OBSERVATIONER 
OMRÅDE
SORTERING
FILTRERING
     TECKENFÖRKLARING 
  Information om obsen
  Från Club 300:s sökarsystem
  Fynd under intressant period
  Kräver blankett till Rk/Rrk
  Fler rapportörer
  Klicka för att visa fler obsar
     FYNDSTATUS 
  Allmän/Mycket allmän
  Sparsam
  Regelbunden men sällsynt
  Oregelbunden (ej årlig)
  11-100 fynd i rapportomr.
  1-10 fynd i rapportområdet
  Förstafynd!
  Trol. ej spontan (rymling)
     DAG FÖR DAG 
Äldre obsar
Lördag 18 augusti  -  Fredag 17 augusti  -  Torsdag 16 augusti  -  Onsdag 15 augusti
Lördag 18 augusti

 Bohuslän

Vitkindad gås Branta leucopsis  (Barnacle Goose) 
70 ex rast Haby bukt, Boh (Lars Sölsnaes) tid: 10:00-11:00               
40 ex Grosshamn, Boh (Stig Carlsson) tid: 11:00-12:30               
95 ex Nöddökilen, Strömstad, Boh (stefan karlsson) tid: 13:30               
45 ex stationär Inre strandängarna, Boh (Nils-Erik Nilsson) tid: 14:00-15:30               
Bläsand Anas penelope  (Eurasian Wigeon) 
2 ex Norra Ängholmsviken, Boh (Sven Ängermark) tid: 12:00-13:00               
Kricka Anas crecca  (Eurasian Teal) 
12 ex födosökande Östra kilen, Boh (Nils-Erik Nilsson) tid: 14:00-15:30               
35 ex Norra Ängholmsviken, Boh (Sven Ängermark) tid: 12:00-13:00               
3 ex födosökande Vallhamn grustag, Boh (Stefan Mattsson) tid: 13:00               
2 ex födosökande Norra kilen, Boh (Nils-Erik Nilsson) tid: 09:30-11:20               
Stjärtand Anas acuta  (Northern Pintail) 
2 ex Norra Ängholmsviken, Boh (Sven Ängermark) tid: 12:00-13:00               
Ejder Somateria mollissima  (Common Eider) 
- ex Grosshamn, Boh (Stig Carlsson) tid: 11:00-12:30               
15 ex rast Sjöris älvs mynning, Boh (Lennart Hermansson) tid: 08:45-09:30               
Havssula Morus bassanus  (Northern Gannet) 
2 ex Grosshamn, Boh (Stig Carlsson) tid: 11:00-12:30               
Toppskarv Phalacrocorax aristotelis  (European Shag) 
4 ex Grosshamn, Boh (Stig Carlsson) tid: 11:00-12:30               
Brun kärrhök Circus aeruginosus  (Western Marsh Harrier) 
1 hona födosökande Sjöris älvs mynning, Boh (Lennart Hermansson) tid: 08:45-09:30               
Sparvhök Accipiter nisus  (Eurasian Sparrowhawk) 
1 ex förbifl. Haby bukt, Boh (Lars Sölsnaes) tid: 10:00-11:00               
Ormvråk Buteo buteo  (Common Buzzard) 
1 1K förbifl. Ödsmåls kile, Boh (Björn Dellming) tid: 08:00-09:05          
Fiskgjuse Pandion haliaetus  (Osprey) 
1 ex födosökande Ramsön, Boh (Håkan Aronsson) tid: 06:50          
Lärkfalk Falco subbuteo  (Eurasian Hobby) 
1 ex födosökande Vallhamn grustag, Boh (Stefan Mattsson) tid: 13:00               
Pilgrimsfalk Falco peregrinus  (Peregrine Falcon) 
1 1K hane födosökande Ödsmåls kile, Boh (Björn Dellming) tid: 09:00-09:05          
Trana Grus grus  (Common Crane) 
2 ex förbifl. Haby bukt, Boh (Lars Sölsnaes) tid: 10:00-11:00               
15 ex Nöddökilen, Strömstad, Boh (stefan karlsson) tid: 13:00               
5 ex Näsinge flygfält, Boh (stefan karlsson) tid: 13:00               
Strandskata Haematopus ostralegus  (Eurasian Oystercatcher) 
1 ex födosökande Haby bukt, Boh (Lars Sölsnaes) tid: 10:00-11:00               
Mindre strandpipare Charadrius dubius  (Little Ringed Plover) 
1 1K rast Östra kilen, Boh (Nils-Erik Nilsson) tid: 14:00-15:30          
Större strandpipare Charadrius hiaticula  (Common Ringed Plover) 
14 ex stationär Haby bukt, Boh (Lars Sölsnaes) tid: 10:00-11:00               
32 ex rast Östra kilen, Boh (Nils-Erik Nilsson) tid: 14:00-15:30               
10 ex Hjälmvik, Boh (Sven Ängermark) tid: 11:30               
2 ex rast Härholmskilen, Boh (Stefan Oscarsson)               
Ljungpipare Pluvialis apricaria  (European Golden Plover) 
3 ex förbifl. Haby bukt, Boh (Lars Sölsnaes) tid: 10:00-11:00               
1 1K rast Östra kilen, Boh (Nils-Erik Nilsson) tid: 14:00-15:30               
4 1K födosökande Härholmskilen, Boh (Stefan Oscarsson)               
Kustpipare Pluvialis squatarola  (Grey Plover) 
3 ex födosökande Haby bukt, Boh (Lars Sölsnaes) tid: 10:00-11:00               
Tofsvipa Vanellus vanellus  (Northern Lapwing) 
1 ex rast Östra kilen, Boh (Nils-Erik Nilsson) tid: 14:00-15:30               
Kustsnäppa Calidris canutus  (Red Knot) 
6 1K rast Härholmskilen, Boh (Stefan Oscarsson)               
Sandlöpare Calidris alba  (Sanderling) 
1 1K rast Södra stranden, Boh (Björn Dellming) tid: 08:00-09:05          
Kärrsnäppa Calidris alpina  (Dunlin) 
2 ex födosökande Haby bukt, Boh (Lars Sölsnaes) tid: 10:00-11:00               
5 ex str S Grosshamn, Boh (Stig Carlsson) tid: 11:00-12:30               
6 1K+ rast Östra kilen, Boh (Nils-Erik Nilsson) tid: 14:00-15:30               
2 ex Hjälmvik, Boh (Sven Ängermark) tid: 11:30               
1 1K rast Härholmskilen, Boh (Stefan Oscarsson)               
Brushane Calidris pugnax  (Ruff) 
1 1K rast Västra kilen, Boh (Nils-Erik Nilsson) tid: 14:00-15:30               
Enkelbeckasin Gallinago gallinago  (Common Snipe) 
1 ex str S Härholmskilen, Boh (Sven Ängermark) tid: 11:30               
Myrspov Limosa lapponica  (Bar-tailed Godwit) 
1 1K rast Västra kilen, Boh (Nils-Erik Nilsson) tid: 14:00-15:30               
Storspov Numenius arquata  (Eurasian Curlew) 
8 ex Nöddökilen, Strömstad, Boh (stefan karlsson) tid: 13:30               
1 ex str S Sjöris älvs mynning, Boh (Lennart Hermansson) tid: 08:45-09:30          
Rödbena Tringa totanus  (Common Redshank) 
3 ex födosökande Haby bukt, Boh (Lars Sölsnaes) tid: 10:00-11:00               
10 1K+ rast Västra kilen, Boh (Nils-Erik Nilsson) tid: 14:00-15:30               
1 ex födosökande Härholmskilen, Boh (Stefan Oscarsson)               
Gluttsnäppa Tringa nebularia  (Common Greenshank) 
2 ex födosökande Haby bukt, Boh (Lars Sölsnaes) tid: 10:00-11:00               
4 1K+ rast Östra kilen, Boh (Nils-Erik Nilsson) tid: 14:00-15:30               
4 ex Norra Ängholmsviken, Boh (Sven Ängermark) tid: 12:00-13:00               
