FORUM 
» Senaste inläggen
» Översikt

» Föreningsfrågor (84)
» Kustobsar (80)
» Svalan (76)
» Lokaler (179)
» Utrustning (71)
» Atlasinventeringen (38)
» Fågelskydd (55)
» Torslandaviken (25)
» Rapportering/RRK (49)
» Fältbestämning (189)
» Observationer (291)
» Foto (49)
» Kustfoto (51)
» Upplevelser i fält (78)
» Köp & Sälj (349)
» Samåkning (34)
» Övrigt (631)

     LOGGA IN 
ANVÄNDARNAMN

LÖSENORD

     Rapportering/RRK 


Direkt till
senaste svaret


Visa fler trådar
under Rapportering/RRK


Till
översikten
Pulli, Nyligen flygga,1k ???

Per Norberg     Vad är vad?

Jag har för mig att förklaring tidigare lämnats någonstans i detta forum men kan inte hitta det så därför ber jag någon vänlig själ förklara skillnaden.

I dag rapporterade jag vitkindad gås bl a som pulli, pulli/nyligen flygga. De var som dunbollar men gick själva och födosökte på strandängen på St Amundön.

Även två rödbenor rapporterade jag som pulli. Markerade även födosökande. I och med detta så kunde jag inte (tror jag i alla fall) för dessa två rapportera pulli/nyligen flygga.

Svar önskas således när fågeln skall rapporteras som
1 Pulli
2 Pulli/nyligen flygga
3 1k, dvs när går de över från att vara pulli till att vara 1k?

Sen finns det ju även 1k+ men det är vad jag förstår 1:a levnadsåret efter 31/12. Före 31/12 1k.

Mvh/ Per N

2008-06-12 00:07:02


Stina Thelander     Hej Per!

Detta hade jag alls inte tänkt svara på , men kände att jag orsakat att din fråga kom lite långt ner i listan

Om jag nu ändå ska "tycka till" så anser jag det är allra bäst att - åtminstone vår och sommar - rapportera med Atlas-kriterier, dvs 13, som betyder pulli/nyligen flygga.

Om man rapporterar födosökande så kommer det inte med på Atlas-sidorna.

1k+ har jag aldrig hört talas om - men det är mycket annat jag inte heller hört talas om.

Jag har nog inte öppnat samma listor vid Svalan-rapporteringen

Mvh/Stina T


2008-06-12 11:00:27


Rolf Skoog     1K betyder "i sitt första kalenderår" d v s "född i år". 1K+ betyder "i sitt första kalenderår eller äldre" d v s "ålder okänd".
Pulli är plural av latinets pullus och betyder dununge, fågel som ännu inte fått sin första egentliga fjäderdräkt med täckfjädrar.

2008-06-12 11:18:26


Per Norberg     Hej!

Tack för svaren.
Om inte någon annan har några invändningar kommer jag rapportera pulli/nyligen flygga fram till sensommaren och därefter 1k.Enligt Svalans manual övergår beteckningen för fågelns 1:a levnadsår från 1k till 1k+ den 31/12.

Hur ålder anges enligt Svalans manual.

Ägg : bara ägg anträffat.
Pulli : fågelunge (dununge) innan egentlig fjäderdräkt utvecklats.
Adult : gammal könsmogen fågel i slutgiltig dräkt.
1K : fågel under sitt första kalenderår (fram t.o.m. 31.12)
1K+ : fågel under sitt första kalenderår eller äldre.
2K : fågel under sitt andra kalenderår.
2K+ : fågel under sitt andra kalenderår eller äldre.
2K- : fågel under sitt andra kalenderår eller yngre.
o.s.v.2008-06-12 17:49:18


Jörgen Grahn     Om du använder Atlas-kriterier så är du ansvarig för att
använda dom rätt. Därför känns det inte helt klockrent
att "rapportera pulli/nyligen flygga fram till sensommaren".

Det framgår i t ex Svalanmanualen att ind 13 inte ska
användas för ungar som kan ha flyttat sej från
häckningsplatsen. (Jag tror det var en diskussion här om
hur man skulle tolka ejderkullar för nåt år sedan ...)

