FORUM 
» Senaste inläggen
» Översikt

» Föreningsfrågor (84)
» Kustobsar (80)
» Svalan (76)
» Lokaler (179)
» Utrustning (70)
» Atlasinventeringen (38)
» Fågelskydd (55)
» Torslandaviken (25)
» Rapportering/RRK (49)
» Fältbestämning (189)
» Observationer (291)
» Foto (49)
» Kustfoto (51)
» Upplevelser i fält (78)
» Köp & Sälj (346)
» Samåkning (34)
» Övrigt (631)

     LOGGA IN 
ANVÄNDARNAMN

LÖSENORD

     Lokaler 


Direkt till
senaste svaret


Visa fler trådar
under Lokaler


Till
översikten
Vad händer vid Hökälla?

Peter Strandvik     Hej!

Jag passerade Hökälla idag, och där var restaurering på gång....

Vilket ju kunde behövas, med tanke på att det växt igen rätt rejält ( o blivit mindre fågel oxå?).

Känner någon till planerna? är det stan? parkförvaltningen? som agerar?
Finns någon ornitologisk synpunkt med i projektet?

Undrar Peter S

2008-10-30 17:42:39


Stina Thelander     Hej Peter!

Ser att Hökälleprojektet/John Thulin inte svarat.
Ring John! Han har full koll.

Svarar Stina T

2008-10-31 06:35:29


John Thulin     Hej Peter!
Som du själv kan se finns det en ornitologisk synpunkt med i projektet. Jag hoppas att du ser det. När Kvillebäcksprojektet år 2000 hade gjort klart dammarna vid Hökälla, utvecklades lokalen snabbt och området utvecklades till Göteborgsregionens artrikaste när det gäller antal häckande arter. Vi räknar med ca 110 arter med häckkriterier. Det är högsta antalet i sju kommuner.
Du konstaterar också att igenväxningen varit påtaglig.Det är helt riktigt. Den har enkelt varit explosionsartad. Därför har Fastighetskontoret, som hitintills varit markansvariga, beviljat 300.000 kr för vassreduktion. Rotfilt har nu grävts bort. Häckningsholmar har skapats. Vattendjupet har ökat något.
Ett av Naturvårdsverket och länsstyrelsernas miljövårdsenheter rekommenderat företag för våtmarksrestaurering har anlitats. Företaget LVR från Söderhamn har bl a restaurerat i Umedeltat, Asköviken och
Roxen. Markförvaltaren Björn Andreasson från Fastighetskontoret, arrendatorn Sone Andersson och undertecknad är tillsammans ansvariga för Hökälla naturområdes skötsel och framtida utveckling. Björn har aktivt medverkat i skapandet av Osbäcken, Välen, Svankälla och Hökälla. Alla är de rika fågelområden. Sone garanterar betet med sina 230 får och sina lånade 20 nötkreatur (korna tillhör Bertil Andersson i Askesby).
Projekt Hökälla, som jag är projektansvarig för engagerar långtidsarbetslösa och långtidssjukskrivna. På programmet står Grön rehab, bland annat naturvård i Hökälla. Vi skapar lövängar, slår våtängarna, röjer sly, sätter upp holkar, inventerar, har naturskola för skolelever och naturutställning i samarbete med Naturhistoriska museet mm.
I skötseln prioriterar vi rödlistade arter och sårbara arter.
Det innebär att ett och annat rörsångar och sävsparvsrevir förvinner till förmån för vadare och änder.
I vinter skall ett backsvaleberg byggas upp av återvinningsföretaget Ragnsells. Jag tar tacksamt emot goda ideer när det gäller backsvaleberg. Likaså hur man bygger attraktiva andkorgar och hur man skapar optimala häckningsholmar.
Välkomna till Projekt Hökällas lokal i Lillhagsparken 19 och till Hökälla naturområde.
John Thulin

2008-10-31 06:36:43

 
Niklas Aronsson     Jag tycker att du John och andra som arbetat i flera år med projektet ska all heder och beröm för insatsen.
Men med all respekt så tycker jag man ska vara försiktig med att utnämna områden till "Göteborgsregionens artrikaste när det gäller häckande arter".
Räcker det inte med att påstå att det är en artrik lokal vad gäller häckfåglar?
Det finns flera lokaler som aspirerar på den positionen vågar jag påstå.

2008-10-31 13:52:34Svara på
detta inlägg