NYHETER 
Torsdagar 12/7–13/9 Bohuslän/Breviks kile
2018-07-14 Vadarexkursioner med samling vid Radona (Getinge), Skärhamn kl 18:00,
Första hälften av juli bjuder på adulta fåglar av våra skandinaviska arter. Läs mer...
Foto: Pia Österlund
Botswana 14–30/11 2018
2018-06-07
Rapport från Fågelskådningens dag 6 maj
2018-05-31
» Äldre nyheter
» Tipsa oss om nyheter
     BILDER 
Senaste bilderna
» Halland

» Göteborg

» Bohuslän

» Gamla bildarkivet
     FORUM 
Senaste inläggen
2018-06-17 10:21:56
Säljes: Marine kikare 7x50 Bushnell
(0 svar)
2018-06-16 08:45:51
Köpes - Swarovski Habicht
(0 svar)
2018-06-11 15:26:18
Manfrotto 055 Alum. Stativ med oljedämpat huvud, Säljes
(0 svar)
» Gå till forumet
     TELEFONI 
Kustobsar Mobil
Lättladdade obsar för mobilen
www.kustobsar.se/mobil
     LÄNKAR 


Bohusläns Ornitologiska Förening


Getteröbutiken


Göteborgs Ornitologiska Förening


Hallands Ornitologiska Förening
     OBSERVATIONER 
Samtliga observationer nedan är hämtade från Artportalens rapportsystem för fåglar (Svalan).


» Rapportera observationer

» Läs mer om hur du rapporterar via Artportalen
JUBILEUMSJAKTEN 2012 - TOPPLISTAN

Du är väl med och tioårsjubilerar?
VAD HAR SETTS I NÄRHETEN?

Visa dagens/gårdagens observationer på karta
 TECKENFÖRKLARING
  Information om obsen
  Från C3 BMS   » MER INFO
  Intressant period
  Kräver blankett till Rk/Rrk
  Fler rapportörer
  Visa fler obsar
 Klicka på lokalnamn för info
 FYNDSTATUS
  Allmän/Mycket allmän
  Sparsam
  Regelbunden men sällsynt
  Oregelbunden (ej årlig)
  11-100 fynd i rapportomr.
  1-10 fynd i rapportomr.
  Förstafynd!
  Rymling/Ej spontan
Personliga inställningar för Startsidan
 Område 
 Filtrering 
För att kunna spara inställningarna krävs att du accepterar cookies.
» Läs mer om hur cookies används på Kustobsar «
GBG 300: Lokallarm via sms

Senaste nytt från GBG 300:s sms-system för lokallarm (kan även följas via @gbg300 på Twitter). För mer info om systemet se den här forumtråden eller gå med i Facebook-gruppen GBG 300.
Äldre obsar
Torsdag 19 juli  -  Onsdag 18 juli  -  Tisdag 17 juli
Fredag 20 juli

 Bohuslän

Fiskgjuse Pandion haliaetus  (Osprey) 
2 ex Varvet, Södra röd, Boh (Daniel Mattsson) tid: 10:30               
Kornknarr Crex crex  (Corncrake) 
1 ex spel/sång Görröd, Boh (Henrik Karlsson) tid: 00:00-03:45               
Strandskata Haematopus ostralegus  (Eurasian Oystercatcher) 
1 ex str SV Smedjegatan, Boh (Peter Strandvik) tid: 05:45               
Grönbena Tringa glareola  (Wood Sandpiper) 
10 ex rast Härholmskilen, Boh (Stefan Oscarsson)               
Fisktärna Sterna hirundo  (Common Tern) 
2 ex födosökande Skårebukten, Boh (Jan Johansson, Fredrik Johansson) tid: 15:00               
Ladusvala Hirundo rustica  (Barn Swallow) 
150 ex Gåseberg, Boh (Ingemar Åhlund) tid: 06:00               
Ängspiplärka Anthus pratensis  (Meadow Pipit) 
1 ex Bullerkammaren, Boh (Peter Strandvik)               
Rödstjärt Phoenicurus phoenicurus  (Common Redstart) 
1 ex upprörd, varnande Smedjegatan, Boh (Peter Strandvik)               
Ärtsångare Sylvia curruca  (Lesser Whitethroat) 
1 ex upprörd, varnande Västudden / Muren, Boh (Peter Strandvik)               

