OBSERVATIONER 
OMRÅDE
SORTERING
FILTRERING
     TECKENFÖRKLARING 
  Information om obsen
  Från Club 300:s sökarsystem
  Fynd under intressant period
  Kräver blankett till Rk/Rrk
  Fler rapportörer
  Klicka för att visa fler obsar
     FYNDSTATUS 
  Allmän/Mycket allmän
  Sparsam
  Regelbunden men sällsynt
  Oregelbunden (ej årlig)
  11-100 fynd i rapportomr.
  1-10 fynd i rapportområdet
  Förstafynd!
  Trol. ej spontan (rymling)
     DAG FÖR DAG 
Äldre obsar
Torsdag 20 juli  -  Onsdag 19 juli  -  Tisdag 18 juli  -  Måndag 17 juli
Måndag 17 juli

 Bohuslän

Ob. fisk-/silvertärna Sterna hirundo/paradisaea  () 
3 ex str S Klädesholmen, Boh (Håkan Johnsson) tid: 05:30-07:00               
4 ex str S Västudden / Muren, Boh (Peter Strandvik) tid: 06:15-08:15               
Ob. lira Puffinus/Calonectris  () 
1 ex str N (ej säkert bestämd) Klädesholmen, Boh (Håkan Johnsson) tid: 12:00-14:30               
Vitkindad gås Branta leucopsis  (Barnacle Goose) 
20 ex stationär Långetången, Haby bukt, Boh (Peter Nilsson, Jan Johansson) tid: 12:00               
20 ex Trälebergs kile, Boh (Ingrid Johansson-Hjortvid) tid: 09:30-11:00          
Ejder Somateria mollissima  (Common Eider) 
- ex Käringön, Boh (Per Norlin) tid: 05:00-08:00               
7 ex str S Västudden / Muren, Boh (Peter Strandvik) tid: 06:15-08:15               
Sjöorre Melanitta nigra  (Black Scoter) 
2 ad i par stationär Grosshamn, Boh (Aron Norrby) tid: 09:20-13:30               
Storlom Gavia arctica  (Black-throated Loon) 
1 ex str S Grosshamn, Boh (Peter Nilsson, Jan Johansson) tid: 07:00-11:30               
2 ex Käringön, Boh (Per Norlin) tid: 05:00-08:00               
Stormfågel Fulmarus glacialis  (Northern Fulmar) 
2 ex str S Källesten, Boh (Aron Norrby) tid: 14:30-16:30          
1 ex Käringön, Boh (Per Norlin) tid: 05:00-08:00               
1 ex str N Klädesholmen, Boh (Håkan Johnsson) tid: 05:30-07:00               
1 ex str N Västudden / Muren, Boh (Peter Strandvik) tid: 06:15-08:15               
Stormfågel, mörk fas Fulmarus glacialis, dark morph  (Northern Fulmar, dark morph) 
1 ex Käringön, Boh (gnm Per Norlin) tid: 05:00-08:00               
Stormfågel, ljus fas Fulmarus glacialis, light morph  (Northen Fulmar, light morph) 
1 ex str S Klädesholmen, Boh (Håkan Johnsson) tid: 12:00-14:30          
Havssula Morus bassanus  (Northern Gannet) 
2 ad förbifl. Källesten, Boh (Aron Norrby) tid: 14:30-16:30          
30 ex förbifl. Grosshamn, Boh (Peter Nilsson, Jan Johansson) tid: 07:00-11:30               
1 ad förbifl. Tångevik, Boh (Anders Fransson) tid: 09:30               
75 ex Käringön, Boh (Per Norlin) tid: 05:00-08:00          
3 ex str N Klädesholmen, Boh (Håkan Johnsson) tid: 05:30-07:00               
3 3K str N Västudden / Muren, Boh (Peter Strandvik) tid: 06:15-08:15               
Toppskarv Phalacrocorax aristotelis  (European Shag) 
1 ex förbifl. Grosshamn, Boh (Peter Nilsson, Jan Johansson) tid: 07:00-11:30               
Bivråk Pernis apivorus  (European Honey Buzzard) 
1 ex förbifl. Sjöris älvs mynning, Boh (Lennart Hermansson) tid: 15:30          
Brun kärrhök Circus aeruginosus  (Western Marsh Harrier) 
1 ex födosökande Ängön, Boh (Christer Cederfalk) tid: 12:30               
Blå kärrhök Circus cyaneus  () 
1 honf förbifl. Klippevik, Boh (Mikael Tellbe) tid: 20:40               
Ormvråk Buteo buteo  (Common Buzzard) 
1 ex upprörd, varnande Görröd, Boh (Henrik Karlsson) tid: 15:55               
Trana Grus grus  (Common Crane) 
4 ex Vik, Boh (Matti Åhlund) tid: 10:00               
Strandskata Haematopus ostralegus  (Eurasian Oystercatcher) 
3 ex förbifl. Grosshamn, Boh (Svante Forsberg) tid: 05:30-11:30               
4 ex Käringön, Boh (Per Norlin) tid: 05:00-08:00               
2 ex str S Västudden / Muren, Boh (Peter Strandvik) tid: 06:15-08:15               
Större strandpipare Charadrius hiaticula  (Common Ringed Plover) 
5 ex stationär Långetången, Haby bukt, Boh (Peter Nilsson, Jan Johansson) tid: 12:00               
3 ex Grosshamn, Boh (Peter Nilsson, Jan Johansson) tid: 07:00-11:30               
Kärrsnäppa Calidris alpina  (Dunlin) 
1 ex lockläte (ej säkert bestämd) Brevik, Boh (Edwin Sahlin)          
