OBSERVATIONER 
OMRÅDE
SORTERING
FILTRERING
     TECKENFÖRKLARING 
  Information om obsen
  Från Club 300:s sökarsystem
  Fynd under intressant period
  Kräver blankett till Rk/Rrk
  Fler rapportörer
  Klicka för att visa fler obsar
     FYNDSTATUS 
  Allmän/Mycket allmän
  Sparsam
  Regelbunden men sällsynt
  Oregelbunden (ej årlig)
  11-100 fynd i rapportomr.
  1-10 fynd i rapportområdet
  Förstafynd!
  Trol. ej spontan (rymling)
     DAG FÖR DAG 
Äldre obsar
Fredag 22 september  -  Torsdag 21 september  -  Onsdag 20 september  -  Tisdag 19 september
Fredag 22 september

 Bohuslän

Ejder Somateria mollissima  (Common Eider) 
17 ex Pynten, Grösslingarna, Boh (Peter Strandvik) tid: 10:45-11:40               
55 ex rast Nord-Kråkan, Boh (Peter Strandvik) tid: 10:20-10:30               
110 ex Sör-Kråkan, Boh (Peter Strandvik) tid: 10:00-10:20               
13 ex Kleningen, Sör-Kråkan, Boh (Peter Strandvik) tid: 09:55               
25 ex Stumparna, Bussholmen, Boh (Peter Strandvik) tid: 09:50               
Sjöorre Melanitta nigra  (Black Scoter) 
15 ex Nord-Kråkan, Boh (Peter Strandvik) tid: 10:20-10:30               
25 ex Sör-Kråkan, Boh (Peter Strandvik) tid: 10:00-10:20               
Smålom Gavia stellata  (Red-throated Loon) 
1 ex förbifl. Norums holme, Boh (Torbjörn Arvidsson, Owe Hougström) tid: 07:55-09:50               
Toppskarv Phalacrocorax aristotelis  (European Shag) 
1 ex Pynten, Grösslingarna, Boh (Peter Strandvik) tid: 10:45-11:40               
1 ex Grösslingarna, Boh (Peter Strandvik) tid: 10:45-11:40               
10 ex rast Stumpen, Boh (Peter Strandvik) tid: 10:45-11:40               
1 1K rast Levern, Boh (Peter Strandvik) tid: 10:45-11:40               
3 ex Sör-Kråkan, Boh (Peter Strandvik) tid: 10:00-10:20          
Bivråk Pernis apivorus  (European Honey Buzzard) 
1 ex förbifl. Toreby, Boh (Ingemar Bernhardsson) tid: 10:30               
Sparvhök Accipiter nisus  (Eurasian Sparrowhawk) 
1 ex str S Nord-Kråkan, Boh (Peter Strandvik) tid: 10:20-10:30          
Ormvråk Buteo buteo  (Common Buzzard) 
3 ex förbifl. Toreby, Boh (Ingemar Bernhardsson) tid: 10:30               
Lärkfalk Falco subbuteo  (Eurasian Hobby) 
1 1K rast Anrås kile, Boh (Torbjörn Arvidsson, Owe Hougström) tid: 10:09-11:00               
Fjällpipare Charadrius morinellus  (Eurasian Dotterel) 
2 ex rast Tegneby, Orust, Boh (Max Allan Niklasson) tid: 12:20          
Ljungpipare Pluvialis apricaria  (European Golden Plover) 
1 1K rast Anrås kile, Boh (Torbjörn Arvidsson, Owe Hougström) tid: 10:09-11:00               
Kustsnäppa Calidris canutus  (Red Knot) 
1 1K rast Sör-Kråkan, Boh (Peter Strandvik) tid: 10:00-10:20               
Småsnäppa Calidris minuta  (Little Stint) 
2 1K rast Nord-Kråkan, Boh (Peter Strandvik) tid: 10:20-10:30               
Kärrsnäppa Calidris alpina  (Dunlin) 
1 ex rast Sör-Kråkan, Boh (Peter Strandvik) tid: 10:00-10:20               
Brushane Calidris pugnax  (Ruff) 
3 1K rast Sör-Kråkan, Boh (Peter Strandvik) tid: 10:00-10:20               
Gluttsnäppa Tringa nebularia  (Common Greenshank) 
1 ex lockläte Norums holme, Boh (Torbjörn Arvidsson, Owe Hougström) tid: 07:55-09:50               
Roskarl Arenaria interpres  (Ruddy Turnstone) 
1 ex rast Nord-Kråkan, Boh (Peter Strandvik) tid: 10:20-10:30               
Silltrut Larus fuscus  (Lesser Black-backed Gull) 
2 ad Pynten, Grösslingarna, Boh (Peter Strandvik) tid: 10:45-11:40               
Ringduva Columba palumbus  (Common Wood Pigeon) 
18 ex förbifl. Toreby, Boh (Ingemar Bernhardsson) tid: 10:30               