 Göteborgstrakten

Brun glada Milvus migrans  (Black Kite) 
1 2K+ förbifl. Bollebygd, Vg (Per Lundberg) tid: 12:00          
Brun kärrhök Circus aeruginosus  (Western Marsh Harrier) 
1 hane födosökande Johanneshus, Vg (Jan Wahlberg) tid: 20:20          
Fiskgjuse Pandion haliaetus  (Osprey) 
1 ex förbifl. Rävudden, Vg (Elon Wismén) tid: 09:45-10:45          
Rörhöna Gallinula chloropus  (Common Moorhen) 
3 1K födosökande Renströmsparken, Göteborg, Vg (Ulf Persson) tid: 14:20               
Storspov Numenius arquata  (Eurasian Curlew) 
1 ex str Stora Billingen, Göteborg, Vg (Lars Erik Norbäck) tid: 11:00-11:30          
Gluttsnäppa Tringa nebularia  (Common Greenshank) 
5 ex födosökande Lammholmsviken, Boh (Bengt Karlsson) tid: 11:50               
2 ex str SV Bovik, Boh (Peter Hamrén) tid: 13:45               
Turkduva Streptopelia decaocto  (Eurasian Collared Dove) 
1 ex spel/sång Älvsborg, Göteborg, Vg (Lars Erik Norbäck) tid: 10:30          
Mindre hackspett Dendrocopos minor  (Lesser Spotted Woodpecker) 
1 ex Johanneshus, Vg (Jan Wahlberg) tid: 19:10               
Ängspiplärka Anthus pratensis  (Meadow Pipit) 
1 ex ringm Sudda, Boh (Bengt Karlsson, Björn Zachrisson)               
Järnsparv Prunella modularis  (Dunnock) 
1 ex lockläte Rävudden, Vg (Elon Wismén) tid: 09:45-10:45               
Rörsångare Acrocephalus scirpaceus  (Eurasian Reed Warbler) 
1 ex ringm Sudda, Boh (Bengt Karlsson, Björn Zachrisson)               
Törnsångare Sylvia communis  (Common Whitethroat) 
1 ex ringm Sudda, Boh (Bengt Karlsson, Björn Zachrisson)               
Svarthätta Sylvia atricapilla  (Eurasian Blackcap) 
2 ex ringm Sudda, Boh (Bengt Karlsson, Björn Zachrisson)               
Gransångare Phylloscopus collybita  (Common Chiffchaff) 
1 ex spel/sång Stora Billingen, Göteborg, Vg (Lars Erik Norbäck) tid: 11:00-11:30               
1 ex lockläte Håle dal, Vg (Elon Wismén) tid: 11:10-11:25               
Grå flugsnappare Muscicapa striata  (Spotted Flycatcher) 
2 ex födosökande Rävudden, Vg (Elon Wismén) tid: 09:45-10:45          
Törnskata Lanius collurio  (Red-backed Shrike) 
1 honf stationär Håle dal, Vg (Elon Wismén) tid: 11:10-11:25               
Gråkråka Corvus corone cornix  (Hooded Crow) 
1 ex födosökande Västes gata, Vg (Uno Unger) tid: 05:00-05:15               