1 ex födosökande Härholmskilen, Boh (Stefan Oscarsson)               
5 1K+ rast Norra kilen, Boh (Nils-Erik Nilsson) tid: 09:30-11:20               
Drillsnäppa Actitis hypoleucos  (Common Sandpiper) 
1 ex lockläte Kålgården 29, Boh (Tomas Torstenson) tid: 01:00-01:05          
Ringduva Columba palumbus  (Common Wood Pigeon) 
4 ex födosökande Norra kilen, Boh (Nils-Erik Nilsson) tid: 09:30-11:20               
Tornseglare Apus apus  (Common Swift) 
1 ex Nedre Trätte 512, Boh (Sven Ängermark) tid: 10:30               
Mindre hackspett Dendrocopos minor  (Lesser Spotted Woodpecker) 
1 ex Nedre Trätte 512, Boh (Sven Ängermark) tid: 07:30               
Backsvala Riparia riparia  (Sand Martin) 
2 ex födosökande Vallhamn grustag, Boh (Stefan Mattsson) tid: 13:00          
Ladusvala Hirundo rustica  (Barn Swallow) 
3 ex Grosshamn, Boh (Stig Carlsson) tid: 11:00-12:30               
10 ex födosökande Inre strandängarna, Boh (Nils-Erik Nilsson) tid: 14:00-15:30          
40 ex födosökande Vallhamn grustag, Boh (Stefan Mattsson) tid: 13:00               
10 ex födosökande Norra kilen, Boh (Nils-Erik Nilsson) tid: 09:30-11:20               
Hussvala Delichon urbicum  (Common House Martin) 
1 ex Grosshamn, Boh (Stig Carlsson) tid: 11:00-12:30               
30 ex födosökande Vallhamn grustag, Boh (Stefan Mattsson) tid: 13:00               
2 ex födosökande Norra kilen, Boh (Nils-Erik Nilsson) tid: 09:30-11:20               
Trädpiplärka Anthus trivialis  (Tree Pipit) 
1 ex str SO Norra kilen, Boh (Nils-Erik Nilsson) tid: 09:30-11:20               
Ängspiplärka Anthus pratensis  (Meadow Pipit) 
4 ex födosökande Inre strandängarna, Boh (Nils-Erik Nilsson) tid: 14:00-15:30               
4 ex födosökande Norra kilen, Boh (Nils-Erik Nilsson) tid: 09:30-11:20               
Gulärla Motacilla flava  (Yellow Wagtail) 
4 ex rast Inre strandängarna, Boh (Nils-Erik Nilsson) tid: 14:00-15:30               
25 ex str SV Ängholmens strandäng, Boh (Sven Ängermark) tid: 12:00-13:00          
14 ex str S Hjälmvik, Boh (Sven Ängermark) tid: 11:30               
8 ex födosökande Härholmskilen, Boh (Stefan Oscarsson)               
2 ex rast Vallhamn grustag, Boh (Stefan Mattsson) tid: 13:00          
25 ex str SO Norra kilen, Boh (Nils-Erik Nilsson) tid: 09:30-11:20               
Sädesärla Motacilla alba  (White Wagtail) 
1 ex Grosshamn, Boh (Stig Carlsson) tid: 11:00-12:30               
2 ex födosökande Inre strandängarna, Boh (Nils-Erik Nilsson) tid: 14:00-15:30               
2 ex födosökande Norra kilen, Boh (Nils-Erik Nilsson) tid: 09:30-11:20               
Buskskvätta Saxicola rubetra  (Whinchat) 
4 ex rast Inre strandängarna, Boh (Nils-Erik Nilsson) tid: 14:00-15:30               
2 ex rast Härholmskilen, Boh (Stefan Oscarsson)               
2 1K födosökande Norra kilen, Boh (Nils-Erik Nilsson) tid: 09:30-11:20               
Stenskvätta Oenanthe oenanthe  (Northern Wheatear) 
5 ex Grosshamn, Boh (Stig Carlsson) tid: 11:00-12:30               
2 ex födosökande Inre strandängarna, Boh (Nils-Erik Nilsson) tid: 14:00-15:30               
4 ex födosökande Härholmskilen, Boh (Stefan Oscarsson)               
1 ex födosökande Norra kilen, Boh (Nils-Erik Nilsson) tid: 09:30-11:20               
Varfågel Lanius excubitor  (Great Grey Shrike) 
1 ex Grosshamn, Boh (Stig Carlsson) tid: 11:00-12:30               
Steglits Carduelis carduelis  (European Goldfinch) 
8 ex Bohus-Malmön, Sotenäs, Boh (Bo Lindström)               
1 ex födosökande Inre strandängarna, Boh (Nils-Erik Nilsson) tid: 14:00-15:30               
1 ex födosökande Norra kilen, Boh (Nils-Erik Nilsson) tid: 09:30-11:20               
Hämpling Carduelis cannabina  (Common Linnet) 
30 1K+ födosökande Inre strandängarna, Boh (Nils-Erik Nilsson) tid: 14:00-15:30          
30 ex födosökande Vallhamn grustag, Boh (Stefan Mattsson) tid: 13:00               

 Göteborgstrakten

Kejsargås Anser canagicus  (Emperor Goose) 
1 ex födosökande Torslanda golfbana, Boh (Jan-Åke Noresson) tid: 09:10-10:20          
1 ex födosökande Torslandaviken, Boh (Christer Fält) tid: 05:30-10:00          
Vitkindad gås Branta leucopsis  (Barnacle Goose) 
4 ex födosökande Torslanda golfbana, Boh (Jan-Åke Noresson) tid: 09:10-10:20          
Snatterand Anas strepera  (Gadwall) 
5 ex födosökande Torslandaviken, Boh (Christer Fält) tid: 05:30-10:00               
1 hane Vadarstranden, Boh (Per Lundgren, Annika Wetterberg) tid: 11:30-12:00               
Kricka Anas crecca  (Eurasian Teal) 
2 ex str S Kråkudden, Boh (Stefan Svanberg m.fl.) tid: 05:40-11:30               
32 ex Rågskär, Boh (Jan-Åke Noresson) tid: 10:40-11:00               
30 ex födosökande Torslandaviken, Boh (Christer Fält) tid: 05:30-10:00          
10 ex Vadarstranden, Boh (Jan-Åke Noresson) tid: 11:30-11:50               
11 ex rast Välen, Göteborg, Vg (Hans Börjesson) tid: 06:45-10:15               
Skedand Anas clypeata  (Northern Shoveler) 
1 honf födosökande Torslandaviken, Boh (Christer Fält) tid: 05:30-10:00               
Brunand Aythya ferina  (Common Pochard) 
10 ex födosökande Torslandaviken, Boh (Christer Fält) tid: 05:30-10:00               
Vigg Aythya fuligula  (Tufted Duck) 
1 honf Välen, Göteborg, Vg (Hans Börjesson) tid: 06:45-10:15               
Sjöorre Melanitta nigra  (Black Scoter) 
2 ex str S Kråkudden, Boh (Stefan Svanberg m.fl.) tid: 05:40-11:30               
Svärta Melanitta fusca  (Velvet Scoter) 
1 ad hane str S Kråkudden, Boh (Stefan Svanberg m.fl.) tid: 05:40-11:30               
Tjäder Tetrao urogallus  (Western Capercaillie) 
1 hona Björsjöbacka, Vg (Stefan Olsson) tid: 12:00               
Smådopping Tachybaptus ruficollis  (Little Grebe) 
2 ex Rågskär, Boh (Jan-Åke Noresson) tid: 10:40-11:00               
15 ex födosökande Torslandaviken, Boh (Christer Fält) tid: 05:30-10:00               
Skäggdopping Podiceps cristatus  (Great Crested Grebe) 
12 ad födosökande Torslandaviken, Boh (Christer Fält) tid: 05:30-10:00               