2008-06-12 19:37:16


Per Norberg     Sensommaren är kanske som Jörgen lite väl sent.
I Göteborg fanns det i början av september 2007 2 st rapporter med pulli/nyligen flygga och i augusti 2007 var det ca 40 rapporter med noteringen pulli/nyligen flygga varav de flesta naturligt var rapporterade första hälften av augusti.
I juli ca 170 rapporter.

I mån av tid skall jag läsa på Svalanmanualen under sommaren.

Alla önskas en skön sommar och bidra gärna med fler bilder till kustfototävlingen.

2008-06-12 23:04:27


Ola Bäckman     Hej! Fågelns ålder övergår inte från 1K till 1K+ den 31/12 utan från 1K till 2K. 1K+ innebär, precis som Rolf skrev att fågeln är 1K eller äldre och används om man inte är säker på åldern.

Mvh/

Ola

2008-06-13 09:14:52


Per Norberg     Hej!

Nu slog det mig.
Det står kalenderår och inte levnadsår.
Ibland är det stopp i myntfacket innan poletten trillar ner.
Jag läste givetvis manualen som en kronologisk ordingsföljd.
1K fram till 31/12 och sen är som jag läste det givetvis 1k+ efter den 31/12
Men så står det inte utan man säger kalenderår.

Jag ber om ursäkt om jag drog upp en liten onödig tråd men för mig var det bra och kanske någon mer.

Jag tackar för ovanstående svar.


2008-06-13 09:59:01


Pär Lydmark     Anledningen till att det här är lite förvirrande är att Svalan blandar dräkter och åldrar på ett okonsekvent sätt i kolumnen ålder. Jag ska försöka förklara vad som gäller och reda ut begreppen. Det är risk att det blir långt, men det är lite komplicerat...

Ålder
En fågels ålder anges i kalenderår. Fågeln är 1K från det att den kryper ur ägget till den 31/12. Därefter blir den 2K fram till nästa nyår, då den blir 3K osv. De flesta fågelarter går inte att åldersbestämma på utseendet efter ett år, medan vissa går att åldersbestämma i flera år (t ex havsörn). Om fågeln är så gammal att det inte med hjälp av utseendet går att säga något om ålderna betecknar man det med ett plustecken efter den ålder som går att bestämma. Med andra ord, om man för en viss art kan skilja ut 1K-fåglar och 2K-fåglar på dräkten, men därefter inte kan se någon skillnad mellan 3K, 4K, 5K... så kallar man alla gamla fåglar för 3K+. Man är alltså säker på att fågeln är minst 3K, men den kan vara hur gammal som helst. Minustecken används på samma sätt för att ange maxålder; 3K- betyder alltså att fågeln är antingen 1K, 2K eller 3K.

Dräkt/Ålder
En fågel kan också beskrivas utifrån sin fjäderdräkt. Jag har beskrivit vilka dräkter som finns under respektive levnadsår nedan.

Från kläckning fram till nyår (1K)
Som nykläckt har den inga fjädrar, bara dun, vilket benämns pullus/pulli. Den första fjäderdräkten kallas juvenil dräkt (oftast förkortat juv). Under sin första höst byter fågeln den juvenila dräkten mot en vinterdräkt. Om den här första vinterdräkten går att skilja från den vinterdräkt gamla fåglar anlägger kallas den för just första vinterdräkt (oftast förkortat 1:a vinter). Alla de tre nämnda dräkterna (pullus, juv, 1:a vinter) bär fågeln under sitt första kalenderår och kan alltså användas parallellt med åldersbeteckningen 1K.

Hela första året efter nyår (2K)
Efter nyår är fågeln 2K men fortfarande i 1:a vinterdräkt fram till våren då den anlägger en sommardräkt som i de flesta fåglars fall är lika med den helt utfärgade dräkten som gamla fåglar. Om dräkten skiljer sig från hur gamla fåglar ser ut kallas den 1:a sommardräkt, annars bara sommardräkt. Framåt hösten är det åter dags för byte till vinterdräkt. Om vinterdräkten vid det här laget fortfarande skiljer sig från den gamla fåglar har kallas den 2:a vinterdräkt osv. Sammantaget har fågeln under den tid den kallas för 2K dräkterna 1:a vinter, 1:a sommar och 2:a vinter.