 Halland

Blåhake, underarten cyanecula Luscinia svecica cyanecula  () 
2 i par Hjälms våtmark, Hl (Anders Rönnäng) tid: 06:30-12:15          
Grågås X kanadagås Anser anser X branta canadensis  (Greylag Goose x Canada Goose) 
1 ex Farehammarsviken, Hl (Ulf Persson, Anita Markusson) tid: 09:15-11:00               
Vitkindad gås Branta leucopsis  (Barnacle Goose) 
95 ex Farehammarsviken, Hl (Ulf Persson, Anita Markusson) tid: 09:15-11:00               
Bläsand Anas penelope  (Eurasian Wigeon) 
10 ex Farehammarsviken, Hl (Ulf Persson, Anita Markusson) tid: 09:15-11:00               
Kricka Anas crecca  (Eurasian Teal) 
2 ex födosökande Hjälms våtmark, Hl (Lars Persson) tid: 09:00-10:30               
Ejder Somateria mollissima  (Common Eider) 
- ex Vassvik, Eftra, Hl (Claes-Göran Ahlgren, Lennart Torstensson) tid: 08:50-09:40               
Vaktel Coturnix coturnix  (Common Quail) 
1 ex lockläte Hjälms våtmark, Hl (Anders Rönnäng) tid: 06:30-12:15          
Skäggdopping Podiceps cristatus  (Great Crested Grebe) 
15 ex Bräckan, Sandsjöbacka, Hl (Ove Ferling)          
Ägretthäger Egretta alba  (Great Egret) 
1 ex Bassängen, Hl (Maj-Lis Sten) tid: 14:00-15:30               
Bivråk Pernis apivorus  (European Honey Buzzard) 
2 ex Bräckan, Sandsjöbacka, Hl (Ove Ferling)               
- ex Skoga, ekskog, Hl (Jan Henriksson) tid: 10:36               
Röd glada Milvus milvus  (Red Kite) 
1 ex Hjälms våtmark, Hl (Anders Rönnäng) tid: 06:30-12:15               
Havsörn Haliaeetus albicilla  (White-tailed Eagle) 
1 5K+ Getteröns naturreservat, Hl (Mikael Nord) tid: 11:04          
Brun kärrhök Circus aeruginosus  (Western Marsh Harrier) 
1 ex Hjälms våtmark, Hl (Anders Rönnäng) tid: 06:30-12:15               
Sparvhök Accipiter nisus  (Eurasian Sparrowhawk) 
1 ex födosökande Skårby, Tölö, Hl (Maj-Lis Borg)               
Ormvråk Buteo buteo  (Common Buzzard) 
2 ex upprörd, varnande Alelövsvägen 35, Hl (Juha Autio) tid: 08:30-09:00               
Fiskgjuse Pandion haliaetus  (Osprey) 
1 ex Bräckan, Sandsjöbacka, Hl (Ove Ferling)               
1 ex förbifl. Torkelstorp, Hanhals, Hl (Ulf Persson, Anita Markusson) tid: 09:15-11:00               
Vattenrall Rallus aquaticus  (Water Rail) 
1 ex födosökande Fotogömslet, Hl (Leif Engquist) tid: 07:30-08:30               
Rörhöna Gallinula chloropus  (Common Moorhen) 
4 1K födosökande Halmstads reningsverk, Hl (Christopher Gullander)               
Trana Grus grus  (Common Crane) 
2 ex Bräckan, Sandsjöbacka, Hl (Ove Ferling)               
25 ex rast Fågeltornsviken, Hl (Peter Bengtsson) tid: 17:45-18:15               
2 ex Bassängen, Hl (Claes-Göran Ahlgren, Lennart Torstensson) tid: 12:05-12:45               
16 ex rast Himleåns mynning, Hl (Ulf Persson, Anita Markusson) tid: 11:10-11:30               
8 ex förbifl. Norra Lyngen, Morup, Hl (Arne Lysell) tid: 10:15-10:45               
Strandskata Haematopus ostralegus  (Eurasian Oystercatcher) 
- ex Löftaåns mynning, Hl (Jan Henriksson)               
16 ex Farehammarsviken, Hl (Ulf Persson, Anita Markusson) tid: 09:15-11:00               