Myrspov Limosa lapponica  (Bar-tailed Godwit) 
1 ad hane födosökande Trälebergs kile, Boh (Anders Fransson) tid: 11:00               
Storspov Numenius arquata  (Eurasian Curlew) 
1 ex str S Grosshamn, Boh (Svante Forsberg) tid: 05:30-11:30               
2 ex str S Klädesholmen, Boh (Håkan Johnsson) tid: 12:00-14:30               
13 ex rast Ödsmåls kile, Boh (Mats Raneström) tid: 18:30               
Rödbena Tringa totanus  (Common Redshank) 
1 ex stationär Långetången, Haby bukt, Boh (Peter Nilsson, Jan Johansson) tid: 12:00               
10 ad rast Ödsmåls kile, Boh (Mats Raneström) tid: 18:30               
Kustlabb Stercorarius parasiticus  () 
1 ex Väderöarna, Boh (Per Stensland)               
2 ex förbifl. Grosshamn, Boh (Peter Nilsson, Jan Johansson) tid: 07:00-11:30               
2 ex Käringön, Boh (Per Norlin) tid: 05:00-08:00               
Storlabb Stercorarius skua  (Great Skua) 
2 ex str S Klädesholmen, Boh (Håkan Johnsson) tid: 12:00-14:30          
Silltrut Larus fuscus  (Lesser Black-backed Gull) 
- ex födosökande Grosshamn, Boh (Svante Forsberg) tid: 05:30-11:30               
Tretåig mås Rissa tridactyla  (Black-legged Kittiwake) 
6 ex Grosshamn, Boh (Aron Norrby) tid: 09:20-13:30          
1 ex str S Klädesholmen, Boh (Håkan Johnsson) tid: 05:30-07:00               
Fisktärna Sterna hirundo  (Common Tern) 
20 ex Väderöarna, Boh (Per Stensland)               
- ex Käringön, Boh (Per Norlin) tid: 05:00-08:00               
Sillgrissla Uria aalge  (Common Murre) 
2 ex str S Grosshamn, Boh (Peter Nilsson, Jan Johansson) tid: 07:00-11:30               
2 ex Käringön, Boh (Per Norlin) tid: 05:00-08:00               
1 ex str N Västudden / Muren, Boh (Peter Strandvik) tid: 06:15-08:15               
Tobisgrissla Cepphus grylle  (Black Guillemot) 
1 ex Väderöarna, Boh (Per Stensland)               
5 ex förbifl. Grosshamn, Boh (Peter Nilsson, Jan Johansson) tid: 07:00-11:30               
Skogsduva Columba oenas  (Stock Dove) 
1 ex förbifl. Parken, Boh (Håkan Johnsson) tid: 11:00               
Tornseglare Apus apus  (Common Swift) 
1 ex födosökande Långetången, Haby bukt, Boh (Jan Johansson)               
4 ex Käringön, Boh (Per Norlin) tid: 05:00-08:00               
Sånglärka Alauda arvensis  (Eurasian Skylark) 
1 ex rast Parkeringsplatsen, Haby bukt, Boh (Jan Johansson)               
Ladusvala Hirundo rustica  (Barn Swallow) 
2 ex födosökande Långetången, Haby bukt, Boh (Jan Johansson)               
2 ex Käringön, Boh (Per Norlin) tid: 05:00-08:00               
- ex Trälebergs kile, Boh (Ingrid Johansson-Hjortvid) tid: 09:30-11:00               
Hussvala Delichon urbicum  (Common House Martin) 
1 ex föda åt ungar Nordens Ark, Boh (Rune Hixén) tid: 10:40-15:28               
Ängspiplärka Anthus pratensis  (Meadow Pipit) 
1 ex föda åt ungar Grosshamn, Boh (Jan Johansson)               
- ex Trälebergs kile, Boh (Ingrid Johansson-Hjortvid) tid: 09:30-11:00               
Skärpiplärka Anthus petrosus  (Rock Pipit) 
2 ex Käringön, Boh (Per Norlin) tid: 05:00-08:00               
Forsärla Motacilla cinerea  (Grey Wagtail) 
1 honf födosökande Dingle, Boh (Svante Forsberg)               
Sädesärla Motacilla alba  (White Wagtail) 
1 ex födosökande Grosshamn, Boh (Jan Johansson)               
5 ex Käringön, Boh (Per Norlin) tid: 05:00-08:00               
Stenskvätta Oenanthe oenanthe  (Northern Wheatear) 
3 ex stationär Långetången, Haby bukt, Boh (Peter Nilsson, Jan Johansson) tid: 12:00               
Svarthätta Sylvia atricapilla  (Eurasian Blackcap) 
2 ex spel/sång Lysekil, Boh (Ingrid Johansson-Hjortvid) tid: 07:30          
Gransångare Phylloscopus collybita  (Common Chiffchaff) 
1 ex spel/sång Norrviksmossen, Kärna, Boh (Henrik Karlsson) tid: 15:18               
Grå flugsnappare Muscicapa striata  (Spotted Flycatcher) 
2 ex födosökande Sjöris älvs dalgång, Boh (Lennart Hermansson) tid: 20:30               
Törnskata Lanius collurio  (Red-backed Shrike) 
2 ad i par Görröd, Boh (Henrik Karlsson) tid: 17:29-17:35          
Bofink Fringilla coelebs  (Chaffinch) 
5 ex födosökande Nordens Ark, Boh (Rune Hixén) tid: 10:40-15:28               
3 ex Dammen, Boh (Henrik Karlsson) tid: 16:06          