Kommande år
Man fortsätter räkna upp sommar- och vinterdräkter så länge de går att urskilja. När dräkterna inte längre skiljer sig från år till år benämns de adult sommardräkt respektiva adult vinterdräkt. Adult (förkortat ad) är alltså en samlingsbenämning på alla de åldrar då fågeln har helt utfärgad fjäderdräkt. Har fågeln många övergångsdräkter mellan den juvenila och den adulta dräkten brukar samtliga mellanliggande dräkter samlas under begreppet subadult.

1K eller juv? 3K+ eller ad?
Så hur gör man då för att rapportera utseendet på en fågel med hjälp av ovanstående? Kolumnen Ålder i Svalan innehåller alternativen Ägg, Pulli, Adult samt alla åldersbeteckningar från 1K till 7K+. Det är det här som ställer till det lite eftersom ägg, pulli och adult är av dräktbeskrivande typ medan 1K-7K+ är åldersangivelser. Detta innebär att det saknas möjlighet att rapportera dräkterna juv, 1:a vinter, 1:a sommar osv.

Ser man en fågel som är i dundräkt anger man alltså pulli under ålder (även om 1K inte är fel). Så fort den fått fjäderdräkt är dock pulli fel, så då måste man välja 1K eftersom Svalan inte erbjuder möjligheten att rapportera dräkten juv. När fågeln övergått till 1:a vinter fortsätter man att rapportera den som 1K eftersom även 1:a vinter saknas bland alternativen. Vill man förtydliga vilken dräkt det gäller skriver man det i kommentaren, vilket kan vara bra om det av årstiden inte är helt uppenbart vilken dräkt som gäller (1K mitt i sommaren bör ju vara juv, 1K i dec bör vara 1:a vinter, men 1K i sep-okt är mer oklart). Sedan fortsätter man att använda sig av 2K, 3K osv tills fågeln når adult dräkt, då väljer man istället adult. Ser man en subadult fågel som man inte kan åldersbestämma rapporterar man den som 2K+. Kan man rentav se att den är äldre än 2K men inte helt utfärgad som adult väljer man 3K+ osv. 1K+ är egentligen helt meningslös eftersom det inte säger mer än om man lämnat kolumnen tom (1K+ täcker ju in alla åldrar och dräkter som finns).

Pulli/nyligen flygga
Slutligen frågan om aktiviteten Pulli/Nyligen flygga. Observera att detta inte är något man anger under kolumnen Ålder utan under Aktivitet (där bland annat häckningskriterierna återfinns). Häckningskriteriet Pulli/Nyligen flygga är alltså endast till för att ange hur säkert det är att en häckning ägt rum i direkt anslutning till de observerade fåglarna. Detta kan användas i kombination med åldersangivelsen pulli eller 1K och passar in på fåglar både i dundräkt (pulli) eller juvenil dräkt (nyligen flygga). När man ska dra gränsen varierar från art till art eftersom vissa arter är väldigt rörliga efter de lämnat boet. Gör man bedömningen att ungarna har häckat precis i närheten väljer man alltså Pulli/Nyligen flygga under aktivitet, tror man att de kan ha förflyttat sig från sin ursprungliga häckningsplats anger man inget häckningskriterie alls.

Nu vet jag inte ens om jag vågar trycka på knappen för att lägga in det här, det känns som det blev vansinnigt långt... Hoppas i alla fall det rätade ut fler frågetecken än det skapade nya :)

2008-06-13 12:33:40


Per Norberg     Hej Pär!

Jag tackar för den mycket uttömmande förklaringen.
Det blir att skriva ut din text och repetera den vid tillfälle.
Sen blir ju problemet för mig och många nybörjare att åldersbestämma 2,3,4K osv. men det får bli en senare sak att lära sig.
Än en gång tack för förklaringen.

En skön helg önskas.

Per N

2008-06-13 18:46:53

 
Magnus Rosell     Hej
Har också läst Pärs mycket uttömmande svar, har bara en liten fråga vad ”nyligen flygga” betyder om det betyder nyligen flygkunniga undrar jag varför det stavas ”flygga”
Hälsningar
Magnus

2018-07-31 14:03:38Svara på
detta inlägg