4 ex Brevik, Hl (Thomas Palholmen) tid: 08:00-09:00               
Skärfläcka Recurvirostra avosetta  (Pied Avocet) 
4 ex Dammen, Hl (Naturum Getterön, Linnea Henriksson)          
6 ex Påarp, Hl (Christopher Gullander)               
4 ex Larssons våtmark, Hl (Christopher Gullander)               
Mindre strandpipare Charadrius dubius  (Little Ringed Plover) 
1 1K Malön, Hl (Rolf Persson)               
2 ex rast Hjälms våtmark, Hl (Lars Persson) tid: 09:00-10:30               
2 ex stationär Vassvik, Eftra, Hl (Mats Hallberg) tid: 05:30-07:00               
Större strandpipare Charadrius hiaticula  (Common Ringed Plover) 
- ex Löftaåns mynning, Hl (Jan Henriksson)               
1 ex rast Hjälms våtmark, Hl (Lars Persson) tid: 09:00-10:30               
2 ex födosökande Norra Lyngen, Morup, Hl (Arne Lysell) tid: 10:15-10:45               
3 ex Korshamn, Hl (Claes-Göran Ahlgren, Lennart Torstensson) tid: 10:15-11:20               
5 ex stationär Vassvik, Eftra, Hl (Mats Hallberg) tid: 05:30-07:00               
Fjällpipare Charadrius morinellus  (Eurasian Dotterel) 
1 ex rast Vassvik, Eftra, Hl (Karin Granberg) tid: 11:05               
Ljungpipare Pluvialis apricaria  (European Golden Plover) 
22 ex Bassängen, Hl (Naturum Getterön, Linnea Henriksson)               
Tofsvipa Vanellus vanellus  (Northern Lapwing) 
- ex Löftaåns mynning, Hl (Jan Henriksson)               
200 ex Farehammarsviken, Hl (Ulf Persson, Anita Markusson) tid: 09:15-11:00          
Småsnäppa Calidris minuta  (Little Stint) 
1 ex Korshamn, Hl (Claes-Göran Ahlgren, Lennart Torstensson) tid: 10:15-11:20               
1 ex Vassvik, Eftra, Hl (Claes-Göran Ahlgren, Lennart Torstensson) tid: 08:50-09:40               
Spovsnäppa Calidris ferruginea  (Curlew Sandpiper) 
5 ad Malön, Hl (Rolf Persson)               
3 ex rast Farehammarsviken, Hl (Ulf Persson, Anita Markusson) tid: 09:15-11:00               
1 ex Bassängen, Hl (Naturum Getterön, Linnea Henriksson)               
1 ex Vassvik, Eftra, Hl (Claes-Göran Ahlgren, Lennart Torstensson) tid: 08:50-09:40               
2 ex Påarp, Hl (Christopher Gullander)               
Kärrsnäppa Calidris alpina  (Dunlin) 
16 ex rast Låddholmsviken, Hl (Lars Persson) tid: 08:00-08:40               
20 ad Malön, Hl (Rolf Persson)               
11 ad rast Fågeltornsviken, Hl (Peter Bengtsson) tid: 17:45-18:15               
17 ex Killingatången, Hl (Claes-Göran Ahlgren, Lennart Torstensson) tid: 13:00-13:30               
110 ex rast Farehammarsviken, Hl (Ulf Persson, Anita Markusson) tid: 09:15-11:00          
50 ex rast Bassängen, Hl (Leif Engquist) tid: 09:30-10:30               
4 ex födosökande Brevik, Hl (Thomas Palholmen) tid: 08:00-09:00               
28 ex Korshamn, Hl (Claes-Göran Ahlgren, Lennart Torstensson) tid: 10:15-11:20               
24 ex rast Vassvik, Eftra, Hl (Mats Hallberg) tid: 05:30-07:00               
9 ex Påarp, Hl (Christopher Gullander)               
Myrsnäppa Calidris falcinellus  (Broad-billed Sandpiper) 
1 ex rast Farehammarsviken, Hl (Ulf Persson, Anita Markusson) tid: 09:15-11:00               