Hämpling Carduelis cannabina  (Common Linnet) 
2 ex stationär Långetången, Haby bukt, Boh (Peter Nilsson, Jan Johansson) tid: 12:00               
1 ex födosökande Parkeringsplatsen, Haby bukt, Boh (Jan Johansson)               
Gråsiska Carduelis flammea  (Common Redpoll) 
1 ex spel/sång Björnemyr, Boh (Matti Åhlund) tid: 11:00               
1 ex spel/sång Västudden / Muren, Boh (Peter Strandvik) tid: 06:15-08:15               
Mindre korsnäbb Loxia curvirostra  (Red Crossbill) 
2 ex förbifl. Holmen, Boh (Hans Petersson) tid: 17:00               

 Göteborgstrakten

Ob. fisk-/silvertärna Sterna hirundo/paradisaea  () 
200 ex str S Kråkudden, Boh (David Armini m.fl.) tid: 05:55-15:15          
Kricka Anas crecca  (Eurasian Teal) 
3 honf födosökande Välen, Vg (Uno Unger) tid: 21:10-21:50          
Vigg Aythya fuligula  (Tufted Duck) 
1 ad str S Kråkudden, Boh (David Armini m.fl.) tid: 05:55-15:15               
Ejder Somateria mollissima  (Common Eider) 
5 honf Fiskebäcks hamn, Göteborg, Vg (Lars Persson) tid: 13:00-13:30               
Smålom Gavia stellata  (Red-throated Loon) 
2 ex str S Kråkudden, Boh (Martin Alexandersson)               
2 ex Ötjärn, Vg (Ingemar Olsson)          
Storlom Gavia arctica  (Black-throated Loon) 
- ex Hornasjön, Vg (Ingemar Olsson)               
Skäggdopping Podiceps cristatus  (Great Crested Grebe) 
2 i par ruvande Sagsjön, Kållered, Vg (Ove Ferling)               
2 i par Hårssjön, Vg (Lars Persson) tid: 08:00-11:30               
Stormfågel Fulmarus glacialis  (Northern Fulmar) 
20 ex str Kråkudden, Boh (Oscar Gustavsson) tid: 13:00-16:45               
Stormfågel, ljus fas Fulmarus glacialis, light morph  (Northen Fulmar, light morph) 
20 ex str S Kråkudden, Boh (David Armini m.fl.) tid: 05:55-15:15          
Mindre lira Puffinus puffinus  (Manx Shearwater) 
3 ex Kråkudden, Boh (David Armini m.fl.) tid: 05:55-15:15          
Havssula Morus bassanus  (Northern Gannet) 
100 ex Kråkudden, Boh (David Armini m.fl.) tid: 05:55-15:15          
Toppskarv Phalacrocorax aristotelis  (European Shag) 
2 4K- str S Kråkudden, Boh (Martin Alexandersson) tid: 15:15-18:30          
Rördrom Botaurus stellaris  (Eurasian Bittern) 
1 ex födosökande Hårssjön, Vg (Lars Persson) tid: 08:00-11:30          
Brun kärrhök Circus aeruginosus  (Western Marsh Harrier) 
1 ex förbifl. Djupedal, Hisingen, Boh (Bo Brinkhoff) tid: 12:00-14:45          
1 ex Sagsjön, Kållered, Vg (Ove Ferling)               
Sparvhök Accipiter nisus  (Eurasian Sparrowhawk) 
1 ad hona Välen, Vg (Uno Unger) tid: 21:10-21:50          
Ormvråk Buteo buteo  (Common Buzzard) 
1 ex Sagsjön, Kållered, Vg (Ove Ferling)               
1 ex förbifl. Lexby mader, Partille, Vg (Ingvar Björhall) tid: 11:30               
Fiskgjuse Pandion haliaetus  (Osprey) 
1 ad födosökande Sagsjön, Kållered, Vg (bengt hallberg)               
Strandskata Haematopus ostralegus  (Eurasian Oystercatcher) 
3 ex str S Kråkudden, Boh (Martin Alexandersson) tid: 15:15-18:30               
2 ex Välen, Vg (Uno Unger) tid: 21:10-21:50          
4 ex rast Välen, Göteborg, Vg (Bert Olsson) tid: 11:15-11:45               
Mindre strandpipare Charadrius dubius  (Little Ringed Plover) 
3 ex födosökande Välen, Göteborg, Vg (Bert Olsson) tid: 11:15-11:45               
Större strandpipare Charadrius hiaticula  (Common Ringed Plover) 
- ex rast Kråkudden, Boh (Martin Alexandersson) tid: 15:15-18:30               
2 ex Välen, Göteborg, Vg (Bert Olsson) tid: 11:15-11:45               
Kustsnäppa Calidris canutus  (Red Knot) 
15 ad str S Kråkudden, Boh (David Armini m.fl.) tid: 05:55-15:15               
Kärrsnäppa Calidris alpina  (Dunlin) 
4 ex str S Kråkudden, Boh (David Armini m.fl.) tid: 05:55-15:15               
Småspov Numenius phaeopus  (Whimbrel) 
3 ex str S Kråkudden, Boh (David Armini m.fl.) tid: 05:55-15:15               
Storspov Numenius arquata  (Eurasian Curlew) 
20 ex str S Kråkudden, Boh (David Armini m.fl.) tid: 05:55-15:15               
Kustlabb Stercorarius parasiticus  () 
3 ex Kråkudden, Boh (David Armini m.fl.) tid: 05:55-15:15          
Storlabb Stercorarius skua  (Great Skua) 
38 ex str S Kråkudden, Boh (David Armini m.fl.) tid: 05:55-15:15          