Gråhakedopping Podiceps grisegena  (Red-necked Grebe) 
1 ex str S Kråkudden, Boh (Stefan Svanberg m.fl.) tid: 05:40-11:30          
1 1K födosökande Torslandaviken, Boh (Christer Fält) tid: 05:30-10:00               
Havssula Morus bassanus  (Northern Gannet) 
- ex Stora Pölsan, Boh (Oskar Appell)               
56 ex str S Kråkudden, Boh (Stefan Svanberg m.fl.) tid: 05:40-11:30               
Toppskarv Phalacrocorax aristotelis  (European Shag) 
24 ex str S Kråkudden, Boh (Stefan Svanberg m.fl.) tid: 05:40-11:30          
1 ex förbifl. Brevik, Boh (Thomas Karlsson) tid: 09:33-10:06               
Brun kärrhök Circus aeruginosus  (Western Marsh Harrier) 
1 ad hona förbifl. Rågskär, Boh (Jan-Åke Noresson) tid: 10:40-11:00               
1 ad hona födosökande Östra Renovadeponin, Vg (Per Lundgren, Annika Wetterberg) tid: 12:05-12:30               
Duvhök Accipiter gentilis  (Northern Goshawk) 
1 1K förbifl. Välen, Göteborg, Vg (Hans Börjesson) tid: 06:45-10:15               
Sparvhök Accipiter nisus  (Eurasian Sparrowhawk) 
2 ex födosökande Torslandaviken, Boh (Christer Fält) tid: 05:30-10:00               
1 ex födosökande Brudarebacken, Göteborg, Vg (Mia Wallin) tid: 07:00-08:30               
Ormvråk Buteo buteo  (Common Buzzard) 
2 ex Hårssjön, Vg (Ove Ferling) tid: 10:30-12:00               
Fiskgjuse Pandion haliaetus  (Osprey) 
1 ex födosökande Torslandaviken, Boh (Per Lundgren, Annika Wetterberg) tid: 11:30-12:00          
1 ex förbifl. Välen, Göteborg, Vg (Hans Börjesson) tid: 06:45-10:15               
1 ex Hårssjön, Vg (Ove Ferling) tid: 10:30-12:00               
Vattenrall Rallus aquaticus  (Water Rail) 
1 ex lockläte Torslandaviken, Boh (Christer Fält) tid: 05:30-10:00               
Strandskata Haematopus ostralegus  (Eurasian Oystercatcher) 
2 ex str S Kråkudden, Boh (Stefan Svanberg m.fl.) tid: 05:40-11:30               
Större strandpipare Charadrius hiaticula  (Common Ringed Plover) 
3 ex str S Kråkudden, Boh (Stefan Svanberg m.fl.) tid: 05:40-11:30               
Ljungpipare Pluvialis apricaria  (European Golden Plover) 
43 ex str S Kråkudden, Boh (Stefan Svanberg m.fl.) tid: 05:40-11:30          
4 ex rast Mudderdammen (Boh-delen), Boh (Fredrik Bothén) tid: 08:05               
1 ex rast Gamla flygfältet, Boh (Jan-Åke Noresson) tid: 11:55          
Kustpipare Pluvialis squatarola  (Grey Plover) 
5 ad str S Kråkudden, Boh (Stefan Svanberg m.fl.) tid: 05:40-11:30          
1 ad rast Brandnäsviken, Vg (Lars Hellman)               
1 ad str V Torslandaviken, Boh (Christer Fält) tid: 05:30-10:00          
Tofsvipa Vanellus vanellus  (Northern Lapwing) 
7 ex födosökande Rågskär, Boh (Jan-Åke Noresson) tid: 10:40-11:00               
33 ex rast Välen, Göteborg, Vg (Hans Börjesson) tid: 06:45-10:15               
Kustsnäppa Calidris canutus  (Red Knot) 
3 ex str S Kråkudden, Boh (Stefan Svanberg m.fl.) tid: 05:40-11:30          
Brushane Calidris pugnax  (Ruff) 
2 ex str S Kråkudden, Boh (Stefan Svanberg m.fl.) tid: 05:40-11:30               
1 ex födosökande Rågskär, Boh (Jan-Åke Noresson) tid: 10:40-11:00               
1 1K födosökande Torslandaviken, Boh (Christer Fält) tid: 05:30-10:00               
Enkelbeckasin Gallinago gallinago  (Common Snipe) 
1 ex födosökande Rågskär, Boh (Jan-Åke Noresson) tid: 10:40-11:00               
7 ex födosökande Torslandaviken, Boh (Christer Fält) tid: 05:30-10:00               
14 ex Välen, Göteborg, Vg (Hans Börjesson) tid: 06:45-10:15               
7 ex rast Storgärdet, Vg (Johannes Löfqvist) tid: 12:05               
Myrspov Limosa lapponica  (Bar-tailed Godwit) 
1 1K födosökande Bredviken, Boh (Thomas Karlsson) tid: 09:04-09:15               
1 ad födosökande Brandnäsviken, Vg (Lars Hellman)               
Storspov Numenius arquata  (Eurasian Curlew) 
3 ex str S Kråkudden, Boh (Stefan Svanberg m.fl.) tid: 05:40-11:30               
Rödbena Tringa totanus  (Common Redshank) 
33 ex str S Kråkudden, Boh (Stefan Svanberg m.fl.) tid: 05:40-11:30          
Gluttsnäppa Tringa nebularia  (Common Greenshank) 
1 ex str S Kråkudden, Boh (Stefan Svanberg m.fl.) tid: 05:40-11:30               
3 ex förbifl. Rågskär, Boh (Jan-Åke Noresson) tid: 10:40-11:00               
1 ex födosökande Torslandaviken, Boh (Christer Fält) tid: 05:30-10:00               
1 ex rast Vadarstranden, Boh (Per Lundgren, Annika Wetterberg) tid: 11:30-12:00               
2 ex rast Välen, Göteborg, Vg (Hans Börjesson) tid: 06:45-10:15               
Grönbena Tringa glareola  (Wood Sandpiper) 
1 ex lockläte Torslandaviken, Boh (Christer Fält) tid: 05:30-10:00               
Drillsnäppa Actitis hypoleucos  (Common Sandpiper) 
2 ex rast Kråkudden, Boh (Stefan Svanberg m.fl.) tid: 05:40-11:30               
3 ex födosökande Torslandaviken, Boh (Christer Fält) tid: 05:30-10:00               
1 ex Södskärsdammen, Vg (Per Lundgren, Annika Wetterberg) tid: 11:10-12:50               
1 ex lockläte Välen, Göteborg, Vg (Hans Börjesson) tid: 06:45-10:15               
Roskarl Arenaria interpres  (Ruddy Turnstone) 
2 1K str S Kråkudden, Boh (Stefan Svanberg m.fl.) tid: 05:40-11:30          
Kustlabb Stercorarius parasiticus  () 
2 ad str N Kråkudden, Boh (Stefan Svanberg m.fl.) tid: 05:40-11:30          
Storlabb Stercorarius skua  (Great Skua) 
1 ex str S Kråkudden, Boh (Stefan Svanberg m.fl.) tid: 05:40-11:30          
Silltrut Larus fuscus  (Lesser Black-backed Gull) 
1 2K förbifl. Kråkudden, Boh (Stefan Svanberg m.fl.) tid: 05:40-11:30          
1 ad str Brevik, Boh (Thomas Karlsson) tid: 09:33-10:06               
1 ex förbifl. Brudarebacken, Göteborg, Vg (Mia Wallin) tid: 07:00-08:30               
Kentsk tärna Sterna sandvicensis  (Sandwich Tern) 
2 ex str S Kråkudden, Boh (Stefan Svanberg m.fl.) tid: 05:40-11:30               
Sillgrissla Uria aalge  (Common Murre) 
2 ex str S Kråkudden, Boh (Stefan Svanberg m.fl.) tid: 05:40-11:30               
Tobisgrissla Cepphus grylle  (Black Guillemot) 
2 ex födosökande Kråkudden, Boh (Stefan Svanberg m.fl.) tid: 05:40-11:30               