1 ex Getteröns naturreservat, Hl (Reino Andersson) tid: 16:00               
Brushane Calidris pugnax  (Ruff) 
1 ex Malön, Hl (Rolf Persson)               
5 ex rast Farehammarsviken, Hl (Ulf Persson, Anita Markusson) tid: 09:15-11:00               
Enkelbeckasin Gallinago gallinago  (Common Snipe) 
- ex Getteröns naturreservat, Hl (Naturum Getterön, Linnea Henriksson)               
4 ex födosökande Lisered, Morup, Hl (Arne Lysell) tid: 10:15-10:45               
Småspov Numenius phaeopus  (Whimbrel) 
1 ex Killingatången, Hl (Claes-Göran Ahlgren, Lennart Torstensson) tid: 13:00-13:30               
Storspov Numenius arquata  (Eurasian Curlew) 
7 ex rast Farehammarsviken, Hl (Ulf Persson, Anita Markusson) tid: 09:15-11:00               
1 ex Brevik, Hl (Thomas Palholmen) tid: 08:00-09:00               
3 ex födosökande Lisered, Morup, Hl (Arne Lysell) tid: 10:15-10:45               
3 ex Korshamn, Hl (Claes-Göran Ahlgren, Lennart Torstensson) tid: 10:15-11:20               
Svartsnäppa Tringa erythropus  (Spotted Redshank) 
3 ex rast Farehammarsviken, Hl (Ulf Persson, Anita Markusson) tid: 09:15-11:00               
Rödbena Tringa totanus  (Common Redshank) 
1 ex rast Hjälms våtmark, Hl (Lars Persson) tid: 09:00-10:30               
4 ex rast Farehammarsviken, Hl (Ulf Persson, Anita Markusson) tid: 09:15-11:00               
1 ex Brevik, Hl (Thomas Palholmen) tid: 08:00-09:00               
1 ex Vassvik, Eftra, Hl (Claes-Göran Ahlgren, Lennart Torstensson) tid: 08:50-09:40               
Gluttsnäppa Tringa nebularia  (Common Greenshank) 
15 ex rast Farehammarsviken, Hl (Ulf Persson, Anita Markusson) tid: 09:15-11:00               
1 ex Korshamn, Hl (Claes-Göran Ahlgren, Lennart Torstensson) tid: 10:15-11:20               
1 ex lockläte Veka, Hl (Göran Andersson) tid: 09:20               
2 ex Vassvik, Eftra, Hl (Claes-Göran Ahlgren, Lennart Torstensson) tid: 08:50-09:40               
Skogssnäppa Tringa ochropus  (Green Sandpiper) 
2 1K födosökande Fågeltornsviken, Hl (Peter Bengtsson) tid: 17:45-18:15               
2 ex Hjälms våtmark, Hl (Anders Rönnäng) tid: 06:30-12:15               
- ex Getteröns naturreservat, Hl (Naturum Getterön, Linnea Henriksson)               
4 ex födosökande Brevik, Hl (Thomas Palholmen) tid: 08:00-09:00               
6 ex födosökande Lisered, Morup, Hl (Arne Lysell) tid: 10:15-10:45               
4 ex Larssons våtmark, Hl (Christopher Gullander)               
Grönbena Tringa glareola  (Wood Sandpiper) 
12 ex Malön, Hl (Rolf Persson)               
5 ex Hjälms våtmark, Hl (Anders Rönnäng) tid: 06:30-12:15          
10 ex rast Farehammarsviken, Hl (Ulf Persson, Anita Markusson) tid: 09:15-11:00               
- ex Getteröns naturreservat, Hl (Naturum Getterön, Linnea Henriksson)               
- ex Bassängen, Hl (Claes-Göran Ahlgren, Lennart Torstensson) tid: 12:05-12:45               
2 ex födosökande Brevik, Hl (Thomas Palholmen) tid: 08:00-09:00               
2 ex Vassvik, Eftra, Hl (Claes-Göran Ahlgren, Lennart Torstensson) tid: 08:50-09:40               
10 ex Larssons våtmark, Hl (Christopher Gullander)               