Silltrut Larus fuscus  (Lesser Black-backed Gull) 
1 pull bo, ägg/ungar Inom Vallgraven, Göteborg, Vg (Jenny Wendel)          
1 ex Sagsjön, Kållered, Vg (Ove Ferling)               
Tretåig mås Rissa tridactyla  (Black-legged Kittiwake) 
2 ad str S Kråkudden, Boh (David Armini m.fl.) tid: 05:55-15:15               
Fisktärna Sterna hirundo  (Common Tern) 
2 ad födosökande Fiskebäcks hamn, Göteborg, Vg (Lars Persson) tid: 13:00-13:30               
Sillgrissla Uria aalge  (Common Murre) 
1 ex str S Kråkudden, Boh (Martin Alexandersson) tid: 15:15-18:30               
Tobisgrissla Cepphus grylle  (Black Guillemot) 
2 ex str S Kråkudden, Boh (Martin Alexandersson) tid: 15:15-18:30               
Ringduva Columba palumbus  (Common Wood Pigeon) 
2 ex Djupedal, Hisingen, Boh (Bo Brinkhoff) tid: 12:00-14:45               
2 ex Sagsjön, Kållered, Vg (Ove Ferling)               
4 ex Hårssjön, Vg (Lars Persson) tid: 08:00-11:30               
Tornseglare Apus apus  (Common Swift) 
4 ex födosökande Fiskebäcks hamn, Göteborg, Vg (Lars Persson) tid: 13:00-13:30               
1 ex födosökande Välen, Vg (Uno Unger) tid: 21:10-21:50               
15 ex Djupedal, Hisingen, Boh (Bo Brinkhoff) tid: 12:00-14:45               
- ex Sagsjön, Kållered, Vg (Ove Ferling)               
8 ex födosökande Hårssjön, Vg (Lars Persson) tid: 08:00-11:30               
Spillkråka Dryocopus martius  (Black Woodpecker) 
1 ex spel/sång Hårssjön, Vg (Lars Persson) tid: 08:00-11:30               
1 ex födosökande iglatjärn partille, Vg (Ingvar Björhall) tid: 12:00               
Backsvala Riparia riparia  (Sand Martin) 
4 ex födosökande Hårssjön, Vg (Lars Persson) tid: 08:00-11:30               
Ladusvala Hirundo rustica  (Barn Swallow) 
8 ex födosökande Fiskebäcks hamn, Göteborg, Vg (Lars Persson) tid: 13:00-13:30               
1 ex födosökande Välen, Vg (Uno Unger) tid: 21:10-21:50               
30 ex pulli/nyligen flygga ungar Djupedal, Hisingen, Boh (Bo Brinkhoff) tid: 12:00-14:45          
- ex Sagsjön, Kållered, Vg (Ove Ferling)               
- ex födosökande Hårssjön, Vg (Lars Persson) tid: 08:00-11:30               
Hussvala Delichon urbicum  (Common House Martin) 
2 ex födosökande Välen, Vg (Uno Unger) tid: 21:10-21:50          
4 ex förbifl. Välendammarna, Vg (Bert Olsson) tid: 11:15-11:45               
20 ex Djupedal, Hisingen, Boh (Bo Brinkhoff) tid: 12:00-14:45               
- ex Sagsjön, Kållered, Vg (Ove Ferling)               
- ex födosökande Hårssjön, Vg (Lars Persson) tid: 08:00-11:30               
Skärpiplärka Anthus petrosus  (Rock Pipit) 
2 ex Kråkudden, Boh (Oscar Gustavsson) tid: 13:00-16:45               
Sädesärla Motacilla alba  (White Wagtail) 
2 ex förbifl. Hönö kyrkogård, Boh (Thomas Karlsson) tid: 18:30-19:20               
2 pull födosökande Kvastpricksvägen, Boh (Gunilla Midbratt) tid: 09:00          
1 ex Fiskebäcks hamn, Göteborg, Vg (Lars Persson) tid: 13:00-13:30               
4 ex rast Välen, Göteborg, Vg (Bert Olsson) tid: 11:15-11:45               
6 ex Djupedal, Hisingen, Boh (Bo Brinkhoff) tid: 12:00-14:45               
5 ex Sagsjön, Kållered, Vg (Ove Ferling)               
2 ex Hårssjön, Vg (Lars Persson) tid: 08:00-11:30               
Rödstjärt Phoenicurus phoenicurus  (Common Redstart) 
1 hane Kakelösagatan, Vg (Lars Eric Rahm)               
4 ex Sagsjön, Kållered, Vg (Ove Ferling)               
Buskskvätta Saxicola rubetra  (Whinchat) 
1 ex Djupedal, Hisingen, Boh (Bo Brinkhoff) tid: 12:00-14:45               
Rörsångare Acrocephalus scirpaceus  (Eurasian Reed Warbler) 
3 ex spel/sång Hårssjön, Vg (Lars Persson) tid: 08:00-11:30               
Härmsångare Hippolais icterina  (Icterine Warbler) 
1 ex lockläte Hönö kyrkogård, Boh (Thomas Karlsson) tid: 18:30-19:20               
Törnsångare Sylvia communis  (Common Whitethroat) 
1 ex Djupedal, Hisingen, Boh (Bo Brinkhoff) tid: 12:00-14:45               
1 ex Sagsjön, Kållered, Vg (Ove Ferling)               
2 ex spel/sång Hårssjön, Vg (Lars Persson) tid: 08:00-11:30               
Svarthätta Sylvia atricapilla  (Eurasian Blackcap) 
1 ad hane spel/sång Hönö kyrkogård, Boh (Thomas Karlsson) tid: 18:30-19:20               
Grönsångare Phylloscopus sibilatrix  (Wood Warbler) 