Ringduva Columba palumbus  (Common Wood Pigeon) 
- ex Hårssjön, Vg (Ove Ferling) tid: 10:30-12:00               
Tornseglare Apus apus  (Common Swift) 
100 ex str V Torslandaviken, Boh (Christer Fält) tid: 05:30-10:00          
1 ex str S Östra Renovadeponin, Vg (Per Lundgren, Annika Wetterberg) tid: 12:05-12:30               
7 ex str S Observatorieberget, Vg (Tina Widén) tid: 06:00-07:20               
Kungsfiskare Alcedo atthis  (Common Kingfisher) 
1 hane födosökande Jonsereds fabriker, Vg (Magnus JL Persson)               
Spillkråka Dryocopus martius  (Black Woodpecker) 
1 hane förbifl. Välen, Göteborg, Vg (Hans Börjesson) tid: 06:45-10:15          
Backsvala Riparia riparia  (Sand Martin) 
12 ex str V Torslandaviken, Boh (Christer Fält) tid: 05:30-10:00               
- ex Hårssjön, Vg (Ove Ferling) tid: 10:30-12:00               
Ladusvala Hirundo rustica  (Barn Swallow) 
50 ex str V Torslandaviken, Boh (Christer Fält) tid: 05:30-10:00          
2 ex Observatorieberget, Vg (Tina Widén) tid: 06:00-07:20               
4 ex rast Brudarebacken, Göteborg, Vg (Mia Wallin) tid: 07:00-08:30               
- ex Hårssjön, Vg (Ove Ferling) tid: 10:30-12:00               
- ex födosökande Jonsereds fabriker, Vg (Magnus JL Persson)               
Hussvala Delichon urbicum  (Common House Martin) 
3 ex str V Torslandaviken, Boh (Christer Fält) tid: 05:30-10:00               
- ex Hårssjön, Vg (Ove Ferling) tid: 10:30-12:00               
Trädpiplärka Anthus trivialis  (Tree Pipit) 
19 ex str V Torslandaviken, Boh (Christer Fält) tid: 05:30-10:00               
2 ex str S Välen, Göteborg, Vg (Hans Börjesson) tid: 06:45-10:15               
6 ex str S Observatorieberget, Vg (Tina Widén) tid: 06:00-07:20               
3 ex rast Brudarebacken, Göteborg, Vg (Mia Wallin) tid: 07:00-08:30               
Ängspiplärka Anthus pratensis  (Meadow Pipit) 
1 ex rast Ussholmen, Boh (Thomas Karlsson) tid: 09:15-09:30               
1 ex förbifl. Mudderdammen (Boh-delen), Boh (Fredrik Bothén) tid: 08:05               
1 ex rast Råda säteri, Vg (Johannes Löfqvist) tid: 11:50               
Skärpiplärka Anthus petrosus  (Rock Pipit) 
1 ex födosökande Kråkudden, Boh (Stefan Svanberg m.fl.) tid: 05:40-11:30               
Gulärla Motacilla flava  (Yellow Wagtail) 
30 ex str S Kråkudden, Boh (Stefan Svanberg m.fl.) tid: 05:40-11:30               
6 ex födosökande Torslanda golfbana, Boh (Jan-Åke Noresson) tid: 09:10-10:20               
2 ex förbifl. Mudderdammen (Boh-delen), Boh (Fredrik Bothén) tid: 08:05               
250 ex str V Torslandaviken, Boh (Christer Fält) tid: 05:30-10:00          
261 ex str S Välen, Göteborg, Vg (Hans Börjesson) tid: 06:45-10:15               
3 ex str S Flatås, Göteborg, Vg (Jan Mogol) tid: 12:15               
10 ex str S Observatorieberget, Vg (Tina Widén) tid: 06:00-07:20               
4 ex str S Brudarebacken, Göteborg, Vg (Mia Wallin) tid: 07:00-08:30               
Forsärla Motacilla cinerea  (Grey Wagtail) 
2 ex str V Torslandaviken, Boh (Christer Fält) tid: 05:30-10:00               
3 ex födosökande Jonsereds fabriker, Vg (Magnus JL Persson)               
Sädesärla Motacilla alba  (White Wagtail) 
10 ex födosökande Torslanda golfbana, Boh (Jan-Åke Noresson) tid: 09:10-10:20               
1 ex förbifl. Mudderdammen (Boh-delen), Boh (Fredrik Bothén) tid: 08:05               
3 ex str S Observatorieberget, Vg (Tina Widén) tid: 06:00-07:20               
5 ex str S Brudarebacken, Göteborg, Vg (Mia Wallin) tid: 07:00-08:30               
2 ex Hårssjön, Vg (Ove Ferling) tid: 10:30-12:00               
Näktergal Luscinia luscinia  (Thrush Nightingale) 
1 1K födosökande Torslandaviken, Boh (Christer Fält) tid: 05:30-10:00               
Rödstjärt Phoenicurus phoenicurus  (Common Redstart) 
2 1K födosökande Torslandaviken, Boh (Christer Fält) tid: 05:30-10:00               
Buskskvätta Saxicola rubetra  (Whinchat) 
1 ex födosökande Sudda, Boh (Thomas Karlsson) tid: 08:55-09:00               
4 ex födosökande Torslanda golfbana, Boh (Jan-Åke Noresson) tid: 09:10-10:20               
5 ex rast Mudderdammen (Boh-delen), Boh (Fredrik Bothén) tid: 08:05               
31 ex födosökande Torslandaviken, Boh (Christer Fält) tid: 05:30-10:00          
7 ex Östra Renovadeponin, Vg (Per Lundgren, Annika Wetterberg) tid: 12:05-12:30          
20 ex rast Välen, Göteborg, Vg (Hans Börjesson) tid: 06:45-10:15          
5 ex rast Brudarebacken, Göteborg, Vg (Mia Wallin) tid: 07:00-08:30               
2 ex rast Råda säteri, Vg (Johannes Löfqvist) tid: 11:50               
Stenskvätta Oenanthe oenanthe  (Northern Wheatear) 
2 ex födosökande Kråkudden, Boh (Stefan Svanberg m.fl.) tid: 05:40-11:30               
1 ex födosökande Busshållplatsen, Boh (Thomas Karlsson) tid: 09:15-09:30               
3 1K födosökande Torslandaviken, Boh (Christer Fält) tid: 05:30-10:00               
Dubbeltrast Turdus viscivorus  (Mistle Thrush) 
2 ex Björsjöbacka, Vg (Stefan Olsson) tid: 12:00               
Kärrsångare Acrocephalus palustris  (Marsh Warbler) 
2 ex födosökande Torslandaviken, Boh (Christer Fält) tid: 05:30-10:00               
Trädgårdssångare Sylvia borin  (Garden Warbler) 
1 ex Nolö, Boh (Peter Hamrén) tid: 16:50               
10 ex födosökande Torslandaviken, Boh (Christer Fält) tid: 05:30-10:00               
1 ex födosökande Risholmen, Vg (Fredrik Bothén) tid: 08:40               
Lövsångare Phylloscopus trochilus  (Willow Warbler) 
4 ex rast Råda säteri, Vg (Johannes Löfqvist) tid: 11:50               
Grå flugsnappare Muscicapa striata  (Spotted Flycatcher) 
5 ex rast Råda säteri, Vg (Johannes Löfqvist) tid: 11:50               
Svartvit flugsnappare Ficedula hypoleuca  (European Pied Flycatcher) 
1 ex Observatorieberget, Vg (Tina Widén) tid: 06:00-07:20               
2 ex rast Råda säteri, Vg (Johannes Löfqvist) tid: 11:50               
Skäggmes Panurus biarmicus  (Bearded Reedling) 