Drillsnäppa Actitis hypoleucos  (Common Sandpiper) 
3 ex Malön, Hl (Rolf Persson)               
1 ex Korshamn, Hl (Claes-Göran Ahlgren, Lennart Torstensson) tid: 10:15-11:20               
- ex Åkern, Skoga, Hl (Jan Henriksson)               
5 ex rast Vassvik, Eftra, Hl (Mats Hallberg) tid: 05:30-07:00               
2 ex rast Görvik, Hl (Göran Lindh, Margareta Lindh)               
Småtärna Sternula albifrons  (Little Tern) 
2 ex födosökande Suseåns mynning, Eftra, Hl (Göran Andersson) tid: 16:00-17:30          
1 ex Vassvik, Eftra, Hl (Claes-Göran Ahlgren, Lennart Torstensson) tid: 08:50-09:40               
Silvertärna Sterna paradisaea  (Arctic Tern) 
1 ex Vassvik, Eftra, Hl (Claes-Göran Ahlgren, Lennart Torstensson) tid: 08:50-09:40               
Fisktärna Sterna hirundo  (Common Tern) 
2 ex födosökande Låddholmsviken, Hl (Lars Persson) tid: 08:00-08:40               
1 ex födosökande Farehammarsviken, Hl (Ulf Persson, Anita Markusson) tid: 09:15-11:00               
2 ex rast Brevik, Hl (Thomas Palholmen) tid: 08:00-09:00               
10 ex födosökande Suseåns mynning, Eftra, Hl (Göran Andersson) tid: 16:00-17:30               
- ex stationär Vassvik, Eftra, Hl (Mats Hallberg) tid: 05:30-07:00               
Kentsk tärna Sterna sandvicensis  (Sandwich Tern) 
1 ex Påarp, Hl (Maj-Lis Sten) tid: 10:30-11:30               
Skogsduva Columba oenas  (Stock Dove) 
1 ex Hjälms våtmark, Hl (Anders Rönnäng) tid: 06:30-12:15               
Ringduva Columba palumbus  (Common Wood Pigeon) 
2 ex förbifl. Låddholmsviken, Hl (Lars Persson) tid: 08:00-08:40               
- ex Hjälms våtmark, Hl (Anders Rönnäng) tid: 06:30-12:15               
2 ex Killingatången, Hl (Ulf Persson, Anita Markusson) tid: 09:15-11:00               
Turkduva Streptopelia decaocto  (Eurasian Collared Dove) 
1 ex spel/sång Morups kyrka, Hl (Arne Lysell) tid: 11:00               
Tornseglare Apus apus  (Common Swift) 
- ex Bräckan, Sandsjöbacka, Hl (Ove Ferling)               
45 ex födosökande Hjälms våtmark, Hl (Lars Persson) tid: 09:00-10:30               
Sånglärka Alauda arvensis  (Eurasian Skylark) 
2 ex föda åt ungar Låddholmsviken, Hl (Lars Persson) tid: 08:00-08:40               
Backsvala Riparia riparia  (Sand Martin) 
1 ex Malön, Hl (Rolf Persson)               
2 ex Hjälms våtmark, Hl (Anders Rönnäng) tid: 06:30-12:15               
3 ex födosökande VOF-huset, Hl (Ulf Persson, Anita Markusson) tid: 11:10-11:30               
- ex Korshamn, Hl (Claes-Göran Ahlgren, Lennart Torstensson) tid: 10:15-11:20               
Ladusvala Hirundo rustica  (Barn Swallow) 
10 ex födosökande Låddholmsviken, Hl (Lars Persson) tid: 08:00-08:40               
- ex Bräckan, Sandsjöbacka, Hl (Ove Ferling)               
12 ex födosökande Hjälms våtmark, Hl (Lars Persson) tid: 09:00-10:30               
3 ex födosökande Killingatången, Hl (Ulf Persson, Anita Markusson) tid: 09:15-11:00               
- ex Skoga betade strandäng, Hl (Jan Henriksson) tid: 10:01               
Hussvala Delichon urbicum  (Common House Martin) 