1 ex spel/sång Hårssjön, Vg (Lars Persson) tid: 08:00-11:30               
Gransångare Phylloscopus collybita  (Common Chiffchaff) 
1 ad hane spel/sång Hönö kyrkogård, Boh (Thomas Karlsson) tid: 18:30-19:20               
1 ex spel/sång iglatjärn partille, Vg (Ingvar Björhall) tid: 12:00               
Törnskata Lanius collurio  (Red-backed Shrike) 
1 honf Djupedal, Hisingen, Boh (Bo Brinkhoff) tid: 12:00-14:45               
Gråkråka Corvus corone cornix  (Hooded Crow) 
2 ex Fiskebäcks hamn, Göteborg, Vg (Lars Persson) tid: 13:00-13:30               
2 ex Hårssjön, Vg (Lars Persson) tid: 08:00-11:30               
Stare Sturnus vulgaris  (Common Starling) 
150 ex Välen, Vg (Uno Unger) tid: 21:10-21:50          
Steglits Carduelis carduelis  (European Goldfinch) 
3 ex Sagsjön, Kållered, Vg (Ove Ferling)               
Gråsiska Carduelis flammea  (Common Redpoll) 
2 ex förbifl. Kakelösagatan, Vg (Lars Eric Rahm)               
Brunsiska Carduelis flammea cabaret  (Lesser Redpoll) 
1 ex spel/sång Kaverös, Göteborg, Vg (Jan Mogol) tid: 07:20               
1 ex spel/sång Haga, Göteborg, Vg (Jan Mogol) tid: 18:12          
Mindre korsnäbb Loxia curvirostra  (Red Crossbill) 
2 ex lockläte Hönö kyrkogård, Boh (Thomas Karlsson) tid: 18:30-19:20               
Sävsparv Emberiza schoeniclus  (Reed Bunting) 
5 ex Sagsjön, Kållered, Vg (Ove Ferling)               
2 ex föda åt ungar Hårssjön, Vg (Lars Persson) tid: 08:00-11:30               

 Halland

Ob. sillgrissla/tordmule Uria aalge/Alca torda  () 
15 ex str S Nidingen, Hl (Leif Jonasson, Carl-Ivar Hagman)               
Grågås X kanadagås Anser anser X branta canadensis  (Greylag Goose x Canada Goose) 
6 1K rast Västra tornet, Hl (Erik Jonsson) tid: 10:15-11:20          
Bläsgås Anser albifrons  (Greater White-fronted Goose) 
1 ex Getteröns naturreservat, Hl (Naturum Getterön, Linnea Henriksson)               
1 ex Dammen, Hl (Peter Bryngelson) tid: 15:00               
Vitkindad gås Branta leucopsis  (Barnacle Goose) 
1 ex Dammen, Hl (Peter Bryngelson) tid: 15:00               
11 ex obs i häcktid, lämplig biotop Tyludden, Hl (Göran Lindh, Margareta Lindh) tid: 09:40-10:20               
Nilgås Alopochen aegyptiaca  (Egyptian Goose) 
1 ex Trönninge ängar, Hl (Per Magnus Ehde) tid: 10:00-10:30               
Snatterand Anas strepera  (Gadwall) 
- ex obs i häcktid, lämplig biotop Getterön, Hl (Lennart Wahlén, Janne Oldebring) tid: 15:30-16:30               
Kricka Anas crecca  (Eurasian Teal) 
4 ex födosökande Munkagårdsfloen, Morup, Hl (Ragnar Ödegård) tid: 18:00-20:00               
Brunand Aythya ferina  (Common Pochard) 
1 hane rast Västra tornet, Hl (Erik Jonsson) tid: 10:15-11:20               
1 hona rast Östra tornet, Hl (Erik Jonsson) tid: 11:30-12:00               
Vigg Aythya fuligula  (Tufted Duck) 
2 ex rast Östra tornet, Hl (Erik Jonsson) tid: 11:30-12:00               
- ad i par födosökande Hasslöv, Hl (Petter Jonsson) tid: 16:00          
Sjöorre Melanitta nigra  (Black Scoter) 
19 ex str S Nidingen, Hl (Leif Jonasson m.fl.)               
Svärta Melanitta fusca  (Velvet Scoter) 
1 ex str S Nidingen, Hl (Leif Jonasson, Carl-Ivar Hagman)               
8 ex str S Glommens sten, Hl (Inge Karlqvist) tid: 07:00-08:00               
Vaktel Coturnix coturnix  (Common Quail) 
1 ex spel/sång Munkagårdsfloen, Morup, Hl (Ragnar Ödegård) tid: 18:00-20:00               
Storlom Gavia arctica  (Black-throated Loon) 
2 ad i par par i lämplig häckbiotop Agnsjön, Fjärås, Hl (Mats Eriksson) tid: 09:30               
3 ad obs i häcktid, lämplig biotop Lövsjö, Förlanda, Hl (Mats Eriksson) tid: 10:00-11:00          
2 ad i par pulli/nyligen flygga ungar Töresjö, Hl (Mats Eriksson) tid: 15:45-16:00          
Gråhakedopping Podiceps grisegena  (Red-necked Grebe) 
1 ex födosökande Västra tornet, Hl (Erik Jonsson) tid: 10:15-11:20               
Havssula Morus bassanus  (Northern Gannet) 
20 ex str S Nidingen, Hl (Leif Jonasson, Carl-Ivar Hagman)               
1 ex str NV Strandhaga, Stafsinge, Hl (Ragnar Ödegård) tid: 16:30               
Toppskarv Phalacrocorax aristotelis  (European Shag) 
8 ex stationär Nidingen, Hl (Leif Jonasson m.fl.)               