3 ex Vadskärsudden, Vg (Per Lundgren, Annika Wetterberg) tid: 11:30-12:00               
Törnskata Lanius collurio  (Red-backed Shrike) 
1 1K Torslanda golfbana, Boh (Jan-Åke Noresson) tid: 09:10-10:20          
1 1K födosökande Torslandaviken, Boh (Christer Fält) tid: 05:30-10:00               
2 ex Hårssjön, Vg (Ove Ferling) tid: 10:30-12:00               
Nötkråka Nucifraga caryocatactes  (Spotted Nutcracker) 
1 ex förbifl. Jonsereds fabriker, Vg (Magnus JL Persson)               
Stare Sturnus vulgaris  (Common Starling) 
3500 ex str V Torslandaviken, Boh (Christer Fält) tid: 05:30-10:00          
4 ex str S Brudarebacken, Göteborg, Vg (Mia Wallin) tid: 07:00-08:30               
Steglits Carduelis carduelis  (European Goldfinch) 
60 ex födosökande Gamla flygfältet, Boh (Jan-Åke Noresson) tid: 10:30          
3 ex födosökande Brudarebacken, Göteborg, Vg (Mia Wallin) tid: 07:00-08:30               
Hämpling Carduelis cannabina  (Common Linnet) 
2 ex födosökande Mudderdammen (Boh-delen), Boh (Fredrik Bothén) tid: 07:42               
Mindre korsnäbb Loxia curvirostra  (Red Crossbill) 
2 honf Observatorieberget, Vg (Tina Widén) tid: 06:00-07:20               
1 ex förbifl. Brudarebacken, Göteborg, Vg (Mia Wallin) tid: 07:00-08:30               
Stenknäck Coccothraustes coccothraustes  (Hawfinch) 
1 ex Observatorieberget, Vg (Tina Widén) tid: 06:00-07:20               
Sävsparv Emberiza schoeniclus  (Reed Bunting) 
1 ex förbifl. Sudda, Boh (Thomas Karlsson) tid: 08:55-09:00               
3 ex str S Brudarebacken, Göteborg, Vg (Mia Wallin) tid: 07:00-08:30               

 Halland

Dvärgkanadagås x vitkindad gås Branta hutchinsii x leucopsis  () 
1 ex födosökande (ej säkert bestämd) Larssons våtmark, Hl (Fredrik Blomqvist, Julius Wengelin Grantén) tid: 12:05-14:00          
Vitkindad gås Branta leucopsis  (Barnacle Goose) 
- ex födosökande Getteröns naturreservat, Hl (Naturum Getterön, Christopher Gullander)               
400 ex rast Galtabäcks fågeltorn, Hl (Hans Wahlberg) tid: 08:30-10:00               
40 ex rast Vassvik, Eftra, Hl (Mats Hallberg) tid: 06:00-09:30          
66 ex str S Hökafältets Naturreservat, Hl (Ola Erlandsson) tid: 05:00-09:20               
Snatterand Anas strepera  (Gadwall) 
- ex födosökande Getteröns naturreservat, Hl (Naturum Getterön, Christopher Gullander)               
Kricka Anas crecca  (Eurasian Teal) 
- ex födosökande Getteröns naturreservat, Hl (Naturum Getterön, Christopher Gullander)               
300 ex rast Smedsgård strandängar, Hl (Hans Wahlberg, Jan Wahlberg) tid: 10:30               
4 honf rast Påarp, Hl (Fredrik Blomqvist, Julius Wengelin Grantén) tid: 11:30-12:00               
Sjöorre Melanitta nigra  (Black Scoter) 
- ex rast Påarp, Hl (Fredrik Blomqvist, Julius Wengelin Grantén) tid: 11:30-12:00               
Svärta Melanitta fusca  (Velvet Scoter) 
- ex rast Påarp, Hl (Fredrik Blomqvist, Julius Wengelin Grantén) tid: 11:30-12:00               
Vaktel Coturnix coturnix  (Common Quail) 
1 ex spel/sång Råöslätten, Onsala, Hl (Rolf Persson) tid: 14:00               
Smådopping Tachybaptus ruficollis  (Little Grebe) 
10 ex Kullagärdes våtmark, Hl (Jimmy Stigh) tid: 09:40-10:40               
Toppskarv Phalacrocorax aristotelis  (European Shag) 
1 ad rast Busör, Hl (Fredrik Blomqvist, Julius Wengelin Grantén) tid: 10:00-11:00               
Ägretthäger Egretta alba  (Great Egret) 
1 ex födosökande Getteröns naturreservat, Hl (Naturum Getterön, Christopher Gullander)          
1 ex födosökande Stora gömslet, Hl (Anders Ericsson) tid: 06:30-07:00               
Röd glada Milvus milvus  (Red Kite) 
3 ex födosökande Modellflygplatsen, Hl (Ulf Persson, Anita Markusson) tid: 09:20-11:35               
Brun kärrhök Circus aeruginosus  (Western Marsh Harrier) 
3 ex förbifl. Råöslätten, Onsala, Hl (Rolf Persson) tid: 11:30-14:00          
1 ex Hjälms våtmark, Hl (Lars-Olof Sandberg) tid: 09:40-10:30               
3 ex födosökande Getteröns naturreservat, Hl (Naturum Getterön, Christopher Gullander)          
1 ex förbifl. Galtabäcks fågeltorn, Hl (Hans Wahlberg) tid: 08:30-10:00               
1 ex str S Sik strandängar, Hl (Jan Wahlberg, Stefan Johansson) tid: 07:00               
2 ex födosökande Norra Lyngen, Morup, Hl (Hans Wahlberg) tid: 12:10-12:45               
1 1K födosökande Modellflygplatsen, Hl (Ulf Persson, Anita Markusson) tid: 09:20-11:35               
2 ex födosökande Mossahagen, Eftra, Hl (Mats Hallberg) tid: 11:30               
1 1K str S Görvik, Hl (Margareta Lindh, Göran Lindh) tid: 14:30               
Sparvhök Accipiter nisus  (Eurasian Sparrowhawk) 
1 ex födosökande Råöslätten, Onsala, Hl (Rolf Persson) tid: 11:30-13:30               
1 ex str S Sik strandängar, Hl (Jan Wahlberg) tid: 09:45               
1 ex födosökande Vassvik, Eftra, Hl (Mats Hallberg) tid: 06:00-09:30               
1 ex födosökande Larssons våtmark, Hl (Fredrik Blomqvist, Julius Wengelin Grantén) tid: 12:05-14:00               
1 ex förbifl. Hökafältets Naturreservat, Hl (Ola Erlandsson) tid: 05:00-09:20               
Ormvråk Buteo buteo  (Common Buzzard) 
1 ex Svinholmen, Hl (Jan Wahlberg) tid: 05:45               
4 ex födosökande Modellflygplatsen, Hl (Ulf Persson, Anita Markusson) tid: 09:20-11:35               
1 ex födosökande Larssons våtmark, Hl (Fredrik Blomqvist, Julius Wengelin Grantén) tid: 12:05-14:00          
- ex str V Fylleåns dalgång, Snöstorp, Hl (Per Magnus Ehde) tid: 12:15               
1 ex förbifl. Hökafältets Naturreservat, Hl (Ola Erlandsson) tid: 05:00-09:20               
Fiskgjuse Pandion haliaetus  (Osprey) 
1 ex Låddholmsviken, Hl (Lars-Olof Sandberg) tid: 08:30-09:15               
1 ex förbifl. Ringhalsledningarna, N Nyebro, Hl (Jan Wahlberg) tid: 11:00               
1 ex födosökande Vassvik, Eftra, Hl (Mats Hallberg) tid: 06:00-09:30               
Lärkfalk Falco subbuteo  (Eurasian Hobby) 
1 ex str V Fylleåns dalgång, Snöstorp, Hl (Per Magnus Ehde) tid: 12:15               
