med fördel kan dubbleras i er lokal-databas!

Peter s

2004-10-27 11:09:13

 
Pär Lydmark     Nej, vi ska naturligtvis inte stå för urval och författande mer än några andra. Finessen med det hela ska ju vara att så många som möjligt kan skriva om de lokaler de känner till bra. Ser man att en lokal saknas som man själv är bekant med är det bara att skriva och skicka in. Men det där löser sig nog av sig själv när det väl kommer igång.

2004-10-27 13:02:19Svara på
detta inlägg