- ex Hjälms våtmark, Hl (Anders Rönnäng) tid: 06:30-12:15               
5 ex födosökande Killingatången, Hl (Ulf Persson, Anita Markusson) tid: 09:15-11:00               
1 ex Skoga betade strandäng, Hl (Jan Henriksson)               
Ängspiplärka Anthus pratensis  (Meadow Pipit) 
4 ex födosökande Låddholmsviken, Hl (Lars Persson) tid: 08:00-08:40               
2 ex Bräckan, Sandsjöbacka, Hl (Ove Ferling)               
1 ex födosökande Killingatången, Hl (Ulf Persson, Anita Markusson) tid: 09:15-11:00               
Skärpiplärka Anthus petrosus  (Rock Pipit) 
3 ex stationär Vassvik, Eftra, Hl (Mats Hallberg) tid: 05:30-07:00               
Gulärla Motacilla flava  (Yellow Wagtail) 
5 ex Malön, Hl (Rolf Persson)               
2 ex Hjälms våtmark, Hl (Anders Rönnäng) tid: 06:30-12:15               
1 ex förbifl. Vassvik, Eftra, Hl (Claes-Göran Ahlgren, Lennart Torstensson) tid: 08:50-09:40               
Sädesärla Motacilla alba  (White Wagtail) 
2 ex födosökande Låddholmsviken, Hl (Lars Persson) tid: 08:00-08:40               
2 ex födosökande Hjälms våtmark, Hl (Lars Persson) tid: 09:00-10:30               
- ex födosökande Brevik, Hl (Thomas Palholmen) tid: 08:00-09:00               
- ex Skoga betade strandäng, Hl (Jan Henriksson)               
Sädesärla, rasen alba Motacilla alba alba  () 
4 ex födosökande Killingatången, Hl (Ulf Persson, Anita Markusson) tid: 09:15-11:00               
Järnsparv Prunella modularis  (Dunnock) 
1 1K födosökande Alelövsvägen 35, Hl (Juha Autio) tid: 08:30-09:00               
Rödstjärt Phoenicurus phoenicurus  (Common Redstart) 
1 1K födosökande Alelövsvägen 35, Hl (Juha Autio) tid: 08:30-09:00               
1 ex Bräckan, Sandsjöbacka, Hl (Ove Ferling)               
3 honf födosökande Killingatången, Hl (Ulf Persson, Anita Markusson) tid: 09:15-11:00               
2 ex brunnsberg kyrkogård, Hl (Gert Andersson)               
Buskskvätta Saxicola rubetra  (Whinchat) 
6 ex Bräckan, Sandsjöbacka, Hl (Ove Ferling)          
4 ex Hjälms våtmark, Hl (Anders Rönnäng) tid: 06:30-12:15          
Svarthakad buskskvätta Saxicola rubicola  (European Stonechat) 
2 1K Båtafjorden, Hl (Reino Andersson) tid: 12:30          
1 hane Båtafjordens fågeltorn, Hl (Reino Andersson) tid: 12:30          
1 hane Klosterfjorden, Hl (Reino Andersson) tid: 11:30          
2 ad i par Lövstaviken, Hl (Anders Kjellberg)               
Stenskvätta Oenanthe oenanthe  (Northern Wheatear) 
5 ex födosökande Låddholmsviken, Hl (Lars Persson) tid: 08:00-08:40               
3 ex Korshamn, Hl (Claes-Göran Ahlgren, Lennart Torstensson) tid: 10:15-11:20               
Sävsångare Acrocephalus schoenobaenus  (Sedge Warbler) 
1 ex Hjälms våtmark, Hl (Anders Rönnäng) tid: 06:30-12:15               
Ärtsångare Sylvia curruca  (Lesser Whitethroat) 
1 ad födosökande Alelövsvägen 35, Hl (Juha Autio) tid: 08:30-09:00               
1 ex brunnsberg kyrkogård, Hl (Gert Andersson)               
Törnsångare Sylvia communis  (Common Whitethroat) 
1 ex Bräckan, Sandsjöbacka, Hl (Ove Ferling)               
2 ex spel/sång Hjälms våtmark, Hl (Lars Persson) tid: 09:00-10:30               