Pilgrimsfalk Falco peregrinus  (Peregrine Falcon) 
2 ex födosökande Smedsgård strandängar, Hl (Jan Wahlberg, Hans Wahlberg) tid: 10:30               
1 1K födosökande Sik strandängar, Hl (Jan Wahlberg, Stefan Johansson) tid: 07:00               
1 ex födosökande Norra Lyngen, Morup, Hl (Hans Wahlberg) tid: 12:10-12:45               
1 ex födosökande Larssons våtmark, Hl (Fredrik Blomqvist, Julius Wengelin Grantén) tid: 12:05-14:00          
Vattenrall Rallus aquaticus  (Water Rail) 
1 1K Kullagärdes våtmark, Hl (Jimmy Stigh) tid: 09:40-10:40          
2 ex lockläte Tornet, Hl (Ola Erlandsson) tid: 04:45               
Trana Grus grus  (Common Crane) 
2 ex förbifl. Svinholmen, Hl (Jan Wahlberg) tid: 05:45               
2 ex förbifl. Hjälms våtmark, Hl (Thomas Ring, Mats Ojaste)               
725 ex rast Getteröns naturreservat, Hl (Anders Ericsson) tid: 06:00               
3 ex Kullagärdes våtmark, Hl (Jimmy Stigh) tid: 09:40-10:40               
Strandskata Haematopus ostralegus  (Eurasian Oystercatcher) 
16 ex rast Sik strandängar, Hl (Hans Wahlberg) tid: 11:10-12:00               
2 ex stationär Vassvik, Eftra, Hl (Mats Hallberg) tid: 06:00-09:30               
Skärfläcka Recurvirostra avosetta  (Pied Avocet) 
8 ex födosökande Getteröns naturreservat, Hl (Naturum Getterön, Christopher Gullander)               
8 ex rast Bassängen, Hl (Anders Ericsson) tid: 06:00               
Större strandpipare Charadrius hiaticula  (Common Ringed Plover) 
45 ex Låddholmsviken, Hl (Lars-Olof Sandberg) tid: 08:30-09:15          
1 ad rast Utteros, Tvååker, Hl (Ulf Persson, Anita Markusson) tid: 12:25-12:40               
4 ex rast Smedsgård strandängar, Hl (Hans Wahlberg, Jan Wahlberg) tid: 10:30               
25 ex rast Sik strandängar, Hl (Hans Wahlberg) tid: 11:10-12:00          
25 ex rast Gamla strandvägen, Tvååker, Hl (Jan Wahlberg, Stefan Johansson) tid: 07:15-08:00          
15 ex rast Vassvik, Eftra, Hl (Mats Hallberg) tid: 06:00-09:30          
6 ex rast Trönningestranden, Hl (Margareta Lindh, Göran Lindh) tid: 09:00-11:00               
5 ex rast Påarp, Hl (Margareta Lindh, Göran Lindh) tid: 09:00-11:00               
Fjällpipare Charadrius morinellus  (Eurasian Dotterel) 
1 ad stationär Vassvik, Eftra, Hl (Mats Hallberg) tid: 06:00-09:30          
Ljungpipare Pluvialis apricaria  (European Golden Plover) 
1 ad rast Sik strandängar, Hl (Jan Wahlberg, Stefan Johansson) tid: 07:00               
25 ex rast Påarp, Hl (Margareta Lindh, Göran Lindh) tid: 09:00-11:00               
5 ex förbifl. Hökafältets Naturreservat, Hl (Ola Erlandsson) tid: 05:00-09:20               
Kustpipare Pluvialis squatarola  (Grey Plover) 
1 ex Låddholmsviken, Hl (Lars-Olof Sandberg) tid: 08:30-09:15          
3 ex födosökande Fågeltornsparkeringen, Hl (Leif Engquist) tid: 13:00-13:30               
8 ex födosökande Getteröns naturreservat, Hl (Naturum Getterön, Christopher Gullander)               
6 ex födosökande Dammen, Hl (Anders Ericsson) tid: 06:00               
1 ex rast Galtabäcks fågeltorn, Hl (Hans Wahlberg) tid: 08:30-10:00               
1 ad rast Utteros, Tvååker, Hl (Ulf Persson, Anita Markusson) tid: 12:25-12:40               
2 ad rast Smedsgård strandängar, Hl (Jan Wahlberg, Hans Wahlberg) tid: 10:30               
2 ex rast Sik strandängar, Hl (Hans Wahlberg) tid: 11:10-12:00               
2 ad rast Gamla strandvägen, Tvååker, Hl (Jan Wahlberg, Stefan Johansson) tid: 07:15-08:00               
2 ex rast Norra Lyngen, Morup, Hl (Hans Wahlberg) tid: 12:10-12:45               
Tofsvipa Vanellus vanellus  (Northern Lapwing) 
20 ex str S Vassvik, Eftra, Hl (Mats Hallberg) tid: 06:00-09:30               
Kustsnäppa Calidris canutus  (Red Knot) 
15 ex födosökande Fågeltornsparkeringen, Hl (Leif Engquist) tid: 13:00-13:30          
4 ex födosökande Dammen, Hl (Anders Ericsson) tid: 06:00               
1 ex rast Galtabäcks fågeltorn, Hl (Hans Wahlberg) tid: 08:30-10:00               
4 1K rast Smedsgård strandängar, Hl (Jan Wahlberg, Hans Wahlberg) tid: 10:30               
17 ex rast Sik strandängar, Hl (Hans Wahlberg) tid: 11:10-12:00               
15 1K rast Gamla strandvägen, Tvååker, Hl (Jan Wahlberg, Stefan Johansson) tid: 07:15-08:00               
4 ex rast Norra Lyngen, Morup, Hl (Hans Wahlberg) tid: 12:10-12:45               
6 ex födosökande Vassvik, Eftra, Hl (Erik Johansson, Marianne Johansson) tid: 11:10-11:40               
Sandlöpare Calidris alba  (Sanderling) 
1 ex födosökande Vassvik, Eftra, Hl (Erik Johansson, Marianne Johansson) tid: 11:10-11:40               
Småsnäppa Calidris minuta  (Little Stint) 
1 ex rast Sik strandängar, Hl (Jan Wahlberg, Stefan Johansson) tid: 08:30               
Kärrsnäppa Calidris alpina  (Dunlin) 
- ex födosökande Getteröns naturreservat, Hl (Naturum Getterön, Christopher Gullander)               
35 ex rast Galtabäcks fågeltorn, Hl (Hans Wahlberg) tid: 08:30-10:00          
5 ex rast Smedsgård strandängar, Hl (Hans Wahlberg, Jan Wahlberg) tid: 10:30               
100 ex rast Sik strandängar, Hl (Jan Wahlberg, Stefan Johansson) tid: 08:30          
20 ex rast Gamla strandvägen, Tvååker, Hl (Jan Wahlberg, Stefan Johansson) tid: 07:15-08:00               
20 ex rast Vassvik, Eftra, Hl (Mats Hallberg) tid: 06:00-09:30          
7 ex rast Trönningestranden, Hl (Margareta Lindh, Göran Lindh) tid: 09:00-11:00               
Myrsnäppa Calidris falcinellus  (Broad-billed Sandpiper) 
1 ex födosökande Fågeltornsparkeringen, Hl (Leif Engquist) tid: 13:00-13:30               
6 ex Getteröns naturreservat, Hl (Reino Andersson, Anette Andersson) tid: 16:00          
2 ex rast Vassvik, Eftra, Hl (Mats Hallberg) tid: 06:00-09:30               
Brushane Calidris pugnax  (Ruff) 
2 1K rast Vassvik, Eftra, Hl (Fredrik Blomqvist, Julius Wengelin Grantén) tid: 08:10-09:30               
4 ex str S Hökafältets Naturreservat, Hl (Ola Erlandsson) tid: 05:00-09:20               
Enkelbeckasin Gallinago gallinago  (Common Snipe) 