3 ad förbifl. Glommens sten, Hl (Inge Karlqvist) tid: 07:00-08:00               
Bivråk Pernis apivorus  (European Honey Buzzard) 
1 hane obs i häcktid, lämplig biotop Bästhult, Hl (Lennart Wahlén, Janne Oldebring) tid: 09:00          
Röd glada Milvus milvus  (Red Kite) 
1 ex förbifl. Heberg, Vallda, Hl (Jan Wahlberg) tid: 16:00               
1 ex stationär Nordvära, Värö, Hl (Doris Holmqvist, Folke Holmqvist) tid: 12:30               
1 ex födosökande Staffens hembygdsgård, Hl (Ragnar Ödegård) tid: 17:30               
1 ex förbifl. Nackhälle, Spannarp, Hl (Ragnar Ödegård) tid: 16:30               
Havsörn Haliaeetus albicilla  (White-tailed Eagle) 
1 ad Getteröns naturreservat, Hl (Naturum Getterön, Linnea Henriksson)               
Brun kärrhök Circus aeruginosus  (Western Marsh Harrier) 
1 ad hona förbifl. Östra tornet, Hl (Erik Jonsson) tid: 11:30-12:00               
Blå kärrhök Circus cyaneus  () 
1 2K hane Modellflygplatsen, Hl (Inge Karlqvist, Hans Johansson) tid: 18:00-19:00          
Ormvråk Buteo buteo  (Common Buzzard) 
2 ex födosökande Stora Lahall, Värö, Hl (Doris Holmqvist, Folke Holmqvist) tid: 14:30               
1 ex förbifl. Getterön, Hl (Lennart Wahlén, Janne Oldebring) tid: 15:30-16:30               
2 ex födosökande Munkagårdsfloen, Morup, Hl (Ragnar Ödegård) tid: 18:00-20:00               
3 ex förbifl. Strandhaga, Stafsinge, Hl (Ragnar Ödegård) tid: 16:30               
Pilgrimsfalk Falco peregrinus  (Peregrine Falcon) 
1 ex rast Falkenbergs hamn, Hl (Thomas Palholmen) tid: 13:00               
Vattenrall Rallus aquaticus  (Water Rail) 
- ex stationär Nidingen, Hl (Leif Jonasson m.fl.)               
Rörhöna Gallinula chloropus  (Common Moorhen) 
1 ex Dammen, Hl (Peter Bryngelson) tid: 15:00               
4 pull födosökande Hasslöv, Hl (Petter Jonsson) tid: 16:00               
Trana Grus grus  (Common Crane) 
3 ad rast Klarningen, Östra Karup, Hl (Petter Jonsson) tid: 12:00          
Strandskata Haematopus ostralegus  (Eurasian Oystercatcher) 
- ex stationär Nidingen, Hl (Leif Jonasson m.fl.)          
- ex Morups Tånges fyr, Hl (Lennart Wahlén, Janne Oldebring) tid: 09:30-11:00               
15 ex Korshamn, Hl (Peter Bryngelson) tid: 18:36               
2 ex Ugglarp, Sandstrand, Hl (Martin Sjödahl)               
Skärfläcka Recurvirostra avosetta  (Pied Avocet) 
2 i par Stråvalla strand, Hl (Doris Holmqvist, Folke Holmqvist) tid: 19:00-19:30               
- ex Getteröns naturreservat, Hl (Naturum Getterön, Linnea Henriksson)               
36 ex Dammen, Hl (Peter Bryngelson) tid: 15:00               
1 1K födosökande Munkagårdsfloen, Morup, Hl (Ragnar Ödegård) tid: 18:00-20:00               
Större strandpipare Charadrius hiaticula  (Common Ringed Plover) 
- ex stationär Nidingen, Hl (Leif Jonasson m.fl.)               
2 ex Korshamn, Hl (Peter Bryngelson) tid: 18:36               
1 ex rast Västra tornet, Hl (Erik Jonsson) tid: 10:15-11:20               
4 ex Ugglarp, Sandstrand, Hl (Martin Sjödahl)               
Ljungpipare Pluvialis apricaria  (European Golden Plover) 
1 ex förbifl. Nidingen, Hl (Leif Jonasson, Carl-Ivar Hagman)               
25 ex str S Skälvik, Hl (Christopher Gullander) tid: 15:30-16:45               
1 ex rast Larssons våtmark, Hl (Göran Hardenmark) tid: 14:25               
Kustsnäppa Calidris canutus  (Red Knot) 
1 ex Dammen, Hl (Peter Bryngelson) tid: 15:00               
Mosnäppa Calidris temminckii  (Temminck's Stint) 
1 ex rast Västra tornet, Hl (Erik Jonsson) tid: 10:15-11:20               
Kärrsnäppa Calidris alpina  (Dunlin) 
6 ex rast Nidingen, Hl (Leif Jonasson m.fl.)               
1 ex Dammen, Hl (Peter Bryngelson) tid: 15:00               
15 ex Korshamn, Hl (Inge Karlqvist, Hans Johansson) tid: 17:00-17:30               
Brushane Calidris pugnax  (Ruff) 
3 ex födosökande Munkagårdsfloen, Morup, Hl (Ragnar Ödegård) tid: 18:00-20:00               
Enkelbeckasin Gallinago gallinago  (Common Snipe) 
7 ex födosökande Munkagårdsfloen, Morup, Hl (Ragnar Ödegård) tid: 18:00-20:00          
Myrspov Limosa lapponica  (Bar-tailed Godwit) 
1 ex str Nidingen, Hl (Leif Jonasson m.fl.)               
5 ex Getteröns naturreservat, Hl (Reino Andersson) tid: 17:00               
12 ex Korshamn, Hl (Peter Bryngelson) tid: 18:36               
2 i par Larssons våtmark, Hl (Per Magnus Ehde) tid: 09:00               
Småspov Numenius phaeopus  (Whimbrel) 
2 ex stationär Nidingen, Hl (Leif Jonasson)               
Storspov Numenius arquata  (Eurasian Curlew) 
- ex Getteröns naturreservat, Hl (Naturum Getterön, Linnea Henriksson)               
- ex Morups Tånges fyr, Hl (Lennart Wahlén, Janne Oldebring) tid: 09:30-11:00               
4 ex Korshamn, Hl (Peter Bryngelson) tid: 18:36               
Svartsnäppa Tringa erythropus  (Spotted Redshank) 
1 ex Trönninge ängar, Hl (Per Magnus Ehde) tid: 10:00               
Rödbena Tringa totanus  (Common Redshank) 
34 ex str SV Nidingen, Hl (Leif Jonasson m.fl.)               