Kungsfiskare Alcedo atthis  (Common Kingfisher) 
1 ad förbifl. Bodele, Uddevalla, Boh (Lennart Pihl) tid: 08:00               
Spillkråka Dryocopus martius  (Black Woodpecker) 
1 ex lockläte Prästängen, Boh (Olof Kosterbärg) tid: 07:00               
Sånglärka Alauda arvensis  (Eurasian Skylark) 
1 ex str S Hummernäsan, Boh (Peter Strandvik) tid: 07:30-09:20               
Ängspiplärka Anthus pratensis  (Meadow Pipit) 
15 ex str S Hamneskär, Boh (Peter Strandvik) tid: 10:45-11:40               
10 ex str S Nord-Kråkan, Boh (Peter Strandvik) tid: 10:20-10:30               
15 ex str S Sör-Kråkan, Boh (Peter Strandvik) tid: 10:00-10:20               
8 ex str S Tollskär, Boh (Peter Strandvik) tid: 12:00               
8 ex str S Marstrandsfjorden, Boh (Peter Strandvik) tid: 10:30-10:45          
735 ex str S Hummernäsan, Boh (Peter Strandvik) tid: 07:30-09:20          
Rödstrupig piplärka Anthus cervinus  (Red-throated Pipit) 
2 ex str S Hummernäsan, Boh (Peter Strandvik) tid: 07:30-09:20          
Skärpiplärka Anthus petrosus  (Rock Pipit) 
3 ex stationär Hamneskär, Boh (Peter Strandvik) tid: 10:45-11:40               
1 ex Sör-Kråkan, Boh (Peter Strandvik) tid: 10:00-10:20               
Forsärla Motacilla cinerea  (Grey Wagtail) 
1 ex str S Tollskär, Boh (Peter Strandvik) tid: 12:00               
Sädesärla Motacilla alba  (White Wagtail) 
1 ex str S Hamneskär, Boh (Peter Strandvik) tid: 10:45-11:40               
1 ex str S Hummernäsan, Boh (Peter Strandvik) tid: 07:30-09:20               
Järnsparv Prunella modularis  (Dunnock) 
1 ex rast Hamneskär, Boh (Peter Strandvik) tid: 10:45-11:40               
1 ex str S Hummernäsan, Boh (Peter Strandvik) tid: 07:30-09:20               
Rödstjärt Phoenicurus phoenicurus  (Common Redstart) 
1 honf rast Hamneskär, Boh (Peter Strandvik) tid: 10:45-11:40               
Svarthakad buskskvätta Saxicola rubicola  (European Stonechat) 
1 hona Toreby, Boh (Ingemar Bernhardsson) tid: 10:30          
Stenskvätta Oenanthe oenanthe  (Northern Wheatear) 
2 ex rast Anrås kile, Boh (Torbjörn Arvidsson, Owe Hougström) tid: 10:09-11:00               
Gransångare Phylloscopus collybita  (Common Chiffchaff) 
2 ex rast Hamneskär, Boh (Peter Strandvik) tid: 10:45-11:40          
1 ex förbifl. Norums holme, Boh (Torbjörn Arvidsson, Owe Hougström) tid: 07:55-09:50               
Bofink Fringilla coelebs  (Chaffinch) 
3 ex str S Hummernäsan, Boh (Peter Strandvik) tid: 07:30-09:20               
Bergfink Fringilla montifringilla  (Brambling) 
- ex str S Hummernäsan, Boh (Peter Strandvik) tid: 07:30-09:20          
Steglits Carduelis carduelis  (European Goldfinch) 
10 ex förbifl. Norums holme, Boh (Torbjörn Arvidsson, Owe Hougström) tid: 07:55-09:50               
Grönsiska Carduelis spinus  (Eurasian Siskin) 
5 ex str S Hummernäsan, Boh (Peter Strandvik) tid: 07:30-09:20               
Bändelkorsnäbb Loxia leucoptera  (Two-barred Crossbill) 
1 ex förbifl. Nösnäs, Boh (Per Björkman) tid: 09:30          
Mindre korsnäbb Loxia curvirostra  (Red Crossbill) 
- ex lockläte Anrås kile, Boh (Torbjörn Arvidsson, Owe Hougström) tid: 10:09-11:00               
Större korsnäbb Loxia pytyopsittacus  (Parrot Crossbill) 
2 ex förbifl. Prästängen, Boh (Olof Kosterbärg) tid: 08:30               
Lappsparv Calcarius lapponicus  (Lapland Longspur) 
1 ex rast Hamneskär, Boh (Peter Strandvik) tid: 10:45-11:40          
Sävsparv Emberiza schoeniclus  (Reed Bunting) 
2 ex str S Hummernäsan, Boh (Peter Strandvik) tid: 07:30-09:20               