3 ex födosökande Killingatången, Hl (Ulf Persson, Anita Markusson) tid: 09:15-11:00               
Trädgårdssångare Sylvia borin  (Garden Warbler) 
1 ex spel/sång Hjälms våtmark, Hl (Lars Persson) tid: 09:00-10:30               
Gransångare Phylloscopus collybita  (Common Chiffchaff) 
1 ex spel/sång Hjälms våtmark, Hl (Lars Persson) tid: 09:00-10:30               
Lövsångare Phylloscopus trochilus  (Willow Warbler) 
- ex Skoga betade strandäng, Hl (Jan Henriksson)               
Grå flugsnappare Muscicapa striata  (Spotted Flycatcher) 
2 1K N Annebergsvägen 204, Hl (Maj-Lis Borg)               
1 ex stationär Äskhult, Förlanda, Hl (Ove Andersson)               
Skäggmes Panurus biarmicus  (Bearded Reedling) 
10 ex födosökande Vassområdet, Hl (Christopher Gullander)               
Stjärtmes Aegithalos caudatus  (Long-tailed Bushtit) 
10 ex födosökande Suseåns mynning, Eftra, Hl (Göran Andersson) tid: 16:00-17:30          
Tofsmes Lophophanes cristatus  (European Crested Tit) 
- ex Norr om Skoga, Hl (Jan Henriksson)               
Törnskata Lanius collurio  (Red-backed Shrike) 
12 ex Bräckan, Sandsjöbacka, Hl (Ove Ferling)          
2 i par stationär Hjälms våtmark, Hl (Göran Gustavsson) tid: 06:30-08:00               
Nötkråka Nucifraga caryocatactes  (Spotted Nutcracker) 
1 ex lockläte Kila kronopark, Gällared, Hl (Ulf Löfås)          
Råka Corvus frugilegus  (Rook) 
- ex Korshamn, Hl (Claes-Göran Ahlgren, Lennart Torstensson) tid: 10:15-11:20               
Gråkråka Corvus corone cornix  (Hooded Crow) 
2 ex Låddholmsviken, Hl (Lars Persson) tid: 08:00-08:40               
3 ex Hjälms våtmark, Hl (Lars Persson) tid: 09:00-10:30               
3 ex födosökande Farehammarsviken, Hl (Ulf Persson, Anita Markusson) tid: 09:15-11:00               
Stare Sturnus vulgaris  (Common Starling) 
15 ex förbifl. Killingatången, Hl (Ulf Persson, Anita Markusson) tid: 09:15-11:00               
- ex födosökande Brevik, Hl (Thomas Palholmen) tid: 08:00-09:00               
Steglits Carduelis carduelis  (European Goldfinch) 
1 ex Trönninge ängar, Hl (Christopher Gullander)               
Hämpling Carduelis cannabina  (Common Linnet) 
4 ex Bräckan, Sandsjöbacka, Hl (Ove Ferling)               
5 ex födosökande Hjälms våtmark, Hl (Göran Gustavsson) tid: 06:30-08:00               
- ex Korshamn, Hl (Claes-Göran Ahlgren, Lennart Torstensson) tid: 10:15-11:20               
3 ex Vassvik, Eftra, Hl (Claes-Göran Ahlgren, Lennart Torstensson) tid: 08:50-09:40               
Gråsiska Carduelis flammea  (Common Redpoll) 
1 ex förbifl. Bassängen, Hl (Claes-Göran Ahlgren, Lennart Torstensson) tid: 12:05-12:45               
Mindre korsnäbb Loxia curvirostra  (Red Crossbill) 
10 ex förbifl. Görvik, Hl (Göran Lindh, Margareta Lindh)               
Större korsnäbb Loxia pytyopsittacus  (Parrot Crossbill) 
1 ex förbifl. Veka, Hl (Göran Andersson) tid: 10:35               
Sävsparv Emberiza schoeniclus  (Reed Bunting) 
- ex Hjälms våtmark, Hl (Lars Persson) tid: 09:00-10:30               
- ex Skoga betade strandäng, Hl (Jan Henriksson) tid: 10:01