45 ex Getteröns naturreservat, Hl (Reino Andersson, Anette Andersson) tid: 17:00               
18 ex Dammen, Hl (Peter Bryngelson) tid: 15:00               
1 ex Korshamn, Hl (Peter Bryngelson) tid: 18:36               
1 ex födosökande Munkagårdsfloen, Morup, Hl (Ragnar Ödegård) tid: 18:00-20:00               
1 ex rast Västra tornet, Hl (Erik Jonsson) tid: 10:15-11:20               
Gluttsnäppa Tringa nebularia  (Common Greenshank) 
- ex Getteröns naturreservat, Hl (Naturum Getterön, Linnea Henriksson)               
12 ex Dammen, Hl (Peter Bryngelson) tid: 15:00               
4 ex födosökande Munkagårdsfloen, Morup, Hl (Ragnar Ödegård) tid: 18:00-20:00               
1 ex rast Västra tornet, Hl (Erik Jonsson) tid: 10:15-11:20               
5 ex Larssons våtmark, Hl (Per Magnus Ehde)               
1 ad födosökande Klarningen, Östra Karup, Hl (Petter Jonsson) tid: 12:00               
Skogssnäppa Tringa ochropus  (Green Sandpiper) 
- ex Getteröns naturreservat, Hl (Naturum Getterön, Linnea Henriksson)               
27 ex födosökande Munkagårdsfloen, Morup, Hl (Ragnar Ödegård) tid: 18:00-20:00          
2 ex rast Västra tornet, Hl (Erik Jonsson) tid: 10:15-11:20               
Grönbena Tringa glareola  (Wood Sandpiper) 
2 ex Korshamn, Hl (Peter Bryngelson) tid: 18:36               
24 ex födosökande Munkagårdsfloen, Morup, Hl (Ragnar Ödegård) tid: 18:00-20:00          
2 ex rast Västra tornet, Hl (Erik Jonsson) tid: 10:15-11:20               
Drillsnäppa Actitis hypoleucos  (Common Sandpiper) 
4 ex rast Nidingen, Hl (Leif Jonasson m.fl.)               
1 ex Korshamn, Hl (Peter Bryngelson) tid: 18:36               
1 ex obs i häcktid, lämplig biotop Lövsjö, Förlanda, Hl (Mats Eriksson) tid: 10:00-11:00               
2 ex rast Västra tornet, Hl (Erik Jonsson) tid: 10:15-11:20               
Roskarl Arenaria interpres  (Ruddy Turnstone) 
1 ex rast Nidingen, Hl (Leif Jonasson, Carl-Ivar Hagman)               
Storlabb Stercorarius skua  (Great Skua) 
2 ex str SV Nidingen, Hl (Leif Jonasson, Carl-Ivar Hagman)               
Silltrut Larus fuscus  (Lesser Black-backed Gull) 
- ex stationär Nidingen, Hl (Leif Jonasson m.fl.)               
1 ad rast Västra tornet, Hl (Erik Jonsson) tid: 10:15-11:20               
Tretåig mås Rissa tridactyla  (Black-legged Kittiwake) 
- ex individmärkt Nidingen, Hl (Leif Jonasson m.fl.)               
Silvertärna Sterna paradisaea  (Arctic Tern) 
- ex Morups Tånges fyr, Hl (Lennart Wahlén, Janne Oldebring) tid: 09:30-11:00               
Fisktärna Sterna hirundo  (Common Tern) 
- ex stationär Nidingen, Hl (Leif Jonasson m.fl.)               
Kentsk tärna Sterna sandvicensis  (Sandwich Tern) 
3 ex förbifl. Nidingen, Hl (Leif Jonasson, Carl-Ivar Hagman)               
2 ex str S Skälvik, Hl (Christopher Gullander) tid: 15:30-16:45               
Sillgrissla Uria aalge  (Common Murre) 
6 ex str S Nidingen, Hl (Leif Jonasson, Carl-Ivar Hagman)               
Tordmule Alca torda  (Razorbill) 
3 ex str S Nidingen, Hl (Leif Jonasson, Carl-Ivar Hagman)               
Tobisgrissla Cepphus grylle  (Black Guillemot) 
- ex stationär Nidingen, Hl (Leif Jonasson m.fl.)               
2 ex obs i häcktid, lämplig biotop Tyludden, Hl (Göran Lindh, Margareta Lindh) tid: 09:40-10:20               
1 ad Laxvik, Hl (Per Magnus Ehde) tid: 07:00-07:30          
Ringduva Columba palumbus  (Common Wood Pigeon) 
- ex obs i häcktid, lämplig biotop Korshamn, Hl (Lennart Wahlén, Janne Oldebring) tid: 11:00-12:00               
2 ex förbifl. Munkagårdsfloen, Morup, Hl (Ragnar Ödegård) tid: 18:00-20:00               
Tornseglare Apus apus  (Common Swift) 
- ex obs i häcktid, lämplig biotop Korshamn, Hl (Lennart Wahlén, Janne Oldebring) tid: 11:00-12:00               
18 ex födosökande Munkagårdsfloen, Morup, Hl (Ragnar Ödegård) tid: 18:00-20:00          
Trädlärka Lullula arborea  (Woodlark) 
2 ex lockläte Hökafältet Norra, Hl (Ulf Elman)               
Sånglärka Alauda arvensis  (Eurasian Skylark) 
- ex Morups Tånges fyr, Hl (Lennart Wahlén, Janne Oldebring) tid: 09:30-11:00               
1 ex spel/sång Trönninge ängar, Hl (Per Magnus Ehde) tid: 10:00-10:30               
Backsvala Riparia riparia  (Sand Martin) 
4 ex Korshamn, Hl (Inge Karlqvist, Hans Johansson) tid: 17:00-17:30               
Ladusvala Hirundo rustica  (Barn Swallow) 
18 ex födosökande Munkagårdsfloen, Morup, Hl (Ragnar Ödegård) tid: 18:00-20:00          
Hussvala Delichon urbicum  (Common House Martin) 
- ex stationär Nidingen, Hl (Leif Jonasson m.fl.)               