 Göteborgstrakten

Blå kärrhök Circus cyaneus  () 
1 honf str S Valborgs ängar, Vg (Fredrik Andersson) tid: 09:20-09:50          
Ormvråk Buteo buteo  (Common Buzzard) 
2 ex str S Hemmavid, Trolltjärn, Askims sn, Vg (Aimon Niklasson) tid: 11:45               
2 ex stationär Valborgs ängar, Vg (Fredrik Andersson) tid: 09:20-09:50               
Ringduva Columba palumbus  (Common Wood Pigeon) 
4 ex förbifl. Hemmavid, Trolltjärn, Askims sn, Vg (Aimon Niklasson)               
Kattuggla Strix aluco  (Tawny Owl) 
1 ex lockläte Solvarvsgatan, Vg (Peter Keil) tid: 00:05          
Sånglärka Alauda arvensis  (Eurasian Skylark) 
1 ex förbifl. Hemmavid, Trolltjärn, Askims sn, Vg (Aimon Niklasson)               
1 ex Brudarebacken, Göteborg, Vg (Martin Johansson)               
Trädpiplärka Anthus trivialis  (Tree Pipit) 
2 ex Brudarebacken, Göteborg, Vg (Martin Johansson)               
Ängspiplärka Anthus pratensis  (Meadow Pipit) 
14 ex str SO Hemmavid, Trolltjärn, Askims sn, Vg (Aimon Niklasson)          
12 ex Brudarebacken, Göteborg, Vg (Martin Johansson)               
Forsärla Motacilla cinerea  (Grey Wagtail) 
1 ex rast Hemmavid, Trolltjärn, Askims sn, Vg (Aimon Niklasson)          
Sädesärla Motacilla alba  (White Wagtail) 
1 ex förbifl. Hemmavid, Trolltjärn, Askims sn, Vg (Aimon Niklasson)               
Järnsparv Prunella modularis  (Dunnock) 
1 ex förbifl. Hemmavid, Trolltjärn, Askims sn, Vg (Aimon Niklasson)               
1 ex lockläte Valborgs ängar, Vg (Fredrik Andersson) tid: 09:20-09:50               
Dubbeltrast Turdus viscivorus  (Mistle Thrush) 
2 ex Brudarebacken, Göteborg, Vg (Martin Johansson)               
Tajgasångare Phylloscopus inornatus  (Yellow-browed Warbler) 
1 ex Torslandaviken, Boh (Manne Strömbäck) tid: 09:30          
Gransångare Phylloscopus collybita  (Common Chiffchaff) 
3 ex lockläte Valborgs ängar, Vg (Fredrik Andersson) tid: 09:20-09:50               
Bofink Fringilla coelebs  (Chaffinch) 
3 ex förbifl. Hemmavid, Trolltjärn, Askims sn, Vg (Aimon Niklasson)               
10 ex Brudarebacken, Göteborg, Vg (Martin Johansson)               
Bergfink Fringilla montifringilla  (Brambling) 
1 ex förbifl. Hemmavid, Trolltjärn, Askims sn, Vg (Aimon Niklasson)          
Hämpling Carduelis cannabina  (Common Linnet) 
6 ex str S Valborgs ängar, Vg (Fredrik Andersson) tid: 09:20-09:50               
Gråsiska Carduelis flammea  (Common Redpoll) 
1 ex förbifl. Hemmavid, Trolltjärn, Askims sn, Vg (Aimon Niklasson)          

 Halland

Större strandpipare Charadrius hiaticula  (Common Ringed Plover) 
65 ex Galtabäcks fågeltorn, Hl (Reino Andersson) tid: 09:00          
Kustpipare Pluvialis squatarola  (Grey Plover) 
21 1K Galtabäcks fågeltorn, Hl (Reino Andersson) tid: 09:00               
Kustsnäppa Calidris canutus  (Red Knot) 
3 1K Galtabäcks fågeltorn, Hl (Reino Andersson) tid: 09:00               
Småsnäppa Calidris minuta  (Little Stint) 
64 1K Galtabäcks fågeltorn, Hl (Reino Andersson) tid: 09:00               
Spovsnäppa Calidris ferruginea  (Curlew Sandpiper) 
3 1K Galtabäcks fågeltorn, Hl (Reino Andersson) tid: 09:00               
Kärrsnäppa Calidris alpina  (Dunlin) 
210 ex Galtabäcks fågeltorn, Hl (Reino Andersson) tid: 09:00          
Äldre obsar
Torsdag 21 september  -  Onsdag 20 september  -  Tisdag 19 september