1 ex förbifl. Hjälms våtmark, Hl (Thomas Ring, Mats Ojaste)               
4 ex Kullagärdes våtmark, Hl (Jimmy Stigh) tid: 09:40-10:40               
Myrspov Limosa lapponica  (Bar-tailed Godwit) 
1 ex rast Råöviken, Hl (Rolf Persson) tid: 13:30               
1 ex födosökande Fågeltornsparkeringen, Hl (Leif Engquist) tid: 13:00-13:30               
1 ex rast Galtabäcks fågeltorn, Hl (Hans Wahlberg) tid: 08:30-10:00               
6 ex rast Smedsgård strandängar, Hl (Jan Wahlberg, Hans Wahlberg) tid: 10:30               
1 ad rast Gamla strandvägen, Tvååker, Hl (Jan Wahlberg, Stefan Johansson) tid: 07:15-08:00               
1 ex rast Norra Lyngen, Morup, Hl (Hans Wahlberg) tid: 12:10-12:45               
1 ex rast Trönningestranden, Hl (Margareta Lindh, Göran Lindh) tid: 09:00-11:00               
Storspov Numenius arquata  (Eurasian Curlew) 
1 ex Låddholmsviken, Hl (Lars-Olof Sandberg) tid: 08:30-09:15               
3 ex födosökande Hjälms våtmark, Hl (Thomas Ring, Mats Ojaste)               
7 ex rast Galtabäcks fågeltorn, Hl (Hans Wahlberg) tid: 08:30-10:00               
15 ex rast Smedsgård strandängar, Hl (Hans Wahlberg, Jan Wahlberg) tid: 10:30               
8 ex rast Sik strandängar, Hl (Hans Wahlberg) tid: 11:10-12:00               
5 ex rast Norra Lyngen, Morup, Hl (Hans Wahlberg) tid: 12:10-12:45               
18 ex str S Vassvik, Eftra, Hl (Mats Hallberg) tid: 06:00-09:30               
Svartsnäppa Tringa erythropus  (Spotted Redshank) 
2 ex födosökande Fågeltornsparkeringen, Hl (Leif Engquist) tid: 13:30               
5 ex rast Galtabäcks fågeltorn, Hl (Hans Wahlberg) tid: 08:30-10:00               
2 ex rast Vassvik, Eftra, Hl (Mats Hallberg) tid: 06:00-09:30               
1 1K rast Trönningestranden, Hl (Margareta Lindh, Göran Lindh) tid: 09:00-11:00               
Rödbena Tringa totanus  (Common Redshank) 
3 ex Låddholmsviken, Hl (Lars-Olof Sandberg) tid: 08:30-09:15               
30 ex rast Galtabäcks fågeltorn, Hl (Hans Wahlberg) tid: 08:30-10:00          
10 ex rast Sik strandängar, Hl (Jan Wahlberg, Stefan Johansson) tid: 07:00-09:00               
8 ex rast Norra Lyngen, Morup, Hl (Hans Wahlberg) tid: 12:10-12:45               
5 ex rast Vassvik, Eftra, Hl (Mats Hallberg) tid: 06:00-09:30               
5 ex rast Trönningestranden, Hl (Margareta Lindh, Göran Lindh) tid: 09:00-11:00               
Gluttsnäppa Tringa nebularia  (Common Greenshank) 
4 ex Låddholmsviken, Hl (Lars-Olof Sandberg) tid: 08:30-09:15               
3 ex födosökande Hjälms våtmark, Hl (Thomas Ring, Mats Ojaste)               
- ex födosökande Getteröns naturreservat, Hl (Naturum Getterön, Christopher Gullander)               
3 ex Kullagärdes våtmark, Hl (Jimmy Stigh) tid: 09:40-10:40               
2 ex rast Galtabäcks fågeltorn, Hl (Hans Wahlberg) tid: 08:30-10:00               
2 ex rast Smedsgård strandängar, Hl (Hans Wahlberg, Jan Wahlberg) tid: 10:30               
4 ex rast Norra Lyngen, Morup, Hl (Hans Wahlberg) tid: 12:10-12:45               
3 ex rast Vassvik, Eftra, Hl (Mats Hallberg) tid: 06:00-09:30               
1 ex rast Trönningestranden, Hl (Margareta Lindh, Göran Lindh) tid: 09:00-11:00               
1 ex str S Hökafältets Naturreservat, Hl (Ola Erlandsson) tid: 05:00-09:20               
Skogssnäppa Tringa ochropus  (Green Sandpiper) 
4 ex Kullagärdes våtmark, Hl (Jimmy Stigh) tid: 09:40-10:40               
Grönbena Tringa glareola  (Wood Sandpiper) 
1 ex Kullagärdes våtmark, Hl (Jimmy Stigh) tid: 09:40-10:40               
1 ex lockläte Sik strandängar, Hl (Jan Wahlberg, Stefan Johansson) tid: 08:30               
Drillsnäppa Actitis hypoleucos  (Common Sandpiper) 
1 ex födosökande Hjälms våtmark, Hl (Thomas Ring, Mats Ojaste)               
2 ex Kullagärdes våtmark, Hl (Jimmy Stigh) tid: 09:40-10:40               
2 ex rast Galtabäcks fågeltorn, Hl (Hans Wahlberg) tid: 08:30-10:00               
1 ex rast Gamla strandvägen, Tvååker, Hl (Jan Wahlberg, Stefan Johansson) tid: 07:15-08:00               
1 ex rast Norra Lyngen, Morup, Hl (Hans Wahlberg) tid: 12:10-12:45               
25 ex rast Vassvik, Eftra, Hl (Mats Hallberg) tid: 06:00-09:30          
2 ex rast Trönningestranden, Hl (Margareta Lindh, Göran Lindh) tid: 09:00-11:00               
Roskarl Arenaria interpres  (Ruddy Turnstone) 
2 ex rast Vassvik, Eftra, Hl (Fredrik Blomqvist, Julius Wengelin Grantén) tid: 08:10-09:30               
Dvärgmås Hydrocoloeus minutus  (Little Gull) 
1 1K rast Påarp, Hl (Fredrik Blomqvist, Julius Wengelin Grantén) tid: 11:30-12:00               
Silltrut Larus fuscus  (Lesser Black-backed Gull) 
4 ex rast Galtabäcks fågeltorn, Hl (Hans Wahlberg) tid: 08:30-10:00               
1 ex rast Vassvik, Eftra, Hl (Fredrik Blomqvist, Julius Wengelin Grantén) tid: 08:10-09:30               
Silvertärna Sterna paradisaea  (Arctic Tern) 
3 ex stationär Vassvik, Eftra, Hl (Mats Hallberg) tid: 06:00-09:30               
Fisktärna Sterna hirundo  (Common Tern) 
6 ex rast Vassvik, Eftra, Hl (Fredrik Blomqvist, Julius Wengelin Grantén) tid: 08:10-09:30               
Kentsk tärna Sterna sandvicensis  (Sandwich Tern) 
4 ex rast Vassvik, Eftra, Hl (Fredrik Blomqvist, Julius Wengelin Grantén) tid: 08:10-09:30               
Sillgrissla Uria aalge  (Common Murre) 
1 1K rast Påarp, Hl (Fredrik Blomqvist, Julius Wengelin Grantén) tid: 11:30-12:00               
Skogsduva Columba oenas  (Stock Dove) 
5 ex Hjälms våtmark, Hl (Lars-Olof Sandberg) tid: 09:40-10:30          
Ringduva Columba palumbus  (Common Wood Pigeon) 
1 ex förbifl. Modellflygplatsen, Hl (Ulf Persson, Anita Markusson) tid: 09:20-11:35               
12 ex str S Hökafältets Naturreservat, Hl (Ola Erlandsson) tid: 05:00-09:20               
1 ex Tönnersjö motionsslingan, Hl (Börje Andersson) tid: 10:49               
Turkduva Streptopelia decaocto  (Eurasian Collared Dove) 
1 ex spel/sång Stenhuggeriet, Hl (Anders Wirdheim)               
Tornseglare Apus apus  (Common Swift) 
