RAPPORTERA 


VIKTIG INFORMATION!Från och med 1 januari 2005 kommer all inrapportering att ske via Svalans rapportformulär! Det går alltså inte längre att lägga in rapportera med de gamla formulären här på Kustobsar. Allt som rapporteras till Svalan visas på Kustobsar precis som vanligt.

För att rapportera på Svalan måste du vara registrerad användare där. Är du redan registrerad där är det bara att börja rapportera direkt, annars måste du re gistrera dig först.

REGISTRERA DIG:


» Gå till http://www.artportalen.se/birds/


» Klicka på "Bli Rapportör".


» Fyll i dina uppgifter.


» Välj aktuellt rapportområde (det område du oftast skådar i, troligen Halland, Göteborg eller Bohuslän).


» Klicka på "Skicka" och följ instruktionerna.

RAPPORTERA:


» Gå till http://www.artportalen.se/birds/


» Logga in.


» Klicka på "Rapportera".


» Välj först lokal via lokalfliken och mata sedan in obsarna under fliken "Rapportera".


» Klicka på "Spara".

Rapportformuläret kan kännas lite knöligt i början, men man vänjer sig ganska snabbt. Du kan anpassa formuläret genom att klicka på "Ändra inställningarna för formuläret" i formulärets övre högra hörn. Här kan du bland annat välja autoifyllning av artnamn (rekommenderas), och välja om fält för angivelse av tid, kommentar m.m. skall visas eller inte. Dessutom finns olika alternativ för hur lokaler ska hämtas. Prova de olika alternativen och välj det du djälv tycker fungerar smidigast.

RAPPORTERA OBSAR FRÅN 2004:


Vill du rapportera obsar från 2004 kan du fortfarande använda kustobsars inläggningsformulär, det hittar du på följande länk:
Rapportera obsar 2004

OBS! Rapportera inte obsar från 2005 med detta formulär eftersom de obsarna inte kommer att visas här på kustobsar och heller inte användas till årsrapporten för 2005.

Har du några frågor eller stöter på problem kan du kontakta oss på problem@kustobsar.se så ska vi försöka lösa dem.