12 ex födosökande Munkagårdsfloen, Morup, Hl (Ragnar Ödegård) tid: 18:00-20:00          
Skärpiplärka Anthus petrosus  (Rock Pipit) 
- ex stationär Nidingen, Hl (Leif Jonasson m.fl.)               
Sädesärla Motacilla alba  (White Wagtail) 
- ex stationär Nidingen, Hl (Leif Jonasson m.fl.)               
3 ex födosökande Munkagårdsfloen, Morup, Hl (Ragnar Ödegård) tid: 18:00-20:00               
Svart rödstjärt Phoenicurus ochruros  (Black Redstart) 
2 ex födosökande Veddige, Hl (Marion Claesson, Göran Claesson) tid: 07:30          
2 i par Falkenbergs hamn, Hl (Reino Andersson, Anette Andersson) tid: 12:00          
Svarthakad buskskvätta Saxicola rubicola  (European Stonechat) 
2 i par Lövstaviken, Hl (Reino Andersson, Anette Andersson) tid: 11:00               
Dubbeltrast Turdus viscivorus  (Mistle Thrush) 
1 ex lockläte Hökafältet Norra, Hl (Ulf Elman)               
Sävsångare Acrocephalus schoenobaenus  (Sedge Warbler) 
1 ex spel/sång Västra tornet, Hl (Erik Jonsson) tid: 10:15-11:20               
Kärrsångare Acrocephalus palustris  (Marsh Warbler) 
1 ex spel/sång Modellflygplatsen, Hl (Per Magnus Ehde) tid: 06:30               
Rörsångare Acrocephalus scirpaceus  (Eurasian Reed Warbler) 
1 ex spel/sång Östra tornet, Hl (Erik Jonsson)               
1 ex spel/sång Trönninge ängar, Hl (Per Magnus Ehde) tid: 10:00-10:30               
Trädgårdssångare Sylvia borin  (Garden Warbler) 
1 ex spel/sång Görvik, Hl (Göran Lindh, Margareta Lindh)               
Gransångare Phylloscopus collybita  (Common Chiffchaff) 
1 hane obs i häcktid, lämplig biotop Bästhult, Hl (Lennart Wahlén, Janne Oldebring) tid: 09:00          
Lövsångare Phylloscopus trochilus  (Willow Warbler) 
- ex Morups Tånges fyr, Hl (Lennart Wahlén, Janne Oldebring) tid: 09:30-11:00               
- ex obs i häcktid, lämplig biotop Bästhult, Hl (Lennart Wahlén, Janne Oldebring) tid: 09:00               
Tofsmes Lophophanes cristatus  (European Crested Tit) 
1 ex lockläte Hökafältet Norra, Hl (Ulf Elman)               
Törnskata Lanius collurio  (Red-backed Shrike) 
2 ex Modellflygplatsen, Hl (Inge Karlqvist, Hans Johansson) tid: 18:00-19:00          
2 1K pulli/nyligen flygga ungar Görvik, Hl (Göran Lindh, Margareta Lindh)               
Råka Corvus frugilegus  (Rook) 
10 ex födosökande Falkenberg, Hl (Lennart Wahlén, Janne Oldebring) tid: 09:15               
2 ex födosökande Eurostop, Hl (Göran Hardenmark) tid: 04:45               
Gråkråka Corvus corone cornix  (Hooded Crow) 
2 ex stationär Nidingen, Hl (Leif Jonasson)               
Stare Sturnus vulgaris  (Common Starling) 
3 ex födosökande Nidingen, Hl (Leif Jonasson m.fl.)               
- ex Morups Tånges fyr, Hl (Lennart Wahlén, Janne Oldebring) tid: 09:30-11:00               
Bofink Fringilla coelebs  (Chaffinch) 
- ex obs i häcktid, lämplig biotop Bästhult, Hl (Lennart Wahlén, Janne Oldebring) tid: 09:00               
Grönsiska Carduelis spinus  (Eurasian Siskin) 
- ex Morups Tånges fyr, Hl (Lennart Wahlén, Janne Oldebring) tid: 09:30-11:00               
- ex obs i häcktid, lämplig biotop Bästhult, Hl (Lennart Wahlén, Janne Oldebring) tid: 09:00               
Hämpling Carduelis cannabina  (Common Linnet) 
- ex Morups Tånges fyr, Hl (Lennart Wahlén, Janne Oldebring) tid: 09:30-11:00               
Större korsnäbb Loxia pytyopsittacus  (Parrot Crossbill) 
1 ex lockläte Hökafältet Norra, Hl (Ulf Elman)               
Sävsparv Emberiza schoeniclus  (Reed Bunting) 
2 ex spel/sång Trönninge ängar, Hl (Per Magnus Ehde) tid: 10:00-10:30               
Äldre obsar
Onsdag 19 juli  -  Tisdag 18 juli  -  Måndag 17 juli