1 ex Hjälms våtmark, Hl (Lars-Olof Sandberg) tid: 09:40-10:30               
5 ex str S Valhallavägen 9, Skummeslövsstrand, Hl (Ola Erlandsson)          
8 ex str S Hökafältets Naturreservat, Hl (Ola Erlandsson) tid: 05:00-09:20               
Mindre hackspett Dendrocopos minor  (Lesser Spotted Woodpecker) 
1 ex lockläte Hökafältets Naturreservat, Hl (Ola Erlandsson) tid: 05:00-09:20               
Trädlärka Lullula arborea  (Woodlark) 
1 ex förbifl. Hökafältets Naturreservat, Hl (Ola Erlandsson) tid: 05:00-09:20               
Backsvala Riparia riparia  (Sand Martin) 
3 ex födosökande Hjälms våtmark, Hl (Thomas Ring, Mats Ojaste)               
10 ex Kullagärdes våtmark, Hl (Jimmy Stigh) tid: 09:40-10:40               
13 ex str S Hökafältets Naturreservat, Hl (Ola Erlandsson) tid: 05:00-09:20               
Ladusvala Hirundo rustica  (Barn Swallow) 
- ex födosökande Hjälms våtmark, Hl (Thomas Ring, Mats Ojaste)          
30 ex födosökande Modellflygplatsen, Hl (Ulf Persson, Anita Markusson) tid: 09:20-11:35               
90 ex str S Hökafältets Naturreservat, Hl (Ola Erlandsson) tid: 05:00-09:20               
Hussvala Delichon urbicum  (Common House Martin) 
- ex födosökande Hjälms våtmark, Hl (Thomas Ring, Mats Ojaste)               
1 ex förbifl. Modellflygplatsen, Hl (Ulf Persson, Anita Markusson) tid: 09:20-11:35               
15 ex pulli/nyligen flygga ungar Allarp, Hl (Ola Erlandsson) tid: 13:15          
- ex förbifl. Norra Mellbystrand, Hl (Rolf Larsson) tid: 10:00-14:00          
2 ex str S Hökafältets Naturreservat, Hl (Ola Erlandsson) tid: 05:00-09:20               
Trädpiplärka Anthus trivialis  (Tree Pipit) 
38 ex str S Hökafältets Naturreservat, Hl (Ola Erlandsson) tid: 05:00-09:20               
20 ex Bygget, Hl (Per Magnus Ehde) tid: 09:00-11:00               
Ängspiplärka Anthus pratensis  (Meadow Pipit) 
8 ex Hjälms våtmark, Hl (Lars-Olof Sandberg) tid: 09:40-10:30               
Skärpiplärka Anthus petrosus  (Rock Pipit) 
1 ex stationär Vassvik, Eftra, Hl (Mats Hallberg) tid: 06:00-09:30          
Gulärla Motacilla flava  (Yellow Wagtail) 
100 ex str Råöslätten, Onsala, Hl (Rolf Persson) tid: 14:00          
1 ex förbifl. Hjälms våtmark, Hl (Thomas Ring, Mats Ojaste)               
2 ex Kullagärdes våtmark, Hl (Jimmy Stigh) tid: 09:40-10:40               
150 ex str S Galtabäcks fågeltorn, Hl (Hans Wahlberg) tid: 08:30-10:00          
25 ex str S Smedsgård strandängar, Hl (Jan Wahlberg, Hans Wahlberg) tid: 10:30               
100 ex str S Sik strandängar, Hl (Jan Wahlberg, Stefan Johansson) tid: 07:00-08:30               
20 ex str S Modellflygplatsen, Hl (Ulf Persson, Anita Markusson) tid: 09:20-11:35               
9 ex str S Vassvik, Eftra, Hl (Mats Hallberg) tid: 06:00-09:30               
100 ex rast Mossahagen, Eftra, Hl (Mats Hallberg) tid: 11:30          
745 ex str S Hökafältets Naturreservat, Hl (Ola Erlandsson) tid: 05:00-09:20               
2 ex Bygget, Hl (Per Magnus Ehde) tid: 09:00-11:00               
Sädesärla Motacilla alba  (White Wagtail) 
10 ex str S Hökafältets Naturreservat, Hl (Ola Erlandsson) tid: 05:00-09:20               
Buskskvätta Saxicola rubetra  (Whinchat) 
8 ex rast Sik strandängar, Hl (Hans Wahlberg) tid: 11:10-12:00          
1 ex stationär Vassvik, Eftra, Hl (Mats Hallberg) tid: 06:00-09:30               
Svarthakad buskskvätta Saxicola rubicola  (European Stonechat) 
1 1K Getteröns fågelstation, Hl (Jan Wahlberg) tid: 06:10          
1 1K Sik strandängar, Hl (Hans Wahlberg) tid: 11:10-12:00               
Dubbeltrast Turdus viscivorus  (Mistle Thrush) 
1 ex förbifl. Hökafältets Naturreservat, Hl (Ola Erlandsson) tid: 05:00-09:20               
10 ex Bygget, Hl (Per Magnus Ehde) tid: 09:00-11:00               
Trastsångare Acrocephalus arundinaceus  (Great Reed Warbler) 
1 ex Getteröns fågelstation, Hl (Jan Wahlberg) tid: 06:10          
Tofsmes Lophophanes cristatus  (European Crested Tit) 
2 ex födosökande Hökafältets Naturreservat, Hl (Ola Erlandsson) tid: 05:00-09:20               
Törnskata Lanius collurio  (Red-backed Shrike) 
1 1K födosökande Modellflygplatsen, Hl (Ulf Persson, Anita Markusson) tid: 09:20-11:35               
1 ex rast Påarp, Hl (Fredrik Blomqvist, Julius Wengelin Grantén) tid: 11:30-12:00               
Nötkråka Nucifraga caryocatactes  (Spotted Nutcracker) 
2 ex Bygget, Hl (Per Magnus Ehde) tid: 09:00-11:00               
Gråkråka Corvus corone cornix  (Hooded Crow) 
2 ex födosökande Modellflygplatsen, Hl (Ulf Persson, Anita Markusson) tid: 09:20-11:35               
Stare Sturnus vulgaris  (Common Starling) 
100 ex Hjälms våtmark, Hl (Lars-Olof Sandberg) tid: 09:40-10:30          
1 ex förbifl. Modellflygplatsen, Hl (Ulf Persson, Anita Markusson) tid: 09:20-11:35               
77 ex str S Hökafältets Naturreservat, Hl (Ola Erlandsson) tid: 05:00-09:20               
Bofink Fringilla coelebs  (Chaffinch) 
2 ex födosökande Norra Mellbystrand, Hl (Rolf Larsson) tid: 10:00-14:00               
4 ex str S Hökafältets Naturreservat, Hl (Ola Erlandsson) tid: 05:00-09:20               
20 ex Tönnersjö motionsslingan, Hl (Börje Andersson) tid: 10:57          
Hämpling Carduelis cannabina  (Common Linnet) 
4 ex förbifl. Modellflygplatsen, Hl (Ulf Persson, Anita Markusson) tid: 09:20-11:35               
Gråsiska Carduelis flammea  (Common Redpoll) 
1 ex Bygget, Hl (Per Magnus Ehde) tid: 09:00-11:00               
Större korsnäbb Loxia pytyopsittacus  (Parrot Crossbill) 
8 ex födosökande Hökafältets Naturreservat, Hl (Ola Erlandsson) tid: 05:00-09:20               
Stenknäck Coccothraustes coccothraustes  (Hawfinch) 
1 ex str S Hökafältets Naturreservat, Hl (Ola Erlandsson) tid: 05:00-09:20               
Sävsparv Emberiza schoeniclus  (Reed Bunting) 
3 1K födosökande Hjälms våtmark, Hl (Thomas Ring, Mats Ojaste)               
1 ex stationär Vassvik, Eftra, Hl (Mats Hallberg) tid: 06:00-09:30               
Äldre obsar
Fredag 17 augusti  -  Torsdag 16 augusti  -  Onsdag 15 augusti